Systémy na kontrolu výrobkov pre výrobcov potravín a liečiv

Rezervujte si online stretnutie so špecialistom ešte dne

Zarezervovať stretnutie

Zariadenia na kontrolu výrobkov

Pre procesy kontroly kvality a detekcie kontaminantov

Naše riešenia na kontrolu výrobkov podporujú produktivitu, ochranu značky a zhodu u výrobcov potravín a farmaceutických výrobkov. Naše rozsiahle portfólio zahŕňa röntgenovú kontrolu, detekciu kovov, kontrolné váženie a vizuálnu kontrolu. Okrem toho naša ponuka výrobných kontrol obsahuje hardvér a softvér pre aplikácie v oblasti serializácie a agregácie a softvér na monitorovanie výroby a efektívnu analýzu produktivity.

Test Centre

Kompletné zariadenia na kontrolu výrobkov pre oblasť spracovania a balenia

Riešenia na kontrolu výrobkov od spoločnosti METTLER TOLEDO zabezpečia kvalitu a integritu vašich výrobkov zvnútra aj zvonka. Keďže sme súčasťou skutočne globálneho odvetvia, čerpáme z bohatých priemyselných skúseností, ktoré sme získali vďaka spolupráci s našimi zákazníkmi z celého sveta. Snažíme sa plniť potreby našich zákazníkov počas celého životného cyklu ich zariadení od uvedenia do prevádzky cez inštaláciu až po pravidelnú údržbu a servis.

Keďže dobre rozumieme výzvam, ktorým čelia výrobcovia, vyvinuli sme rozsiahle portfólio výrobkov s pokročilými kontrolnými technológiami, ktoré sú odpoveďou na rôzne požiadavky našich zákazníkov. Náš sortiment zariadení na kontrolu výrobkov zahŕňa sofistikované detektory kovových kontaminantov, vysoko presné dynamické kontrolné váhy, špičkovú röntgenovú technológiu a najmodernejšie strojové systémy vizuálnej kontroly. Tieto systémy sú k dispozícii ako samostatné, kombinované alebo integrované riešenia v rámci vašich výrobných zariadení. Naše globálne portfólio dopĺňajú naše vynikajúce globálne služby. Každé riešenie, ktoré ponúkame, je výsledkom mnohoročných skúseností, ktoré sme získali v blízkej spolupráci s našimi zákazníkmi zo širokého spektra priemyselných odvetví a trhov po celom svete. Výsledkom tých istých skúseností je aj ProdX, softvér na monitorovanie produktivity, ktorý zlepšuje zhromažďovanie údajov a pomôže vám zabezpečiť budúcnosť vašich systémov pre kontrolu výrobkov v súvislosti s iniciatívami v oblasti Priemyslu 4.0.

Každý z našich výrobkov bol navrhnutý tak, aby vám pomohol:

 • ochrániť vašu značku a zaistiť bezpečnosť spotrebiteľov pomocou pokročilých technológií,
 • zvýšiť produktivitu a ziskovosť,
 • udržiavať kvalitu, aby ste spĺňali priemyselnú legislatívu a etické kódexy,
 • posilniť vaše podnikanie, ochrániť si svoju povesť a udržať si konkurenčnú výhodu.

 

Prehľad technológií kontroly výrobkov

Riešenia pre kontrolné váženie

Pomôžeme vám zabezpečiť 100 % kontrolu hmotnosti a úplnosti a zvýšiť produktivitu a ziskovosť prostredníctvom najrozsiahlejšieho radu kontrolných váh pre potravinársky, nápojový, farmaceutický, chemický a nepotravinársky priemysel. Náš hygienický rad kontrolných váh má stupeň krytia IP69 a tieto váhy odolajú aj náročnému čisteniu a väčšine žieravých čistiacich prostriedkov. Široká škála možností rozmiestnenia, manipulácie a triedenia podporuje takmer akýkoľvek dizajn obalu a naša technológia FlashCell EMFR zabezpečuje presné výsledky váženia aj pri vysokých rýchlostiach až do 800 balení za minútu. Táto technológia váženia pomáha zabezpečovať presné dodávky výrobkov, obmedzovať nadmerné plnenie a optimalizovať výrobné procesy.

