Termická analýza Excellence | METTLER TOLEDO

       Termická analýza Excellence

       Oceněná technologie senzorů, flexibilita, možnosti modernizace a vysoká přesnost

        

       Inovativní technologie, univerzálnost díky modulární konstrukci a švýcarská kvalita

       Oceněná technologie senzorů, flexibilita, široké možnosti modernizace a vysoká úroveň preciznosti jsou zárukou bezkonkurenční výkonnosti přístroje, který dokáže růst společně s vašimi potřebami. [Video]

        

       Přístroje METTLER TOLEDO řady Excellence pro termickou analýzu umožňují charakterizovat vzorky materiálů v rámci velmi širokého teplotního rozsahu. Ovládejte všechny přístroje pomocí jediné výkonné softwarové platformy se snadným ovládáním. Konfigurace každého nástroje má nejvyšší možný výkon, takže svým výsledkům můžete plně důvěřovat.

        
       Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC)
       Flash DSC
       Vysokotlaká diferenční skenovací kalorimetrie
       Termogravimetrická analýza (TGA)

       Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC)

       Flash DSC

       Vysokotlaká diferenční skenovací kalorimetrie

       Termogravimetrická analýza (TGA)

       DSC měří entalpie související s přechody a chemickými reakcemi a stanovuje teplotu, při níž k těmto procesům dochází.
       Flash DSC 1 představuje skutečný skok kupředu v oblasti termické analýzy, který vám umožní zkoumat jevy, jejichž měření bylo dříve nemožné.
       DSC měří entalpie související s přechody a reakcemi při teplotě, při níž k těmto procesům dochází.
       Dosahujte věrohodných výsledků například při stanovování složení, obsahu, zbytkových množství a stability pomocí termogravimetrického analyzátoru od předního světového výrobce váhových technologií.
       Souběžná termická analýza (TGA/DSC)
       Termomechanická analýza TMA/SDTA
       termická analýza
       Systémy hot-stage

       Souběžná termická analýza (TGA/DSC)

       Termomechanická analýza TMA/SDTA

       Dynamický mechanický analyzátor (DMA)

       Systémy „hot-stage“

       Měření změny hmotnosti a tepelného toku za identických podmínek pomocí TGA/DSC poskytuje více informací o složení, fázových přechodech a chemických reakcích.
       Termomechanická analýza (TMA) se používá k měření změn v rozměrech materiálu v důsledku teploty.
       Měřte amplitudu síly a posunu, jakož i fázové posuny pomocí dynamického mechanického analyzátoru.
       Hot-stage mikroskopie je velmi účinná a rozšířená metoda, jež se používá na vizuální zkoumání mnoha druhů teplotních přechodů, při kterých se vzorek ohřívá či chladí.
       Software STARe Excellence
       Kelímky pro termickou analýzu
       Příslušenství (chladící systémy, podavač vzorků ...)
       Analyzátor vlhkosti

       Software STARe Excellence

       Kelímky pro termickou analýzu

       Příslušenství (chladící systémy, podavač vzorků ...)

       Analyzátor vlhkosti

       Flexibilita a funkční výbava softwaru představuje u moderních systémů pro termickou analýzu klíč k maximální produktivitě.
       Kelímky pro termickou analýzu nejvyšší kvality, které rozšiřují rozsah aplikací.
       Volitelné příslušenství a rozšiřovací moduly pro každou TA aplikaci.
       Analyzátor vlhkosti METTLER TOLEDO umožňuje rychlé, přesné a spolehlivé stanovení obsahu vlhkosti.

        
        
        
        
        
        
        
       Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.