Hệ Phản ứng Hóa học Tự động - Sản phẩm - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Hệ Phản ứng Hóa học Tự động

Hệ Phản ứng Hóa học Tự động

Tổng hợp hóa học, Phát triển quy trình và Đo kích thước hạt

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Công cụ dùng cho phát triển hóa hoc từ quy mô phòng thí nghiệm đến nhà máy

Thiết bị tổng hợp và phân tích liên tục nhằm tìm ra những quy trình tổng hợp mới sản xuất sản phẩm ở quy mô gram đến kilogram. Việc kết hợp với hệ ...

Thiết bị tổng hợp và phân tích liên tục nhằm tìm ra những quy trình tổng hợp mới sản xuất sản phẩm ở quy mô gram đến kilogram. Việc kết hợp với hệ thống đo nhiệt lượng phản ứng, thiết bị phân tích phản ứng liên tục và công nghệ phân tích hình dạng và kích thước cấu tử cho phép hiểu rõ các tính chất về hóa học, nhiệt động học và các đặc tính liên quan khác của quá trình.

Việc hiểu rõ hơn những đặc tính của quá trình từ các công nghệ phân tích liên tục hỗ trợ cho việc phát triển các quy trình dạng mẻ hoặc dạng dòng chảy liên tục và cho phép mở rộng quy mô các phản ứng hóa học.

Các công nghệ phân tích quá trình đo lường các thông số quan trọng và chất lượng của quá trình, đảm bảo các yêu cầu về thiết kế và chất lượng quá trình (QbD). Công nghệ phân tích quá trình trong phòng thí nghiệm giúp ích cho việc thiết kế một quy trình hiệu quả trong khi các công nghệ dùng trong sản xuất cho phép kiểm soát và điều khiển quá trình.

Phần mềm iC cho phép ghi nhận dữ liệu, đánh giá và phân tích thử nghiệm, thiết kế và xuất báo cáo, so sánh giữa các mẻ hoặc các lần thử nghiệm.


Ứng dụng

Crystallization, Organic Synthesis, Process Development, Safety, PAT

Ấn phẩm

White Papers
Giám sát Phản ứng Hóa học Tại chỗ

Dịch vụ

Gọi để được báo giá
Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.