Phần mềm LabX | Tích hợp và tuân thủ | METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

Phần mềm LabX

Kết nối phòng thí nghiệm của bạn để có các quy trình hiệu quả, tuân thủ và liền mạch

Gọi để được báo giá
laboratory connection
compliance labx laboratory software
efficiency labx laboratory software
Phần mềm chuẩn độ LabX
Phần mềm cân LabX
Phần mềm LabX UV Vis

Phần mềm chuẩn độ LabX

Phần mềm cân LabX

Phần mềm LabX UV Vis

Phần mềm chuẩn độ LabX™ kết nối với các thiết bị thí nghiệm của bạn và tăng tốc độ phân tích chuẩn độ thông qua dòng dữ liệu điện tử, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt và sự tuân thủ của tất cả người d...
Phần mềm cân LabX™ cung cấp khả năng kiểm soát tập trung các thiết bị, nhiệm vụ và người dùng, hướng dẫn về SOP trên thiết bị đầu cân, và loại bỏ việc xử lý dữ liệu thủ công.
Phần mềm đo quang phổ UV Vis LabX™ tự động lưu trữ tất cả dữ liệu của bạn trong cơ sở dữ liệu an toàn để hỗ trợ xử lý kết quả dễ dàng. Duy trì tuân thủ với xác minh hiệu suất tự động.
Phần mềm LabX pH
Phần mềm đo tỷ trọng và khúc xạ LabX
Phần mềm đo điểm nóng chảy LabX

Phần mềm LabX pH

Phần mềm đo tỷ trọng và khúc xạ LabX

Phần mềm đo điểm nóng chảy LabX

Phần mềm LabX™ pH kết nối với máy đo pH SevenExcellence™ cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu đầy đủ. Khi kết hợp với bộ lấy mẫu tự động InMotion™, hệ thống cho phép đo tự động hơn 300 mẫu.
Phần mềm đo tỷ trọng và khúc xạ LabX™ quản lý dữ liệu điện tử, hỗ trợ tuân thủ và kết nối các thiết bị của bạn để phân tích cùng một lúc.
Phần mềm đo điểm nóng chảy LabX™ xử lý dữ liệu an toàn và linh hoạt, đồng thời hỗ trợ tuân thủ 21 CFR Phần 11 và tích hợp liền mạch vào các hệ thống LIMS, ELN hoặc ERP.
Phần mềm chuẩn độ LabX

Phần mềm chuẩn độ LabX™ kết nối với các thiết bị thí nghiệm của bạn và tăng tốc độ phân tích chuẩn độ thông qua dòng dữ liệu điện tử, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt và sự tuân thủ của tất cả người d...

Phần mềm cân LabX

Phần mềm cân LabX™ cung cấp khả năng kiểm soát tập trung các thiết bị, nhiệm vụ và người dùng, hướng dẫn về SOP trên thiết bị đầu cân, và loại bỏ việc xử lý dữ liệu thủ công.

Phần mềm LabX UV Vis

Phần mềm đo quang phổ UV Vis LabX™ tự động lưu trữ tất cả dữ liệu của bạn trong cơ sở dữ liệu an toàn để hỗ trợ xử lý kết quả dễ dàng. Duy trì tuân thủ với xác minh hiệu suất tự động.

Phần mềm LabX pH

Phần mềm LabX™ pH kết nối với máy đo pH SevenExcellence™ cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu đầy đủ. Khi kết hợp với bộ lấy mẫu tự động InMotion™, hệ thống cho phép đo tự động hơn 300 mẫu.

Phần mềm đo tỷ trọng và khúc xạ LabX

Phần mềm đo tỷ trọng và khúc xạ LabX™ quản lý dữ liệu điện tử, hỗ trợ tuân thủ và kết nối các thiết bị của bạn để phân tích cùng một lúc.

Phần mềm đo điểm nóng chảy LabX

Phần mềm đo điểm nóng chảy LabX™ xử lý dữ liệu an toàn và linh hoạt, đồng thời hỗ trợ tuân thủ 21 CFR Phần 11 và tích hợp liền mạch vào các hệ thống LIMS, ELN hoặc ERP.

Giấy phép

Thiết kế phần mềm LabX theo nhu cầu của bạn

 

Bước 1: Chọn gói khởi đầu

Gói khởi đầu đặc biệt
Ấn bản đặc biệt LabX™ hoạt động trên máy tính nội bộ, kết nối tối đa 3 thiết bị. Gói khởi đầu bao gồm giấy phép thiết bị.

Gói máy chủ khởi đầu
Ấn bản LabX kết nối tối đa 60 thiết bị trên nhiều máy tính. Gói khởi đầu bao gồm giấy phép của một thiết bị cũng như quản lý người dùng và có thể tự động nhập/xuất giấy phép. 
 

