pH pufry, standardní a elektrolytické roztoky pro vyšší přesnost
 
Menu

pH pufr, standard a elektrolyt

Kalibrace, skladování a údržba – tentokrát snadno

Vyberte si prosím pufr, standard nebo elektrolyt:

pH pufr
pH elektrolyt
Vodivostní standard

pH pufr

pH elektrolyt a roztoky pro údržbu

Vodivostní standardy

Navázané technické pufry, certifikované pufry a vysoce přesné pufry dle norem NIST/DIN pro přesnou kalibraci pH jsou k dispozici v praktických lahvičkách i sáčcích.
Veškeré roztoky potřebné pro skladování a údržbu pH senzorů, které vám pomohou zajistit přesnost výsledků měření a maximálně využít životnost senzorů.
Standardy navázané na normy NIST, které pokrývají široký rozsah kalibrace a ověřování pro měření konduktivity a které jsou k dispozici v praktických lahvičkách a neméně praktických sáčcích.
pH pufry, standardy a elektrolyty
pH pufry, standardy a elektrolyty
pH pufry, standardy a elektrolyty

Roztok pro iontově selektivní elektrody

ORP pufry

Standard pro rozpuštěný kyslík

Veškeré roztoky potřebné pro úspěšné stanovení koncentrace iontů – od elektrolytů, iontových pufrů až po kalibrační standardy.
Vysoce kvalitní ORP pufry pro snadné ověřování vašich senzorů.
Tablety s nulovým obsahem kyslíku umožňují snadnou přípravu standardů a představují ideální volbu pro kalibraci, ověřování a kondicionování senzorů pro měření nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku.
pH pufr

Navázané technické pufry, certifikované pufry a vysoce přesné pufry dle norem NIST/DIN pro přesnou kalibraci pH jsou k dispozici v praktických lahvičkách i sáčcích.

pH elektrolyt

Veškeré roztoky potřebné pro skladování a údržbu pH senzorů, které vám pomohou zajistit přesnost výsledků měření a maximálně využít životnost senzorů.

Vodivostní standard

Standardy navázané na normy NIST, které pokrývají široký rozsah kalibrace a ověřování pro měření konduktivity a které jsou k dispozici v praktických lahvičkách a neméně praktických sáčcích.

pH pufry, standardy a elektrolyty

Veškeré roztoky potřebné pro úspěšné stanovení koncentrace iontů – od elektrolytů, iontových pufrů až po kalibrační standardy.

pH pufry, standardy a elektrolyty

Vysoce kvalitní ORP pufry pro snadné ověřování vašich senzorů.

pH pufry, standardy a elektrolyty

Tablety s nulovým obsahem kyslíku umožňují snadnou přípravu standardů a představují ideální volbu pro kalibraci, ověřování a kondicionování senzorů pro měření nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku.

Vyberte si prosím pufr, standard nebo elektrolyt:

pH pufr
pH elektrolyt
Vodivostní standard

pH pufr

pH elektrolyt a roztoky pro údržbu

Vodivostní standardy

Navázané technické pufry, certifikované pufry a vysoce přesné pufry dle norem NIST/DIN pro přesnou kalibraci pH jsou k dispozici v praktických lahvičkách i sáčcích.
Veškeré roztoky potřebné pro skladování a údržbu pH senzorů, které vám pomohou zajistit přesnost výsledků měření a maximálně využít životnost senzorů.
Standardy navázané na normy NIST, které pokrývají široký rozsah kalibrace a ověřování pro měření konduktivity a které jsou k dispozici v praktických lahvičkách a neméně praktických sáčcích.
pH pufry, standardy a elektrolyty
pH pufry, standardy a elektrolyty
pH pufry, standardy a elektrolyty

Roztok pro iontově selektivní elektrody

ORP pufry

Standard pro rozpuštěný kyslík

Veškeré roztoky potřebné pro úspěšné stanovení koncentrace iontů – od elektrolytů, iontových pufrů až po kalibrační standardy.
Vysoce kvalitní ORP pufry pro snadné ověřování vašich senzorů.
Tablety s nulovým obsahem kyslíku umožňují snadnou přípravu standardů a představují ideální volbu pro kalibraci, ověřování a kondicionování senzorů pro měření nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku.
pH pufr

Navázané technické pufry, certifikované pufry a vysoce přesné pufry dle norem NIST/DIN pro přesnou kalibraci pH jsou k dispozici v praktických lahvičkách i sáčcích.

pH elektrolyt

Veškeré roztoky potřebné pro skladování a údržbu pH senzorů, které vám pomohou zajistit přesnost výsledků měření a maximálně využít životnost senzorů.

