Định lượng chất lỏng và bột tự động - Tổng quan - METTLER TOLEDO

  Định lượng chất lỏng và bột tự động

  Các giải pháp định lượng Quantos

  Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

  QUANTOS – bước nhảy lượng tử trong các phòng thí nghiệm - thay thế dao trộn và tự động định lượng số lượng nhỏ các chất chảy tự do. QUANTOS cung cấp sự an toàn tối đa cho việc xử lý các chất có hoạt tính cao, độc hại. QUANTOS định lượng số lượng mẫu nhỏ trong một hệ thống khép kín. Vì vậy bạn và mẫu của bạn luôn luôn an toàn.Với QUANTOS, bạn có thể tối ưu hóa quá trình của bạn, tiết kiệm cỡ mẫu, ảnh hưởng ít hơn đến môi trường và bảo vệ người lao động của bạn.  

  Autosampler - automated sample preparation solution QS30
  Phân phối chất lỏng & bột tự động (Seri QB)
  Phân phối chất lỏng tự động (Seri QA)
  Dosing Head

  Bộ Lấy Mẫu Tự Động (QS30)

  Phân phối chất lỏng & bột tự động (Seri QB)

  Phân phối chất lỏng tự động (Seri QA)

  Dosing Heads

  Lấy mẫu tự động toàn bộ cho cân phân tích XPE giúp tăng năng suất. Độ phân giải: 0.1mg, 0.01mg, and 5µg
  Phân phối chất lỏng và bột tự động hóa. Tăng tính an toàn, giảm thiểu lỗi, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Các độ phân giải có sẵn: 0,1 mg, 0,01 mg, 5 µg, 1 µg.
  Phân phối chất lỏng tự động cho cân phân tích.độ phân giải 0,1 mg hoặc 0,01 mg.
  Powder dosing head for efficient powder management. A range of dosing heads supports different powder characteristics and applications
  Fully Automated Process
  Unattended sample preparation, simple to configure
  Increased Productivity
  Up to 30 samples can be dispensed in one run
  Safe, Accurate Dosing
  Prepare only what you need, highly reproducible
  Compact and Modular
  Fully upgradable from XPE analytical balances
  Automated powder dispensing
  Dispense powder from 1mg to grams, static-free
  Automated liquid dispensing
  Dispense most solvents from 1mg to grams
  Easy to use
  Automated calculation, touchscreen operation
  Automatic Data Handling
  SOP user guidance, automatic data handling, full traceability
  Nồng độ hoàn hảo
  Phân phối bột & chất lỏng trọng lực tự động
  An toàn tối đa
  Các chất độc hại hoặc các hoạt chất được bọc kín
  Tiết kiệm chi phí
  Chỉ cần chuẩn bị những gì bạn cần, có thể lặp lại được
  Dễ sử dụng
  Tính toán tự động, thao tác từ màn hình cảm ứng
  Phân phối bột tự động
  Phân phối bột từ 1mg đến nhiều gam, không tĩnh
  Phân phối chất lỏng tự động
  Phân phối hầu hết các dung môi từ 1 mg đến nhiều gam
  Nhỏ gọn và mô đun
  Nâng cấp mẫu tự động và từ các loại cân XP/XPE
  Tích hợp đầy đủ quy trình làm việc
  Lựa chọn QWB bao gồm các phương pháp tích hợp được tối ưu hóa
  Nồng độ hoàn hảo
  Tính toán tự động và bù lỗi
  Giảm chất thải
  Chỉ phân phối số lượng cần thiết vào đồ thủy tinh
  Khả năng truy xuất đầy đủ
  Xác minh RFID+mã vạch, bằng chuyển đổi dữ liệu
  Dễ sử dụng
  Tính toán tự động, thao tác từ màn hình cảm ứng
  Phân phối chất lỏng tự động
  Phân phối hầu hết các dung môi từ 1 mg đến nhiều gam
  Nhỏ gọn và mô đun
  Nâng cấp phân phối bột từ cân XP/XPE
  Tích hợp đầy đủ quy trình làm việc
  Lựa chọn QWB bao gồm các phương pháp tích hợp được tối ưu hóa
  Contamination-Free Dosing
  One head for each powder eliminates cross contamination risk
  Safe Storage
  Complete protection of the substance
  Traceable Data
  RFID chip for traceable records
  Application-Tailored
  Our heads each respond to a specific application
  User Protection
  Closed system to reduce exposure to dangerous substances
  Robust, Precise, Accurate
  A highly precise mechanism for homogenous powder flow
  Autosampler - automated sample preparation solution QS30

