Hệ Phản ứng Hóa học Tự động - Sản phẩm - METTLER TOLEDO
Hệ Phản ứng Hóa học Tự động

Hệ Phản ứng Hóa học Tự động

Tổng hợp hóa học, Phát triển quy trình và Đo kích thước hạt

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
 

Công cụ dùng cho phát triển hóa hoc từ quy mô phòng thí nghiệm đến nhà máy

Thiết bị tổng hợp và phân tích liên tục nhằm tìm ra những quy trình tổng hợp mới sản xuất sản phẩm ở quy mô gram đến kilogram. Việc kết hợp với ...

Thiết bị tổng hợp và phân tích liên tục nhằm tìm ra những quy trình tổng hợp mới sản xuất sản phẩm ở quy mô gram đến kilogram. Việc kết hợp với hệ thống đo nhiệt lượng phản ứng, thiết bị phân tích phản ứng liên tục và công nghệ phân tích hình dạng và kích thước cấu tử cho phép hiểu rõ các tính chất về hóa học, nhiệt động học và các đặc tính liên quan khác của quá trình.

Việc hiểu rõ hơn những đặc tính của quá trình từ các công nghệ phân tích liên tục hỗ trợ cho việc phát triển các quy trình dạng mẻ hoặc dạng dòng chảy liên tục và cho phép mở rộng quy mô các phản ứng hóa học.

Các công nghệ phân tích quá trình đo lường các thông số quan trọng và chất lượng của quá trình, đảm bảo các yêu cầu về thiết kế và chất lượng quá trình (QbD). Công nghệ phân tích quá trình trong phòng thí nghiệm giúp ích cho việc thiết kế một quy trình hiệu quả trong khi các công nghệ dùng trong sản xuất cho phép kiểm soát và điều khiển quá trình.

Phần mềm iC cho phép ghi nhận dữ liệu, đánh giá và phân tích thử nghiệm, thiết kế và xuất báo cáo, so sánh giữa các mẻ hoặc các lần thử nghiệm.


 
Quang phổ - Chuyển đổi hồng ngoại FTIR tại chỗ

Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại Fourier (FTIR) để theo dõi phản ứng hóa học trong thời gian thực

Kiểm soát bình phản ứng tự động

Điều khiển bình phản hóa học tự động và lưu lại tất cả các thông số 24 giờ trong ngày

Lấy mẫu phản ứng tự động không cần giám sát

Lấy mẫu hoàn toàn tự động, bao gồm cả các công đoạn hút mẫu, nhúng trong điều kiện phản ứng, pha loãng và phân phối tới bình chuẩn

Thiết bị phân tích kích thước hạt

Hiểu rõ, tối ưu hóa và điều khiển hệ cấu tử với công nghệ phân tích hệ thống cấu tử trực tiếp theo thời gian thực

Phần mềm iC: Đưa ra Quyết định Tốt hơn, Hoàn thành Dự án Nhanh hơn

Đưa ra Quyết định Tốt hơn, Hoàn thành Dự án Nhanh hơn

Raman Spectrometer

Hiểu động học, kết tinh và tối ưu hóa các biến phản ứng của các phản ứng hai pha và đa pha.

Ứng dụng

Crystallization, Organic Synthesis, Process Development, Safety, PAT

Ấn phẩm

White Papers
Giám sát Phản ứng Hóa học Tại chỗ

Dịch vụ

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.