Na jakich poziomach czułości mogą niezawodnie pracować wykrywacze metali do farmaceutyków?

Po pierwsze, aby udzielić dokładnej odpowiedzi na pytanie o poziom czułości, jakiego można oczekiwać od wykrywacza metali dla produktów farmaceutycznych i biofarmaceutycznych, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • rodzaj produktu poddawanego kontroli,
  • rozmiar otworu głowicy używanego wykrywacza metali.

Nasze wykrywacze metali do farmaceutyków mogą wykrywać skalibrowane i zwalidowane kuliste próbki ze stali nierdzewnej o średnicy nawet 0,3 milimetra oraz jeszcze mniejsze próbki metali żelaznych i nieżelaznych.

Jaka dokumentacja walidacyjna jest dostępna dla wykrywaczy metali, aby pomóc w spełnieniu wymagań w zakresie potwierdzenia zachowania należytej staranności w branży farmaceutycznej?

Przed wysyłką urządzeń do wykrywania metali METTLER TOLEDO Safeline możemy dostarczyć pakiet kwalifikacji konstrukcji (DQ) dla systemu. Po wysłaniu urządzenia możemy dostarczyć pakiet kwalifikacji urządzeń (EQ), który zawiera protokoły dotyczące:

  • kwalifikacji instalacyjnej (IQ),
  • kwalifikacji operacyjnej (OQ),
  • kwalifikacji wydajnościowej (PQ).

Inwestycja w coroczną usługę walidacji skuteczności działania wspomaga zakładowe procesy walidacji przez niezależne testy potwierdzone certyfikatem. 

Czy wykrywacze metali do farmaceutyków mogą wykrywać trudne do zauważenia zanieczyszczenia metalami, takie jak bardzo małe i cienkie druty?

Tak, wykrywacze metali do farmaceutyków umożliwiają wykrywanie małych lub cienkich fragmentów drutu metalowego. Rzeczywisty rozmiar (długość i średnica) drutu, który można wykryć, zależy od czułości wykrywacza metali na obiekty kuliste oraz orientacji drutu przechodzącego przez otwór głowicy wykrywacza metalu.

Aby osiągnąć najwyższy poziom wykrywania zanieczyszczeń fragmentami drutu metalowego, wykrywacz metali musi pracować z możliwie największym dla zastosowania poziomem czułości na obiekty kuliste.Innymi słowy ustawienia czułości wykrywania metali nie powinny być tak wysokie, by wywoływać fałszywe alarmy, lecz powinny umożliwiać niezawodne wykrywanie bardzo małych i cienkich fragmentów drutu.

Doświadczony dostawca urządzeń do wykrywania metali może pomóc w znalezieniu wykrywacza metali o funkcjonalności odpowiedniej do zastosowania.

wykrywanie małych fragmentów drutu w produktach farmaceutycznych

W jaki sposób waga kontrolna może pomóc zapobiec wycofywaniu produktów farmaceutycznych z rynku?

W celu zapewnienia zgodności z przepisami produktom farmaceutycznym muszą towarzyszyć instrukcje stosowania produktu oraz stosowne ostrzeżenia. Brak tego rodzaju ulotki w opakowaniu może skutkować kosztownym wycofywaniem produktów z rynku, a także karami finansowymi. Dokładność naszych wag kontrolnych do farmaceutyków jest tak wysoka, że umożliwia wykrycie niewielkiej różnicy w masie między opakowaniem zawierającym wymaganą dokumentację (taką jak ulotka zawierająca informacje o prawidłowym stosowaniu, składnikach aktywnych i ostrzeżeniach) a opakowaniem, w którym brakuje tych istotnych informacji.

Ta prosta kontrola związana z zachowaniem należytej staranności pomaga chronić konsumentów i zapobiega kosztownym procedurom wycofywania z rynku produktów farmaceutycznych, które nie zawierają tych krytycznych informacji.

W jaki sposób waga kontrolna dla branży farmaceutycznej może zoptymalizować wydajność linii produkcyjnych w branży farmaceutycznej?

