Refraktometr, nakupujte digitální stolní a přenosné přístroje – METTLER TOLEDO

Refraktometr

Rozsáhlá nabídka stolních a přenosných digitálních refraktometrů

Digitální refraktometr

Široká nabídka stolních a přenosných refraktometrů METTLER TOLEDO  pro měření indexu lomu a dalších souvisejících hodnot, jakými jsou Bri...

Široká nabídka stolních a přenosných refraktometrů METTLER TOLEDO  pro měření indexu lomu a dalších souvisejících hodnot, jakými jsou Brix, invertovaný cukr, HFCS42 nebo HFCS55 či další koncentrace, a to s vysokou přesností a v krátkém čase měření.

Naše přenosné refraktometry navíc nabízejí i funkci automatické kompenzace teploty. Lze je používat v laboratoři nebo terénu, například pro měření Brix, Oechsle nebo teploty tuhnutí etylenglykolu a směsí propylenglykol/voda.


Naše stolní refraktometry nabízí zabudovaný Peltierův termostat pro přesné řízení teploty, který plně nahrazuje vodní lázeň. Lze je připojit k hustoměru, spektrofotometru, pH metru, titrátoru nebo dalším přístrojům pro měření více parametrů současně. K dalšímu zvýšení produktivity jsou k dispozici různé automatizační jednotky.

 

Odborné informace
Naše odborné informace jsou uvedeny na webu www.refractometry.com (název si snadno zapamatujete), který obsahuje i videa, animace, webináře a širokou nabídku aplikací pro potravinářský a nápojový průmysl, farmaceutický i chemický průmysl a mnohá další odvětví.  Mnohá řešení přinášejí do vašich pracovních postupů zvýšení přesnosti měření, vyloučení chyb a zvýšení průchodnosti procesů. Stáhněte si naši bezplatnou publikaci Průvodce měřením indexu lomu a přečtěte si, jak lze měření indexu lomu zkvalitnit s digitálními refraktometry.


refraktometr
Refraktometry
Refraktometry EasyPlus
přenosný refraktometr

Refraktometry řady Excellence

Refraktometry EasyPlus Standard

Přenosné refraktometry

Refraktometry řady Excellence byly vyvinuty do široké řady aplikací a nabízejí možnost automatizace procesů a začlenění do víceparametrových systémů. Měřte takřka všechny typy vzorků s vysokou spolehl...
Díky mimořádně jednoduchému uživatelskému rozhraní umožňují refraktometry EasyPlus získat přesné výsledky v laboratorním i ve výrobním prostředí.
Přenosný refraktometr se chlubí nízkou hmotností a snadným ovládáním, a představuje proto ideální volbu do laboratoře i do terénu.
automatizovaná refraktometrie
víceparametrový systém
software pro refraktometrii

Automatický refraktometr - automatizované měření indexu lomu

Multiparametrový refraktometr - víceparametrový systém

Software pro refraktometrii

Automatický refraktometr - Šetřete čas, snižujte náklady a zvyšujte provozní bezpečnost s bezproblémovými automatizovanými řešeními. Od jednoduchých dávkovacích čerpadel po automatické podavače vzorků...
Multiparametrový refraktometr - s víceparametrovými systémy lze kombinovat měření indexu lomu, hustoty, pH, titraci a mnoho dalších. Zvyšujte kvalitu dat a šetřete čas měřením všech parametrů současně...
Výkonná softwarová řešení pro měření indexu lomu. Plně elektronický provoz bez papírů zajistí integritu dat, jejich bezpečné ukládání a přepisování bez chyb. Kontrolujte a analyzujte svá data snadno.
příslušenství k refraktometru

Příslušenství a spotřební materiál k refraktometru

Maximalizujte využití svých refraktometrů s použitím doplňkového příslušenství a spotřebního materiálu. Od vysoce vyspělých řešení, jakými jsou skenery a senzory, až po rozsáhlou nabídku certifikovaný...
Refraktometry

Refraktometry řady Excellence byly vyvinuty do široké řady aplikací a nabízejí možnost automatizace procesů a začlenění do víceparametrových systémů. Měřte takřka všechny typy vzorků s vysokou spolehl...

