Định lượng chất lỏng và bột tự động - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Automated Sample Preparation

Định lượng chất lỏng và bột tự động

Các giải pháp định lượng Quantos

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

QUANTOS – bước nhảy lượng tử trong các phòng thí nghiệm - thay thế dao trộn và tự động định lượng số lượng nhỏ các chất chảy tự do. QUANTOS cung cấp sự an toàn tối đa cho việc xử lý các chất có hoạt tính cao, độc hại. QUANTOS định lượng số lượng mẫu nhỏ trong một hệ thống khép kín. Vì vậy bạn và mẫu của bạn luôn luôn an toàn.Với QUANTOS, bạn có thể tối ưu hóa quá trình của bạn, tiết kiệm cỡ mẫu, ảnh hưởng ít hơn đến môi trường và bảo vệ người lao động của bạn.  

Autosampler - automated sample preparation solution QS30
Phân phối chất lỏng & bột tự động (Seri QB)
Phân phối chất lỏng tự động (Seri QA)
Dosing Head

Bộ Lấy Mẫu Tự Động (QS30)

Phân phối chất lỏng & bột tự động (Seri QB)

Phân phối chất lỏng tự động (Seri QA)

Đầu dò định lượng

Lấy mẫu tự động toàn bộ cho cân phân tích XPE giúp tăng năng suất. Độ phân giải: 0.1mg, 0.01mg, and 5µg
Phân phối chất lỏng và bột tự động hóa. Tăng tính an toàn, giảm thiểu lỗi, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Các độ phân giải có sẵn: 0,1 mg, 0,01 mg, 5 µg, 1 µg.
Phân phối chất lỏng tự động cho cân phân tích.độ phân giải 0,1 mg hoặc 0,01 mg.
Đầu dùng bột để quản lý bột hiệu quả. Một loạt các đầu định lượng hỗ trợ các đặc tính và ứng dụng bột khác nhau
Fully Automated Process
Unattended sample preparation, simple to configure
Increased Productivity
Up to 30 samples can be dispensed in one run
Safe, Accurate Dosing
Prepare only what you need, highly reproducible
Compact and Modular
Fully upgradable from XPE analytical balances
Automated powder dispensing
Dispense powder from 1mg to grams, static-free
Automated liquid dispensing
Dispense most solvents from 1mg to grams
Easy to use
Automated calculation, touchscreen operation
Automatic Data Handling
SOP user guidance, automatic data handling, full traceability
Nồng độ hoàn hảo
Phân phối bột & chất lỏng trọng lực tự động
An toàn tối đa
Các chất độc hại hoặc các hoạt chất được bọc kín
Tiết kiệm chi phí
Chỉ cần chuẩn bị những gì bạn cần, có thể lặp lại được
Dễ sử dụng
Tính toán tự động, thao tác từ màn hình cảm ứng
Phân phối bột tự động
Phân phối bột từ 1mg đến nhiều gam, không tĩnh
Phân phối chất lỏng tự động
Phân phối hầu hết các dung môi từ 1 mg đến nhiều gam
Nhỏ gọn và mô đun
Nâng cấp mẫu tự động và từ các loại cân XP/XPE
Tích hợp đầy đủ quy trình làm việc
Lựa chọn QWB bao gồm các phương pháp tích hợp được tối ưu hóa
Nồng độ hoàn hảo
Tính toán tự động và bù lỗi
Giảm chất thải
Chỉ phân phối số lượng cần thiết vào đồ thủy tinh
Khả năng truy xuất đầy đủ
Xác minh RFID+mã vạch, bằng chuyển đổi dữ liệu
Dễ sử dụng
Tính toán tự động, thao tác từ màn hình cảm ứng
Phân phối chất lỏng tự động
Phân phối hầu hết các dung môi từ 1 mg đến nhiều gam
Nhỏ gọn và mô đun
Nâng cấp phân phối bột từ cân XP/XPE
Tích hợp đầy đủ quy trình làm việc
Lựa chọn QWB bao gồm các phương pháp tích hợp được tối ưu hóa
Contamination-Free Dosing
One head for each powder eliminates cross contamination risk
Safe Storage
Complete protection of the substance
Traceable Data
RFID chip for traceable records
Application-Tailored
Our heads each respond to a specific application
User Protection
Closed system to reduce exposure to dangerous substances
Robust, Precise, Accurate
A highly precise mechanism for homogenous powder flow
Autosampler - automated sample preparation solution QS30

