Thông tin về pháp lý - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

Đặt cuộc họp trực tuyến với chuyên gia ngay hôm nay

Đặt cuộc họp ngay

Thông tin về pháp lý


Điều khoản sử dụng

Sau đây là những điều khoản của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và METTLER TOLEDO. Khi truy cập vào, duyệt đến, hoặc sử dụng trang Web này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, và đồng ý với sự ràng buộc của những điều khoản này và sẽ tuân thủ với tất cả những luật và quy định có thể áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, thì xin đừng sử dụng trang Web này.

METTLER TOLEDO có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này và những thông tin khác trên trang Web này vào bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật cho thông báo này, mà không cần báo trước với bạn. METTLER TOLEDO cũng có thể cải tiến hoặc thay đổi những sản phẩm, dịch vụ, hoặc chương trình được mô tả trên trang này vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Chính sách về quyền riêng tư

METTLER TOLEDO tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Bạn có thể vào trang web của chúng tôi mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hay cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Cũng có lúc chúng tôi cần thông tin từ bạn, ví dụ: để xử lý một đơn đặt hàng, để gửi thư, để xác nhận hoặc liên lạc về hồ sơ xin việc làm. Chúng tôi có thể cần bổ sung thêm những thông tin này để hoàn tất giao dịch hoặc để cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Khi chúng tôi thu thập thông tin từ bạn, bạn có thể cho chúng tôi biết rằng bạn không muốn sử dụng những thông tin đó để liên lạc tiếp thị về sau và chúng tôi sẽ tôn trọng ý muốn của bạn.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng trang Web mua hàng trực tuyến

Xin lưu ý rằng hiện chỉ có một số lượng giới hạn các sản phẩm là có sẵn để mua trong Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. Việc mua hàng trực tuyến với Mettler Toledo được bảo vệ bằng "Công nghệ lớp gói tin an toàn (SSL)". Khi đặt mua hàng trong Cửa hàng trực tuyến, những điều khoản và điều kiện chung của METTLER TOLEDO sẽ được áp dụng.

Những điều khoản và điều kiện bán hàng tiêu chuẩn

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy những điều khoản và điều kiện của các công ty khác nhau thuộc tập đoàn METTLER TOLEDO ở quốc gia của bạn. Xin lưu ý rằng tùy theo những sản phẩm và dịch vụ được chọn lựa, những điều khoản khác nhau từ các công ty METTLER TOLEDO tương ứng có thể sẽ được áp dụng.

General Distribution Terms
Thông tin quan trọng khác

Trong phần này bạn sẽ tìm thấy những thông tin quan trọng và liên quan đến pháp lý về METTLER TOLEDO.

Chính sách về Cookie

Để nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi và mang đến cho bạn một trải nghiệm cá nhân tại trang web của chúng tôi, METTLER-TOLEDO sử dụng Cookie trên Trang web này. Nếu bạn phản đối METTLER-TOLEDO sử dụng những cookie này, bạn có thể chọn không sử dụng chúng bằng nhiều cách.

General Terms & Conditions of Purchase