Sonda a systém Particle - analýza distribuce velikosti částic | METTLER TOLEDO
Analýza distribuce velikosti a tvaru částic

Analýza distribuce velikosti částic

Analýza velikosti a tvaru částic v reálném čase pro laboratorní a procesní prostředí

 

In-line analýza velikosti a distribuce tvaru částic

Optimalizace, rozšíření a analýza částicových a kapkových soustav nejsou snadné.  S technologiemi FBRM a PVM se sp...

Optimalizace, rozšíření a analýza částicových a kapkových soustav nejsou snadné.  S technologiemi FBRM a PVM se společnost METTLER TOLEDO řadí na přední pozici v oblasti in-situ charakterizace a analýzy částicových soustav v reálném čase. Schopnost měřit částice v jejich přirozeném výskytu v procesu dramaticky zvýšila schopnost porozumět, optimalizovat a regulovat částicové a kapkové soustavy.  Mezi typické aplikace se řadí:

Od odkoupení společnosti Lasentec v roce 2001 pokračuje společnost METTLER TOLEDO v dalším vývoji systémů FBRM a PVM. S několika tisíci instalacemi na celém světě, od laboratoří pro výzkum a vývoj až po výrobní závody, jsou naše sondové technologie uznávány coby zlatý standard pro měření a vizualizaci rychlosti a míry změn v částicových a kapkových systémech v přirozeném procesním prostředí.


 
Probe-based imaging tool that captures high-resolution images of crystals, particles, and droplets as they exist in process.
New Experimental Insights
Study crystallization, precipitation, suspensions, and emulsions at previously unobtainable levels of detail and reveal new insights that will power process development decision making.
Powerful Analytics with iC Vision
Monitor process changes using simple analytics, or quantify particle size and shape with customized algorithms.
Breakthrough Usability
With a slim, lightweight probe and plug-and-play connection, EasyViewer makes setup and data capture effortless. Smart focus and lighting controls alleviate the burden of manual interventions.
Confident Deployment
EasyViewer is built for frequent use and provides exceptional information - after as little as 15 minutes training.
EasyViewer
Sondový přístroj zapojený přímo do procesu pro sledování dlouhodobých změn velikosti a počtu částic s využitím technologie měření odrazu zaostřených paprsků (FBRM).
Měření velikosti a počtu částic
Sledování velikosti a počtu částic v reálném čase umožňuje vědeckým pracovníkům pochopit, optimalizovat a zavádět do výroby procesy za použití průkazných metod.
Pochopení procesu bez odběru vzorků
Sledováním změn velikosti a počtu částic, které se přirozeně vyskytují v procesu, mohou vědečtí pracovníci snadno, bezpečně a bez zbytečných časových ztrát pochopit celý probíhající proces – dokonce i za extrémních hodnot teploty a tlaku.
Jistý a spolehlivý vývoj procesů
Průběžné sledování velikosti a počtu částic za proměnlivých podmínek pokusu umožňuje optimalizovat procesy a stabilně a dlouhodobě získávat částice vhodné pro konkrétní proces.
Zavádění do laboratoře i do výroby
Sledováním výrobních procesů lze rychle vyhledat případné rušivé vlivy a s využitím získaných informací zavést opatření v plném výrobním měřítku.
FBRM od METTLER TOLEDO Lasentec
Sondový přístroj se vkládá přímo do procesu, kde zajišťuje vizualizaci částic za použití mikroskopie s technologií PVM v reálném čase.
Zkoumání velikosti, tvaru a struktury částic
Díky pořizování mikroskopických snímků částic v reálném čase přímo z procesu mohou vědečtí pracovníci okamžitě a v plném rozsahu pochopit průběh procesů u každé částicové soustavy.
Zachycení dočasných mechanismů
Vizualizace krystalů, kapek a dalších jemných částicových struktur umožňuje charakterizovat přechodové jevy a dočasné mechanismy, které jsou kritické z hlediska kvality procesu i hotového výrobku.
Zkoumání kritických událostí procesů
Technika studia trendů na základě snímků, která je citlivá vůči změnám velikosti a koncentrace částic, pomáhá identifikovat a zkoumat důležité události způsobem, který zkracuje čas potřebný k vývoji procesů
Důkazní materiál pro optimalizaci
Vizualizace částic a částicových mechanismů in-line umožňuje získat rozsáhlé informace, které podporují vývoj procesů za současného snížení nákladů.
Mikroskopie krystalů, částic a kapek v reálném čase
EasyViewer

Probe-based imaging tool that captures high-resolution images of crystals, particles, and droplets as they exist in process.

New Experimental Insights
Study crystallization, precipitation, suspensions, and emulsions at previously unobtainable levels of detail and reveal new insights that will power process development decision making.
Powerful Analytics with iC Vision
Monitor process changes using simple analytics, or quantify particle size and shape with customized algorithms.
Breakthrough Usability
With a slim, lightweight probe and plug-and-play connection, EasyViewer makes setup and data capture effortless. Smart focus and lighting controls alleviate the burden of manual interventions.
Confident Deployment
EasyViewer is built for frequent use and provides exceptional information - after as little as 15 minutes training.
FBRM od METTLER TOLEDO Lasentec

Sondový přístroj zapojený přímo do procesu pro sledování dlouhodobých změn velikosti a počtu částic s využitím technologie měření odrazu zaostřených paprsků (FBRM).

Měření velikosti a počtu částic
Sledování velikosti a počtu částic v reálném čase umožňuje vědeckým pracovníkům pochopit, optimalizovat a zavádět do výroby procesy za použití průkazných metod.
Pochopení procesu bez odběru vzorků
Sledováním změn velikosti a počtu částic, které se přirozeně vyskytují v procesu, mohou vědečtí pracovníci snadno, bezpečně a bez zbytečných časových ztrát pochopit celý probíhající proces – dokonce i za extrémních hodnot teploty a tlaku.
Jistý a spolehlivý vývoj procesů
Průběžné sledování velikosti a počtu částic za proměnlivých podmínek pokusu umožňuje optimalizovat procesy a stabilně a dlouhodobě získávat částice vhodné pro konkrétní proces.
Zavádění do laboratoře i do výroby
Sledováním výrobních procesů lze rychle vyhledat případné rušivé vlivy a s využitím získaných informací zavést opatření v plném výrobním měřítku.
Mikroskopie krystalů, částic a kapek v reálném čase

Sondový přístroj se vkládá přímo do procesu, kde zajišťuje vizualizaci částic za použití mikroskopie s technologií PVM v reálném čase.

Zkoumání velikosti, tvaru a struktury částic
Díky pořizování mikroskopických snímků částic v reálném čase přímo z procesu mohou vědečtí pracovníci okamžitě a v plném rozsahu pochopit průběh procesů u každé částicové soustavy.
Zachycení dočasných mechanismů
Vizualizace krystalů, kapek a dalších jemných částicových struktur umožňuje charakterizovat přechodové jevy a dočasné mechanismy, které jsou kritické z hlediska kvality procesu i hotového výrobku.
Zkoumání kritických událostí procesů
Technika studia trendů na základě snímků, která je citlivá vůči změnám velikosti a koncentrace částic, pomáhá identifikovat a zkoumat důležité události způsobem, který zkracuje čas potřebný k vývoji procesů
Důkazní materiál pro optimalizaci
Vizualizace částic a částicových mechanismů in-line umožňuje získat rozsáhlé informace, které podporují vývoj procesů za současného snížení nákladů.

Nabídka servisních služeb

Služby k analýze velikosti částic v reálném čase

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu měřicímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.