Precisionsvågar

Precisionsvågar

Korrekt och exakt vägningsutrustning för laboratoriet och tillverkning

En precisionsvåg är ett exakt, robust vägningsinstrument med kapaciteter från 120 g till 64 kg, och läsbarhet från 1 g till 0,1 mg. Modeller med lägre läsbarhet har ett dragskydd för att säkerställa bästa prestanda, och modeller med hög kapacitet har en större vågskål för att klara av tunga laster. Precisionsvågar används i olika tillämpningar i labbet och i tillverkningsmiljöer, inklusive provberedning och standardförberedelse, formulering, statistisk kvalitetskontroll och räkning.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

Fördelar med precisionsvågar från METTLER TOLEDO

020-25 58 80
Ring service

FAQs

Vad är en precisionsvåg eller precisionslabbvåg?

En precisionsvåg eller precisionslabbvåg, som ibland kallas för en topplastad våg, är en typ av precisionsvägningsinstrument som används i laboratoriet samt i tillverkningsmiljöer. Precisionsvågar och precisionslabbvågar används i många olika tillämpningar, inklusive enkel vägning, dynamisk vägning, provberedning, statistisk kvalitetskontroll, formulering och intervallvägning, från vägning av endast ett par gram upp till många kilogram. METTLER TOLEDO precisionsvågar erbjuder läsbarheter mellan 0–4 decimaler, t.ex. från 1 g ner till 0,1 mg (0,0001 g) och kapaciteter upp till 64 kg. Våra högpresterande precisionsvågar erbjuder en läsbarhet på upp till 4 decimaler (0,0001 g eller 0,1 mg) och är perfekt lämpade för tillämpningar som omfattar tunga egenviktsbehållare och låg provvikt eller när det är nödvändigt att väga stora och små kvantiteter i samma behållare.

Precisionsvåg
Precisionsvåg

Behöver precisionsvågar och precisionslabbvågar dragskydd?

Precisionsvågar och precisionslabbvågar producerar stabila avläsningar i många fler miljöförhållanden än analysvågar. Det är så för att vägningscellen i en precisionsvåg är mindre känslig mot temperaturvariationer och luftflöden.

Trots att ett dragskydd vanligtvis inte behövs när man använder en precisionsvåg med en läsbarhet på 1 eller 2 decimaler under standardmässiga precisionsvägningsförhållanden, kan det hjälpa när man arbetar i ett dragskåp, eftersom det skyddar precisionsvägningscellen mot det interna luftflödet. Precisionsvågar på 1 mg och 0,1 mg har en mycket känslig vägningscell och är därför känsligare för luftdrag. Ett dragskydd hjälper till att upprätthålla prestanda. Många precisionsvågar med en läsbarhet på 1 mg och 0,1 mg är faktiskt standardmässigt utrustade med ett dragskydd.

Dock har METTLER TOLEDOs precisionsvågar på Excellence-nivån den innovativa SmartPan-vågskålen. SmartPan-vågskålen har en smart design som minimerar effekten som luftflöden har på precisionsvägningscellen. Detta har förbättrat repeterbarheten med upp till 86 % och gör det även möjligt för dig att använda precisionsvågar på 1 mg utan dragskydd under standardmässiga vägningsförhållanden. När man arbetar i ett dragskåp eller säkerhetsskåp, levererar precisionsvågar på 5 mg och 10 mg med SmartPan-vågskålen resultat upp till dubbelt så snabbt som modeller utan SmartPan.

Läs mer i vårt white paper: Enastående vägningsprestanda – även under krävande förhållanden.

Var används precisionsvågar? Vilka är tillämpningsområdena för precisionsvågar?

Precisionsvågar och precisionslabbvågar används ofta i laboratoriet och inom tillverkning för många dagliga uppgifter som kräver precisionsvägning, inklusive:

 • Vägning av objekt och prover
 • Provberedning
 • Antalsräkning
 • Statistisk kvalitetskontroll
 • Formulering
 • Sållningsanalys
 • Differentialvägning
 • Dynamisk vägning
 • Intervallvägning


Precisionsvågar används i allmänna laboratorier, forskning och utveckling, och kvalitetskontroll inom många olika branscher, inklusive kemi, läkemedel, livsmedel, textilier, metaller, plast och universitet. Precisionsvågar med hög kapacitet på 10 kg eller mer är tillgängliga med en stor vägningsplattform för att hantera större laster. Dessa topplastade vågar med hög kapacitet används ofta i aggregerings-, läkemedels-, kemikalie- och självhäftande formuleringstillämpningar.