Dzięki funkcjom obsługi produktu zaprojektowanym z myślą o płynnym transporcie przy zachowaniu prawidłowej odległości między produktami farmaceutycznymi na linii, wagi kontrolne METTLER TOLEDO dla branży farmaceutycznej pomagają zapobiegać problemom na dalszych etapach linii produkcyjnej, które mogą wystąpić z powodu niewłaściwego rozmieszczenia produktów.

Ponadto wagi kontrolne dla branży farmaceutycznej pomagają zapobiegać przestojom na linii produkcyjnej spowodowanym przekrzywionymi opakowaniami, automatycznie odrzucając nieprawidłowo ustawione opakowanie, zanim dojdzie do zatrzymania taśmy przenośnika.

Czy kontrola rentgenowska stosowana podczas kontroli produktów wpływa na jakość i skuteczność leków?

kontrola rentgenowska farmaceutyków

Promieniowanie rentgenowskie używane do kontroli rentgenowskiej produktów farmaceutycznych nie jest generowane przez naturalnie występujące materiały radioaktywne. Wytwarzane jest przez człowieka i generowane w samym urządzeniu kontrolnym. Można je dowolnie włączać i wyłączać jak żarówkę. Przy zachowaniu właściwych procedur użytkowania i konserwacji jest tak samo bezpieczne jak inne urządzenia stosowane w zakładach produkcji farmaceutycznej.

W przypadku kontroli rentgenowskiej produktów farmaceutycznych poziom promieniowania na ogół jest znacznie niższy niż generowany przez inne źródła promieniowania, takie jak urządzenia do prześwietleń medycznych, skanery bezpieczeństwa, urządzenia do napromieniowania żywności czy naturalne promieniowanie tła. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku kontroli rentgenowskiej produktów farmaceutycznych energia promieniowania jest niska, dawka promieniowania jest minimalna, a czas ekspozycji jest bardzo krótki.

Czy oferowane produkty do kontroli produktów farmaceutycznych są zgodne z GMP, zwłaszcza z 11. częścią 21 CFR?

Tak, systemy METTLER TOLEDO do kontroli produkcji i kontroli jakości są w pełni zgodne z Dobrymi Praktykami Wytwarzania (Good Manufacturing Practice, GMP) określającymi odpowiednie procedury kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym. 

W jaki sposób zapewniona jest zgodność z wytycznymi dotyczącymi integralności danych w branży farmaceutycznej?

Wiarygodność i integralność danych farmaceutycznych ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów i zgodności z przepisami branżowymi. Rozwiązania METTLER TOLEDO pomagają w zapewnieniu kompletności, dokładności i identyfikowalności dokumentacji. Na przykład nasze wagi kontrolne dla branży farmaceutycznej oferują chronione hasłem profile użytkowników oraz opcje tworzenia lokalnego dziennika kontroli, aby rejestrować wszystkie zmiany wprowadzane w systemie, co ułatwia przeprowadzanie audytów procesów produkcyjnych. 

Poznaj więcej rozwiązań METTLER TOLEDO i dowiedz się, w jaki sposób można je wdrożyć w celu usprawnienia procesów – od laboratorium po linię produkcyjną.

Zwiększanie bezpieczeństwa procesu w branży farmaceutycznej

Zwiększanie bezpieczeństwa procesu w branży farmaceutycznej

Film ten prezentuje najważniejsze opcje monitorowania i czujniki systemów ważenia kontrolnego umożli...

Rozwiązania do kontroli rentgenowskiej dla przemysłu farmaceutycznego

Rozwiązania do kontroli rentgenowskiej dla przemysłu farmaceutycznego

Systemy kontroli rentgenowskiej zapewniają niezawodne kontrole integralności produktu w celu zapewni...

Zaawansowana technika w firmie Rottendorf Pharma

Zaawansowana technika w firmie Rottendorf Pharma

Aby osiągnąć ten cel, w firmie Rottendorf wykorzystuje się systemy zgodne z przepisami GMP i FDA ora...

Specjalistyczne usługi kontroli produktów | Broszura

Większa wydajność dzięki specjalistycznym usługom

Ta broszura zawiera szczegółowy przegląd naszych usług w zakresie kontroli produktów z uwzględnienie...