Reaktory pro syntézu, automatizované laboratorní reaktory | METTLER TOLEDO
Laboratorní reaktory pro chemickou syntézu a vývoj procesů

Chemická syntéza a vývoj procesů

Reaktory pro syntézu, automat. laboratorní reaktory a řízení laboratorních plášťových reaktorů

Automatické laboratorní reaktory a reaktorové systémy pro chemickou syntézu a vývoj procesů

Ovládejte a zaznamenávejte všechny parametry reakce 24 hodin denně Reaktory pro syntézu a automatizované laboratorní reaktory představují inovativ...

Ovládejte a zaznamenávejte všechny parametry reakce 24 hodin denně

Reaktory pro syntézu a automatizované laboratorní reaktory představují inovativní platformu pro chemickou syntézu a vývoj v laboratořích. Tyto nástroje pro chemickou syntézuvývoj procesů otevírají zcela nové možnosti k objevování syntetických reakcí, zkoumání podmínek a optimalizaci parametrů reakcí. V závislosti na provozním objemu a cílech zkoumání si může laboratoř vybrat z různých provedení reaktorů a automatické regulace laboratorních reaktorů.

Nástroje a pracovní stanice v individuálním provedení a specifické dle konkrétní aplikace jsou v nabídce od základních až po vyspělé a propracované modely. Stávající reaktorové systémy a laboratorní reaktory, včetně běžných plášťových laboratorních reaktorů, lze modernizovat a vybavit je novými funkcemi, možnostmi řízení a inteligentní správou dat.

V současnosti mohou výzkumníci aplikovat efektivní řešení pro rozšíření výzkumu a vývoje inovativních molekul a optimalizovaných procesních podmínek. Technologie reaktorů pro syntézu otevírají nové možnosti řízení, optimalizace a protokolování důležitých podmínek procesů.  Zbavte se baněk s kulatým dnem a zkraťte dobu vývoje díky konzistentnějším a opakovatelným experimentům a rychlejšímu zjištění optimálních parametrů reakce. 


Reaktorové systémy pro chemickou syntézu
Automatizované řízení laboratorních reaktorů

Reaktorové systémy pro chemickou syntézu

Automatizované řízení laboratorních plášťových reaktorů

Integrovaná řešení zvyšují produktivitu chemických laboratoří
Ovládejte plášťové reaktory s ohřevem a chlazením, přidáváním kapalin, míchátky a procesními analytickými nástroji jiných značek.
Inovace pro syntetické laboratoře
Syntéza, charakterizace a optimalizace s využitím plně integrovaných chemických pracovních stanic
Charakterizace a optimalizace chemických procesů
Zajistěte robustnost a možnost rozšíření svých procesů v objemu od 0,5 ml do 1 000 ml
Vývoj ideálních chemických podmínek
Zkoumejte široký rozsah provozních teplot bez potřeby ledové či olejové lázně, ohřívacího pláště či kryostatu
Objevování inovativních reakcí
Zkoumejte větší množství parametrů na bezpečných experimentech, které mohou probíhat 24 hodin denně
Rozhodujte se rychle
Zaznamenávejte a protokolujte experimenty s velkým množstvím dat
Inovace pro vývoj a rozšiřování procesů
Připojte a regulujte plášťové laboratorní reaktory: objem 2 litry a větší
Jednoduché rozhraní
Zjednodušte postupy a zkraťte dobu potřebnou k zaškolení zaměstnanců díky použití jediného, plně standardizovaného rozhraní k ovládání všech reaktorů, míchadel a termostatů
Protokolování všech dat z pokusů
Bezpečný záznam, příprava a protokolování dat z reaktorů, senzorů a procesních analytických nástrojů
Provoz bez dozoru obsluhy
Nastavení postupů pro bezpečný, nepřetržitý provoz bez dozoru obsluhy a zvýšení produktivity laboratoře
Bezpečnost na pracovišti
Zabezpečený systém chrání obsluhu i laboratoř dokonce i při zcela samočinném provozu
Reaktorové systémy pro chemickou syntézu

Integrovaná řešení zvyšují produktivitu chemických laboratoří

Automatizované řízení laboratorních reaktorů

Ovládejte plášťové reaktory s ohřevem a chlazením, přidáváním kapalin, míchátky a procesními analytickými nástroji jiných značek.

Nabídka servisních služeb

Služby k chemické syntéze a vývoji procesů

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Publikace ke stažení

Dokumentace k reaktorům pro syntézu, automatizovaným laboratorním reaktorům a řízení laboratorních plášťových reaktorů

Prospekty

EasyMax Basic Synthesis Reactor
Synthesize more new compounds, eliminate non-viable candidates earlier and perform reaction optimization at volumes from 0.5 mL to 400 mL.
EasyMax Advanced Synthesis Reactor
Smaller volume designed for reaction screening and optimization while larger volume is for scale-up experiments and crystallization studies.
OptiMax
Quickly deliver new chemical compounds, characterize the process, reduce failures, and ensure workflow and sustainability.
RX-10 Reactor Control
RX-10 provides an interface connecting any types and volumes of jacketed reactors to cryostats, thermostats, stirrer motors, and sensors. This allows...

Katalogy

Reactor Systems for Chemical Synthesis
Replace round bottom flasks and jacketed lab reactors with reactor systems for simple chemical and process development enabling scientists to deliver...

Příbuzné produkty a řešení

In situ FTIR spektroskopie
Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) pro sledování chemických reakcí v reálném čase
In-line analýza velikosti, tvaru a distribuce částic
Pochopte, optimalizujte a kontrolujte částice a kapky pomocí in-situ charakterizace částicových soustav v reálném čase
Reakční kalorimetry RC1
Reakční kalorimetrie: od sítování po výrobu
EasySampler
Unattended, Representative Sampling for a Wide Range of Chemical Reactions

Software

iControl - Single Instrument License
Samostatná licence iControl EasyMax/OptiMax/RX-10
Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.