Systémy Excellence pro systémy bodu tání a skápnutí | METTLER TOLEDO

  Výjimečnost v oblasti termické analýzy

  Systémy Excellence pro systémy pro stanovení bodu tání a skápnutí

   

  Výjimečnost v oblasti termické analýzy

  METTLER TOLEDO nabízí ucelenou řadu přístrojů, které charakterizuje snadné ovládání a rychlé a spolehlivé určování termických dat. Tyto přístroje měří fyzikální vlastnosti materiálů a fázové změny za pomoci optických a kalorimetrických metod.

  Celý průběh měření se zaznamenává do videosekvence s vysokým rozlišením obrazu, která umožňuje provádět měření bez dozoru obsluhy. Videosekvence lze na přístroji kdykoli přehrát, a tak ověřit integritu měření.

   

  Systémy Excellence pro stanovení bodu tání
  Inovativní systémy pro stanovení bodu tání řad MP55, MP70, MP80 a MP90 umožňují snadné a efektivní stanovení bodu tání, rozmezí bodu tání, bodu varu, bodu tání posunem a bodu zákalu. Současně měří i barevné změny, bod průhlednosti a rozkladnou teplotu. Dosud nepřekonaný princip měření a shoda s normami jsou zárukou přesných a spolehlivých výsledků.

   

  Systémy Excellence pro stanovení bodu skápnutí
  Inovativní systémy METTLER TOLEDO umožňují plně automatické stanovení bodu skápnutí a bodu měknutí živice, asfaltu, polymerů, pryskyřic, vosků a celé řady dalších materiálů a dokáží zpracovat 2 vzorky současně. Standardní pohárky a metody měření jsou zárukou porovnatelných výsledků.

   
  Systémy Excellence pro stanovení bodu tání
  Systémy pro stanovení bodu skápnutí řady Excellence
  Software LabX®
  Příslušenství pro stanovení bodu tání a skápnutí

  Systémy Excellence pro stanovení bodu tání

  Systémy pro stanovení bodu skápnutí řady Excellence

  Software LabX®

  Příslušenství pro stanovení bodu tání a skápnutí

  Všestranné řešení pro měření bodu tání, rozmezí bodu tání, bodu varu, bodu zákalu a bodu tání posunem.
  Získejte maximální přehled s inovativními systémy pro stanovení bodu skápnutí. Vysoce přesné stanovení bodu skápnutí a měknutí.
  Software LabX™ k systémům Excellence pro stanovení bodu tání vám umožní pohodlně spravovat výsledky měření a nabízí plnou podporu shody s předpisy 21 CFR 11, bezproblémovou integraci do systémů LIMS/S...
  Ucelená řada užitečného příslušenství METLER TOLEDO k přístrojům pro stanovení bodu tání a skápnutí usnadňuje a zvyšuje bezpečnost důležité části celého procesu stanovení bodu tání a skápnutí: příprav...
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.