Titta på vår video för att se hur METTLER TOLEDOs precisionsvågar kan förenkla dina formuleringsuppgifter: Formuleringsutveckling och produktion av korrekta formuleringar.

Hur fungerar en precisionsvåg?

METTLER TOLEDOs precisionsvågar arbetar med principen för elektromagnetisk kraftkompensation. Viktkraften för ett objekt som placeras på precisionsvågens vågskål har ett motstånd i form av en elektrodynamiskt genererad kraft. I det stabila tillståndet är denna kraft proportionell till den tillämpade vikten och kan därför användas som en mätsignal. Precisionsvågen tolkar den kompenserande kraften som vikt och visar resultatet på vågterminalen i lämplig enhet (milligram, gram, kilogram).

Vägning med precisionsvåg
Vägning med precisionsvåg

Vad är en digital precisionsvåg?

En digital precisionsvåg är ett elektroniskt vägningsinstrument i vilket viktmätningarna fastställs via digitala/elektroniska metoder. En digital precisionsvåg har en digital skärm, på vilken viktresultat visas i siffror. Detta till skillnad från en analog visning, där viktresultatet läses av från en pekare framför vågen. Med en digital skärm är resultatet tydligt och klart, till skillnad från en analog visning, där det alltid kommer att förekomma vissa subjektiva avläsningsfel när man läser av vägningsresultatet. Dock har en analog visning fördelen att det är möjligt att fastställa viktvärden som är fraktioner av de uppdelade viktvärdena. Den minsta stegningen av viktvärdena på en digital våg kallas viktindelningen, d.

Digital precisionsvåg
Digital precisionsvåg

Vad är precisionen hos en digital våg?

Precisionen hos en digital våg kallas ofta för dess läsbarhet. Det är den minsta skillnaden i vikt som kan registreras på vågen och kallas för viktindelningen, d. Den minsta skillnaden i vikt som kan fastställas på en precisionsvåg ska inte blandas ihop med den minsta mängden som kan vägas korrekt på en precisionsvåg. Det kallas miniminettovikten för prover.

Vad är en precisionsvägningsvåg?

En precisionsvägningsvåg är ett annat namn för en precisionsvåg, och kallas ibland även precisionslabbvåg eller topplastad våg. 

Vad är en högpresterande precisionsvåg?

En högpresterande precisionsvåg är särskilt utvald för sin högpresterande vägningscell, som erbjuder en högre nivå av precision än en vanlig precisionsvägningscell. En högpresterande precisionsvåg erbjuder högre kapacitet tillsammans med hög läsbarhet, vilket möjliggör vägning av både lätta och tunga objekt. Tack vare den höga tillförlitligheten gör en högpresterande precisionsvåg det möjligt att väga små provstorlekar i tunga egenviktsbehållare, till exempel i gasfyllningstillämpningar. När du producerar formuleringar som består av stora provmängder tillsammans med små provmängder, gör en högpresterande precisionsvåg det möjligt för dig att använda endast en behållare för hela processen. Högpresterande precisionsvågar används också när leverantörer av vågkalibreringstjänster fastställer massor. Massmätningstillämpningar omfattar jämförelse av ett objekts massa med en känd massa för en referensvikt, och därför kallas en högpresterande precisionsvåg ofta för en komparatorvåg.

Lär dig mer om våra komparatorvågar.

Ta en titt på en av våra mest populära högpresterande precisionsvågar som, ofta används för att dispensera små provmängder i tunga egenviktsbehållare, till exempel vid gaspåfyllnings- och formuleringstillämpningar: komparator XPR26003LC.

Komparatorvågar
Komparatorvågar

Hur väger man ett prov på en precisionsvåg?