Detektory kovov Safeline

Zabezpečujú kontrolu výrobkov vo všetkých formátoch od balených potravinových výrobkov na dopravníkoch cez sypané práškové alebo granulované výrobky až po kvapaliny, pasty alebo riedke zmesi. Systémy na kontrolu výrobkov s detekciou kovov vám pomôžu dodržiavať normy týkajúce sa kontroly bezpečnosti potravín, priemyselné usmernenia a právne predpisy a ochrániť spotrebiteľov a vašu značku pred výrobkami kontaminovanými kovmi. Detektory kovov METTLER TOLEDO Safeline pre farmaceutický priemysel predstavujú samostatné systémy na kontrolu všetkých druhov tabliet, kapsúl a farmaceutických práškov. Tieto systémy pre kontrolu výrobkov zabezpečia zhodu s regulačnými normami, metódami overovania a spôsobilosťou postupov.

Systém Safeline na RTG kontrolu

Detekcia kontaminácie a kontrola kvality v jednom zariadení. Výrobcovia potravín, nápojov a farmaceutických výrobkov na celom svete sa pri snahe o ochranu zdravia svojich spotrebiteľov a reputácie svojej značky, o minimalizovanie rizika nákladného sťahovania výrobkov z predaja a o dodržiavanie zhody s normami spoliehajú na RTG kontrolné systémy zabudované v linke. RTG kontrolné systémy METTLER TOLEDO Safeline ponúkajú bezpečnosť a záruku kvality v každom štádiu výrobného procesu surových, voľne sypaných (tvarovo nestálych), čerpaných a balených výrobkov. Citlivosť röntgenovej detekcie kontaminantov neovplyvňuje žiadna fólia, dokonca ani s metalizovanou vrstvou.

Riešenie pre optickú kontrolu

Navrhnuté do posledného detailu na kontrolu kvality etikiet výrobkov vo všetkých segmentoch trhu a na všetkých typoch obalov s možnosťou ďalšej kontroly vyhotovenia a neporušenosti obalov. Strojové systémy vizuálnej kontroly vykonávajú presnú kontrolu kvality etikiet a obalov na plastových nádobách, sklenených fľašiach, pohároch, skrutkovacích aj zatváracích uzáveroch, puzdrách, kartónoch a baleniach na pilulky. Tieto systémy pre kontrolu výrobkov pracujú veľmi rýchlo, čím výrobcom umožňujú udržiavať vysoký výkon bez ohrozenia kvality etikiet a balení.

Riešenia Track & Trace

Systémy Track & Trace umožňujú v rámci dodávateľského reťazca zabezpečiť nadväznosť výrobkov a detekovať ich falšovanie. Ponúkame integrované aj samostatné riešenia Track & Trace pre potreby serializácie, agregácie a overovania na podporu zhody s globálnymi predpismi o balení farmaceutických výrobkov. Plynulosť procesov pri kontrole kvality obalov zabezpečuje technológia spoľahlivého a rýchleho čítania kódov, spojená s najnovšími integrovanými ovládacími prvkami kamery (vytvorenými špecificky pre potreby balenia vo farmaceutickom priemysle). Moduly softvéru na správu dát, ktoré spravujú hlavnú linku a údaje, sú tiež kľúčovými komponentmi v tomto procese. Riešenia Track & Trace možno vďaka tomu preto bez problémov integrovať do procesu balenia.

ProdX

Pokročilý softvér na monitorovanie produktivity zariadení na kontrolu výrobkov v reálnom čase. Softvér ProdX podporuje systémy kontroly kvality, zlepšuje výrobu a zjednodušuje prevádzku linky. Softvér sa pripája priamo k zariadeniam METTLER TOLEDO na kontrolu výrobkov a poskytuje dôležité údaje o prevádzke, ku ktorým možno pristupovať odkiaľkoľvek a na diaľku ich monitorovať. Okrem toho softvér ProdX zaznamenáva a ukladá všetky výsledky skúšok v rámci monitorovania výkonu, čím uľahčuje proces auditu.