Vodivostní standard

Standardy navázané na normy NIST, které pokrývají široký rozsah kalibrace a ověřování pro měření konduktivity a které jsou k dispozici v praktických lahvičkách a neméně praktických sáčcích.

pH pufry, standardy a elektrolyty

Veškeré roztoky potřebné pro úspěšné stanovení koncentrace iontů – od elektrolytů, iontových pufrů až po kalibrační standardy.

pH pufry, standardy a elektrolyty

Vysoce kvalitní ORP pufry pro snadné ověřování vašich senzorů.

pH pufry, standardy a elektrolyty

Tablety s nulovým obsahem kyslíku umožňují snadnou přípravu standardů a představují ideální volbu pro kalibraci, ověřování a kondicionování senzorů pro měření nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku.

Publikace ke stažení

Časté dotazy

Proč bychom měli používat pH pufr, standard a elektrolyt?

Přesné roztoky představují základ kvalitních výsledků měření. Ke kalibraci a údržbě senzorů by měly být vždy používány vysoce kvalitní roztoky. Ke každému roztoku přikládáme individuální zkušební certifikát, čímž je zajištěna jeho maximální navázanost. Naše rostoucí nabídka roztoků zajistí přesnost měření a shodu s předpisy v regulovaných oborech a současně prodlouží životnost vašich senzorů. Vyhledejte si vhodné roztoky pro stanovení pH, konduktivity, koncentrace iontů, ORP a rozpuštěného kyslíku.

Jakým způsobem lze optimalizovat spotřebu pH pufrů, standardů a elektrolytů?

Kvalita roztoku je zaručena pouze u neotevřených lahviček, u kterých neuplynulo datum použitelnosti.

Následující praktické tipy vám pomohou optimalizovat spotřebu pH pufrů, standardů i elektrolytických roztoků po jejich otevření v laboratoři. Čerstvé kalibrační roztoky snižují nejistotu měření na minimum, a tak optimalizují reprodukovatelnost výsledků:

  • Poznamenejte si datum, kdy byla láhev s pH pufrem, standardem nebo elektrolytem poprvé otevřena.
  • Lahvičky uchovávejte vždy dobře zavřené
  • Použitý pH pufr, standard či elektrolytický roztok nikdy nevracejte do původní lahvičky.
  • Zajistěte, aby lahvičky s kalibračním roztokem nemohly být kontaminovány.
  • Nepoužívejte pH pufr, standard ani elektrolyt po datu ukončení použitelnosti, ani v případě kontaminace.

Kde lze získat certifikát a bezpečnostní list materiálu k zakoupeným roztokům?

Certifikáty všech kalibračních roztoků a mnoha elektrolytů lze stáhnout z adresy www.mt.com/buffer. Příslušné bezpečnostní listy jsou k dispozici na adrese www.mt.com/msds.

Co je referenční elektrolyt?

Referenční elektrolyt zajišťuje stabilní přenos signálu. Uzavírá elektrický obvod. V důsledku jeho vysoké koncentrace iontů elektrolyt vede elektronický signál z referenční části (zpravidla Ag/AgCl) do měřeného média, a tudíž uzavírá elektrický obvod soustavy, ve které se měří pH.

Jak postupovat při čištění pH senzoru?

pH senzor je třeba pravidelně čistit. Na nutnost čištění senzoru upozorňuje nižší strmost a/nebo offset, případně delší doba odezvy senzoru. Tuk, oleje a maziva se doporučují čistit roztokem neiontové povrchově aktivní látky nebo metanolem. Proteiny se čistí roztokem pepsinu a HCl. Po čištění elektrodu opláchněte deionizovanou vodou, vložte do kondicionačního roztoku KCl 3 mol/l a poté uložte do skladovacího roztoku InLab® Storage.

Jaké kalibrační body bychom měli používat?

Kalibrace by měla pokrývat rozsah požadovaných hodnot měření. Nejběžnější metodu kalibrace pH senzorů představuje dvoubodová kalibrace.

Kde senzor skladovat?

Skleněné pH senzory je třeba nepřetržitě udržovat navlhčené. Jestliže elektroda během skladování vyschne, je třeba použít regenerační postup, který obnoví hydratovanou skleněnou vrstvu a referenční systém. Teprve poté lze senzor opět použít. Všeobecně platí, že pH senzor by se měl skladovat ve stejném roztoku, který tvoří referenční elektrolyt senzoru. Ve většině případů se jedná o roztok KCl v koncentraci 3 mol/l. Senzory s můstkovým elektrolytem se doporučují skladovat v elektrolytu, který je použit ve vnější komoře.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Theorie Guide
pH Toolbox for Life Sciences
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.