Termická analýza | METTLER TOLEDO

Termická analýza Excellence

Systémy pro charakterizaci materiálů

Termická analýza je skupina postupů, při kterých se měří určitá fyzikální vlastnost látky v závislosti na teplotě, zatímco je látka vystavena řízenému programu teploty. Systémy termické analýzy společnosti METTLER TOLEDO jsou ideální volba pro manuální i automatický provoz a poskytují přesné a spolehlivé výsledky v akademickém výzkumu, průmyslovém vývoji, kontrole kvality i ve výrobě.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
Analyzátor vlhkosti
Thermal Analysis eNewsletter
+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je to termická analýza?

Podle Mezinárodní konfederace termické analýzy a kalorimetrie (ICTAC) je termická analýza skupina postupů, při kterých se měří určitá fyzikální vlastnost látky v závislosti na teplotě, zatímco je látka vystavena řízenému teplotnímu programu.

 

Jaké jsou různé techniky termické analýzy?

Termická analýza se skládá z řady vzájemně se doplňujících technik. Výběr techniky závisí na zkoumaných vlastnostech. Jedná se o tyto techniky:

  • Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC): Měří tepelný tok do nebo ze vzorku. Výstup ze senzoru je udáván ve wattech (W).
  • Termogravimetrická analýza (TGA): Měří hmotnostní změny. Výstup ze senzoru je udáván v miligramech (mg).
  • Termomechanická analýza (TMA): Měří změny v délce vzorku. Výstup ze senzoru je udáván v mikrometrech (µm).
  • Dynamická mechanická analýza (DMA): Měří modul (soufázový/ztrátový) materiálu (jednotky: Pascal (Pa)) v závislosti na čase, teplotě nebo frekvenci. Dalším výstupem je vypočítaný bezjednotkový tlumicí faktor tangens delta.
  • Termooptická analýza (TOA): Poskytuje vizuální pomůcku k pozorování fyzikálních vlivů během měření termické analýzy. Optické přístroje lze přidat ke kalorimetru DSC nebo HP DSC i k topným deskám.

 

Jaké termické jevy a vlastnosti materiálů termická analýza analyzuje?

Termická analýza může pomoct při stanovování vlastností a přechodů například skelného přechodu (Tg), bodu tání (Tm), odpařování, krystalizace, fázových přechodů, rozkladu, koeficientu tepelné roztažnosti, změn rozměrů, modulu pružnosti (G’), ztrátového modulu (G’’), tlumicího faktoru (tan delta), reakční entalpie a kinetiky, vlivu aditiv, složení, tepelné stability, teploty měknutí a vytvrzovacích reakcí.