Kombinované kontrolné systémy

Ak máte viacero požiadaviek na kontrolu a obmedzený priestor, môže byť užitočné integrovať viac kontrol do jedného stanovišťa na výrobnej linke. Podľa svojich špecifických potrieb môžete skombinovať viaceré kontrolné technológie do jedného nákladovo efektívneho systému. Skombinujte kontrolné váženie, detekciu kovov, röntgenovú kontrolu a vizuálnu kontrolu do jedného priestorovo úsporného riešenia a efektívne tak využite dostupný priestor na vašej výrobnej linke.

Plne integrované riešenia kontroly výrobkov prispôsobené vašim potrebám

Nech sú vaše potreby v oblasti kontroly výrobkov priamo na linke akékoľvek, dokážeme vám poskytnúť samostatné aj plne integrované systémy, ktoré vyriešia všetky vaše problémy. Značky systémov METTLER TOLEDO na kontrolu výrobkov – Garvens, Hi-Speed, Safeline, CI-Vision a PCE – sa spájajú, aby vám poskytli najkompletnejší dostupný sortiment systémov pre kontrolu výrobkov, ktoré sú podporované skutočne globálnou sieťou služieb. Pri navrhovaní výrobných zariadení s integrovanými kontrolnými systémami úzko spolupracujeme s ďalšími výrobcami zariadení. Naše tímy navrhli rôzne kombinované kontrolné systémy, ktoré pomáhajú vytvoriť skutočné kritické kontrolné body s viacerými kontrolnými technológiami na výrobnej linke.

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Prečo je dôležité mať vo výrobe zariadenie na kontrolu výrobkov?

Spoľahlivé zariadenia na kontrolu výrobkov sú dôležitou súčasťou výrobného procesu, pretože pomáhajú overiť, či sú výrobky bez kontaminácie a či vyzerajú dobre. Kontrola výrobkov pomáha:

 • eliminovať chyby a predísť tomu, aby sa chybné či kontaminované výrobky zistili až na konci linky,
 • automatizovať procesy finálnej kontroly s cieľom zvýšenia efektivity výroby,
 • predchádzať bežným chybám alebo opakovaniu chýb z dôvodu zlyhania ľudského faktora,
 • overovať vysokú kvalitu výrobkov a ochranu značky.
 • Predĺžte životnosť svojho zariadenia využitím komplexnej ponuky služieb

Ktoré odvetvia profitujú z kontroly výrobkov?

Potravinársky a nápojový priemysel

Kontrola výrobkov pomáha zabezpečovať dodávky výrobkov, ktoré sú správne, kompletné a bezpečné, a to zvnútra aj zvonku. Tieto systémy poskytujú linkové riešenia na kontrolu výrobkov pri spracovaní a balení mokrých, suchých, čerstvých a mrazených potravín. Pomáhajú zabrániť tomu, aby sa k spotrebiteľom dostali kontaminované výrobky a výrobky s nedostatočnou alebo nadmernou hmotnosťou, a overujú, či výrobky pri odchode z výrobného závodu nemajú žiadne chyby a či vyzerajú dobre. Okrem toho systémy kontroly výrobkov pomáhajú podnikom dodržiavať priemyselné právne predpisy a kódexy správnej praxe vrátane noriem IFS, BRCGS, SQF a FSSC 22000.

Farmaceutické a nutraceutické odvetvie

Kontrola výrobkov priamo počas výroby či na konci linky pomáha výrobcom poskytovať svojím zákazníkom neporušené výrobky najvyššej kvality vďaka účinnému a bezpečnému odstraňovaniu kontaminovaných výrobkov, výrobkov s nedostatočnou alebo nadmernou hmotnosťou a neúplných alebo poškodených výrobkov. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka aj kompletné riešenia pre serializačnéagregačné aplikácie, ktoré sú potrebné pre efektívne programy Track & Trace a ktoré pomáhajú zvyšovať bezpečnosť dodávateľského reťazca a brániť šíreniu falšovaných liekov. Náš softvér poskytuje kompletné digitálne revízne záznamy, ktoré pomáhajú preukazovať zhodu so všetkými príslušnými predpismi. Pomocou našich röntgenových kontrolných riešení môžeme takisto podporiť kontrolu kvality zdravotníckych pomôcok.

Kozmetický a chemický priemysel

Systémy pre kontrolu výrobkov možno prispôsobiť tak, aby vyhovovali konkrétnym výrobným požiadavkám. Naše najpokročilejšie systémy na kontrolu výrobkov zabudované v linke je možné optimalizovať pre široké spektrum aplikácií a výrobkov, vďaka čomu vám poskytnú úplnú istotu pri kontrole, vážení a triedení nebalených kvapalín, práškov a granúl, až po malé a stredne veľké spotrebné výrobky. Na konci linky je možná aj kontrola finálnych balení, ako sú kartóny a debničky.

Aké aplikácie môže kontrola výrobkov vykonávať?

Detekcia fyzickej kontaminácie

Kontaminované výrobky môžu spôsobiť vážne škody, ak sa dostanú k spotrebiteľovi; môžu však spôsobiť obrovské problémy aj výrobcom. Výsledkom je nákladné sťahovanie výrobkov z predaja a pokuty pre predajcov, ako aj poškodenie dobrého mena značky. Ak chcú výrobcovia dodržiavať priemyselné predpisy a normy pre maloobchodníkov, musia mať k dispozícii možnosti na detekciu kontaminácie. Systémy pre kontrolu výrobkov dokážu odhaliť rôzne kontaminanty vrátane kovov, skla, plastov, kamienkov, kalcifikovaných kostí a gumy. V závislosti od špecifických požiadaviek vašej aplikácie môžete potrebovať buď systém na detekciu kovov, alebo röntgenový systém (alebo obidva).

Riadenie a kontrola plnenia balení

Nadmerné plnenie výrobkov môže znamenať stratu zisku, zatiaľ čo ich nedostatočné plnenie môže mať za následok pokuty alebo dokonca stiahnutie výrobku z predaja. Je preto dôležité disponovať metódou na overenie, či sa v balení nachádza požadované množstvo výrobku. Linkové kontrolné vážiace systémy overujú hmotnosť každého jedného výrobku na výrobnej linke a môžu dokonca vykonávať kontrolu plniacich systémov a poskytovať spätnú väzbu v reálnom čase, aby sa zabránilo nadmernému alebo nedostatočnému naplneniu balení výrobkov v súlade s príslušnými predpismi o vážení. Röntgenové systémy môžu v prípade balení s viacerými komponentmi vykonávať aj kontrolu úplnosti súprav.

Kontrola kvality obsahu a balenia výrobkov

Na to, aby konečné výrobky vyzerali čo najlepšie a aby nehrozilo ich poškodenie alebo znehodnotenie počas prepravy, vplýva viacero faktorov. Odhalením chýb balenia v ranom štádiu procesu zachováte kvalitu svojich výrobkov a zároveň znížite potrebu prepracovávania výrobkov a potenciálne plytvanie pri ich ďalšom spracovaní na linke. Vizuálne kontrolné systémy overujú kvalitu všetkých balení, ktoré sa pohybujú na výrobnej linke.

Kontrola etikiet

Označenie výrobku je poslednou komunikačnou líniou medzi producentom a zákazníkom. Zároveň býva často dôvodom sťahovania výrobkov z predaja. Riešenie pre optickú kontrolu overuje prítomnosť, obsah a odčítateľnosť etikiet na výrobkoch, aby sa zabránilo zámene etikiet, ako aj problémom s údajmi na etiketách a ich kvalitou.

Kontrola neporušenosti produktov

Neporušenosť výrobkov znamená úplnosť a celistvosť výrobkov. To môže zahŕňať všetko od prítomnosti všetkých očakávaných kusov v súprave až po poškodený alebo rozbitý tovar v kufríku. Zariadenia na kontrolu výrobkov dokážu identifikovať poškodené, nedostatočne naplnené alebo neúplné výrobky pomocou rôznych metód od kontrolného váženia cez vizuálnu kontrolu až po röntgenovú kontrolu.

