Riešenia na kontrolu kvality výrobkov zabudované v linke pre výrobné procesy v potravinárskom a farmaceutickom priemysle
 
Menu
Riešenia na kontrolu kvality výrobkov

V linke integrované zariadenia na kontrolu výrobkov

Zariadenia na kontrolu kvality výrobkov pre procesy kontroly kvality a detekcie kontaminácie

Kompletné riešenia na kontrolu kvality výrobkov pre spracovanie a balenie

Riešenia na kontrolu kvality výrobkov od spoločnosti METTLER TOLEDO zabezpečujú kvalitu a integritu vašich výrobkov zvnútra aj zvonka. Keďže sme súčasťou skutočne globálneho odvetvia, čerpáme z bohatých priemyselných skúseností, ktoré sme získali vďaka spolupráci s našimi zákazníkmi z celého sveta. Sme odhodlaní slúžiť potrebám našich zákazníkov počas celej životnosti ich zariadení. 

Náš rad riešení na kontrolu kvality výrobkov zahŕňa sofistikované detektory kovových kontaminantov, vysoko presné dynamické kontrolné váhy, špičkovú röntgenovú technológiu a najmodernejšie strojové systémy vizuálnej kontroly. Naše globálne portfólio dopĺňajú naše vynikajúce globálne služby. Každé riešenie, ktoré ponúkame, je výsledkom mnohoročných skúseností, ktoré sme získali v blízkej spolupráci s našimi zákazníkmi zo širokého spektra priemyselných odvetví a trhov po celom svete. Máme hlboké znalosti o výzvach, ktorým výrobcovia čelia, a počas mnohých rokov sme dokázali reagovať na najrôznejšie požiadavky našich zákazníkov vytvorením portfólia produktov, ktoré nemá konkurenciu. 

Každý z našich výrobkov bol navrhnutý na

  • Zaistite ochranu značky a spotrebiteľov používaním najpokročilejších technológií.
  • Zvýšte produktivitu a ziskovosť.
  • Zachovávajte kvalitu, aby ste spĺňali priemyselnú legislatívu a etické kódexy.

Naše riešenia sú prínosom pre vaše podnikanie, chránia vašu povesť a pomáhajú vám udržať si konkurenčnú výhodu.

Prehľad technológií

Riešenia na kontrolné váženie

Riešenia na kontrolu kvality výrobkov vyrobené tak, aby vyhovovali vašim špecifickým aplikáciám a prostrediu, ako aj požiadavkám legislatívy a priemyselného odvetvia. Prinášame zvyšovanie produktivity, kvality výrobkov a ziskovosti pomocou najrozsiahlejšiemu radu kontrolných váh pre potravinársky, nápojový, farmaceutický, chemický a nepotravinársky priemysel. K dispozícii je široký rad veľkostí a konfigurácií na spracovanie takmer každého typu nádoby alebo balenia, a to aj pri vysokej rýchlosti produkcie. Tým sa zabezpečia presné dodávky produktov, zníženie množstva odpadu a optimalizované výrobné postupy.

Detektory kovov Safeline

Kontrolujú výrobky a kvalitu výrobkov vo všetkých formách, od balených potravinových výrobkov na dopravníkoch, cez sypané práškové alebo granulované výrobky, až po kvapaliny, pasty alebo riedke zmesi. Systémy na kontrolu kvality výrobkov pomocou detekcie kovov možno použiť aj na zaistenie zhody s normami kontroly bezpečnosti potravín, priemyselnými smernicami a legislatívnymi normami. Detektory kovov Safeline pre farmaceutický priemysel predstavujú samostatné systémy na kontrolu všetkých druhov tabliet, kapsúl a farmaceutických práškov. Tieto systémy na kontrolu kvality výrobkov zabezpečia zhodu s regulačnými normami a metódami overovania a kvalifikácie postupov.

Röntgenové riešenia Safeline

Dodávateľ detektorov kontaminantov a zariadení na kontrolu kvality výrobkov. Výrobcovia potravín, nápojov a farmaceutických výrobkov na celom svete sa pri zabezpečovaní zdravia svojich spotrebiteľov, ochrane reputácie svojej značky, minimalizovaní rizika nákladného sťahovania výrobkov z predaja a dodržiavaní zhody s normami spoliehajú na röntgenové systémy na kontrolu integrované v linke. Röntgenové zariadenia na kontrolu kvality výrobkov ponúkajú bezpečnosť a záruku kvality v každom štádiu výrobného procesu surových, voľne sypaných (tvarovo nestálych), čerpaných a balených výrobkov. Citlivosť röntgenovej detekcie kontaminantov neovplyvňuje žiadna fólia, dokonca ani s metalizovanou vrstvou.

Optické kontrolné systémy

Do posledného detailu navrhnuté systémy na kontrolu kvality etikiet výrobkov vo všetkých segmentoch trhu a typoch obalov s možnosťou ďalšej kontroly tvorby a integrity obalov, ak by to výrobcovia požadovali. Strojové systémy vizuálnej kontroly vykonávajú presnú kontrolu kvality etikiet a obalov na plastových nádobách, sklenených fľašiach, pohároch, skrutkovacích aj zatváracích uzáveroch, puzdrách, kartónoch a baleniach na pilulky. Tieto systémy na kontrolu výrobkov pracujú veľmi rýchlo, čím výrobcom umožňujú udržiavať vysokú kapacitu bez ohrozenia kvality etikiet a balení.