Bước 2: Định cấu hình các tùy chọn giấy phép theo nhu cầu của ứng dụng

Quản lý người dùng: Cho phép duy trì cũng như kiểm soát người dùng.
Cơ sở dữ liệu sản phẩm: Cho phép quản lý dữ liệu và thông số sản phẩm; cho phép người dùng chạy phương pháp dựa theo sản phẩm.
Tự động nhập/xuất: Cho phép nhập và xuất dữ liệu tự động với định dạng tập tin csv hoặc xml.
Thống kê/Xu hướng: Cho phép phân tích phép đo và giám sát quy trình theo quy định hiện hành.
Quy định: Hỗ trợ tuân thủ đầy đủ các yêu cầu theo quy định bao gồm 21 CFR Phần 11 và EU Phụ lục 11.
Mẫu báo cáo: Cấu hình cho phép báo cáo nâng cao với các định dạng biểu đồ, đồ thị và bảng.  
Tích hợp hệ thống: Cho phép tích hợp với các hệ thống trong phòng thí nghiệm (LIMS, ELN, ERP) bằng cách sử dụng dịch vụ web API.  
Tích hợp STAReX™: Tự động truyền các giá trị khối lượng vào phần mềm phân tích nhiệt STARe.
 

Bước 4: Chọn dịch vụ chăm sóc phần mềm

Software Care Standard: Bao gồm các bản phát hành phần mềm mới nhất và hỗ trợ từ xa. 

Software Care Comprehensive: Nhận lợi ích từ các bản phát hành phần mềm mới nhất, cũng như dịch vụ chăm sóc từ xa hoặc tại chỗ.

On-Demand LabX Services: Chọn các dịch vụ bổ sung mà bạn cần để hoàn thiện hệ thống của mình.

Dịch vụ

dịch vụ dành cho phần mềm LabX

Tài liệu

Tài liệu

Tài liệu về LabX
Tài liệu này cung cấp tổng quan về phần mềm LabX™ dùng để kết nối các thiết bị thí nghiệm của METTLER TOLEDO.

Những câu hỏi thường gặp


 

1. LabX là gì?

LabX™ là một gói phần mềm thí nghiệm kết nối với cân, máy chuẩn độ, máy đo pH, máy đo quang phổ UV Vis, tỷ trọng kế và khúc xạ kế, hệ thống đo điểm nóng chảy và các giải pháp tự động hóa của METTLER TOLEDO. LabX hỗ trợ tăng năng suất phòng thí nghiệm thông qua quản lý dữ liệu điện tử và hướng dẫn quy trình làm việc, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và tính toàn vẹn dữ liệu, đồng thời giảm độ phức tạp và nỗ lực của hệ thống trong việc bảo trì và đào tạo – với một giải pháp phần mềm duy nhất cho nhiều thiết bị.

Phần mềm LabX
logo của phần mềm LabX


 


 

 

3. LabX hỗ trợ tuân thủ 21 CFR Phần 11 như thế nào?

Tùy chọn theo quy định của phần mềm LabX cung cấp tất cả các công cụ cần thiết, bao gồm chữ ký điện tử và quy trình kiểm định, để đáp ứng quy định 21 CFR 11 của FDA về quản lý và lưu trữ dữ liệu.


 

 

4. Tôi có cần đặt máy tính bên cạnh thiết bị không?

Không, bạn có thể đặt máy tính ở nơi khác. Có thể truy cập trực tiếp thông tin hoặc hành động có liên quan của LabX tại màn hình thiết bị, do đó người dùng chỉ cần tương tác với thiết bị.


 

5. LabX hỗ trợ các yêu cầu toàn vẹn dữ liệu như thế nào?

LabX thu thập và lưu trữ dữ liệu thô hoàn chỉnh cũng như siêu dữ liệu theo ngữ cảnh trong cơ sở dữ liệu SQL an toàn theo tiêu chuẩn ALCOA+.

Phần mềm LabX
sổ tay hướng dẫn toàn vẹn dữ liệu


 

 

6. Tại sao lại cần sử dụng LabX khi LIMS có thể kết nối trực tiếp với thiết bị của chúng tôi?

Việc tích hợp thiết bị vào hệ thống LIMS yêu cầu giao diện được lập trình cho từng thiết bị, do đó yêu cầu chi phí và nỗ lực đáng kể (lập trình ban đầu, bảo trì, thẩm định, cập nhật và các quy trình khác). Sự kết nối các thiết bị của METTLER TOLEDO với hệ thống LabX chỉ yêu cầu tích hợp, thẩm định và bảo trì một giao diện LIMS duy nhất.

 

 

 

7. LabX có thể tích hợp với ERP, LIMS, ELN, LES hoặc các hệ thống thí nghiệm khác không?

Có, phần mềm LabX đã được phát triển để tích hợp vào các hệ thống thí nghiệm. Với LabX, có thể quản lý tất cả các thiết bị của METTLER TOLEDO được kết nối từ một giao diện duy nhất, giảm đáng kể nỗ lực lập trình ban đầu, bảo trì và thẩm định.