Innan du börja väga på din precisionsvåg eller precisionslabbvåg:

 • Kontrollera att kalibreringar och rutintester är uppdaterade.
 • Kontrollera att vågen är jämn.
 • Bär vid behov handskar för att skydda dig och undvika att kontaminera ditt prov. För vissa prover kan personlig skyddsutrustning vara obligatorisk – kontrollera din SOP.
   

För att väga ett prov på din precisionsvåg eller precisionslabbvåg:

 1. Nollställ vågen
  • Detta ger dig en nollpunkt, från vilken du startar din vägningsprocess.
 2. Placera din behållare centralt på vågskålen
  • På så sätt undviker du hörnbelastningsfel.
 3. Låt din precisionsvåg stabiliseras.
  • Vikten för din egenviktsbehållare visas på skärmen.
 4. Tryck på egenviktsknappen.
  • Trots att skärmen nu visar noll (antalet decimaler beror på vilken modell av precisionsvåg du har), har vågen registrerat vikten för din behållare. Detta är inte samma sak som nollpunkten och för att indikera detta visas även nettoviktindikatorn 'N' på skärmen.
 5. Tillsätt ditt prov i behållaren tills du når målvikten.
  • Många precisionsvågar från METTLER TOLEDO har en invägningsguide som hjälper dig att väga mer exakt inom dina definierade toleranser.
 6. När vågen har stabiliserats kan du registrera ditt provs nettovikt.
  • Nu har vågen registrerat vikten för din egenviktsbehållare och vikten för ditt prov.
 7. Skriv ut eller överför dina resultat.
  • De olika vikterna visas med T för egenvikt, N för netto och G för brutto (total).
 8. Rengör vågen och området runt vågen enligt din SOP.
   

För att väga ett objekt på din precisionsvåg eller precisionslabbvåg:

 1. Nollställ din precisionsvåg.
 2. Placera ditt objekt centralt på vågskålen.
 3. Viktvärdet redovisas när precisionsvågen har stabiliserats.
 4. Rengör vågen.
   

För mer information om alla aspekter angående vägning kan du ladda ner vår oumbärliga vägningsguide: Vägning på rätt sätt.

Vad är skillnaden mellan noll och egenvikt?

Om du använder nollfunktionen får du en nollpunkt från vilken du kan börja väga. Om du redan har något på precisionsvågskålen, till exempel ett skyddshölje, ignorerar nollfunktionen effektivt detta. Nollfunktionen omfattar inte någon vikt som redan är registrerad av vägningscellen som en del av vägningsprocessen. Dock är det viktigt att notera att alla vikter på precisionsvågen fortfarande räknas mot den totala lasten som du kan placera på vågen (dvs. vågens kapacitet).

Om du placerar en behållare på din precisionsvåg och sedan trycker på egenviktsfunktionen, så återställs skärmen till noll och vågen registrerar internt vikten som är på vågskålen. Vågen är nu redo för dig att tillsätta provet i din behållare. När du skriver ut resultaten, registreras de olika vikterna med T för egenvikt, N för nettovikt och G för bruttovikt (total vikt).

I praktiken ska du starta din vägningsprocess genom att trycka på noll →0← och registrera din behållares vikt genom att trycka på egenvikt →T←.

Noll och egenvikt
Noll och egenvikt

Hur väljer man den bästa precisionsvågen för laboratorie- och tillverkningstillämpningar?

Alla tillämpningar för precisionsvägning är olika, och den perfekta precisionsvågen för laboratorievägning är kanske inte den rätta för en mycket liknande tillämpning i en produktionsmiljö. I laboratoriet kan en precisionsvåg utsättas för utmaningar som drag, vibrationer och dragskåp, men på ett fabriksgolv, till exempel, kan det finnas damm, smuts, vibrationer från maskiner och många operatörer på olika skift.