Refraktometry EasyPlus

Díky mimořádně jednoduchému uživatelskému rozhraní umožňují refraktometry EasyPlus získat přesné výsledky v laboratorním i ve výrobním prostředí.

přenosný refraktometr

Přenosný refraktometr se chlubí nízkou hmotností a snadným ovládáním, a představuje proto ideální volbu do laboratoře i do terénu.

automatizovaná refraktometrie

Automatický refraktometr - Šetřete čas, snižujte náklady a zvyšujte provozní bezpečnost s bezproblémovými automatizovanými řešeními. Od jednoduchých dávkovacích čerpadel po automatické podavače vzorků...

víceparametrový systém

Multiparametrový refraktometr - s víceparametrovými systémy lze kombinovat měření indexu lomu, hustoty, pH, titraci a mnoho dalších. Zvyšujte kvalitu dat a šetřete čas měřením všech parametrů současně...

software pro refraktometrii

Výkonná softwarová řešení pro měření indexu lomu. Plně elektronický provoz bez papírů zajistí integritu dat, jejich bezpečné ukládání a přepisování bez chyb. Kontrolujte a analyzujte svá data snadno.

příslušenství k refraktometru

Maximalizujte využití svých refraktometrů s použitím doplňkového příslušenství a spotřebního materiálu. Od vysoce vyspělých řešení, jakými jsou skenery a senzory, až po rozsáhlou nabídku certifikovaný...

Automatizované systémy pro měření indexu lomuAutomated Refractive Index Systems


Automatizace pracovních postupů s refraktometry řady Excellence představuje cestu ke spolehlivějším výsledkům, zvýšení bezpečnosti a prevenci chyb obsluhy díky její minimální interakci s přístrojem. Výsledky jsou úspora času, nižší náklady a vyšší bezpečnost provozu.

Podrobné informace

Víceparametrové systémy

Multiparameter Systems.


Index lomu a hustotu je často třeba stanovit v jednom vzorku současně. Náš prostorově úsporný systém umožňuje spojení hustoměru řady Excellence a cely pro měření indexu lomu, rovněž řady Excellence, za účelem stanovení obou parametrů v jediném cyklu. Potřebujete-li provádět i další souběžná řešení, lze připojit další přístroje, a vytvořit tak víceparametrový systém, např. pro měření indexu lomu, hustoty, pH a barvy.

Podrobné informace

Softwarová řešení
 
Software Solutions


Pro měření indexu lomu nabízí společnost METTLER TOLEDO výkonná softwarová řešení. Plně elektronický provoz je zárukou integrity dat, jejich bezpečného uložení a bezchybné evidence výsledků. Data lze snadno kontrolovat a analyzovat; protokoly jsou na dosah jedním kliknutím.

Podrobné informace

 

Nabídka servisních služeb

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu měřicímu vybavení poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Publikace ke stažení

Časté dotazy


 

Co je digitální refraktometr?

Digitální refraktometr používá k měření indexu lomu a souvisejících hodnot kapalných vzorků metodu úplného odrazu. Toto měření se provádí digitálně, za výrazného snížení vlivu obsluhy. S malým objemem vzorku (0,5 až 1 ml) lze dosáhnout přesnosti až 0,00002 nebo 0,01 % Brix a krátké doby měření (v řádu pouhých sekund).

Co je digitální refraktometr?
Co je digitální refraktometr?


 

Jak digitální refraktometr funguje?

Digitální refraktometry používají diodu emitující světlo, safírový hranol a optický senzor s vysokým rozlišením. Vzorek se pokládá na hranol a spustí se měření. Od určitého úhlu náběhu – takzvaného kritického úhlu – již světelný paprsek neproniká vzorkem, ale dochází k jeho úplnému odrazu od povrchu vzorku a následně je detekován optickým senzorem. Index lomu se počítá z tohoto kritického úhlu. Stolní digitální refraktometry jsou navíc vybaveny Peltierovým termostatem, který zajišťuje řízení teploty.

Další informace: prohlédněte si naši interaktivní animaci

Jak digitální refraktometr funguje?
Jak digitální refraktometr funguje?

