Automatizácia v chémii - Produkty - METTLER TOLEDO
 
Menu
Automatizácia v chémii

Automatizácia v chémii

Chemické reakcie, vývoj a riadenie procesov a meranie rozmeru častíc

Nástroje a spôsob na zavádzanie výsledkov chemického vývoja do výroby

Chemické reaktory a in-line analytické prístroje, ktoré Vám pomôžu nachádzať nové cesty a zväčšiť mieru výroby z gramov materiálov na&nbs...

Chemické reaktory a in-line analytické prístroje, ktoré Vám pomôžu nachádzať nové cesty a zväčšiť mieru výroby z gramov materiálov na kilogramy. Kombinácia reakčnej kalorimetrie, in situ reakčnej analýzy a technológie merania veľkosti a tvaru častíc Vám pomôže pochopiť chemické, termodynamické a distribučné vlastnosti procesov.

Zvýšenie znalosti procesov z in-line technológií podporujú riadenie a vývoj vsádzok ako aj kontinuálnych procesov a umožňujú riadenie priebehu chemických reakcií.

Procesné analytické technológie (PAT) sledujú kritické parametre procesov a kvalitatívne vlastnosti na účely naplňovania koncepcie Quality by Design (kvalita od prvopočiatku, QbD), skvalitňovanie výroby  a zvyšovanie kvality produktu. Laboratórne PAT prístroje pomáhajú pri vývoji aj pri kontrole kvality. Výrobné PAT nástroje umožňujú sledovanie a kontrolu procesov.

Ukladajte dáta, zobrazujte a popisujte pokusy, pripravujte a publikujte výsledky, porovnávajte šarže alebo celé experimenty pomocou softwaru iC.


Aplikácie

Crystallization, Organic Synthesis, Process Development, Safety, PAT

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.