Precisionsvägning är ofta det första steget i en analys eller process, så att ha korrekta vägningsresultat är viktigt för att undvika fel senare. För att uppnå korrekta resultat som uppfyller dina processtoleranser, måste du säkerställa att din våg passar för ändamålet. METTLER TOLEDOs kostnadsfria GWP® Recommendation service hjälper dig att välja rätt precisionsvåg för laboratorie- eller tillverkningstillämpningar genom att överväga flera nyckelfaktorer:

 • Maximal vikt: den maximala mängden som du vill väga (inklusive egenviktsbehållaren)
 • Minsta nettovikt: det minsta provet som du vill väga (exklusive egenviktsbehållaren)
 • Vägningstolerans: grad av fel som är acceptabel, specificerad som ± procentsats
 • Säkerhetsfaktor: för att kompensera för variationer på grund av drag, olika operatörer, vibrationer etc., multipliceras den minsta vikten med en faktor som återspeglar graden av risk som är kopplad till att få ett inkorrekt vägningsresultat (dvs., en högre negativ konsekvens kräver en högre säkerhetsfaktor).

GWP® Recommendation hjälper dig inte bara att välja rätt precisionsvåg för laboratorie- och produktionsvägningstillämpningar, utan kan även hjälpa dig att verifiera att din befintliga precisionsvåg passar för ändamålet. För att lära dig mer, se: Hur man väljer en laboratorievåg som uppfyller dina krav.

Vad är den minsta lasten som jag kan väga på min precisionsvåg?

Den minsta nettovikten som kan vägas korrekt på din precisionsvåg kallas för dess minimivikt. Minimivikten skiljer sig för varje precisionsvåg och varierar beroende på vägningscellens prestanda, omgivningsvillkoren, vågens placering och den erforderliga precisionen. Under minimiviktvärdet blir mätosäkerheten för stor och man kan inte lita på vägningsresultatet. Många precisionsvågar från METTLER TOLEDO integrerar en funktion som kallas för MinWeigh. När ditt provs vikt är under minimivikten, förblir siffrorna på skärmen röda och viktvärdet friges inte. Minimivikten för varje individuell precisionsvåg måste fastställas på platsen där den används. METTLER TOLEDOs servicetekniker kan fastställa minimivikten för dig som en viktig del av precisionsvågens service.

Lär dig mer från vårt white paper: GWP® – Standarden.

Vad är den maximala lasten som jag kan väga på min precisionsvåg?

Din precisionsvågs kapacitet definierar den maximala lasten. Precisionsvågar från METTLER TOLEDO erbjuder ofta kapaciteter från 120 g upp till 64 kg och modellnamnet indikerar vågens kapacitet. Till exempel är kapaciteten för XPR4002S 4,1 kg med en läsbarhet på 2 decimaler (0,01 g) och MS8001TS har en kapacitet på 8,2 kg med en läsbarhet på 1 decimal (0,1 g). Den maximala lasten omfattar eventuell behållare och provet som vägs.

Varför måste jag nivellera min precisionsvåg?

Det är viktigt att se till att din precisionsvåg är jämn för att säkerställa att dina resultat är korrekta. Din precisionsvåg är exakt konstruerad att fungera i jämnt läge så att lastcellen registrerar den fulla viktkraften för ett föremål som placeras på den. Om din analysvåg inte är jämn, kommer viktvärdet att avvika från det faktiska värdet i en proportion till kvadraten av lutningsvinkeln.

Lutningsfel
Lutningsfel

Hur nivellerar jag min precisionsvåg?

Många precisionsvågar har ett vattenpass inuti en liten glaskupol, som vanligtvis sitter på framsidan av vågen, nära skärmen. Innan du använder vågen ska du snabbt kontrollera att bubblan är i mitten av kupolen. Om den inte är i mitten ska du använda vågens justerbara fötter för att justera vågens nivå och föra tillbaka bubblan till mitten. Många av METTLER TOLEDOs precisionsvågar har funktionen LevelControl, som ger en varning om vågen inte är nivellerad.

På vissa vågmodeller visar en grafisk vägledning på skärmen dig vilken fot du ska vrida på, i vilken riktning och hur mycket.

Nivellera en våg
Nivellera en våg

Enkel nivellering av vågen

Enkel nivellering av vågen

Kan jag använda min precisionsvåg i ett dragskåp? Kan luftdrag påverka mina resultat?

Luftdrag kan absolut påverka din precisionsvåg och därmed dina resultat. Luftdrag påverkar provet, behållaren och vågskålen, och utsätter precisionsvägningscellen för en ytterligare kraft som vågen tolkar som vikt. Särskilt när man använder en precisionsvåg med en läsbarhet på 1 mg, eller till och med 10 mg, kan denna ytterligare viktkraft vara väsentlig och påverka resultats precision. Precisionsvågar med lägre läsbarhet har därför ett dragskydd installerat.

METTLER TOLEDOs precisionsvågar på Excellence-nivån är utrustade med den innovativa SmartPan-vågskålen. Denna unika vågskål minskar luftdrags påverkan på precisionsvägningscellen och minimerar förknippade fel. Tack vare snabbare stabiliseringstider gör SmartPan det möjligt att leverera resultat på halva tiden jämfört med en standardmässig vågskål. Under krävande vägningsförhållanden (inuti ett säkerhetsskåp), visar resultat på en precisionsvåg med en läsbarhet på 1 mg och SmartPan en fantastisk förbättring i repeterbarhet på 86 % jämfört med en standardmässig vågskål. Den enastående stabiliteten som SmartPan ger gör det också möjligt för dig att väga med dragskyddet öppet, vilket minimerar processtegen och hjälper till ytterligare att accelerera användningen.  Under normala vägningsförhållanden kan en precisionsvåg med en läsbarhet på 1 mg och SmartPan till och med användas utan dragskydd.  

Ladda ner vårt white paper för att lära dig mer om SmartPan: Enastående vägningsprestanda – även under krävande förhållanden.

Kan temperatur påverka min precisionsvåg?

Ja, omgivningstemperatur kan påverka din precisionsvåg. Temperaturförändringar kan orsaka expansion eller sammandragning av vägningscellens komponenter, vilket påverkar dess prestanda och därmed även påverkar dina precisionsvägningsresultat. Om omgivningstemperaturen varierar på platsen där din precisionsvåg är installerad, kan du uppleva dålig repeterbarhet. För att säkerställa bästa prestanda, ska din precisionsvåg vara installerad i ett rum där man kan upprätthålla en konstant temperatur. När en precisionsvåg först ansluts till strömförsörjningen eller slås på, rekommenderas en uppvärmningstid på ca 1–2 timmar. Den perioden ger precisionsvågen tid att anpassa sig till omgivningstemperaturen och stabilisera sin miljö. Denna uppvärmning ska repeteras varje gång vågen slås på efter en period utan aktiviteter. Helst ska du lämna din precisionsvåg påslagen.

De flesta precisionsvågarna från METTLER TOLEDO är utrustade med FACT (fully automatic internal adjustment). FACT utlöser automatiskt en justeringsprocedur när en fördefinierad skillnad i temperatur överskrids. På detta sätt upprätthålls precisionsvågens precision utan ingrepp av en operatör.

Observera även att artiklar, prover eller behållare som ska placeras på en precisionsvåg först ska acklimatiseras till omgivningstemperaturen. Objekt som är varmare eller kallare än själva precisionsvågen kan skapa små luftflöden som påverkar vägningscellen på grund av temperaturskillnaden. Detta kan inte bara orsaka instabila viktvärden, utan även att objekt verkar vara tyngre eller lättare än de faktiskt är.

Hur temperatur påverkar vägning
Hur temperatur påverkar vägning

Kalibrering, justering och rutintest av en precisionsvåg – vem ska göra vad, när och varför

Kalibrering av en precisionsvåg är en bedömning av vågens prestanda. Kalibrering omfattar inte att man utför några förändringar på vågens beteende. Däremot är en justering av en precisionsvåg ett ingrepp som ändrar dess beteende. Vanligtvis kan en kalibreringsprocedur för en precisionsvåg indikera ett behov av justering. Kalibrering ska alltid slutföras av en auktoriserad servicetekniker. Som en del av hela kalibreringstjänsten, kan teknikern utföra en justering och kalibrera vågen igen för att verifiera dess prestanda.

