Refraktometr | Stolní a přenosné měřicí přístroje | METTLER TOLEDO

Refraktometr/brixmetr

Stolní a přenosné digitální refraktometry

Refraktometr (nebo brixmetr) je analytický přístroj, který používá optický senzor s vysokým rozlišením k měření celkové intenzity světelného paprsku odraženého od vzorku. Vypočítá se celková intenzita odraženého světla a na přístroji se zobrazí hodnota indexu lomu, kterou lze převést na stupně Brix, HFCS nebo jiné koncentrace. Naše refraktometry jsou synonymem pro přesnost, rychlost a jednoduchost. Vyberte si z možností od odolného přenosného řešení až po přesný stolní brixmetr.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

Výhody refraktometrů/brixmetrů METTLER TOLEDO

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je digitální refraktometr / brixmetr?

Digitální refraktometr, známý také jako brixmetr, používá k měření indexu lomu a souvisejících hodnot kapalných vzorků metodu úplného odrazu. Toto měření se provádí digitálně, za výrazného snížení vlivu obsluhy. S malým objemem vzorku (0,5 až 1 ml) lze dosáhnout přesnosti až 0,00002 nebo 0,01 % stupňů Brix během krátké doby měření (v řádu pouhých sekund).

Jak digitální refraktometr / brixmetr funguje?

Digitální refraktometry používají diodu emitující světlo, safírový hranol a optický senzor s vysokým rozlišením. Vzorek se pokládá na hranol a pustí se měření. Od určitého úhlu náběhu – takzvaného kritického úhlu – již světelný paprsek neproniká vzorkem, ale dochází k jeho úplnému odrazu od povrchu vzorku a následně je detekován optickým senzorem. Index lomu se počítá z tohoto kritického úhlu. Stolní digitální refraktometry / brixmetry jsou navíc vybaveny Peltierovým termostatem, který zajišťuje řízení teploty.

Přečtěte si více informací o definici indexu lomu, aplikacích, jeho měření, Snellově zákoně a mnoha dalších tématech.

Jaké přístroje se používají k měření indexu lomu kapalin?

Index lomu roztoku lze měřit manuálně nebo digitálně. Manuální metody, jakými jsou přenosný optický refraktometr nebo ABBE optický refraktometr, se často používají ke stanovení indexu lomu a souvisejících hodnot, jako např. BRIX°, % alkoholu, Baumé, Plato, atd. Přestože jsou tyto metody snadné a finančně nenáročné, vyžadují v každém kroku protokolu manuálního postupu značnou odbornost, což často ovlivňuje přesnost a spolehlivost výsledků. Digitální refraktometry / brixmetry jsou k dispozici jako stolní i ruční přístroje. Slouží k digitálnímu měření kapalných vzorků, za výrazného omezení vlivu obsluhy.

Srovnejte digitální refraktometry s manuálními metodami: prohlédněte si různé techniky měření

Jaký objem vzorku vyžaduje digitální refraktometr / brixmetr?

Pro většinu stolních refraktometrů je typický objem cca 0,5 ml v případě vzorků s vysokým povrchovým napětím a 1 ml u vzorků s nízkým povrchovým napětím. Jelikož měření vyžaduje pouze několik kapek, dochází k rychlému ustavení teplotní rovnováhy mezi vzorkem a měřicí celou a díky tomu probíhá analýza velmi rychle.

Kolik času vyžaduje digitální refraktometr / brixmetr k měření vzorku?

Doba měření závisí na teplotním rozdílu mezi vzorkem a měřicí celou, typu vzorku, jakož i na požadované přesnosti měření. Doba měření tak typicky představuje několik sekund.

Jak se digitální refraktometr / brixmetr justuje?

Refraktometry/brixmetry se zpravidla justují vodou při specifické teplotě měření. Tato teplota je řízená Peltierovým článkem, který dokáže měřicí celu chladit a ohřívat na specifickou teplotu (např. 20 °C). V některých případech se k justování refraktometrů pro měření koncentrace cukru používají standardy Brix. Tyto standardy Brix se často připravují přímo na místě. Inteligentní přípravu standardů BRIX lze provést pomocí váhy a refraktometru připojených k softwaru LabX™, což zvyšuje přesnost i návaznost a vylučuje chyby vznikající při přepisování dat.

Přečtěte si další informace o způsobu testování a justování digitálního refraktometru.

Jaké vzorky lze s digitálními refraktometry / brixmetrem měřit?

Digitální refraktometry / brixmetry byly původně konstruovány pro měření homogenních kapalin. Ve skutečnosti lze úspěšně měřit i mnohé další vzorky, jako jsou kašovité vzorky nebo dokonce fólie. Tyto specifické vzorky vyžadují některé doplňkové příslušenství, jako je lis nebo raznice na fólii. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těkavým vzorkům (kde se doporučuje průtočná cela) a nehomogenním vzorkům, u kterých je před měřením nutné zajistit míchání/homogenizaci. Ty lze zajistit automaticky s použitím homogenizace v kádince v automatickém podavači vzorků InMotion™.