Konduktivitetssensor: För en mängd olika användningsområden
 
Meny

Konduktivitetsgivare

Mycket exakt för ett brett mätintervall

Mätare

pH Meters

För att motsvara dina elektrokemisystembehov erbjuder vi ett antal stationära och bärbara mätare som är professionella och hållbara. I vårt utbud finns det produkter utformade för efterlevnad, rutinmätningar eller vem som helst som arbetar med en tight budget.

Stationära mätareBärbara mätare

Lösningar

pH Solutions

METTLER TOLEDO erbjuder ett omfattande sortiment med högkvalitativa buffertar, standarder, elektrolyter, rengörings- och verifikationslösningar för bestämning av pH, konduktivitet, jonkoncentration,ORP och upplöst syre. Alla lösningar finns tillgängliga i små volymflaskor i antingen paket eller påsar för engångsanvändning.

Mer om lösningar

Service

Service for pH meters and sensors

Vi erbjuder olika servicepaket beroende på dina behov. Dessa går från professionella installationer på plats och konfiguration till dokumenterade bevis på efterlevnad. Om det önskas full täckning utöver inledande garanti, då erbjuder vi ett utökat servicepaket som består av förebyggande underhåll och reparationer.

Mer om service
 
Sensor ProductGuide

Produkter & detaljer

Dokumentation

Produktbroschyrer

InLab® Sensors
The manufacturing of high quality sensors with outstanding performance not only requires technical skills and expertise but also a profound understand...

Manuals

Operating Instructions InLab 73x_74x
Operating Instructions InLab 73x_74x

Kompetens

Teoretisk & praktisk guide om konduktivitetsmätare
Få ett kostnadsfritt exemplar av den teoretiska guiden till konduktivitetsmätning och lär dig definitionen för konduktivitet och det grundläggande som...
USP 645
Compliance with USP 645 standard is required for many conductivity applications related to the pharma industry. Read this article and perform your nex...
Reducera vanliga fel vid konduktivitetsmätning
Konduktivitetsmätning med elektrokemiska celler är en enkel och kostnadseffektiv metod som används för att avgöra koncentrationen av lösta substanser...

Frågor och svar

Hur man lagrar konduktivitetssensorer korrekt?

Alla bruksanvisningar innehåller nödvändig information om kort- och långtidsförvaring av respektive sensor. I allmänhet ska konduktivitetssensorer förvaras torrt under långa förvaringstider.

Varför fungerar konduktivitetskalibrering med endast enpunktskalibrering?

De flesta kunderna mäter konduktivitet i ganska små intervall, exempelvis samma dryck eller avjoniserat vatten. Med en 1-punktskalibrering kalibreras intervallet mellan 0 µS/cm och denna kalibreringspunkt. Därför är den praktisk att välja som en standard med högre konduktivitet än det förväntade värdet i provet, t.ex. 1413 µS/cm när man förväntar sig 1200 mS/cm. Om man utför en andra kalibreringspunkt i detta exempel skulle det inte göra någon större skillnad eftersom de angränsande standarderna s500 µS/cm och 12.88 mS/cm ligger båda ganska långt bort.  

En flerpunkts konduktivitetskalibrering är endast användbart när man använder samma sensor över ett stort intervall, till exempel från 50 till 5000 µS/cm. I detta fall kommer en lämplig standardsats att vara 84 µS/cm, 1413 µS/cm och 12.88 mS.

Enligt metod 2510B i Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater och ASTM D1125, är det tillräckligt med en enpunktskalibrering av cellen konstant vid en representativ konduktivitet för exakta konduktivitetsavläsningar.

Hur kompenseras temperaturen vid konduktivitetsmätning?

Det finns flera sätt för temperaturkompensering.

Konduktivitet i vattenhaltiga lösningar påverkas starkt av temperatur (~2 %/°C). Det är därför som det är vanligt att länka varje mätning till en referenstemperatur. 20 °C eller 25 °C är de referenstemperaturer som vanligen används för konduktivitetsmätningar.

Olika temperaturkorrigeringsmetoder har tagits fram för att passa olika användare:

  • Linjär: för medel och mycket konduktiva lösningar
  • Icke linjär: naturligt vatten som dagvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten
  • Rent vatten: ultrarent vatten, avjoniserat vatten, destillerat vatten
  • Ingen: vissa standarder som exempelvis USP <645> förbjuder temperaturkompensering

Det faktum att temperaturinverkan skiljer sig för såväl olika joner som olika koncentrationer av samma jon utgör en utmaning. Därför måste det bestämmas för varje typ av prov en kompensationsfaktor som kallas för temperaturkoefficient (α). (Detta gäller även för kalibreringsstandarder. alla Mettler-Toledo-mätare kan automatiskt redovisa denna kompensation genom att använda förinställda temperaturtabeller.)

Vilken är den förväntade livslängden för en konduktivitetssensor (särskilt InLab® 741 och 742)?

Konduktivitetssensorer har inte något utgångsdatum. När sensorn används inom de specificerade temperaturgränserna och när varken betydande mekanisk kraft eller hårda kemiska förhållanden tillämpas på sensorn eller dess kabel, kan den teoretiskt användas för alltid. Men byte av cellkonstant kan utföras på grund av ansamlingar med fettiga ämnen och kondensationer. I de flesta av dessa fall kan sensorn återställas genom att skölja med etanol, isopropanol eller aceton.

Vilka konduktivitetssensorer har en nominell eller certifierad cellkonstant?

InLab® 741, InLab® 742 och InLab® Trace levereras med en uppmätt cellkonstant i sitt certifikat. Cellkonstanten för dessa sensorer fastställs exakt av tillverkaren direkt efter produktion och standardiserade förhållanden med en 100 μS/cm-standard. Cellkonstanten på certifikatet kan därför anges direkt på mätaren och därmed blir kalibreringen med standardlösningar överflödig.

Då dessa tre sensorer är särskilt utformade för användning med media med låg konduktivitet, som exempelvis rent vatten, ultrarent vatten, destillerat vatten och avjoniserat vatten, är det mycket osannolikt att mätcellen kommer att påverkas av föroreningar och därmed kan cellkonstanten ses som stabil. Oavsett är det nödvändigt med regelbunden verifikation av exaktheten med en konduktivitetsstandard (t.ex. 10 mS/cm).

Alla andra konduktivitetssensorer från METTLER TOLEDO har nominella cellkonstanter tryckta på certifikaten. Dessa sensorer måste kalibreras innan användning med lämplig standardlösning för kalibrering.

Dessutom InLab® 731-ISM och InLab® 738-ISM har den riktiga cellkonstanten lagrad på ISM®-chippet som används av instrumenten som sensorn är ansluten till.

Hur man undviker fel i konduktivitetsmätning

Följande tips och tricks bör hjälpa dig att minska antalet fel vid konduktivitetsmätning:

I allmänhet måste man alltid se till att polernas yta på konduktivitetssensorn är fullt nedsänkta i provlösningen.

Konduktivitetsprover och standardlösningar ska aldrig späs ut då utspädningseffekten inte är linjär.

Även om konduktivitetssensorn styrs av designen, har även läget för konduktivitetssensorn i bägaren också en betydande inverkan på mätningsresultaten på grund av det uppstår gränseffekter utanför elektrodytorna. Det är vanligtvis bäst att positionera sensorn i mitten av bägaren som innehåller lösningen.

En vanlig felkälla i konduktivitetsmätning är luftbubblor som kan formas på polernas yta. Användare känner ofta igen bubblor som en felkälla. De ska tas bort under mätning genom att röra lätt på provet med en magnetisk omrörare före mätningen eller om det behövs, genom att klicka på konduktivitetssensorn. Framgångsrikt borttagande av luftbubblor leder till ett plötsligt hopp i konduktiviteten.

Eftersom exaktheten för en mätning beror på rätt kalibrering måste alltid en färsk standard användas. Helst ska provbägaren och sensorn sköljas två till tre gånger med provet, eftersom om det finns föroreningar kan det leda till ytterligare fel i konduktivitetsresultaten.

Till sist prover med låg konduktivitet såsom rena eller ultrarena vattenprover, ska mätas i en flödescell. Koldioxid löses upp i vatten och bildar kolsyra vilket leder till högre än faktiska konduktivitetsvärden. Flödescellen säkerställer att atmosfärisk CO2 inte kommer i kontakt med prover och standarder med låg konduktivitet. Detta gäller för både kalibrering och efterföljande mätningar. Flödescellen och rör måste sköljas ordentligt före användning.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.