Lấy mẫu tự động toàn bộ cho cân phân tích XPE giúp tăng năng suất. Độ phân giải: 0.1mg, 0.01mg, and 5µg

Fully Automated Process
Unattended sample preparation, simple to configure
Increased Productivity
Up to 30 samples can be dispensed in one run
Safe, Accurate Dosing
Prepare only what you need, highly reproducible
Compact and Modular
Fully upgradable from XPE analytical balances
Automated powder dispensing
Dispense powder from 1mg to grams, static-free
Automated liquid dispensing
Dispense most solvents from 1mg to grams
Easy to use
Automated calculation, touchscreen operation
Automatic Data Handling
SOP user guidance, automatic data handling, full traceability
Phân phối chất lỏng & bột tự động (Seri QB)

Phân phối chất lỏng và bột tự động hóa. Tăng tính an toàn, giảm thiểu lỗi, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Các độ phân giải có sẵn: 0,1 mg, 0,01 mg, 5 µg, 1 µg.

Nồng độ hoàn hảo
Phân phối bột & chất lỏng trọng lực tự động
An toàn tối đa
Các chất độc hại hoặc các hoạt chất được bọc kín
Tiết kiệm chi phí
Chỉ cần chuẩn bị những gì bạn cần, có thể lặp lại được
Dễ sử dụng
Tính toán tự động, thao tác từ màn hình cảm ứng
Phân phối bột tự động
Phân phối bột từ 1mg đến nhiều gam, không tĩnh
Phân phối chất lỏng tự động
Phân phối hầu hết các dung môi từ 1 mg đến nhiều gam
Nhỏ gọn và mô đun
Nâng cấp mẫu tự động và từ các loại cân XP/XPE
Tích hợp đầy đủ quy trình làm việc
Lựa chọn QWB bao gồm các phương pháp tích hợp được tối ưu hóa
Phân phối chất lỏng tự động (Seri QA)

Phân phối chất lỏng tự động cho cân phân tích.độ phân giải 0,1 mg hoặc 0,01 mg.

Nồng độ hoàn hảo
Tính toán tự động và bù lỗi
Giảm chất thải
Chỉ phân phối số lượng cần thiết vào đồ thủy tinh
Khả năng truy xuất đầy đủ
Xác minh RFID+mã vạch, bằng chuyển đổi dữ liệu
Dễ sử dụng
Tính toán tự động, thao tác từ màn hình cảm ứng
Phân phối chất lỏng tự động
Phân phối hầu hết các dung môi từ 1 mg đến nhiều gam
Nhỏ gọn và mô đun
Nâng cấp phân phối bột từ cân XP/XPE
Tích hợp đầy đủ quy trình làm việc
Lựa chọn QWB bao gồm các phương pháp tích hợp được tối ưu hóa
Dosing Head

Đầu dùng bột để quản lý bột hiệu quả. Một loạt các đầu định lượng hỗ trợ các đặc tính và ứng dụng bột khác nhau

Contamination-Free Dosing
One head for each powder eliminates cross contamination risk
Safe Storage
Complete protection of the substance
Traceable Data
RFID chip for traceable records
Application-Tailored
Our heads each respond to a specific application
User Protection
Closed system to reduce exposure to dangerous substances
Robust, Precise, Accurate
A highly precise mechanism for homogenous powder flow

Dịch vụ

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.