Detekcia fyzických kontaminantov - METTLER TOLEDO
Detekcia kontaminácie

Detekcia fyzických kontaminantov

Zaistenie maximálnej kvality a bezpečnosti produktov a ochrana značky aj koncových používateľov

Príčiny fyzickej kontaminácie
Typy zistiteľných kontaminantov
Detekcia kontaminácie v balených produktoch
Detekcia kontaminácie vo voľne sypaných produktoch
Detekcia kontaminácie v čerpaných výrobkoch
Technológie detekcie kontaminantov

Účelom používania zariadení na kontrolu potravín je predovšetkým ochrana spotrebiteľov a značky. Napriek maximálnej pozornosti vo výrobných procesoch nie je možné úplne vylúčiť riziko kontaminácie potravinárskych výrobkov cudzími telesami. Kontaminanty, ktoré sa dostanú do produktov vo výrobnom procese alebo sa ešte predtým zamiešajú do surovín, môžu spôsobiť poranenie spotrebiteľov a poškodiť výrobné zariadenia. Výrobcovi hrozia veľmi vážne dôsledky – môže byť potrebné odškodnenie či stiahnutie tovaru z predaja. Okrem toho môže kontaminácia spôsobiť stratu dôvery spotrebiteľov a poškodiť dobré meno značky.

Moderné zariadenia na detekciu kontaminantov možno nainštalovať v každom kroku výrobného procesu.  Výhodou kontroly surovín je, že cudzie telesá sa zistia a odstránia skôr, než sa možno rozbijú na viac menších častí, ktoré môže byť ťažšie nájsť. Kontrola kritických kontrolných bodov (CCP) počas výrobného procesu je požadovaná všetkými normami týkajúcimi sa bezpečnosti potravín a mala by byť dôležitou súčasťou každého účinného programu kontroly produktov.

Publikácie na stiahnutie

Biele knihy

Pochopenie náročných aplikácií
Každý produkt kontrolovaný detektorom kovov ovplyvňuje schopnosť detektora nájsť kovové kontaminanty. Odstránenie efektu produktu umožňuje nájsť menši...
Konečné požiadavky FSMA
Poznanie a dodržiavanie konečných požiadaviek FSMA – príprava na zákon o modernizácii v oblasti bezpečnosti potravín
Nakoľko bezpečná je röntgenová kontrola potravín?
Táto biela kniha je určená pre výrobcov potravín zvažujúcich röntgenovú kontrolu, ktorá bude v zhode s predpismi a legislatívnymi normami upravujúcimi...
Ako röntgenové systémy odhaľujú kontaminanty – PDF na stiahnutie zdarma
Táto biela kniha vysvetľuje, čo sú to röntgenové systémy, a približuje hlavné komponenty a princípy fungovania systémov na röntgenovú kontrolu. Opisuj...
Ako nemusieť stiahnuť výrobky z predaja
Táto biela kniha informuje výrobcov, kedy môže byť nutné stiahnuť výrobky z predaja a čo to môže stáť. Podrobne opisuje, ako sa tomu vyhnúť, a ponúka...
Princípy náležitej starostlivosti
Táto biela kniha vysvetľuje koncepciu a princípy náležitej starostlivosti a najmä jej dôležitosť z hľadiska poskytnutia dobrého základu pre právnu obr...
 Ako môže hygienický dizajn zariadení znížiť prevádzkové náklady
Táto biela kniha vysvetľuje, prečo je hygienický dizajn zariadení na kontrolu produktov taký dôležitý. Skúma hlavné výhody investície do takýchto zari...
Food Recall Prevention with Product Inspection Technology
A white paper exploring the ways in which technology is helping manufacturers to improve their recall prevention programs.
Improve OEE With Inline Metal Detection
This white paper looks at how the latest generation of metal detectors can help you improve your overall equipment effectiveness (OEE), a key measure...
Effects of X-ray Inspection on Pharmaceutical Products
This white paper examines the potential effects of x-ray inspection on pharmaceutical products and discusses why and how manufacturers use x-rays to i...

Prípadové štúdie

Agreed, thank you!
Spoločnosť Kuchenmeister sa už 20 rokov spolieha na zariadenia na kontrolu kvality výrobkov od spoločnosti METTLER TOLEDO pri kontrole svojich aplikác...
Zhoda s bezpečnostnými a inými predpismi týkajúcimi sa mliečnych výrobkov
V mliekarenskom priemysle je dôležité nielen zvyšovať produktivitu, ale aj reagovať na faktory, ako sú meniaci sa dopyt zákazníkov, čoraz prísnejšie p...
Spoločnosť BINA zvyšuje produktivitu a zaisťuje bezpečnosť produktov
Komplexné chápanie kvality na všetkých úrovniach a využívanie najmodernejších technológií vrátane systémov METTLER TOLEDO na kontrolu kvality produkto...
Prvotriedne pečivo od spoločnosti M-Back sa spoľahlivo kontroluje
Zistite, ako špičkový výrobca potravín M-Back zaisťuje správnu hmotnosť a maximálnu bezpečnosť až 200 miliónov chutných mrazených bagiet ročne.
Spoločnosť Giersch používa špičkovú technológiu
Spoločnosť Giersch GmbH & Co. KG z mesta Westerkappeln vyrába vysokokvalitné mäsové výrobky a klobásy. Zameriava sa na kvalitu, a preto sa spolieha na...

Röntgenová kontrola

Röntgenová kontrola dokáže zistiť široké spektrum cudzích telies a zaistiť tak bezpečnosť potravín

Röntgenová detekcia kontaminantov
Röntgenová kontrola bezpečnosti a kvality
Biela kniha: Ako röntgenové systémy nachádzajú kontaminanty?
Biela kniha: Ako predísť kontaminácii cudzorodými telesami


 

Detekcia kovov

Röntgenová detekcia kontaminantov
Príručka: Vytvorenie účinného programu detekcie kovov
Biela kniha: Ako röntgenové systémy nachádzajú kontaminanty?

Röntgenová kontrola bezpečnosti a kvality
Biela kniha: Kvalitnejšia detekcia kovov v náročných aplikáciách
Príručka: Vytvorenie účinného programu detekcie kovov
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.