Sonda a systém Particle - analýza částic | METTLER TOLEDO

  Analýza distribuce velikosti částic

  Analýza velikosti a tvaru částic v reálném čase pro laboratorní a procesní prostředí

   

  In-line analýza velikosti a distribuce tvaru částic

  Optimalizace, rozšíření a analýza částicových a kapkových soustav nejsou snadné.  S technologiemi FBRM a PVM se společnost METTLER TOLEDO řadí na přední pozici v oblasti in-situ charakterizace a analýzy částicových soustav v reálném čase. Schopnost měřit částice v jejich přirozeném výskytu v procesu dramaticky zvýšila schopnost porozumět, optimalizovat a regulovat částicové a kapkové soustavy.  Mezi typické aplikace se řadí:

  Od odkoupení společnosti Lasentec v roce 2001 pokračuje společnost METTLER TOLEDO v dalším vývoji systémů FBRM a PVM. S několika tisíci instalacemi na celém světě, od laboratoří pro výzkum a vývoj až po výrobní závody, jsou naše sondové technologie uznávány coby zlatý standard pro měření a vizualizaci rychlosti a míry změn v částicových a kapkových systémech v přirozeném procesním prostředí.

   
  FBRM od METTLER TOLEDO Lasentec
  Mikroskopie krystalů, částic a kapek v reálném čase

  Sonda ParticleTrack s technologií FBRM

  Systém ParticleView s technologií PVM

  Sondový přístroj zapojený přímo do procesu pro sledování dlouhodobých změn velikosti a počtu částic s využitím technologie měření odrazu zaostřených paprsků (FBRM).
  Sondový přístroj se vkládá přímo do procesu, kde zajišťuje vizualizaci částic za použití mikroskopie s technologií PVM v reálném čase.
  Měření velikosti a počtu částic
  Sledování velikosti a počtu částic v reálném čase umožňuje vědeckým pracovníkům pochopit, optimalizovat a zavádět do výroby procesy za použití průkazných metod.
  Pochopení procesu bez odběru vzorků
  Sledováním změn velikosti a počtu částic, které se přirozeně vyskytují v procesu, mohou vědečtí pracovníci snadno, bezpečně a bez zbytečných časových ztrát pochopit celý probíhající proces – dokonce i za extrémních hodnot teploty a tlaku.
  Jistý a spolehlivý vývoj procesů
  Průběžné sledování velikosti a počtu částic za proměnlivých podmínek pokusu umožňuje optimalizovat procesy a stabilně a dlouhodobě získávat částice vhodné pro konkrétní proces.
  Zavádění do laboratoře i do výroby
  Sledováním výrobních procesů lze rychle vyhledat případné rušivé vlivy a s využitím získaných informací zavést opatření v plném výrobním měřítku.
  Zkoumání velikosti, tvaru a struktury částic
  Díky pořizování mikroskopických snímků částic v reálném čase přímo z procesu mohou vědečtí pracovníci okamžitě a v plném rozsahu pochopit průběh procesů u každé částicové soustavy.
  Zachycení dočasných mechanismů
  Vizualizace krystalů, kapek a dalších jemných částicových struktur umožňuje charakterizovat přechodové jevy a dočasné mechanismy, které jsou kritické z hlediska kvality procesu i hotového výrobku.
  Zkoumání kritických událostí procesů
  Technika studia trendů na základě snímků, která je citlivá vůči změnám velikosti a koncentrace částic, pomáhá identifikovat a zkoumat důležité události způsobem, který zkracuje čas potřebný k vývoji procesů
  Důkazní materiál pro optimalizaci
  Vizualizace částic a částicových mechanismů in-line umožňuje získat rozsáhlé informace, které podporují vývoj procesů za současného snížení nákladů.
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.