Môže technológia kontroly výrobkov pomôcť so zabezpečením nadväznosti, zhromažďovaním údajov a integráciou do systému?

Track & Trace

Riešenia na kontrolu výrobkov môžu zahŕňať aj zariadenia na serializáciu a agregáciu. Serializáciou výrobkov sa zvyšuje ich nadväznosť počas prepravy dodávateľským reťazcom, čo pomáha predchádzať ich predaju na šedom trhu a falšovaniu. Systémy Track & Trace dokážu zabezpečiť kompletný proces od generovania či vyžiadania jedinečných sériových čísel pre jednotlivé balenia až po súhrnné čísla pre debny a palety.

Štatistická kontrola procesov a kvality

Systémy na kontrolu výrobkov generujú prevádzkové údaje, ktoré sa môžu prenášať do centrálnych riadiacich systémov, čo umožňuje získať prehľad o výkonnosti systému v reálnom čase. Softvér ProdX na zvýšenie produktivity od spoločnosti METTLER TOLEDO poskytuje komplexné správy o dodržiavaní národných a medzinárodných právnych predpisov a noriem a môže sa stať kľúčovým prvkom vašej stratégie v oblasti digitalizácie.

Systémová integrácia a partnerstvá s OEM

Samostatné systémy pre kontrolu výrobkov nie vždy umožňujú najlepšie využitie priestoru na výrobnej linke – najmä ak je tento priestor obmedzený. S cieľom poskytnúť našim zákazníkom čo najlepšie riešenia kontroly výrobkov plánuje spoločnosť METTLER TOLEDO úzko spolupracovať s ostatnými výrobcami OEM na navrhovaní a výrobe výrobných zariadení s integrovanými, priestorovo úspornými funkciami kontroly výrobkov.

Aké druhy fyzickej kontaminácie dokáže zariadenie na kontrolu výrobkov nájsť?

Röntgenové kontrolné systémy dokážu odhaliť rôzne cudzie telesá z kovu, skla, hustých plastov, minerálnych usadenín, kalcifikovaných kostí a gumy.  Systémy na detekciu kovov dokážu odhaliť všetky typy kovov vrátane železných, neželezných a nehrdzavejúcej ocele. Tieto kontaminanty sa dajú ľahko nájsť aj na rýchlo sa pohybujúcich výrobných linkách pomocou moderných systémov pre kontrolu výrobkov. Úroveň detekčnej citlivosti zariadenia vo všeobecnosti závisí (okrem iných faktorov) od:

 • veľkosti a polohy kontaminantu,
 • rýchlosti výrobnej linky,
 • relatívnej hustoty kontaminantu v porovnaní s kontrolovaným výrobkom,
 • typu použitého obalového materiálu výrobku.

 

Ako zistím, ktoré riešenie na kontrolu výrobkov najlepšie vyhovuje mojim potrebám?

Kapitálová investícia, ktorú predstavuje nákup zariadenia na kontrolu výrobkov, môže byť dlhý proces a je preto dôležité mať čo najviac informácií. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka rôzne možnosti, ako sa dozvedieť viac o našich systémoch, vrátane osobnej návštevy a virtuálnej ukážky, v spolupráci so skúšobnými centrami, ktoré vám predvedú možnosti našich kontrolných systémov na vašich výrobkoch.

Ponúkame tiež širokú škálu zariadení na prenájom, ktoré vám umožnia flexibilne si vyskúšať systém skôr, než investujete do jeho vlastníctva.

Ako môžem rýchlo získať systém na kontrolu výrobkov?

Niekedy nie je čas na zdĺhavé obstarávanie kapitálového vybavenia, inokedy môžete potrebovať určité zariadenie len na obmedzenú výrobnú sériu. Vo vybraných lokalitách po celom svete ponúka spoločnosť METTLER TOLEDO možnosť rýchlej dodávky mnohých z našich štandardných systémov, ktorá umožňuje ich rýchle odoslanie do vášho výrobného závodu. K dispozícii sú aj systémy na prenájom, ktoré vám umožnia rýchlo nainštalovať kompletný funkčný systém kontroly výrobkov a čo najskôr spustiť výrobný proces.