Mellan regelbundna kalibreringar av en tekniker ska du även rutinmässigt testa din precisionsvåg med hjälp av två externa vikter. Dessa rutintester påvisar eventuella avvikelser från vägningsprocessens krav och identifierar potentiella problem tidigt.

METTLER TOLEDO har utvecklat en globalt tillämpligt vetenskaplig standard för korrekt val, kalibrering och användning av vägningsutrustning som kallas GWP®, eller Good Weighing Practice™. Vår GWP® Verification service ger dig all information som du behöver angående kalibreringsfrekvens och rutintester för din specifika process och kvalitetskrav: Vägningsenheter – Verifiera och upprätthålla precision över tid

Vilka kvalitetssäkringsfunktioner har min XPR-precisionsvåg?

XPR-precisionsvågar har många olika kvalitetssäkringsfunktioner som arbetar för att hjälpa dig att säkerställa korrekta resultat och att följa tillämpliga regelverk.

StatusLight™ är integrerad på vågterminalens framsida och använder färg för att låta dig se på ett ögonblick om vågen är redo att börja väga. Vågstatusen registreras gentemot varje vägningsresultat för att ge ytterligare processäkerhet.

Funktionen GWP Approved övervakar inte bara vågens status, utan säkerställer även att du alltid väger inom det säkra vägningsintervallet. Ikonen på skärmen är din försäkran om korrekta, repeterbara resultat. GWP Approved måste aktiveras av din servicetekniker.

Toleransprofilerna säkerställer att vägningsuppgifter uppfyller definierade kvalitetskrav och regelverk. En varning ges på skärmen om resultat är utanför specifikationerna. Genom att använda samma profil varje gång en specifik uppgift utförs, säkerställs konsistens och spårbarhet.

Hur rengör jag min precisionsvåg?

För att rengöra din precisionsvåg måste du först välja ditt rengöringsmedel. Rengöringsmedlet som väljs beror på ditt laboratorium eller din arbetsplats och risken för exponering av farliga kemikalier eller aktiva substanser. Dock måste rengöringsmedlet kunna avlägsna eventuell kontamination komplett utan att skada vågen. Som en regel ska din precisionsvåg rengöras efter varje användning eller ändring av vägningssubstans, men detta kan variera beroende på din bransch, tillämpning eller användningsfrekvens. Kontrollera din rengörings-SOP för rekommenderad frekvens.

En standardmässig rengöringsprocedur för en precisionsvåg är följande:

 1. Gör dig redo – skydda dig själv och ha dina rengörings-SOP-instruktioner tillgängliga
 2. Koppla bort vågen från strömförsörjningen
 3. Rengör området runt vågen
 4. Demontera alla avtagbara delar
 5. Rengör själva vågen
 6. Återmontera vågen.
 7. Säkerställ att vågen är redo för användning
   

Du kan hitta alla detaljer om hur du rengör din precisionsvåg, inklusive rengöringsmetoder, rengöringsmedel och tips om hur du håller din precisionsvåg ren i vår kostnadsfria guide: 8 steg till en ren våg. En rengörings-SOP ingår.

Vad är intervallet för en precisionsvåg?

Intervallet för en precisionsvåg refererar till dess vägningsintervall. Vägningsintervallet är känt som vågens kapacitet och är den maximala mängden som kan vägas på vågen.

Vad är överbelastningsskydd på min precisionsvåg?

Som namnet indikerar, skyddar överbelastningsskyddet vägningscellen när objekt som är för tunga placeras på vågskålen eller om man av misstag tappar något på den. Utan detta skydd kan den känsliga vägningscellen skadas. Det visas en varning på vågens skärm om vågens kapacitet överskrids. Alla precisionsvågar från METTLER TOLEDO har integrerat överbelastningsskydd. 

Är min precisionsvåg handelsgodkänd?

I kommersiella tillämpningar som omfattar direkt försäljning av produkter per vikt, krävs det en våg som är godkänd för handel. Du ska kontrollera de rättsliga kraven i landet och området som du tillverkar produkterna i och där de säljs. De flesta precisionsvågarna från METTLER TOLEDO är tillgängliga i handelsgodkända versioner. Våra vågar som är godkända för handel utsätts för ytterligare testning. Vi kan tillhandahålla precisionsvågar verifierade som godkända för handel (/M-modeller). Dock kan dina lokala regelverk kräva att verifieringen utförs av vikt- och mätningsinspektörer eller auktoriserade servicetekniker i ditt område (/A-modeller). Lokala regelverk ska alltid kontrolleras innan man köper något.

