Quy Trình Thao Tác Chuẩn (SOP) để Kiểm Tra Cân
Standard Operating Procedure

Quy Trình Thao Tác Chuẩn (SOP) Kiểm Tra Cân

Standard Operating Procedure

Khuyến cáo kiểm tra độ nhạy, độ lệch tâm, độ lặp lại của cân

Bạn kiểm tra cân quá nhiều hay chưa đủ?


Theo tiêu chuẩn ISO 9001, cần phải hiệu chuẩn và hiệu chỉnh cân định kỳ sau một khoảng thời gian nhất định. Nhưng tiêu chuẩn không chỉ rõ việc này cần tiến hành như thế nào hay sau bao lâu. Chương trình Thực hành cân tốt Good Weighing Practice™ (GWP®) sẽ đưa ra khuyến cáo về việc kiểm tra, dựa trên những yêu cầu cụ thể của khách hàng, đáp ứng yêu cầu công việc cũng như tuân thủ tiêu chuẩn ISO9001.

"Bản recommendation trong GWP® cũng cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến quả cân dùng để kiểm tra và quy trình thao tác chuẩn. Vì vậy, tôi chắc chắn đã làm đúng" (Bà G. Nielsson, Phụ trách phòng Kiểm tra chất lượng, Công ty Kem cho biết)

Kiểm tra cân có hệ thống sẽ giảm thiểu tối đa các nguy cơ và giảm chi phí. Việc kiểm tra theo quy trình thao tác chuẩn đúng sẽ là một phần tạo nên sản phẩm chất lượng.

 

Quy trình thao tác chuẩn miễn phí chứa các thông tin kiểm tra (cho cân vi lượng, cân phân tích hay cân kỹ thuật phòng thí nghiệm) cho các thông số:

  • Độ nhạy
  • Độ lặp lại
  • Độ lệch tâm

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.