Optimalizace komplexní kontroly skla
Know-how
Sběr

Optimalizace komplexní kontroly skla

Know-how
Sběr

Přečtěte si, jak rentgenová kontrolní technologie zajišťuje bezpečnost výrobků ve skleněných obalech


 

Optimalizace komplexní kontroly skla
Optimalizace komplexní kontroly skla

Skleněné obaly představují vysoce oblíbený obalový materiál pro potraviny, nápoje, kosmetické i farmaceutické výrobky. Avšak jejich přirozená křehkost je důvodem, proč je komplexní kontrola přítomnosti skleněných kontaminantů zcela nepostradatelná.

Trh se skleněnými obaly dosáhne dle předpovědí do roku 2020 objemu 55 miliard dolarů[i]. Za tímto trendem stojí vlastníci obchodních značek, kteří těží z recyklovatelnosti, sterility, trvanlivosti a nepropustnosti skleněných obalů. Skleněné obaly jsou rovněž oblíbené u spotřebitelů, kteří u zboží hledají prémiový vzhled a kteří si výrobek před zakoupením rádi prohlédnou.

Navzdory oblíbenosti skleněných obalů však výrobci musejí zcela vyloučit riziko výskytu skleněných kontaminantů v nich. V letech 2016/2017 činil podíl kontaminace cizorodými tělesy, včetně skla, na mimořádných událostech ohlášených úřadu Food Standards Agency ve Spojeném království plných 5 %. Počet výrobků stažených z trhu se může jevit jako menší, avšak důsledky kontaminace mohou být pro spotřebitele fatální nebo způsobit celoživotní následky. Dopady takových událostí poté pocítí všechny články dodavatelského řetězce.

Abychom výrobcům skleněných obalů pomohli zajistit bezpečnost spotřebitelů proti výskytu skleněných kontaminantů, sestavili jsme pro ně ucelenou řadu informačních nástrojů. Najdete v nich informace o těchto tématech:  

  • Výhody skleněných obalů
  • Jak dochází k výskytu skleněných kontaminantů ve skleněných obalech
  • Proč je rentgenová technologie nejvhodnější pro komplexní kontrolu
  • Překážky, které sklo představuje pro rentgenovou kontrolní technologii
  • Jak optimalizovat komplexní kontrolu prostřednictvím výběru vhodné rentgenové technologie
  • Jak mohou inteligentní funkce výrobní linky pomoci ke zkvalitnění kontroly skleněných kontaminantů ve skleněných obalech
  • Důležitost pravidelných zkoušek rentgenového systému určeného ke kontrole skla

Zavedení vhodné rentgenové kontrolní technologie a robustních manipulačních zařízení pomáhá optimalizovat komplexní kontrolu skla, a tak předcházet expedici sklem kontaminovaných výrobků ke spotřebitelům.

[1] Global Industry Analysts, Inc. http://www.strategyr.com/pressMCP-2762.asp

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.