Sigillet Godkänd för handel ger dina kunder tillförsikt att vågmekanismen inte har manipulerats och att vägningsresultaten är korrekta.

Lär dig mer: Vågar som är godkända för handel – vägning på handelsgodkända vågar.

Vilken precisionsvågsmodell passar för vägning av stora laster och skrymmande objekt?

Vårt sortiment av precisionsvågar omfattar många stora plattformsvågar. Den större vågskålen möjliggör enkel vägning av större laster och skrymmande objekt. Våra stora plattformsprecisionsvågar erbjuder kapaciteter från 10 kg upp till 64 kg och läsbarheter på 0, 1 och 2 decimaler (1 g, 0,1 g och 0,01 g). Våra högpresterande precisionsvågar erbjuder en läsbarhet på 3 decimaler (0,001 g). Valet av kapacitet och läsbarhet beror på din individuella tillämpning.

Dra nytta av vår kostnadsfria tjänst GWP®Recommendation för att säkerställa att du väljer rätt precisionsvåg för dina behov: Hur du väljer en laboratorievåg som uppfyller dina krav

Kan jag väga skrymmande objekt på min precisionsvåg?

Precisionsvågar från METTLER TOLEDO tillåter som tillval installation av en krok på vågens bas, som låter dig väga stora objekt genom att hänga dem under vågen. Kroken kan även användas som en del av en anpassad densitetbestämningsutrustning. Denna konfiguration är perfekt för att fastställa densiteten för skrymmande och konstigt formade objekt.

Väga skrymmande objekt
Väga skrymmande objekt

Kan jag använda pekskärmen på min precisionsvåg när jag har handskar på mig?

När du bär handskar under vägning, skyddas du inte bara mot farliga substanser, utan det hjälper dig även att undvika korskontaminering av dina prover. Alla precisionsvågar från METTLER TOLEDO kan användas när man bär handskar. Våra precisionsvågar på nivåerna Advanced och Standard har ett dedikerat handskläge som optimerar pekskärmen för användning när man bär återanvändbara (gummi, neopren) och engångshandskar (nitril, latex eller vinyl). För att lära dig mer, se: Vägning med latex- och silikonhandskar. Vågar med handskläge för engångs- och återanvändbara handskar

Handskläge På

Handskläge På

Vad är min precisionsvågs minimivikt?

Din precisionsvågs minimivikt är instrumentets precisionsgräns och den minsta mängden som vågen kan väga korrekt. Det är inte samma som viktindelningen, d. Det här är vågens läsbarhet, som är den minsta skillnaden i vikt som kan fastställas. Minimivikten är inte samma för varje precisionsvåg och beror på dess placering, vägningscellens prestanda, omgivningsvillkoren och den erforderliga precisionen. Under det fastställda minimiviktvärdet blir mätosäkerheten större än den erforderliga precisionen och då kan man inte lita på vägningsresultat.

För att undvika detta problem har många precisionsvågar från METTLER TOLEDO en funktion som kallas för MinWeigh. MinWeigh övervakar vikten för provet som läggs på vågen. När provvikten är under minimivikten, visas värdet med röda siffror och vikten friges inte. MinWeigh måste konfigureras av en certifierad tekniker.

Minimivikt
Minimivikt

Hur kan jag överföra mina precisionsvägningsresultat till en PC eller annan dator?

Precisionsvågar från METTLER TOLEDO kan hjälpa dig med enkel dataöverföring utan behov av ytterligare programvara. Din precisionsvåg måste först vara ansluten till din dator, antingen via RS232- eller USB-anslutningar.

