Termická analýza potravin - METTLER TOLEDO
Průvodce

Termická analýza potravin

Průvodce

Potravinářské aplikace a související techniky termické analýzy

Účinky a vlastnosti hlavních složek potravinářských produktů, které lze zkoumat pomocí termické analýzy.
Účinky a vlastnosti hlavních složek potravinářských produktů, které lze zkoumat pomocí termické analýzy.

Obsah


Předmluva
1. Jak je termická analýza prospěšná v potravinářství
2. Aplikace a související techniky termické analýzy
3. Příklady
3.1. Denaturace bílkovin ze čtyř zdrojů
3.2. Vliv množství škrobu na rozpínání ve vodě
3.3. Vliv vlhkosti na mléko v prášku
3.4. Krystalizace rostlinných tuků
3.5. Identifikace plastových fólií pomocí DSC
4. Shoda s potravinářskými předpisy
5. Vývoj metodiky
6. Špičkové zkušební nádoby, příslušenství a referenční materiály
7. Další informace

Termická analýza byla poprvé použita jako standardní metoda pro výzkum polymerů. Osvědčila se však také při testování potravin a jejich složek. Techniky a metody testování potravinářských produktů jako jsou bílkoviny, cukry, tuky, oleje a obalové materiály, se v posledních letech rychle vyvíjely.

Bílkoviny jsou vedle tuků a cukrů jedny z nejdůležitějších složek potravin a hrají významnou roli ve výživě, fyziologii a vývoji funkčních vlastností. Jsou důležité pro zpracování potravin (např. emulzifikaci) a splnění podmínek pro konzumovatelnost produktů (senzorické vlastnosti). Diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC) a termogravimetrická analýza (TGA) jsou považovány za hlavní techniky vylepšování funkčních vlastností a procesních podmínek.
Teplo a čas jsou dva hlavní parametry ve zpracování potravin. DSC umožňuje zkoumat postupy vaření a mrazení s ohledem na teplo a čas. Lze ji využít také ke stanovení jiných vlastností potravinářských produktů a jejich složek.
Plastové fólie tvoří asi 10 % hmotnosti balených potravinářských produktů. Spektrum sloučenin na výrobu těchto fólií určených pro konkrétní typy použití je téměř neomezené. Analýza fólií je nezbytná pro kontrolu jejich ochranných vlastností a složení. Jednotlivé složky fólií a pomocné materiály (např. lepidla) lze identifikovat pomocí DSC.

Termomechanická analýza (TMA) a dynamická mechanická analýza (DMA) mohou přinést další informace týkající se mechanických vlastností obalových materiálů.
Doufáme, že aplikace popsané v tomto dokumentu vás zaujmou

  • a rozšíří vaše znalosti o potenciálu metod termické analýzy ve výzkumu potravin a souvisejících materiálů,
  • nabídnou vám nové možnosti hodnocení kvality výsledků,
  • budu vás motivovat k dalšímu zkoumání těchto témat a četbě doporučených aplikačních příruček, případně účasti na příslušných webinářích.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.