Máy phân tích độ ẩm - Tổng quan - METTLER TOLEDO
 

  Máy phân tích độ ẩm

  Khi độ ẩm trở nên quan trọng.

  Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
   

  When Moisture Content Matters

  Moisture affects the processibility, shelf life, usability and quality of many products such as pharmaceutical substances, plastics and foods. I...

  Moisture affects the processibility, shelf life, usability and quality of many products such as pharmaceutical substances, plastics and foods. Information about and determination of moisture content is therefore very important. METTLER TOLEDO is the expert in moisture analysis and offers a wide range of reliable instrumetns suiting the needs of quality control and in-process control.

  As a leading manufacturer of high-quality moisture analyzers and tools for instrument performance verification such as SmartCal, with lots of application knowledge, and by having a word-class service organization, we can offer a full moisture solution to ensure optimal moisture determination.

  What is a moisture analyzer and how does a moisture analyzer work?

  A moisture analyzer is often also called moisture balance or moisture meter. It consists of a weighing unit and a heating unit (infrared technology) and is used to determine the moisture content of a sample with the loss on drying principle. Today many customers use a moisture analyzer because they want to analyze the moisture content using a much faster method. Moisture analyzers are used in many industries such as food, chemical, pharmaceutical and plastics. Moisture content determination in food is of particular importance as the moisture content influences the quality and shelf life of a product.

  To find out more about moisture analyzers check out our 'Frequently Asked Questions on Moisture Analysis' page.

   


   
  Cấp độ Chuyên nghiệp
  Advanced Level
  Máy phân tích độ ẩm phổ thông
  SmartCal

  Cấp độ Chuyên nghiệp

  Advanced Level

  Dòng Cơ Bản

  SmartCal

  Khi bàn về vấn đề Độ ẩm, Máy phân tích độ ẩm Chuyên nghiệp của METTLER TOLEDO cho thấy kết quả tuyệt vời.
  Công việc xác định độ ẩm định kỳ trở nên dễ dàng Sử dụng thuận tiện, hướng dẫn thông tin và kết cấu vững chắc cho phòng thí nghiệm và nhà máy.
  Chất lượng METTLER TOLEDO với mức giá hấp dẫn. Vận hành đơn giản và kết quả đáng tin cậy giúp công việc đo độ ẩm định kỳ hàng ngày trở nên dễ dàng và hiệu quả.
  Chất kiểm tra SmartCal™ giúp đảm bảo kết quả độ ẩm đáng tin cậy bằng việc kiểm tra hoạt động của máy phân tích độ ẩm.
  Máy phân tích Độ ẩm Chuyên nghiệp
  Xác định Độ ẩm Tốt nhất
  Ghi lại Tốc độ từ Đầu đến Cuối
  Mọi khía cạnh đã được phát triển với mục đích tăng tốc độ
  Hiệu suất Cao cấp cho Chất lượng Sản phẩm Tốt nhất
  Độ chính xác và lặp lại tốt nhất cho kết quả đáng tin cậy
  Kết quả Chất lượng, Báo cáo Có thể Truy xuất nguồn gốc
  Quản lý người sử dụng có sẵn, các bản in A4 hoặc thư
  Kết nối Mạng
  Hỗ trợ Ethernet, USB và RS232
  Vận hành Nhanh
  Độ ẩm OneClickTM để dễ sử dụng
  Phân tích Nhanh
  Công nghệ halogen để gia nhiệt nhanh
  Làm Vệ sinh Nhanh
  Các bề mặt phẳng hoàn toàn láng bóng và kín
  Sử dụng thuận tiện với hướng dẫn thông minh
  Vận hành trực quan cho tất cả mọi người - hàng ngày
  Màn hình màu cảm ứng lớn
  Màn hình sáng và dễ đọc
  Convenient operation
  Phương pháp có thể lập trình - khởi động chỉ bằng một cái nhấp chuột
  Clever features
  Hướng dẫn người dùng, đường cong sấy và hướng dẫn cài đặt
  Robust construction
  Dùng để sử dụng trong phòng thí nghiệm và nhà máy.
  Easy to clean
  Bề mặt phẳng bằng thép không gỉ
  Đơn giản là đáng tin cậy
  Kết quả đo độ ẩm chính xác và đồng nhất.
  Halogen Heating
  Gia nhiệt nhanh và cho kết quả nhanh.
  Easy operation
  Chỉ cần tare, thêm mẫu rồi nhấn khởi động.
  Chức năng thiết yếu
  Đúng là thứ bạn cần cho công việc hàng ngày.
  Chất kiểm tra đặc biệt
  Đánh giá tổng quan hoạt động của máy phân tích độ ẩm.
  Kiểm tra hiệu năng nhanh chóng và dễ dàng
  Đơn giản như một phép đo bình thường - chỉ mất 10 phút
  Hoạt động được lưu trũ
  Dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị hoặc bản báo cáo Excel®
  Phiên bản đã qua kiểm chứng
  Chứng chỉ cSmartCal đáp ứng đủ các yêu cầu được đặt ra trong công nghiệp.
  Cấp độ Chuyên nghiệp

  Khi bàn về vấn đề Độ ẩm, Máy phân tích độ ẩm Chuyên nghiệp của METTLER TOLEDO cho thấy kết quả tuyệt vời.