  Lấy mẫu tự động toàn bộ cho cân phân tích XPE giúp tăng năng suất. Độ phân giải: 0.1mg, 0.01mg, and 5µg

  Fully Automated Process
  Unattended sample preparation, simple to configure
  Increased Productivity
  Up to 30 samples can be dispensed in one run
  Safe, Accurate Dosing
  Prepare only what you need, highly reproducible
  Compact and Modular
  Fully upgradable from XPE analytical balances
  Automated powder dispensing
  Dispense powder from 1mg to grams, static-free
  Automated liquid dispensing
  Dispense most solvents from 1mg to grams
  Easy to use
  Automated calculation, touchscreen operation
  Automatic Data Handling
  SOP user guidance, automatic data handling, full traceability
  Phân phối chất lỏng & bột tự động (Seri QB)

  Phân phối chất lỏng và bột tự động hóa. Tăng tính an toàn, giảm thiểu lỗi, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Các độ phân giải có sẵn: 0,1 mg, 0,01 mg, 5 µg, 1 µg.

  Nồng độ hoàn hảo
  Phân phối bột & chất lỏng trọng lực tự động
  An toàn tối đa
  Các chất độc hại hoặc các hoạt chất được bọc kín
  Tiết kiệm chi phí
  Chỉ cần chuẩn bị những gì bạn cần, có thể lặp lại được
  Dễ sử dụng
  Tính toán tự động, thao tác từ màn hình cảm ứng
  Phân phối bột tự động
  Phân phối bột từ 1mg đến nhiều gam, không tĩnh
  Phân phối chất lỏng tự động
  Phân phối hầu hết các dung môi từ 1 mg đến nhiều gam
  Nhỏ gọn và mô đun
  Nâng cấp mẫu tự động và từ các loại cân XP/XPE
  Tích hợp đầy đủ quy trình làm việc
  Lựa chọn QWB bao gồm các phương pháp tích hợp được tối ưu hóa
  Phân phối chất lỏng tự động (Seri QA)

  Phân phối chất lỏng tự động cho cân phân tích.độ phân giải 0,1 mg hoặc 0,01 mg.

  Nồng độ hoàn hảo
  Tính toán tự động và bù lỗi
  Giảm chất thải
  Chỉ phân phối số lượng cần thiết vào đồ thủy tinh
  Khả năng truy xuất đầy đủ
  Xác minh RFID+mã vạch, bằng chuyển đổi dữ liệu
  Dễ sử dụng
  Tính toán tự động, thao tác từ màn hình cảm ứng
  Phân phối chất lỏng tự động
  Phân phối hầu hết các dung môi từ 1 mg đến nhiều gam
  Nhỏ gọn và mô đun
  Nâng cấp phân phối bột từ cân XP/XPE
  Tích hợp đầy đủ quy trình làm việc
  Lựa chọn QWB bao gồm các phương pháp tích hợp được tối ưu hóa
  Dosing Head

  Powder dosing head for efficient powder management. A range of dosing heads supports different powder characteristics and applications

  Contamination-Free Dosing
  One head for each powder eliminates cross contamination risk
  Safe Storage
  Complete protection of the substance
  Traceable Data
  RFID chip for traceable records
  Application-Tailored
  Our heads each respond to a specific application
  User Protection
  Closed system to reduce exposure to dangerous substances
  Robust, Precise, Accurate
  A highly precise mechanism for homogenous powder flow

  Dịch vụ

  Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

  We support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

  Nhanh chóng
  Hỗ trợ và sửa chữa
  Hiệu suất
  Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.