Termická analýza v petrochemii - METTLER TOLEDO
Průvodce

Termická analýza v petrochemii

Průvodce

Toto příručka obsahuje vybrané aplikační příklady.

V této příručce zjistíte, jak lze techniky termické analýzy využít k analýze polymerů, konkrétně ke studiu chování termoplastů, reaktoplastů a elastomerů.
V této příručce zjistíte, jak lze techniky termické analýzy využít k analýze polymerů, konkrétně ke studiu chování termoplastů, reaktoplastů a elastomerů.

Termická analýza je ideální technika k určení vlastností materiálu, popisu jejich změn a k jejich charakterizaci.
Tato brožura obsahuje řadu různých příkladů termické analýzy a jejího využití v petrochemickém průmyslu.

 

Aplikace byly již dříve popsány v různých vydáních našeho časopisu UserCom, který se věnuje možnostem aplikace a vychází každé dva roky, a v některých našich aplikačních příručkách.

 

Počínaje surovou naftou až po benzín, motorovou naftu, zkapalněný ropný plyn, maziva, polymery a řadu dalších koncových produktů je petrochemie trvalou součástí našich životů. Počet norem a předpisů platných pro analýzu odráží význam a rozmanitost surovin používaných v petrochemii a výsledných produktů. V dnešním vysoce konkurenčním prostředí jsou nároky na kvalitu a plnění regulačních požadavků, zvýšení výnosů a omezení odstávek, prevenci koroze a řešení nakládání s odpady vysoké.
Termická analýza je proto mimořádně užitečným nástrojem v rámci kontroly kvality a analýzy petrochemických sloučenin.

 

Doufáme, že aplikace popsané v tomto materiálu vzbudí váš zájem o vysoký potenciál metod termické analýzy v petrochemickém průmyslu.

Obsah

1. Úvod
1.1 O této příručce
1.2 – 1.11 Hlavní techniky termické analýzy
1.12 Popis aplikací
2. Charakterizace ropných produktů pomocí DSC
2.1 Úvod
2.2 Charakterizace ropných produktů pomocí DSC
2.3 Hodnocení křivek DSC u ropných produktů
2.4 Závěry
2.5 Odkazy
3. Oxidační stabilita ropných frakcí
3.1 Úvod
3.2 Vzorky
3.4 Závěry
3.5 Odkazy
4. Stanovení ztráty při odpařování (Noack) u maziv pomocí TGA
4.1 Shrnutí
4.2 Úvod
4.3 Noack zkouška ztráty při odpařování dle ASTM D6375
4.4 Provedení Noack zkoušky
4.5 Závěry
4.6 Odkazy
5. Rychlá termogravimetrická analýza uhlí
5.1 Úvod
5.2 Urychlení postupu TGA
5.3 Podrobnosti experimentu
5.4 Výsledky
5.5 Závěry
5.6 Odkazy
6. Stanovení oxidační stability prostřednictvím měření OIT v závislosti na tlaku
6.1 Úvod
6.2 Podrobnosti experimentu
6.3 Tlaková závislost OIT
6.4 Interpretace výsledků
6.5 Hodnocení výsledků experimentu
6.6 Závěry
7. Rozbor analýzy sazí v motorovém oleji
7.1 Účel analýzy
7.2 Interpretace
7.3 Hodnocení
7.4 Závěry
8. Chování směsí olejů/vosků při tání
8.1 Účel analýzy
8.2 Hodnocení
8.3 Závěry
9. Normy v petrochemii s ohledem na termickou analýzu
10. Další informace

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.