Jak měřit pH vzorků s malým objemem
Know-how
Způsob aplikace
Tipy a triky

Jak měřit pH vzorků s malým objemem

Know-how
Způsob aplikace
Tipy a triky

Objevte výhody použití specializovaných senzorů k měření pH vzorků s malým objemem

Při výzkumu v rámci přírodních věd bývá často nezbytné měřit pH ve vzorcích s velmi malým objemem. Malý objem vzorků se používá zpravidla u nákladných experimentů, přičemž manipulace se vzorkem může způsobit chyby při měření pH.  

S vhodným mikrosenzorem lze minimalizovat manipulaci i s velmi malými vzorky a dosáhnout přesných výsledků měření pH. METTLER TOLEDO nabízí pH mikrosenzory InLab Nano, InLab Ultra-Micro-ISM a InLab Micro Pro-ISM, jakož i InLab Surface Pro-ISM pro měření kapek nebo rovných povrchů.

Stáhněte si aplikační poznámku zdarma a objevte výhody těchto specializovaných senzorů pro měření pH.

 

 

V následujícím článku se zabýváme překážkami při měření pH vzorků s malým objemem a užitečnými radami k provedení měření a výběru senzorů.

Jakým způsobem měřit pH vzorků s malým objemem?

Malé vzorky se často přechovávají v nádobkách, které jsou na hrot elektrody příliš malé, takže vyžadují senzor s vhodnou velikostí snímací membrány a diafragmy. Měření mikrosenzorem v úzké nádobce dokáže vytlačit dostatečné množství roztoku na pokrytí membrány a referenčního systému pro přesné měření. Vzorky s objemem pouhých několika mililitrů však vyžadují speciální mikrosenzory s velmi malou membránou a nízkou diafragmou.

Jakým způsobem měřit pH rovných povrchů?

Některé vzorky neumožňují přesné měření ani s pomocí mikrosenzoru. V takových případech bývá optimální použít povrchový senzor.

Povrchové pH senzory předcházejí kontaminaci vzorku

Přímý dotyk pH senzoru se vzorkem během měření může být závažným zdrojem kontaminace. Referenční elektrolyt může vytéct do vzorku; kromě toho vzniká nebezpečí přenosu z proplachovacího roztoku nebo zbytků z předchozích měření na senzoru. Těmto problémům lze předejít pipetováním alespoň 10 μl vzorku na rovný a hladký povrch s plochým membránovým senzorem.

 

Měřte vzorek, ne senzor ani teplotu

Hodnota pH závisí na teplotě a teplota senzoru může být při měření malých vzorků chybně interpretována jakožto teplota vzorku. Je-li to možné, senzor a vzorek by měly být skladovány společně, aby se jejich teplota nelišila. U vzorků se známou teplotou se nevyžaduje použití teplotního čidla; v takovém případě lze teplotu zadat ručně v průběhu měření.

Přesné měření pH v malých vzorcích závisí na pečlivém výběru senzoru a správně zvolených technikách měření. Tyto užitečné rady Vám pomohou úspěšně překonat překážky související s měřením vzorků s malým objemem a dosahovat přesných a opakovatelných výsledků.

 

Stáhněte si aplikační poznámku a přečtěte si informace o měření pH ve vzorcích s malým objemem: