Optické kontrolné systémy | METTLER TOLEDO
Optické kontrolné systémy pre kontrolu tlače, etikiet a obalov

Optické kontrolné systémy pre kontrolu tlače, etikiet a obalov

Automatické optické (vizuálne) kontrolné systémy na kľúč pre kontrolu kvality etikiet a obalov

Vision Inspection Product Finder
Label Inspection
Code Reading and Inspection Applications
Cap and Fill Level Inspection Systems

Label Check Vision Inspection Systems

Code Reading Vision Inspection Systems

Cap & Fill Level Vision Inspection Systems

Machine vision inspection systems for label inspection, print inspection and other label quality applications. Prevents label mix-up and other errors.
Automated in-line vision inspection systems for inspection of alphanumeric, 1D and 2D barcodes on product packaging surfaces and labels.
Vision inspection systems for fill level, cap presence and skew applications, as well as tamper band integrity.
Graphical Identification
Ensure the correct label is present on a product package by identifying unique graphical elements and label ID numbers, preventing mislabeled products from reaching consumers.
Label Presentation
Verify labels are correctly applied to the packaging surface, absent of any wrinkles, tears or flagged edges to ensure perfect product presentation.
1D and 2D Barcode Quality Inspection
Ensure barcodes are readable and correctly printed. Supports multiple formats, including 1D, 2D datamatrix codes and QR codes.
Alphanumeric Code Reading
Utilizes both Optical Character Recognition (OCR) and Optical Character Verification (OCV) applications, ensuring the accuracy of alphanumeric codes, including dot matrix fonts.
Cap Presence and Positioning
Verifies the presence of bottle caps and ensures they are properly positioned. In addition, verifies that tamper-evident bands are also present when necessary.
Fill Level Detection
Prevents over and under-filling by verifying the correct amount of product is present within the product package.
Seal Inspection Application Check
Custom Vision Inspection Systems
Integrated Vision Inspection Solutions

Seal Check Vision Inspection Systems

Vision Inspection Systems for OEMs

Integrated Vision Inspection Solutions

Machine vision systems for package and tray seal inspection. Verify container closure integrity.
Vision inspection components for OEMs to use in development of new production lines and equipment with vision capabilities.
Add vision inspection capabilities to existing production equipment, or combine it with other Product Inspection systems for a space-saving footprint.
Sealing Surface Uniformity and Seal Presence
Verify the uniformity of the sealing surface before seal application, as well as ensure the presence of package seals post-application.
Seal Integrity
Prevent products with damaged seals or product material caught in the seal from leaving the production facility and triggering a product recall.
Vision Components for OEMs
Vision components and software delivered with the same project management, service, and support as our standard systems.
OEM Project Support
Advice and expertise for OEMs seeking to develop production lines and equipment with vision inspection capabilities.
Flexibility for Unique Inspections
Ensure products are properly assembled, cases are fully packed, or even verify the shape of a product is correct. We develop vision solutions that integrate into your existing production line.
Combination Inspection Systems
Reduce the footprint of your product inspection equipment with one of our product inspection systems with integrated vision capabilities for a secure quality control point.
Label Inspection

Machine vision inspection systems for label inspection, print inspection and other label quality applications. Prevents label mix-up and other errors.

Code Reading and Inspection Applications

Automated in-line vision inspection systems for inspection of alphanumeric, 1D and 2D barcodes on product packaging surfaces and labels.

Cap and Fill Level Inspection Systems

Vision inspection systems for fill level, cap presence and skew applications, as well as tamper band integrity.

Seal Inspection Application Check

Machine vision systems for package and tray seal inspection. Verify container closure integrity.

Custom Vision Inspection Systems

Vision inspection components for OEMs to use in development of new production lines and equipment with vision capabilities.

Integrated Vision Inspection Solutions

Add vision inspection capabilities to existing production equipment, or combine it with other Product Inspection systems for a space-saving footprint.

Upozornenie: Tieto produkty nie sú momentálne pre slovenský trh dostupné.

Služby

Global Service, Training and Support from an Industry Leader in Vision Inspection Systems

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Stiahnite si naše biele knihy, sprievodcov a ďalšie dokumenty o optickej kontrole

Brožúry

Softvér na správu údajov ProdX
Systém ProdX umožňuje prepojiť a ovládať celý proces riadenia kontroly kvality výrobkov z jediného miesta alebo z viacerých vzdialených miest, čím eli...
V2630-Flex
The V2630 offers standard configurations to support front and back label inspection, plus an optional cap and fill level inspection.
V26 Flex Series Systems
Supporting multiple applications in the inspection of oriented containers, the V26 Series from CI Vision is available in many configurations.
Vision Inspection Solutions
Vision Inspection Systems from METTLER TOLEDO CI-Vision are part of an integrated hardware and software solution, designed to provide sophisticated sy...

Biele knihy

Lepšia kontrola kvality okrúhlych balení
Táto biela kniha poskytuje prehľad dvoch metód 360° vizuálnej kontroly – spájania obrázkov a panelového obrazu a ich výhod a nevýhod pri kontrole okrú...
Predpisy o označovaní kozmetických výrobkov v USA, EÚ a Číne
V tejto bielej knihe nájdete predpisy týkajúce sa označovania kozmetických výrobkov na americkom, európskom a čínskom trhu a je užitočným materiálom p...
Konečné požiadavky FSMA
Poznanie a dodržiavanie konečných požiadaviek FSMA – príprava na zákon o modernizácii v oblasti bezpečnosti potravín
Poznanie požiadaviek na označovanie potravín
Táto biela kniha podrobne opisuje všetky dôležité informácie ohľadne etikiet, ktoré výrobcovia musia poznať, aby znížili riziko sťahovania produktov z...

