Quả cân kiểm tra - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Test Weights

Quả cân kiểm tra

Được thiết kế hoàn hảo để hỗ trợ kiểm tra và hiệu chuẩn các loại cân công nghiệp

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Kiến thức chuyên môn hàng đầu thế giới về đo lường của METTLER TOLEDO bao gồm quả cân, bộ quả cân và dịch vụ hiệu chuẩn quả cân. Danh mục quả cân của chúng tôi bao gồm các quả cân OIML hoặc ASTM từ năm mươi microgram đến năm tấn ở mọi mức độ chính xác. Các quả cân của chúng tôi được sử dụng trên toàn thế giới, không chỉ để kiểm tra cân mà còn dùng làm tiêu chuẩn chính trong các phòng thí nghiệm khối lượng.

Quy trình đánh bóng điện hóa độc quyền của chúng tôi dành cho quả cân dạng núm tròn và dạng dây thuộc phạm vi sản phẩm cao cấp loại bỏ phần nhô cực nhỏ trên bề mặt quả cân, làm bề mặt nhẵn hơn nhiều so với đánh bóng bằng cơ học. Nhờ các đặc tính được tăng cường của lớp màng ôxít thụ động, độ ổn định lâu dài của quả cân được cải thiện.

Bạn có thể chọn từ danh mục toàn diện quả cân và dịch vụ hiệu chuẩn liên quan. Chúng tôi cung cấp quả cân và dịch vụ có chất lượng cao nhất - ngay cả đối với người dùng có ngân sách hạn chế. Được xây dựng trên nhiều năm kinh nghiệm và phản hồi của khách hàng, các hộp quả cân và phụ kiện của chúng tôi không bên nào sánh kịp. Lợi nhuận từ thời gian tái hiệu chuẩn ngắn và dịch vụ đáng tin cậy với mạng lưới toàn cầu các phòng thí nghiệm trọng lượng được cấp chứng nhận của chúng tôi.

Kiểm tra bảo đảm cân của bạn, và tuân thủ USP <41>, bằng cách sử dụng chỉ hai quả cân để kiểm tra ở mức 5% và 100% công suất của mỗi chiếc cân. Phương pháp độc đáo này không chỉ nhanh hơn mà chi phí mua và hiệu chuẩn cũng giảm mạnh. CarePacs® bao gồm trang bị kẹp, găng tay và các phụ kiện khác để xử lý cân chuyên nghiệp.  

Hệ thống nhận dạng quả cân "WeightLink™" kết hợp với phần mềm điều khiển của cân để kiểm tra chéo so với chứng nhận hiệu chuẩn, khiến việc kiểm tra bằng quả cân sai không thể xảy ra. Với các thông số quả cân được truyền theo đường điện tử đến cân, hệ thống này bảo đảm khả năng truy vết đầy đủ do dữ liệu được đồng nhất.

Single Test Weights
Weight Sets
Reference Weights and Microgram Weights
CarePac®

Single Test Weights

Weight Sets

Reference Weights and Microgram Weights

CarePac®

High-quality OIML and ASTM Weights protected in a robust and easy-to-clean plastic container.
Expertly manufactured OIML and ASTM Weight Sets supplied in a solid easy-to-clean aluminum or plastic case.
Weights for highest metrological performance and specialized applications.
Unique solution for convenient routing testing in OIML and ASTM Weights.
Long-Life Test Weights
The finest quality stainless steel offers the highest resistance to corrosion over a weight’s lifetime.
Calibration Certificate Needed?
Calibration certificates document that test weights are fit-for-purpose - requested e.g. by internal quality assurance, ISO 9001, FDA or GMP.
Protection and Durability
Robust and easy-to-clean plastic containers maintain test-weight integrity and accuracy.
Individual Weight Sets
Choose the weight set you need from 1 mg up to 5 kg. Add calibration certificates to provide reassurance that measurements can be validated at any time.
Protection and Longevity
Robust, easy-to-clean aluminum (OIML E1-F1) or plastic (ASTM 1-4 and OIML F1-M1) cases protect the integrity of the weights.
Marking Weights with Identical Values
If two weights in the set have the same nominal value, they are marked differently.
Mass Standard Calibration
We offer high-grade stainless steel knob and wire weights for weight calibrations and as reference weights in mass calibration services.
“E0” Reference Weights
Class "E0" weights (with a higher accuracy than OIML class E1 weights) enable calibration of mass standards at the highest metrological performance. Range: 0.05 mg up to 50 kg.
Microgram Weights for Specialized Applications
Microgram weights (50 µg to 500 µg) offer a test weight solution beyond traditional weighing boundaries.
Efficient Routine Testing
A CarePac contains everything you need for efficient balance routine testing in accordance with USP chapter 41 and GWP®.
Just Two Weights
According to GWP® two test weights are sufficient: at 5% capacity (repeatability) and at 100% capacity (sensitivity and eccentricity)
Comprehensive Solution
CarePac sets are supplied with a calibration certificate and professional weight-handling accessories so routine tests can be performed without worry.
Crane Test Weights for Sale / Heavy Capacity Test Weights
Grip Handle Test Weights

Crane Test Weights / Heavy Capacity Test Weights

Grip Handle Test Weights

Stackable cast iron and stainless steel weights for scales with maximum capacity of several tons.
Stainless Steel and cast iron grip handle weights for testing of scales with maximum capacity up to 200 kg.
Heavy Capacity Test Weights
Unique design for safe lifting
Grip Handle Weights
Easy handling designed for routine testing
Single Test Weights

High-quality OIML and ASTM Weights protected in a robust and easy-to-clean plastic container.

Weight Sets

Expertly manufactured OIML and ASTM Weight Sets supplied in a solid easy-to-clean aluminum or plastic case.

Reference Weights and Microgram Weights

Weights for highest metrological performance and specialized applications.

CarePac®

Unique solution for convenient routing testing in OIML and ASTM Weights.

Crane Test Weights for Sale / Heavy Capacity Test Weights

Stackable cast iron and stainless steel weights for scales with maximum capacity of several tons.

Grip Handle Test Weights

Stainless Steel and cast iron grip handle weights for testing of scales with maximum capacity up to 200 kg.

Calibration Service

Ấn phẩm

Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.