Riešenia Track & Trace

Inteligentné systémy na optickú kontrolu kvality výrobkov zabezpečujú maximálnu spoľahlivosť procesov. Plynulosť procesov pri kontrole kvality obalov zabezpečuje technológia spoľahlivého a rýchleho čítania kódov, spojená s najnovšími integrovanými ovládacími prvkami kamery (vytvorenými špecificky pre potreby balenia vo farmaceutickom priemysle). Softvérové moduly, ktoré spravujú hlavnú linku a údaje, sú tiež kľúčovými komponentmi v tomto procese. Výsledkom je jednoduché použitie a bezproblémová integrácia do procesu balenia.

Ako pomáha kontrola kvality výrobkov?

Zariadenia Mettler Toledo na kontrolu kvality výrobkov, ktoré sú integrované v linke, umožňujú:

  • efektívnu elimináciu chýb, chybných alebo kontaminovaných výrobkov zistených na konci linky,
  • automatizáciu procesov finálnej kontroly s cieľom zvýšenia efektivity výroby,
  • predchádzanie bežným chybám alebo opakovaniu chýb z dôvodu zlyhania ľudského faktora,
  • vysokú kvalitu výrobkov a ochranu značky.

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás ešte dnes a porozprávajte sa s členom nášho tímu!

Potravinársky a nápojový priemysel

Chápeme, že je veľmi dôležité, aby bol produkt pre zákazníka presne taký, ako má byť – ani väčší, ani menší, kompletný a bezpečný navonok aj zvnútra. Naše systémy poskytujú riešenia na kontrolu kvality výrobkov zabudovanú v linke na spracovanie a balenie tekutinových, suchých, čerstvých a mrazených potravín vo všetkých odvetviach a pomáhajú vašej spoločnosti dodržiavať priemyselné právne predpisy a etické  kódexy vrátane noriem IFS, BRC, SQF a FSSC 22000.

Farmaceutický priemysel

Môžeme vám pomôcť dosiahnuť najvyššiu kvalitu a integritu produktov od procesných aplikácií až po aplikácie na konci linky vďaka účinnému a bezpečnému odstraňovaniu kontaminovaných výrobkov, výrobkov s nedostatočnou alebo nadmernou hmotnosťou a neúplných alebo poškodených výrobkov. Naša ponuka je ďalej obohatená o inovatívne možnosti serializácie, ktoré sú základným kameňom všetkých programov Track & Trace a ochranu pred falšovaním.

Kozmetický a chemický priemysel

Napriek širokému spektru problémov, ktorým čelia výrobcovia, je možné naše systémy prispôsobiť tak, aby sa našlo správne riešenie. Naše pokročilé systémy na kontrolu kvality výrobkov zabudované v linke je možné optimalizovať pre široké  spektrum aplikácií a produktov, vďaka čomu poskytujú úplnú dôveru v kontrolu, váženie a triedenie nebalených kvapalín, práškov a granúl, až po malé a stredné balené spotrebné výrobky. 

Komponenty, textil a pomocné výrobky

Najťažšou úlohou každého výrobcu je zabezpečiť, aby sa jeho výrobky dostali ku koncovým používateľom v bezpečnom a použiteľnom stave a mali očakávanú hmotnosť, tvar a množstvo. Naše riešenia sa dajú využiť v širokej škále aplikácií, či už ide o kontrolu kontaminácie kovmi v textilnom priemysle alebo určovanie počtu kusov podľa hmotnosti pre výrobcov plastových, kovových alebo elektrických komponentov alebo výrobkov.

Plne integrované riešenia prispôsobené vašim potrebám

Nech sú vaše potreby v oblasti kontroly kvality výrobkov zabudovanej v linke akékoľvek, naša spoločnosť vám dokáže poskytnúť samostatné alebo aj plne integrované na mieru prispôsobené systémy, ktoré vyriešia všetky vaše problémy. Vedúce globálne značky na trhu. Značky spoločnosti METTLER TOLEDO na kontrolu výrobkov – Checkweighing, Safeline, CI-Vision a PCE – sa spájajú, aby vám poskytli najúplnejší dostupný rad zariadení na kontrolu výrobkov, ktoré sú podporované skutočne globálnou sieťou služieb

Aplikácie

Aplikácie kontroly výrobkov – detekcia kontaminácie, kontrola plnenia, kontrola kvality

Priemyselné odvetvia

Riešenia na kontrolu kvality výrobkov – riešenia pre konkrétne odvetvia na zvýšenie výkonu a kontrolu kvality

Publikácie na stiahnutie

Publikácie o kontrole výrobkov – priemyselné príručky, brožúry a biele knihy

Biele knihy

Služby

Globálne služby a podpora – prispôsobené potrebám vašich zariadení

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie
Semináre a školenia
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.