Prípadové štúdie

Tri technológie na dokonalú pizzu
Tri technológie – optická kontrola, detekcia kovov a kontrolné váženie – sú rozumne skombinované.
Crofters Foods chooses METTLER TOLEDO
Crofters Foods relies on the integrated hardware and software from METTLER TOLEDO CI-Vision for innovative solutions
Herta Relies on Mettler-Toledo
Herta GmbH is a German company known for its innovative and high quality sausage and meat products.
Maxim Group relies on glass vision inspection solution
Maxim Group, cosmetic manufacturer partners with METTLER TOLEDO Vision Inspection to carry out inspection on their glass containers.

ROI Calculator

The Value of a Mettler-Toledo CI-Vision System
A vision inspection system pays for itself with reduced rework costs & improved operational efficiencies.

FAQs

Čo je optický kontrolný systém?

Pojmami „optický kontrolný systém“ a „vizuálny kontrolný systém“ označujeme automatické strojové zariadenia vybavené kamerami, za účel ktorých je opticky kontrolovať obaly potravín, nápojov a farmaceutických výrobkov z hľadiska prítomnosti chýb a závad. Tieto systémy sú nastavené tak, aby vytvorili fotografiu obalu na výrobnej linke a porovnali fyzický vzhľad výrobku s „ideálom“, ktorý je uložený v pamäti systému. Výrobca tak získava možnosť:

 • porovnávať obaly na linke s ideálnym vzhľadom a následne vyraďovať nezhodné výrobky,
 • merať rozmery výrobkov a vyradzovať výrobky, ktoré nevyhovujú toleranciám,
 • prečítať dátumy na výrobkoch a kontrolovať, či údaje na obale sú správne a či sú vytlačené v prijateľnej kvalite,
 • počítať výrobky v prepravkách alebo škatuliach a vyradzovať balenia, ktorá obsahujú nesprávny počet výrobkov.

Z akých súčastí sa skladá optický kontrolný systém?

Pri špecifikácií optického kontrolného riešenia je možné vyberať z rozsiahlého sortimentu súčastí. Tieto súčásti predstavujú základné stavebné kamene riešení a hrajú kľúčovú úlohu v účinnosti kontrolných úloh, ktoré bude hotové riešenie vykonávať. Priemyselný optický kontrolný systém sa spravidla skladá z týchto súčastí:

 • Kamery – počítačovej alebo inteligentnej kamery
 • Osvetlenia – na osvetlenie obalov pre dosiahnutie kvalitnej fotografie
 • Rámy a konzoly – na montáž osvetlenia a kamier na správne miesto pre zaistenie presných fotografií
 • Užívateľské rozhranie (HMI; Human Machine Interface) – monitor s dotykovým displejom a počítačová skrinka obsahujúca softvérové nástroje na nastavenie parametrov kontroly jednotlivých výrobkov.
 • Skrinka (v závislosti na modele) – slúži na odstienenie vonkajších zdrojov svetla a v prípade potreby aj k možnosti oplachovania systému prúdom vody
 • Doplnkové zariadenia (dopravníky, postranné vodiace pásy, sledovacie moduly) – sú vstavané do systému v závislosti na prevedení konkrétnej výrobnej linky

Aký je rozdiel medzi počítačovým optickým systémom a systémom založeným na inteligentných kamerách?

Inteligentné kamery sú úplne samostatné systémy, ktoré spracovávajú fotografie a vykonávajú analytické úkony s využitím vstavaného procesoru. Inteligentné kamery bývajú často vybavené aj vstavaným osvetlením, a sú preto ideálnou voľbou do jednoduchých aplikácií, ako je napríklad čítanie kódov. Táto jednoduchosť má ale svoje nevýhody, napríklad obmedzenú kapacitu vstavanej pamäte, ktorá neumožňuje viesť komplexné záznamy o všetkých skontrolovaných výrobkoch. Počítačový systém používa kamery, ktoré prenášajú fotografie do riadiaceho počítača. Ten zaisťuje koordináciu vytvorením a spracovaním snímkov. Počítačové systémy poskytujú spravidla vyššiu rýchlosť – ktorá môže byť dôležitá v náročnejších aplikáciách – a disponujú výhodou v podobe omnoho väčšej kapacity pamäte, ktorá umožňuje ukládať rôzne kontrolné profily a kontrolované fotografie.


Prečo potrebujete optický kontrolný systém?

Kontrola obalov výrobkov hrá kľúčovú úlohu pri bezpečnom zabalení výrobkov pre koncových spotrebiteľov. Optický kontrolný systém dokáže fungovať nepretržite a zaistiť sledovanie a evidenciu každého skontrolovaného výrobku. Optický kontrolný systém vám pomôže dosiahnuť následujúce ciele:

 • Minimálný výskyt kvalitatívnych chýb
 • Ochrana zákazníkov a spotrebiteľov
 • Ochrana značky a jej dobrej povesti
 • Návratnosť investície (ROI)
 • Podpora dodržiavania odborovej správnej praxe a priemyselných noriem
 • Zníženie rizika stiahnutia výrobkov z trhu a zákaznických reklamácií a ich súvisiacich dôsledkov

Investície do optického kontrolného systému sa časom vyplatia, a to najmä vďaka vyraďovaniu chybne označených výrobkov, výrobkov so zamenenými etiketami a nákladov súvisiacich s výrobnými chybami. Kontrola pomáha predchádzať nákladom na sťahovanie výrobkov z trhu, sankcie a prepracovanie výrobkov. Viac vám odhalí náša kalkulačka návratnosti investície. Do kalkulačky môžete zadať svoje výrobné údaje a dozvíte sa, koľko môžete ušetriť. 


 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.