Sonda a systém Particle - analýza distribuce velikosti částic | METTLER TOLEDO
Analýza distribuce velikosti a tvaru částic

Analýza distribuce velikosti částic

Analýza velikosti a tvaru částic v reálném čase pro laboratorní a procesní prostředí

 

In-line analýza velikosti a distribuce tvaru částic

Optimalizace, rozšíření a analýza částicových a kapkových soustav nejsou snadné.  S technologiemi FBRM a PVM se sp...

Optimalizace, rozšíření a analýza částicových a kapkových soustav nejsou snadné.  S technologiemi FBRM a PVM se společnost METTLER TOLEDO řadí na přední pozici v oblasti in-situ charakterizace a analýzy částicových soustav v reálném čase. Schopnost měřit částice v jejich přirozeném výskytu v procesu dramaticky zvýšila schopnost porozumět, optimalizovat a regulovat částicové a kapkové soustavy.  Mezi typické aplikace se řadí:

Od odkoupení společnosti Lasentec v roce 2001 pokračuje společnost METTLER TOLEDO v dalším vývoji systémů FBRM a PVM. S několika tisíci instalacemi na celém světě, od laboratoří pro výzkum a vývoj až po výrobní závody, jsou naše sondové technologie uznávány coby zlatý standard pro měření a vizualizaci rychlosti a míry změn v částicových a kapkových systémech v přirozeném procesním prostředí.


 
FBRM od METTLER TOLEDO Lasentec
Mikroskopie krystalů, částic a kapek v reálném čase

Sonda ParticleTrack s technologií FBRM

Systém ParticleView s technologií PVM

Sondový přístroj zapojený přímo do procesu pro sledování dlouhodobých změn velikosti a počtu částic s využitím technologie měření odrazu zaostřených paprsků (FBRM).
Sondový přístroj se vkládá přímo do procesu, kde zajišťuje vizualizaci částic za použití mikroskopie s technologií PVM v reálném čase.
Měření velikosti a počtu částic
Sledování velikosti a počtu částic v reálném čase umožňuje vědeckým pracovníkům pochopit, optimalizovat a zavádět do výroby procesy za použití průkazných metod.
Pochopení procesu bez odběru vzorků
Sledováním změn velikosti a počtu částic, které se přirozeně vyskytují v procesu, mohou vědečtí pracovníci snadno, bezpečně a bez zbytečných časových ztrát pochopit celý probíhající proces – dokonce i za extrémních hodnot teploty a tlaku.
Jistý a spolehlivý vývoj procesů
Průběžné sledování velikosti a počtu částic za proměnlivých podmínek pokusu umožňuje optimalizovat procesy a stabilně a dlouhodobě získávat částice vhodné pro konkrétní proces.
Zavádění do laboratoře i do výroby
Sledováním výrobních procesů lze rychle vyhledat případné rušivé vlivy a s využitím získaných informací zavést opatření v plném výrobním měřítku.
Zkoumání velikosti, tvaru a struktury částic
Díky pořizování mikroskopických snímků částic v reálném čase přímo z procesu mohou vědečtí pracovníci okamžitě a v plném rozsahu pochopit průběh procesů u každé částicové soustavy.
Zachycení dočasných mechanismů
Vizualizace krystalů, kapek a dalších jemných částicových struktur umožňuje charakterizovat přechodové jevy a dočasné mechanismy, které jsou kritické z hlediska kvality procesu i hotového výrobku.
Zkoumání kritických událostí procesů
Technika studia trendů na základě snímků, která je citlivá vůči změnám velikosti a koncentrace částic, pomáhá identifikovat a zkoumat důležité události způsobem, který zkracuje čas potřebný k vývoji procesů
Důkazní materiál pro optimalizaci
Vizualizace částic a částicových mechanismů in-line umožňuje získat rozsáhlé informace, které podporují vývoj procesů za současného snížení nákladů.
FBRM od METTLER TOLEDO Lasentec

Sondový přístroj zapojený přímo do procesu pro sledování dlouhodobých změn velikosti a počtu částic s využitím technologie měření odrazu zaostřených paprsků (FBRM).

Měření velikosti a počtu částic
Sledování velikosti a počtu částic v reálném čase umožňuje vědeckým pracovníkům pochopit, optimalizovat a zavádět do výroby procesy za použití průkazných metod.
Pochopení procesu bez odběru vzorků
Sledováním změn velikosti a počtu částic, které se přirozeně vyskytují v procesu, mohou vědečtí pracovníci snadno, bezpečně a bez zbytečných časových ztrát pochopit celý probíhající proces – dokonce i za extrémních hodnot teploty a tlaku.
Jistý a spolehlivý vývoj procesů
Průběžné sledování velikosti a počtu částic za proměnlivých podmínek pokusu umožňuje optimalizovat procesy a stabilně a dlouhodobě získávat částice vhodné pro konkrétní proces.
Zavádění do laboratoře i do výroby
Sledováním výrobních procesů lze rychle vyhledat případné rušivé vlivy a s využitím získaných informací zavést opatření v plném výrobním měřítku.
Mikroskopie krystalů, částic a kapek v reálném čase

Sondový přístroj se vkládá přímo do procesu, kde zajišťuje vizualizaci částic za použití mikroskopie s technologií PVM v reálném čase.

Zkoumání velikosti, tvaru a struktury částic
Díky pořizování mikroskopických snímků částic v reálném čase přímo z procesu mohou vědečtí pracovníci okamžitě a v plném rozsahu pochopit průběh procesů u každé částicové soustavy.
Zachycení dočasných mechanismů
Vizualizace krystalů, kapek a dalších jemných částicových struktur umožňuje charakterizovat přechodové jevy a dočasné mechanismy, které jsou kritické z hlediska kvality procesu i hotového výrobku.
Zkoumání kritických událostí procesů
Technika studia trendů na základě snímků, která je citlivá vůči změnám velikosti a koncentrace částic, pomáhá identifikovat a zkoumat důležité události způsobem, který zkracuje čas potřebný k vývoji procesů
Důkazní materiál pro optimalizaci
Vizualizace částic a částicových mechanismů in-line umožňuje získat rozsáhlé informace, které podporují vývoj procesů za současného snížení nákladů.

Nabídka servisních služeb

Služby k analýze velikosti částic v reálném čase

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu měřicímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.