Termická analýza Excellence | METTLER TOLEDO
Termická analýza Excellence

Termická analýza Excellence

Termická analýza Excellence - ceněná technologie senzorů, flexibilita, možnosti modernizace a vysoká přesnost

Inovativní technologie, univerzálnost díky modulární konstrukci a švýcarská kvalita

Oceněná technologie senzorů, flexibilita, široké možnosti modernizace a vysoká úroveň preciznosti jsou zárukou bezkonkurenční výkonnosti přístroje,...

Oceněná technologie senzorů, flexibilita, široké možnosti modernizace a vysoká úroveň preciznosti jsou zárukou bezkonkurenční výkonnosti přístroje, který dokáže růst společně s vašimi potřebami. [Video]

 

Přístroje METTLER TOLEDO řady Excellence pro termickou analýzu umožňují charakterizovat vzorky materiálů v rámci velmi širokého teplotního rozsahu. Ovládejte všechny přístroje pomocí jediné výkonné softwarové platformy se snadným ovládáním. Konfigurace každého nástroje má nejvyšší možný výkon, takže svým výsledkům můžete plně důvěřovat.


Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) - přístroje
termická analýza
Vysokotlaký diferenční skenovací kalorimetr
Termogravimetrická analýza (TGA)

Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC)

Čipová kalorimetrie (Flash DSC)

Vysokotlaká diferenční skenovací kalorimetrie

Termogravimetrická analýza (TGA)

DSC měří entalpie související s přechody a chemickými reakcemi a stanovuje teplotu, při níž k těmto procesům dochází.
Flash DSC představuje ideální doplněk ke konvenční DSC pro charakterizaci moderních materiálů.
DSC měří entalpie související s přechody a reakcemi při teplotě, při níž k těmto procesům dochází.
Dosahujte věrohodných výsledků například při stanovování složení, obsahu, zbytkových množství a stability pomocí termogravimetrického analyzátoru od předního světového výrobce váhových technologií.
Souběžná termická analýza (TGA/DSC)
Termomechanická analýza TMA/SDTA
termická analýza
Systémy hot-stage

Souběžná termická analýza (TGA/DSC)

Termomechanická analýza TMA/SDTA

Dynamický mechanický analyzátor (DMA)

Systémy „hot-stage“

Měření změny hmotnosti a tepelného toku za identických podmínek pomocí TGA/DSC poskytuje více informací o složení, fázových přechodech a chemických reakcích.
Termomechanická analýza (TMA) se používá k měření změn v rozměrech materiálu v důsledku teploty.
Měřte amplitudu síly a posunu, jakož i fázové posuny pomocí dynamického mechanického analyzátoru.
Hot-stage mikroskopie je velmi účinná a rozšířená metoda, jež se používá na vizuální zkoumání mnoha druhů teplotních přechodů, při kterých se vzorek ohřívá či chladí.
Software STARe Excellence
Kelímky pro termickou analýzu
Příslušenství (chladící systémy, podavač vzorků ...)
Analyzátor vlhkosti

Software STARe Excellence

Kelímky pro termickou analýzu

Příslušenství (chladící systémy, podavač vzorků ...)

Analyzátor vlhkosti

Flexibilita a funkční výbava softwaru představuje u moderních systémů pro termickou analýzu klíč k maximální produktivitě.
Kelímky pro termickou analýzu nejvyšší kvality, které rozšiřují rozsah aplikací.
Volitelné příslušenství a rozšiřovací moduly pro každou TA aplikaci.
Analyzátor vlhkosti METTLER TOLEDO umožňuje rychlé, přesné a spolehlivé stanovení obsahu vlhkosti.
Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) - přístroje

DSC měří entalpie související s přechody a chemickými reakcemi a stanovuje teplotu, při níž k těmto procesům dochází.

termická analýza

Flash DSC představuje ideální doplněk ke konvenční DSC pro charakterizaci moderních materiálů.

Vysokotlaký diferenční skenovací kalorimetr

DSC měří entalpie související s přechody a reakcemi při teplotě, při níž k těmto procesům dochází.

Termogravimetrická analýza (TGA)

Dosahujte věrohodných výsledků například při stanovování složení, obsahu, zbytkových množství a stability pomocí termogravimetrického analyzátoru od předního světového výrobce váhových technologií.

Souběžná termická analýza (TGA/DSC)

Měření změny hmotnosti a tepelného toku za identických podmínek pomocí TGA/DSC poskytuje více informací o složení, fázových přechodech a chemických reakcích.

Termomechanická analýza TMA/SDTA

Termomechanická analýza (TMA) se používá k měření změn v rozměrech materiálu v důsledku teploty.

termická analýza

Měřte amplitudu síly a posunu, jakož i fázové posuny pomocí dynamického mechanického analyzátoru.

Systémy hot-stage

Hot-stage mikroskopie je velmi účinná a rozšířená metoda, jež se používá na vizuální zkoumání mnoha druhů teplotních přechodů, při kterých se vzorek ohřívá či chladí.

Software STARe Excellence

Flexibilita a funkční výbava softwaru představuje u moderních systémů pro termickou analýzu klíč k maximální produktivitě.

Kelímky pro termickou analýzu

Kelímky pro termickou analýzu nejvyšší kvality, které rozšiřují rozsah aplikací.

Příslušenství (chladící systémy, podavač vzorků ...)

Volitelné příslušenství a rozšiřovací moduly pro každou TA aplikaci.

Analyzátor vlhkosti

Analyzátor vlhkosti METTLER TOLEDO umožňuje rychlé, přesné a spolehlivé stanovení obsahu vlhkosti.

Nabídka servisních služeb

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Publikace ke stažení

Good Thermal Analysis Practice™ (Správná praxe v termické analýze)

Good Thermal Analysis Practice™ (Správná praxe v termické analýze; GTAP™)


Good Thermal Analysis Practice™ (Správná praxe v termické analýze) představuje srozumitelný program pro správu přístrojů pro termickou analýzu v rámci systému řízení jakosti. Program GTAP™ vám umožní snížit počet chyb měření na minimum a dosahovat shodu s předpisy s minimálním úsilím

Program GTAP™ zmírňuje rizika související s termickou analýzou a výrazně usnadňuje

  • dosahování přesných a precizních výsledků
  • zvyšování produktivity a snižování nákladů
  • zajišťování shody s předpisy.

Nejistota nás obklopuje na každém kroku. Při nevhodné správě přístrojů může být zachování kontroly nad přístroji nesnadný úkol. Přečtěte si, jak vám program GTAP™ pomůže minimalizovat rizika a zajistit dlouhodobě kvalitní výsledky termické analýzy.

Termická analýza Excellence
Termická analýza Excellence

V rámci programu GTAP™ získáte individuální doporučení šitá na míru vašim kvalitativním požadavkům, konkrétním rizikům a předpisům platným ve vašem odvětví. Vaši zaměstnanci budou moci začít ihned využívat výhody jednoduššího zabezpečování jakosti a budou moci šetřit svůj čas a vaše náklady. Kromě toho vaši auditoři získají návazná kvalitativní opatření a bezpečnou dokumentaci.

Přehled

High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Thermal Analysis Guide
Heat capacity determination of metals above 700 °C
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.