 • Med precisionsvågar på nivåerna Advanced och Standard måste du aktivera PC Direct. Tryck bara på 'Skriv ut' för att överföra ditt vägningsresultat till ett Excel-kalkylark eller Word-dokument.
 • Med våra precisionsvågar på nivån Excellence, måste du aktivera HID-funktionen (drop-to-cursor). Efter att du har vägt ditt prov trycker du på 'Lägg till resultat' på vågens skärm, och ditt resultat överförs direkt till ett Excel-kalkylark eller Word-dokument.

För mer avancerade datahanteringsmöjligheter, kan vi erbjuda dig dedikerad programvara:

 • Vår EasyDirect™-programvara ger utökade resultathanteringsfunktioner för våra precisionsvågar på nivåerna Advenced och Standard, inklusive csv-filexport, statistiska beräkningar och granskning av resultat.
 • Laboratorierprogramvaran LabX erbjuder avancerad datahantering och resultatanalys för våra vågar på nivån Excellence. LabX är en mycket flexibel lösning för centraliserad hantering av data, uppgifter, instrument och användare, och kan hjälpa dig med efterlevnad av 21 CFR del 11 och dataintegritetskraven ALCOA+.

Behöver jag kalibrera min precisionsvåg?

Kalibrering är en bedömning av vågens prestanda. Om du behöver kalibrera din precisionsvåg eller inte beror på var den används och om det finns några tillämpliga regelverk. I vissa reglerade miljöer är kalibrering en nödvändighet för att verifiera att vågen presterar enligt krav. Vågkalibrering utförs av auktoriserade servicetekniker och rutintester utförs av vågens användare. Rutintester är viktigt eftersom det hjälper till att påvisa avvikelser i vågens prestanda som kan leda till resultat utanför toleransen. Läs mer om vågkalibrering.

Vad är skillnaden mellan en precisionsvåg och en analysvåg?

En precisionsvåg erbjuder vanligtvis läsbarhet från 0–3 decimaler (1 g till 1 mg), men en analysvåg är definierad att ha en läsbarhet på 4 decimaler eller fler (0,1 mg).

Vad är de olika typerna av precisionsvågar?

METTLER TOLEDO erbjuder många precisionsvågar som principiellt kan kategoriseras enligt nedanstående:

 1. Stor plattform
  • Precisionsvåg med en stor vägningsplattorm som klarar tunga och skrymmande laster.
  • Läsbarhet: 1 g – 1 mg
  • Decimaler: 0–3
  • Kapacitetsintervall: 10,1–64 kg
  • VågskålRektangulär skål SmartPan (stor)
 2. Liten plattform
  • Precisionsvåg med en liten vägningsplattform som klarar standardlaster och mindre skrymmande objekt.
  • Läsbarhet: 1 g – 1 mg
  • Decimaler: 0–3
  • Kapacitetsintervall: 310 g – 10,1 kg
  • Vågskål: Rektangulär skål SmartPan
 3. Högpresterande, stor plattform
  • Komparatorprecisionsvågar, noggrant utvalda för sin exceptionella repeterbarhet vid högre kapaciteter.
  • Läsbarhet: 1 mg
  • Decimaler: 3
  • Kapacitetsintervall: 26,1–64 kg
  • Vågskål: LevelMatic-vågskål (stor)
 4. Högpresterande, liten plattform (levereras med ett dragskydd) 
  • Komparatorprecisionsvågar, noggrant utvalda för sin exceptionella repeterbarhet vid högre kapaciteter.
  • Läsbarhet: 0,1 mg
  • Decimaler: 3
  • Kapacitetsintervall: 2,3–10,1 kg
  • Vågskål: LevelMatic-vågskål (liten)
 5. Med ett dragskydd
  • Precisionsvågar med en högre läsbarhet för att väga mindre laster.
  • Läsbarhet: 1–0,1 mg
  • Decimaler: 3–4
  • Kapacitetsintervall: 101 g – 5,1 kg
  • Vågskål: Rund skål fyrkantig skål SmartPan (liten)
 6. Portabel
  • Lätta precisionsvågar som enkelt kan flyttas till där du behöver väga och kan drivas av batteri.
  • Läsbarhet: 100–10 mg
  • Decimaler: 1–2
  • Kapacitetsintervall: 220 g – 6,2 kg
  • Vågskål: Rund våg