Kontrola kvality fermentace a biologického zpracování - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Kontrola kvality fermentace a biologického zpracování

Bílá kniha

Procesní analytická technologie (PAT) pro biologické technologie – přehled nejnovějších aplikací v oblasti fermentace a biologického zpracování Tato bílá kniha pojednává o využití procesní analytické technologie (PAT) ve fermentaci a biologickém zpracování, od sledování biomasy a podmínek kultur v raných fázích procesu, až po finální procesy, například usazování bílkovin a vločkování zbytků. Některá témata bílé knihy:

  • Nástroje procesní analytické technologie (PAT) nabízejí příležitost pro optimalizaci biologických procesů, kterou nelze dosáhnout tradičními metodami odběru a analýzy vzorků off-line.
  • Sledování dynamických procesů v reálném čase poskytuje informace, které lze využít k návrhu účinnějších screeningových metod a optimalizaci robustních procesů
  • Vyspělé nástroje PAT s možností použití v laboratoři i ve výrobě lze využít ke kontrole, zda biologické procesy probíhají dle laboratorních předpokladů, poskytují důležité potvrzení opakovatelnosti procesu šarži od šarže a umožňují detekci dokončení procesu k maximalizaci produktivity a výtěžnosti šarží


Tato bílá kniha pojednává též o in-situ sledování biosyntetických procesů při syntéze peptidů a biokatalýze.

Stáhněte si tuto bílou knihu

Within the pharmaceutical industry, process analytical measurement of critical process parameters is one of the key elements of the Process Analytical Technologies (PAT) framework and Quality by Design (QbD) initiative of the US FDA and other global regulatory agencies. In situ measurement of critical process parameters enables more accurate determination of process kinetics and dynamics to create more detailed understanding, more accurate models, and the capability of real-time control. Advanced Process Analytical Technologies can also be applied to greater understanding and optimization of fermentation and bioprocesses.