  Máy phân tích Độ ẩm Chuyên nghiệp
  Xác định Độ ẩm Tốt nhất
  Ghi lại Tốc độ từ Đầu đến Cuối
  Mọi khía cạnh đã được phát triển với mục đích tăng tốc độ
  Hiệu suất Cao cấp cho Chất lượng Sản phẩm Tốt nhất
  Độ chính xác và lặp lại tốt nhất cho kết quả đáng tin cậy
  Kết quả Chất lượng, Báo cáo Có thể Truy xuất nguồn gốc
  Quản lý người sử dụng có sẵn, các bản in A4 hoặc thư
  Kết nối Mạng
  Hỗ trợ Ethernet, USB và RS232
  Vận hành Nhanh
  Độ ẩm OneClickTM để dễ sử dụng
  Phân tích Nhanh
  Công nghệ halogen để gia nhiệt nhanh
  Làm Vệ sinh Nhanh
  Các bề mặt phẳng hoàn toàn láng bóng và kín
  Advanced Level

  Công việc xác định độ ẩm định kỳ trở nên dễ dàng Sử dụng thuận tiện, hướng dẫn thông tin và kết cấu vững chắc cho phòng thí nghiệm và nhà máy.

  Sử dụng thuận tiện với hướng dẫn thông minh
  Vận hành trực quan cho tất cả mọi người - hàng ngày
  Màn hình màu cảm ứng lớn
  Màn hình sáng và dễ đọc
  Convenient operation
  Phương pháp có thể lập trình - khởi động chỉ bằng một cái nhấp chuột
  Clever features
  Hướng dẫn người dùng, đường cong sấy và hướng dẫn cài đặt
  Robust construction
  Dùng để sử dụng trong phòng thí nghiệm và nhà máy.
  Easy to clean
  Bề mặt phẳng bằng thép không gỉ
  Máy phân tích độ ẩm phổ thông

  Chất lượng METTLER TOLEDO với mức giá hấp dẫn. Vận hành đơn giản và kết quả đáng tin cậy giúp công việc đo độ ẩm định kỳ hàng ngày trở nên dễ dàng và hiệu quả.

  Đơn giản là đáng tin cậy
  Kết quả đo độ ẩm chính xác và đồng nhất.
  Halogen Heating
  Gia nhiệt nhanh và cho kết quả nhanh.
  Easy operation
  Chỉ cần tare, thêm mẫu rồi nhấn khởi động.
  Chức năng thiết yếu
  Đúng là thứ bạn cần cho công việc hàng ngày.
  SmartCal

  Chất kiểm tra SmartCal™ giúp đảm bảo kết quả độ ẩm đáng tin cậy bằng việc kiểm tra hoạt động của máy phân tích độ ẩm.

  Chất kiểm tra đặc biệt
  Đánh giá tổng quan hoạt động của máy phân tích độ ẩm.
  Kiểm tra hiệu năng nhanh chóng và dễ dàng
  Đơn giản như một phép đo bình thường - chỉ mất 10 phút
  Hoạt động được lưu trũ
  Dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị hoặc bản báo cáo Excel®
  Phiên bản đã qua kiểm chứng
  Chứng chỉ cSmartCal đáp ứng đủ các yêu cầu được đặt ra trong công nghiệp.

  Dịch vụ

  Khám phá dịch vụ – Được thiết kế để phù hợp với thiết bị của bạn

  Chúng tôi hỗ trợ và bảo trì thiết bị đo lường của bạn trong suốt thời hạn sử dụng thiết bị, từ lắp đặt đến bảo trì dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

  Nhanh chóng
  Hỗ trợ và sửa chữa
  Hiệu suất
  Bảo dưỡng và Tối ưu hóa

  Ấn phẩm

  Giải pháp cho độ ẩm

  Các ứng dụng độ ẩm

  X
  X
  X

  Cách sử dụng chức năng tìm kiếm

  Để tìm ứng dụng, sử dụng bộ lọc “Mẫu”, “Ngành”, hoặc sử dụng tìm kiếm toàn văn bản. Có thể kết hợp bộ lọc và tìm kiếm toàn văn bản. Chú ý rằng tìm kiếm toàn văn bản chỉ mang lại các kết quả bao gồm chuỗi văn bản giống hoàn toàn.

   

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.