Siedem łatwych sposobów ograniczenia ryzyka niezgodności z przepisami - METTLER TOLEDO
 
Menu
Seminaria internetowe na życzenie

Siedem łatwych sposobów ograniczenia ryzyka niezgodności z przepisami

Seminaria internetowe na życzenie

Niedawne zmiany norm i przepisów kładą na barki sprzedawców detalicznych i producentów żywności odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności. Nowe rygorystyczne wymogi branżowe oznaczają, że bezpieczeństwo produktu i integralność marki muszą być zawsze i za każdym razem w 100% perfekcyjne. Na e-seminarium przedstawiamy siedem elementów wsparcia serwisowego, które ułatwiają producentom żywności przestrzeganie najnowszych norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Siedem łatwych sposobów ograniczenia ryzyka niezgodności z przepisami
Siedem łatwych sposobów ograniczenia ryzyka niezgodności z przepisami

Zachowanie bezpieczeństwa żywności jest dzisiaj trudniejszym zadaniem ze względu na urbanizację i podróże, globalizację, industrializację i zmiany klimatu. Producenci nie tylko muszą przestrzegać norm międzynarodowych, lecz podlegają także przepisom lokalnym. Niestosowanie się do nich może prowadzić do istotnych zagrożeń i wynikających z tego konsekwencji.

W e-seminarium na żądanie omawiamy kilka elementów — od profesjonalnej instalacji po regularne kontakty serwisowe — które mogą zmniejszyć zagrożenia związane z brakiem zgodności ze szczegółowymi normami oraz przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Ilustrujemy na przykładach związek między podstawowymi wymogami zawartymi w kilku zatwierdzonych przez GFSI normach a amerykańską ustawą o modernizacji bezpieczeństwa żywności (Food Safety Modernization Act) oraz wsparcie serwisowe pomagające w spełnieniu tych wymagań.

Robert Rogers
20 minut
English

Dowiedz się, w jaki sposób wsparcie serwisowe sprzyja przestrzeganiu przepisów

Silny wpływ na działalność producentów żywności mają międzynarodowe normy bezpieczeństwa żywności, takie jak Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Initiative — GFSI) oraz akty z nią związane, m.in. Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium — BRC), Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności (International Featured Standard — IFS) czy Certyfikacja Systemów Bezpieczeństwa Żywności 22000 (Food Safety System Certification — FSSC 22000). Przepisy lokalne, takie jak amerykańska ustawa o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA),ANVISA w Brazylii oraz ustawa o normach żywnościowych (Food Standards Act) w Europie również odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Inwestowanie w obsługę serwisową przez cały czas eksploatacji naszej wagi kontrolnej, systemu wykrywania metali, systemu kontroli wizyjnej lub rentgenowskiej może ułatwić spełnienie wymogów branżowych i zmniejszyć ryzyko niezgodności z przepisami.

Sam zakup urządzeń do kontroli produktów nie wystarczy

Urządzenia do kontroli produktów odgrywają kluczową rolę we wdrożeniu programu bezpiecznej żywności. Wdrożenie odpowiednich urządzeń do kontroli produktów zainstalowanych w odpowiednich miejscach ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia spełnienia wymogów norm i przepisów opartych na zasadach analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych (HACCP) lub zapobiegawczych mechanizmów kontrolnych opartych na ryzyku (HARPC).

Samo wdrożenie odpowiednich urządzeń do kontroli produktów jednak nie wystarczy. Urządzenia takie muszą być:

  • używane zgodnie z przeznaczeniem,
  • sprawdzone pod kątem bezawaryjnego działania zgodnie z przeznaczeniem,
  • odpowiednio konserwowane w celu zapewnienia ciągłości działania zgodnie z oczekiwaniami.

Posprzedażowe wsparcie serwisowe jest kluczem do zachowania maksymalnej zgodności z przepisami.

Wsparcie serwisowe prowadzone przez doświadczonych techników serwisowych to podstawa zapewnienia maksymalnej sprawności operacyjnej urządzeń do kontroli produktów oraz zgodności z najnowszymi normami, przepisami ustawowymi i wykonawczymi z zakresu bezpieczeństwa żywności. W naszym seminarium internetowym przedstawiamy łatwe do zrozumienia warunki, dzięki którym wsparcie serwisowe może zapewnić zgodność z normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.

Inne e-seminaria

Bezpłatne seminarium internetowe| Testowanie grawitacyjnych wykrywaczy metali
W ramach tego seminarium internetowego na żądanie omówiono metody testowania gardzielowych i grawitacyjnych wykrywaczy metali, porównując trzy metody...
Najwyższe bezpieczeństwo żywności: seminarium internetowe na żądanie
W seminarium internetowym na żądanie dotyczącym najwyższego bezpieczeństwa żywności omówiono sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom mechanicznym w 6 k...
Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności wysokich, sztywnych pojemników dzięki kontroli RTG
W nowym seminarium internetowym METTLER TOLEDO dotyczącym bezpieczeństwa i integralności wysokich, sztywnych pojemników, wprowadza się podział takich...
Kontrola rentgenowska puszkowanych produktów spożywczych – seminarium internetowe
Cenne informacje ułatwiające producentom różnego typu produktów spożywczych w puszkach zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa żywności.

Rozwiązania do kontroli produktów  

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.