1: Light source
2: Prism
3: Sample
4: Optical sensor (CCD)


 

Jaké přístroje se používají k měření indexu lomu kapalin?

Index lomu roztoku lze měřit manuálně nebo digitálně.

Manuální metody, jakými jsou přenosné optické refraktometry a ABBE optický refraktometr, se často používají ke stanovení indexu lomu a souvisejících hodnot, jako např. BRIX°, % alkoholu, Baumé, Plato, atd. Přestože jsou tyto metody snadné a finančně nenáročné, vyžadují v každém kroku protokolu manuálního postupu značnou odbornost, což často ovlivňuje přesnost a spolehlivost výsledků.

Digitální refraktometry jsou k dispozici jako stolní i ruční přístroje. Slouží k digitálnímu měření kapalných vzorků, za výrazného omezené vlivu obsluhy.

Srovnejte digitální refraktometry s manuálními metodami: Porovnání různých technik měření

Jaké přístroje se používají k měření indexu lomu kapalin?
Jaké přístroje se používají k měření indexu lomu kapalin?


 

Jaký je index lomu vody?

Hodnota indexu lomu vody je 1,33299 při 20 °C. Index lomu vody se mění s teplotou, s rostoucí teplotou klesá (např. 1,33061 při 40 °C). Pamatujte, že se jedná o běžně používaný index lomu nD, měřený světlem o vlnové délce 589,3 nm (sodíková spektrální čára D).

Jaký je index lomu vody?
Jaký je index lomu vody?


 

Jaký objem vzorku vyžaduje digitální refraktometr?

Pro většinu stolních refraktometrů je typický objem cca 0,5 ml v případě vzorků s vysokým povrchovým napětím a 1 ml u vzorků s nízkým povrchovým napětím. Jelikož měření vyžaduje pouze několik kapek, dochází k rychlému ustavení teplotní rovnováhy mezi vzorkem a měřicí celou a díky tomu probíhá analýza velmi rychle.

Jaký objem vzorku vyžaduje digitální refraktometr?
Jaký objem vzorku vyžaduje digitální refraktometr?


 

Kolik času vyžaduje digitální refraktometr k měření vzorku?

Doba měření závisí na teplotním rozdílu mezi vzorkem a měřicí celou, typu vzorku, jakož i na požadované přesnosti měření. Doba měření tak typicky představuje několik sekund.

Kolik času vyžaduje digitální refraktometr k měření vzorku?
Kolik času vyžaduje digitální refraktometr k měření vzorku?


 

Jakým způsobem probíhá justování digitálního refraktometru?

Refraktometry se zpravidla justují na vodu při specifické teplotě měření. Tato teplota je řízená Peltierovým článkem, který dokáže měřicí celu chladit a ohřívat na specifickou teplotu (např. 20 °C). V některých případech se k justování refraktometrů pro měření koncentrace cukru používají standardy Brix. Tyto standardy Brix se často připravují přímo na místě. Inteligentní přípravu standardů BRIX lze provést pomocí váhy a refraktometru připojených k softwaru LabX, což zvyšuje přesnost i návaznost a vylučuje chyby vznikající při přepisování dat.

Jakým způsobem probíhá justování digitálního refraktometru?
Jakým způsobem probíhá justování digitálního refraktometru?


 

Jaké vzorky lze s digitálními refraktometry měřit?

Digitální refraktometry byly původně konstruovány pro měření homogenních kapalin. Ve skutečnosti lze úspěšně měřit i mnohé další vzorky, jako jsou kašovité vzorky nebo dokonce fólie. Tyto specifické vzorky vyžadují některé doplňkové příslušenství, jako je lis nebo vytlačení fólie. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těkavým vzorkům (kde se doporučuje průtočná cela) a nehomogenním vzorkům, u kterých je před měřením nutné zajistit míchání/homogenizaci. Ty lze zajistit automaticky s použitím homogenizace v kádince v automatickém podavači InMotion.

Jaké vzorky lze s digitálními refraktometry měřit?
Jaké vzorky lze s digitálními refraktometry měřit?
Webináře
Refractive Index Measurement Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.