Có mặt trên toàn cầu - METTLER TOLEDO

Có mặt trên toàn cầu

Vươn ra Khắp Thế giới
Với Dịch vụ & Hỗ trợ Tại chỗ

Chúng tôi phục vụ khách hàng trên toàn cầu với một trong những mạng lưới dịch vụ và bán hàng lớn nhất trong ngành công nghiệp của chúng tôi – trên 5.000 chuyên gia dịch vụ và bán hàng vững mạnh.

Các công ty dịch vụ và bán hàng của chúng tôi trên toàn cầu đảm bảo rằng các chuyên gia đã được đào tạo với nhiều kinh nghiệm chuyên sâu để phục vụ khách hàng.

Các nhà máy sản xuất của chúng tôi được đặt tại Hoa Kỳ, Đức, Vương Quốc Anh, Thụy Sĩ và Trung Quốc. Từ đó giúp chúng tôi tiếp cận gần với khách hàng của chúng tôi, không chỉ từ quan điểm hậu cần mà còn về khả năng phản ứng nhanh và thích ứng với nhu cầu của từng quốc gia.

Bạn có thể mua sản phẩm và nhận dịch vụ từ chúng tôi tại trên một trăm quốc gia.

Chúng tôi phục vụ khách hàng trên toàn cầu với một trong những mạng lưới dịch vụ và bán hàng lớn nhất trong ngành công nghiệp của chúng tôi – trên 5.000 chuyên gia dịch vụ và bán hàng vững mạnh. Các công ty dịch vụ và bán hàng trên toàn cầu của chúng tôi đảm bảo rằng các chuyên gia được đào tạo từ nhà máy, có kinh nghiệm chuyên sâu để phục vụ khách hàng của chúng tôi.

Các nhà máy sản xuất của chúng tôi được đặt tại Hoa Kỳ, Đức, Vương Quốc Anh, Thụy Sĩ và Trung Quốc. Từ đó giúp chúng tôi tiếp cận gần với khách hàng của chúng tôi, không chỉ từ quan điểm hậu cần mà còn về khả năng phản ứng nhanh và thích ứng với nhu cầu của từng quốc gia.

Bạn có thể mua sản phẩm và nhận dịch vụ từ chúng tôi tại trên một trăm quốc gia.
 
Trung tâm Sản xuất và Nghiên cứu & Phát triển
Trụ sở Chính
Văn phòng Bán hàng & Dịch vụ
METTLER TOLEDO
Đại lý & Đối tác

Lựa chọn Quốc gia của bạn – Kết nối Toàn caauff

Đây có phải là đất nước của bạn

Dựa vào IP chúng tôi nghĩ rằng bạn đang ở quốc gia này

Tìm kiếm trang quốc tế của chúng tôi tại đây
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.