CertiRef – automatické ověřování výkonu UV VIS spektroskopie
Bílá kniha

Automatické ověřování výkonu – moderní vývoj UV VIS spektroskopie

Bílá kniha

Nástroj pro ověřování modulu CertiRef zajišťuje integraci automatického ověřování výkonu do analytického procesu. Pro důvěru ve výsledky – nástroj CertiRef vyhovuje požadavkům lékopisu USP 857 a jeho součástí je i zkouška rozptýleného světla.

Nástroj pro ověřování modulu CertiRef zajišťuje integraci automatického ověřování výkonu do analytického procesu. Pro ověřování výkonu v souladu s americkým lékopisem USP 857 a evropským lékopisem, včetně nové zkoušky rozptýleného světla.
Nástroj pro ověřování modulu CertiRef zajišťuje integraci automatického ověřování výkonu do analytického procesu. Pro ověřování výkonu v souladu s americkým lékopisem USP 857 a evropským lékopisem, včetně nové zkoušky rozptýleného světla.

V UV/VIS spektroskopii představuje pravidelné ověřování výkonu základní předpoklade pro zajišťování přesných výsledků a spolehlivého výkonu přístroje. Všeobecně přijímané pokyny pro ověřování výkonu spektrofotometrů jsou uvedeny v americkém lékopisu USP 857.

Mezi doporučené zkoušky se řadí kontrola fotometrické přesnosti a opakovatelnosti, přesnosti a opakovatelnosti vlnové délky, rozlišení přístroje, jakož i měření rozptýleného světla.

Součástí amerického lékopisu se nově stala kapitola USP 857 o ultrafialovo-viditelném spektru a zkouška rozptýleného světla. V tomto dokumentu se zabýváme porovnáním metod měření rozptýleného světla dle současného i předchozích vydání amerického lékopisu, posouzením výhod nové zkoušky a představením automatického ověřování optického výkonu. 


Automatické ověřování optického výkonu

Moduly CertiRef reagují na stále přísnější požadavky na časově náročné ověřování výkonu přístrojů v regulovaných laboratořích a nabízejí plně automatizované řešení, které je zcela v souladu s americkým lékopisem USP 857 a Evropským lékopisem (Ph. Eur.). Provozní zkoušku lze spustit zcela jednoduše, způsobem One Click. Zkoušky ověření výkonu se po spuštění provedou zcela automaticky a za použití referenčních materiálů certifikovaných dle amerického lékopisu USP 857, případně Evropského lékopisu. Veškerá data o certifikátu jsou bezpečně uložena v modulu CertiRef, výsledky zkoušky se automaticky vyhodnotí a přístroj vygeneruje komplexní protokol. Šetřete čas a předcházejte chybám, které vznikají při manuální analýze.


Stáhněte si naši brožuru a přečtěte si informace o automatickém ověřování optického výkonu v souladu s požadavky na zkoušku rozptýleného světla v nejnovějším vydání amerického lékopisu.

Ověřování výkonu UV VIS spektroskopie

Obsah

1.1 CertiRef™ – Automatické ověřování výkonu v souladu s lékopisy
1.1.1 Jak ověřování funguje
1.1.2 Výhody modulu CertiRef™

1.2 Rozptýlené světlo – základní parametr
1.2.1 Shoda s nejnovějšími předpisy USP o rozptýleném světle

1.3 Nabídka servisu UV/VIS spektrofotometrů
1.3.1 Správná UV/VIS praxe
1.3.2 Kvalifikace UV/VIS přístrojů
1.3.3 Rutinní provoz UV/VIS přístrojů


1.1 CertiRef™ – Automatické ověřování výkonu v souladu s lékopisy

Regulovaná prostředí vyžadují pravidelná ověřování výkonu UV/VIS spektrofotometrů. Výkon přístrojů představuje hlavní faktor, který přímo ovlivňuje přesnost a opakovatelnost výsledků měření. Proto je důležité výkon přístrojů pravidelně kontrolovat a výsledky kontroly dokumentovat. Jelikož postup ověřování výkonu je pracný a časově náročný, jeho integrace do analytického postupu přináší řadu výhod. Z toho důvodu odborníci METTLER TOLEDO vyvinuli modul CertiRef, který zajišťuje automatickou kalibraci a provozní zkoušky UV/VIS spektrofotometrů řady Excellence. Modul CertiRef nabízí plnou podporu požadavků amerického lékopisu USP na automatické ověřování výkonu UV/VIS spektrofotometrů UV7, UV5 a UV5Bio řady Excellence.


1.1.1 Jak ověřování funguje

Kvalitu UV/VIS spektrofotometrie lze kvantifikovat v rámci jejího spektra. Provozní zkoušky musejí ověřit:

  • správnost pozic vlnových délek na ose x (přesnost vlnových délek) a jejich stabilitu (opakovatelnost vlnových délek),
  • správnost měření intenzit, absorbancí nebo transmitancí (osa y; fotometrická přesnost) a jejich stabilitu (fotometrická opakovatelnost),
  • správnost a nezkreslenost tvaru spektra (rozlišení při měření toluenu, rozptýlené světlo).

 
Certifikované referenční materiály (CRM), které se používají ke zkouškám, vyrábí a certifikuje společnost Starna Scientific Ltd. (Spojené království). CRM jsou skladovány v křemenných kyvetách s tepelně zavařeným uzávěrem a uvnitř modulu CertiRef, který je chrání proti působení světla a poškození a který umožňuje jejich dlouhodobé používání. Plně automatizovaný systém spouští kalibrační zkoušky s parametry dle příslušného lékopisu a za méně než 10 minut zobrazí výsledky na displeji terminálu. Výsledky se ukládají i do přístroje, takže lze kdykoli zobrazit regulační diagram ze 100 předchozích kalibrací. Výsledky zkoušky lze vytisknout nebo uložit do souboru PDF.

Automatické ověřování výkonu – moderní vývoj UV VIS spektroskopie
Obrázek 1: Uzavřený referenční materiál v kyvetách modulu CertiRef. Obrázek 2: Modul CertiRef připevněný k horní straně spektrofotometru METTLER TOLEDO UV7.