Automatizácia v chémii

Automatizácia v chémii

Chemické reakcie, vývoj a riadenie procesov a meranie rozmeru častíc

Aplikácie

Crystallization, Organic Synthesis, Process Development, Safety, PAT

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie