Stationär pH-mätare från enkla till sofistikerade tillämpningar

Stationär pH-mätare

Enkel- och multi-kanalsmätare för ditt laboratorium

Välj den stationära pH-mätare som passar dig bäst:

Stationär pH-mätare
Stationär pH-mätare
Stationär pH-mätare

SevenExcellence-seriens pH-mätare

SevenCompact Advanced pH-mätare

FiveEasy Standard pH-mätarserien

Professionell, högpresterande mätare baserad på en intuitiv pekskärmsanvändning, för säkra resultat och regelrätt användning – upp till tre mätningskanaler.
Universell och pålitlig rutinmätare för en mängd olika tillämpningar. En perfekt kombination av exakta tekniker för att mäta och enkel användning.
Grundläggande och praktisk bärbar mätare som är perfekt för alla som arbetar med en begränsad budget, men likväl behöver snabba och pålitliga resultat.
Stationär pH-mätare

Professionell, högpresterande mätare baserad på en intuitiv pekskärmsanvändning, för säkra resultat och regelrätt användning – upp till tre mätningskanaler.

Stationär pH-mätare

Universell och pålitlig rutinmätare för en mängd olika tillämpningar. En perfekt kombination av exakta tekniker för att mäta och enkel användning.

Stationär pH-mätare

Grundläggande och praktisk bärbar mätare som är perfekt för alla som arbetar med en begränsad budget, men likväl behöver snabba och pålitliga resultat.

Välj den stationära pH-mätaren som passar dig bäst:

Stationär pH-mätare
Stationär pH-mätare
Stationär pH-mätare

SevenExcellence-seriens pH-mätare

SevenCompact Advanced pH-mätare

FiveEasy Standard pH-mätarserien

Professionell, högpresterande mätare baserad på en intuitiv pekskärmsanvändning, för säkra resultat och regelrätt användning – upp till tre mätningskanaler.
Universell och pålitlig rutinmätare för en mängd olika tillämpningar. En perfekt kombination av exakta tekniker för att mäta och enkel användning.
Grundläggande och praktisk bärbar mätare som är perfekt för alla som arbetar med en begränsad budget, men likväl behöver snabba och pålitliga resultat.
Stationär pH-mätare

Professionell, högpresterande mätare baserad på en intuitiv pekskärmsanvändning, för säkra resultat och regelrätt användning – upp till tre mätningskanaler.

Stationär pH-mätare

Universell och pålitlig rutinmätare för en mängd olika tillämpningar. En perfekt kombination av exakta tekniker för att mäta och enkel användning.

Stationär pH-mätare

Grundläggande och praktisk bärbar mätare som är perfekt för alla som arbetar med en begränsad budget, men likväl behöver snabba och pålitliga resultat.

Trycksaker

Frågor och svar

Ska jag ha ett dedicerat eller multi-parameterinstrument?

Detta beror på din applikation. Dedicerad enkanalsmätare kan användas för att mäta en parameter som pH, ORP, jonkoncentration, konduktivitet eller upplöst syre). Multi-parameterinstrument gör det möjligt att mäta mer än en parameter på samma arbetsplats.

Vilken är skillnaden mellan linjär och segmenterad kalibrering?

Se graferna ovan som visar skillnaden mellan linjära och segmenterade kalibreringslägen.

Efter att du utför segmenterad kalibrering med 3 buffertar, ges 2 lutnings- och 2 förskjutningsvärden. När du utför en linjär trepunktskalibrering får du endast en lutning och ett förskjutningsvärde baserat på en linje som dras med linjär regression (monterad med least squares-metod) mellan alla tre kalibreringspunkter.

Skillnaden mellan dessa två metoder är att den segmenterade kalibreringen anses vara mer exakt eftersom den passar bättre elektrodens verkliga beteende än endast en linje.

När du utför en mätning efter en segmenterad kalibrering tar instrumentet en lutning och förskjutning som motsvarar uppmätt pH-värde. Om t.ex. det uppmätta pH-värdet är 5, kommer lutnings/förskjutningsvärden mellan pH 4.00 & pH 7.00 att användas. Om det uppmätta pH-värdet är 9, kommer lutnings/förskjutningsvärden mellan pH 7.00 & pH 10 att användas.

När du utför en mätning eller en linjär kalibrering utifall ett uppmätt pH 5 och pH 9, kommer samma lutningsvärde att användas för beräkningen.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.