Studie efektivní DoE - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Studie efektivní DoE

Bílá kniha

DoE pro inovativní chemický vývoj v laboratoři

Design of Experiment (DoE) Studies
Design of Experiment (DoE) Studies

Objevovat a vyvíjet nové chemické entity rychle a efektivně není nikdy jednoduché. Organičtí chemikové a inženýři využívají různé techniky a metody pro zlepšení syntetických drah, zvýšení efektivity a minimalizaci spotřeby cenného reakčního materiálu. Díky pokroku v metodách a nástrojích syntézy došlo k určitému zlepšení.

Laboratoře organické syntézy se ale nadále potýkají s překážkami a omezeními, které je třeba řešit. Chemickou reakci ovlivňuje mnoho parametrů, a proto není jednoduché najít rychle a efektivně ty optimální. Svůj vliv mají například faktory jako koncentrace, rychlost adice, teplota, druh rozpouštědla, katalyzátor a pH. Parametry se navíc často ovlivňují navzájem. Dále je nutné vzít v potaz i druh míchadla nebo jeho rychlost, protože to může ovlivnit přenos hmoty i celkové výsledky experimentu.

Místo toho, aby přistoupili k metodě „pokus-omyl“, kdy se každý parametr zkoumá zvlášť a nelze jen tak snadno odhalit jeho interakce s ostatními, mohou vědci v laboratoři organické chemie využít metodologii DoE. Tato bílá kniha popisuje přístup DoE a to, jak je využíván pro určení charakteru vztahu mezi parametry, a obsahuje popis optimálního nastavení, při kterém daná závislá proměnná (včetně výtěžku, selektivity, úrovně nečistoty) dosáhne ideální hodnoty.

Bílá kniha obsahuje dvě případové studie:

 • Výzkumníci na Curyšské univerzitě aplikovaných věd (ZHAW) zkoumali polymeraci styrenu s cílem:
  • pochopit vliv a přesnost regulace teploty – základní podmínky spolehlivé DoE studie
  • sledovat vývoj a opakovatelnost
    
 • Vědci ve firmě Lonza SA se zabývali reakcí syntézou peptidů s cílem:
  • stanovit vliv reakčních parametrů
  • lépe porozumět příčinám a účinkům procesní variability
  • zkrátit cykly chemického vývoje
  • podpořit přístup QbD (kvalita od počátku)

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.