Přístroj ke stanovení bodu měknutí a skápnutí | METTLER TOLEDO

Přístroj ke stanovení bodu skápnutí/měknutí

Automatické stanovení bodu skápnutí a bodu měknutí

Systém ke stanovení bodu skápnutí je analytický přístroj, který se používá ke stanovení bodu skápnutí a bodu měknutí látek, jako jsou maziva, živice, polymery a jiné látky. Bodem skápnutí se rozumí teplota, při níž se vysráží první kapka roztavené látky. Bodem měknutí se rozumí teplota, při níž roztavená látka stéká ve stanovené délce. Systém ke stanovení bodu skápnutí od společnosti METTLER TOLEDO umožňuje plně automatické stanovení bodu skápnutí i bodu měknutí.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

Advantages of the Dropping / Softening Point Apparatus

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je digitální přístroj ke stanovení bodu skápnutí?

Digitální přístroj ke stanovení bodu skápnutí používá pícku a videokameru, s jejichž pomocí automaticky detekuje bod skápnutí a bod měknutí. Toto měření se provádí digitálně, za výrazného snížení vlivu obsluhy. S přesností vyšší než 0,2 °C a rychlým ohřevem a chlazením lze měřit i dva vzorky souběžně. Toto souběžné měření umožňuje konstrukce pícky a analýza videosnímků. Systémy ke stanovení bodu skápnutí METTLER TOLEDO Excellence DP70 a DP90 plní funkci automatických přístrojů ke stanovení bodu skápnutí a automatických přístrojů ke stanovení bodu měknutí.

Kliknutím získáte přístup k veškerým informacím o měření bodu měknutí a bodu skápnutí.

Jak funguje digitální přístroj ke stanovení bodu skápnutí?

Systém METTLER TOLEDO ke stanovení bodu skápnutí je znázorněn na schématu níže.

Tento systém je spojením pícky a videokamery.

Bod skápnutí a bod měknutí se stanovují prostřednictvím zahřívání vzorku. Pícka slouží k regulaci teploty v průběhu analýzy. Regulaci teploty a zaznamenávání údajů o teplotě zajišťuje digitální platinový senzor.

Systémy METTLER TOLEDO Excellence pro stanovení bodu skápnutí jsou na testovacím montážním celku, který se skládá z kelímku a držáku uvnitř pícky, vybaveny bílým diodovým světlem indikujícím vyvážení. Reflexní obraz je zaznamenán videokamerou.

Při automatickém stanovení bodu skápnutí se zaznamenává videosekvence z celého průběhu testu. Následná analýza snímků slouží k detekci první kapky, která opustí kelímek, ve virtuálním bílém obdélníku umístěném pod otvorem kelímku. Při detekci se měří a zaznamenává teplota pícky při rozlišení 0,1 °C.

V případě automatického stanovení bodu měknutí je přední okraj měknoucího vzorku ve videosekvenci označen stupnicí. Jakmile stupnice překročí virtuální přímku, která se nachází 19 mm pod otvorem kelímku, přístroj změří a zaznamená teplotu pícky při rozlišení 0,1 °C.

Jaké vzorky se obvykle testují pomocí systémů ke stanovení bodu skápnutí?

Testery bodu skápnutí se používají ke stanovení bodu skápnutí a bodu měknutí mastí, syntetických a přírodních pryskyřic, kalafuny, pokrmových tuků, plastických maziv, vosků, esterů mastných kyselin, živice, asfaltu, dehtů, bitumenu a mnoha dalších materiálů.

Získejte užitečné rady a tipy ohledně správné přípravy různých vzorků pro stanovení bodu skápnutí a bodu měknutí.

Jaký je správný postup při měření bodu skápnutí za teploty nižší, než je teplota okolí?

Pokrmové oleje, tuky a organická rozpouštědla mohou být ztužené a musejí se měřit za nízkých teplot. Tyto látky mohou vyžadovat zchlazení nebo zmrazení, které poskytnou dostatek času před změřením bodu skápnutí. Systém ke stanovení bodu skápnutí METTLER TOLEDO Excellence DP90 dokáže provádět měření bodu skápnutí až do –20 °C. Stačí umístit samostatnou měřicí celu přístroje DP90, pícku a optický detekční systém do chladničky nebo mrazničky na dobu potřebnou k dosažení požadované teploty.

Může mi přístroj ke stanovení bodu skápnutí od společnosti METTLER TOLEDO pomoci zajistit shodu s požadavky norem ASTM, AOCS, IP, ISO a podobnými předpisy?

Přístroje METTLER TOLEDO ke stanovení bodu skápnutí plně vyhovují těmto normám pro stanovení bodu skápnutí a bodu měknutí:

  • ASTM D3104 o automatickém stanovení bodu měknutí živic
  • ASTM D3461 o automatickém stanovení bodu měknutí bitumenu, živice a asfaltu
  • ASTM D3954 o automatickém testování bodu skápnutí vosků
  • ASTM D6090 o automatickém stanovení bodu měknutí pryskyřic
  • AOCS Cc 18-80 o automatické detekci bodu skápnutí pokrmových tuků a pokrmových olejů
  • Evropský lékopis Ph.Eur. 2.2.17 o stanovení bodu skápnutí
  • IP 396 o automatické detekci bodu skápnutí plastických maziv
  • ISO 4625 o stanovení bodu měknutí barev a laků
  • DIN EN 51920 o stanovení bodu měknutí uhlíkatých materiálů


Mezinárodní normy ASTM D3104, ASTM D3461, ASTM D3954, ASTM D6090 a AOCS Cc 18-80 vycházejí specificky z automatického stanovení bodu skápnutí a bodu měknutí na přístrojích METTLER TOLEDO.