Systém Safeline X-ray na RTG kontrolu v potravinárskom priemysle | METTLER TOLEDO
 
Menu
Systém Safeline X-ray na RTG kontrolu

Systémy na kontrolu Safeline X-ray

Riešenia na kontrolu kvality výrobkov Safeline X-ray zvyšujú bezpečnosť výrobkov a zlepšujú kontrolu kvality

Röntgenové systémy na kontrolu balených výrobkov
Röntgenová kontrola sklenených nádob
RTG systémy na kontrolu potravín v plechovkách

Röntgenové systémy na kontrolu balených výrobkov

Röntgenové systémy na kontrolu výrobkov v sklenených nádobách

RTG kontrola potravín v plechovkách

Röntgenové kontrolné systémy poskytujú spoľahlivú detekciu kontaminácie výrobkov pre široké spektrum maloobchodných balení.
Röntgenové systémy na sklenené nádoby poskytujú bezkonkurenčnú detekciu fyzických kontaminantov dokonca aj na slepých miestach, ako je dno nádoby.
Zariadenia na röntgenovú kontrolu prinášajú vynikajúcu detekciu kontaminácie s úplnou zárukou kvality potravín balených v plechovkách.
Balené výrobky
Je možné kontrolovať široký rad primárnych a sekundárnych maloobchodných balení bez ohľadu na tvar a obalový materiál.
Detekcia kontaminácie
Je možné kontrolovať široký rad primárnych a sekundárnych maloobchodných balení bez ohľadu na tvar a obalový materiál.
Kontrola kvality výrobkov
Röntgenové systémy dokážu pri vysokej rýchlosti výrobnej linky súčasne detegovať kontaminanty, merať hmotnosť, kontrolovať úroveň naplnenia, detegovať výrobky zachytené v uzávere a detegovať chýbajúce a poškodené výrobky.
Nižšie celkové náklady na vlastníctvo
Spoločnosť Safeline navrhuje energeticky úsporné a prispôsobiteľné röntgenové systémy zabezpečujúce výhodnú investíciu do budúcnosti a znižujúce celkové náklady na vlastníctvo.
Výrobky v sklenených nádobách
Röntgenové systémy na kontrolu ponúkajú spoľahlivú detekciu typu sklo v skle a iných hustých kontaminantov pre široké spektrum sklenených nádob, čím zaisťujú úplnú bezpečnosť výrobku.
Kontrola pri vysokej rýchlosti
Röntgenové systémy na detekciu typu sklo v skle automaticky odhaľujú a vyraďujú kontaminované sklenené nádoby z výrobnej linky pri vysokej rýchlosti linky.
Bezpečnosť výrobkov a kontrola kvality
Röntgenové systémy dokážu súčasne vykonávať rôzne kontroly výrobkov v sklenených nádobách, napríklad detekciu kontaminácie a kontrolu kvality, kontrolu úrovne naplnenia, kontrolu uzáverov atď.
Vylepšená kontrola nádob
Možnosti s uhlovými alebo viacerými röntgenovými lúčmi môžu optimalizovať detekciu na dne, v hrdle a v bočných stenách sklenenej nádoby redukciou slepých miest v sklenenej nádobe.
Použitie s konzervovanými potravinami
Detekcia kontaminantov vrátane kovu v potravinách, nápojoch a potrave pre zvieratách v rôznych typoch kovových plechoviek.
Kontrola kvality integrovaná v linke
Kontrola neporušenosti výrobkov, ako je sledovanie úrovne naplnenia a kontrola poškodeného balenia, môže prebiehať súčasne s detekciou kontaminácie.
Zvýšená pravdepodobnosť úspešnej detekcie
Röntgenové systémy na kontrolu kovových plechoviek poskytujú úplné pokrytie kontrolou, čím zvyšujú pravdepodobnosť úspešnej detekcie kontaminantov.
Jednoduchá integrácia do linky
Röntgenové kontrolné systémy na konzervované výrobky sa jednoducho nasadia na existujúce dopravníky vo výrobných linkách, pričom zaberajú na linke minimálne miesto.
Röntgenové systémy na kontrolu nebalených výrobkov
RTG systémy na kontrolu voľných/sypaných potravín
Potrubná röntgenová kontrola

Röntgenové systémy na kontrolu nebalených výrobkov

RTG systémy na kontrolu voľných/sypaných potravín

Potrubné röntgenové kontrolné zariadenia

Röntgenové zariadenia Safeline na kontrolu poskytujú bezkonkurenčnú detekciu kontaminácie nebalených výrobkov.
Zariadenia na RTG kontrolu voľných/sypaných produktov zabezpečujú vynikajúcu detekciu fyzickej kontaminácie a kontrolu kvality voľnej vrstvy alebo masy produktov ešte pred zabalením.
Potrubné röntgenové systémy poskytujú bezkonkurenčnú detekciu kontaminantov v čerpaných výrobkoch (väčšinou mäso a hydina), riedkych zmesiach, polotuhých výrobkoch a kvapalinách.
Nebalené výrobky
Kontrola nebalených potravín, napríklad karbonátky do hamburgerov (mäsové, hydinové, rybie alebo vegetariánske) a iných mrazených tvarovaných výrobkov, ako aj čerpaných a masových výrobkov.
Detekcia kontaminácie
Röntgenové systémy boli špecificky vyvinuté na detekciu nežiaducich kontaminantov vo výrobkoch bez ohľadu na ich tvar, veľkosť alebo pozíciu.
Obmedzenie plytvania
Röntgenové zariadenia umiestnené na začiatku výrobnej linky zabezpečujú odstránenie kontaminantov pri zdroji pred pridaním ďalšej hodnoty, čím sa znižuje potravinový odpad a šetria sa náklady.
Úplná záruka kvality
Röntgenové systémy Safeline zaisťujú vysokú citlivosť detekcie a zaručujú presnosť, spoľahlivosť a jednoduchú kontrolu všetkých nebalených výrobkov.
Voľné/sypané potraviny
Kontrola voľných, sypaných a nebalených potravinárskych produktov, ako sú oriešky, cereálie, ovocie a zelenina, mäso a potrava pre zvieratá, na dopravníku pred spracovaním a zabalením.
Väčšia citlivosť
Citlivosť detekcie je vyššia vďaka homogénnej vrstve výrobku počas kontroly, ktorá uľahčuje detekciu kontaminácie.
Schopnosť detekcie pri vysokom výkone
Korytový dopravník a nastaviteľná vyrovnávacia doska udržiavajú výrobok na dopravníku, minimalizujú riziko rozsypania a uľahčujú presun výrobku s konštantnou hĺbkou pri vysokej výrobnej rýchlosti.
Minimálny odpad z produktov
Voľné/sypané potraviny a potravinárske suroviny sa skontrolujú a nevyhovujúce sa odstránia pomocou viacradových vyraďovacích systémov predtým, než by sa do nich ďalej investovalo.
Výrobky čerpané cez potrubné systémy
Röntgenová potravinová kontrola riedkych zmesí, polotuhých výrobkov a kvapalín v mäsových, hydinových, mliečnych a pekárenských výrobkoch.
Prvotriedna bezpečnosti potravín
Potrubné systémy na röntgenovú kontrolu zaisťujú výnimočnú detekciu kontaminantov ako kalcifikované kosti, sklo, kov a plasty, ktorá chráni spotrebiteľov a pomáha výrobcom prechádzať stiahnutiu výrobkov z predaja.
Vysoký výkon kontroly
Röntgenové zariadenia na čerpané potraviny dokážu v závislosti od použitia kontrolovať výrobky pri kapacite 18 ton za hodinu bez toho, aby výrobky poškodili.
Obmedzenie plytvania
Röntgenové systémy na čerpané výrobky sa zvyčajne používajú na kontrolu výrobkov v skorej fáze ich výroby, čím sa minimalizuje potravinový odpad a náklady, kým sa výrobku pridá ďalšia hodnota.
Röntgenové systémy na kontrolu balených výrobkov

Röntgenové kontrolné systémy poskytujú spoľahlivú detekciu kontaminácie výrobkov pre široké spektrum maloobchodných balení.

Röntgenová kontrola sklenených nádob

Röntgenové systémy na sklenené nádoby poskytujú bezkonkurenčnú detekciu fyzických kontaminantov dokonca aj na slepých miestach, ako je dno nádoby.

RTG systémy na kontrolu potravín v plechovkách

Zariadenia na röntgenovú kontrolu prinášajú vynikajúcu detekciu kontaminácie s úplnou zárukou kvality potravín balených v plechovkách.

Röntgenové systémy na kontrolu nebalených výrobkov

Röntgenové zariadenia Safeline na kontrolu poskytujú bezkonkurenčnú detekciu kontaminácie nebalených výrobkov.

RTG systémy na kontrolu voľných/sypaných potravín

Zariadenia na RTG kontrolu voľných/sypaných produktov zabezpečujú vynikajúcu detekciu fyzickej kontaminácie a kontrolu kvality voľnej vrstvy alebo masy produktov ešte pred zabalením.

Potrubná röntgenová kontrola

Potrubné röntgenové systémy poskytujú bezkonkurenčnú detekciu kontaminantov v čerpaných výrobkoch (väčšinou mäso a hydina), riedkych zmesiach, polotuhých výrobkoch a kvapalinách.

Služby

Globálne služby, školenia a podpora od lídra v oblasti systémov na röntgenovú kontrolu

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre zariadenia na kontrolu kvality výrobkov po celú dobu životnosti, od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu, až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Stiahnite si biele knihy, príručky a inú dokumentáciu o röntgenovej kontrole

Brožúry

Brožúra k softvéru ProdX™
Systém ProdX™ umožňuje prepojiť a ovládať celý proces riadenia kontroly kvality výrobkov z jediného miesta alebo z viacerých vzdialených miest, čím el...
Packaged X-ray Inspection Series Brochure
Introducing the packaged x-ray inspection series for the food and pharmaceutical industry, offering outstanding detection sensitivity through automate...

Biele knihy

Kontrola čerpaných potravinárskych výrobkov
Táto biela kniha vysvetľuje, ako možno kontrolou kvality výrobkov zvýšiť bezpečnosť čerpaných potravinárskych výrobkov.
Konečné požiadavky FSMA
Poznanie a dodržiavanie konečných požiadaviek FSMA – príprava na zákon o modernizácii v oblasti bezpečnosti potravín
Princípy náležitej starostlivosti
Táto biela kniha vysvetľuje koncepciu a princípy náležitej starostlivosti a najmä jej dôležitosť z hľadiska poskytnutia dobrého základu pre právnu obr...
Nakoľko bezpečná je röntgenová kontrola potravín?
Táto biela kniha je určená pre výrobcov potravín zvažujúcich röntgenovú kontrolu, ktorá bude v zhode s predpismi a legislatívnymi normami upravujúcimi...

Prípadové štúdie

Agreed, thank you!
Spoločnosť Kuchenmeister sa už 20 rokov spolieha na zariadenia na kontrolu kvality výrobkov od spoločnosti METTLER TOLEDO pri kontrole svojich aplikác...
Zaistenie optimálneho riadenia bezpečnosti a kvality potravín
Aby spoločnosť Heinrichsthaler udržala krok s konkurenciou, neustále optimalizuje efektivitu svojich výrobných zariadení. Systém kontrolných váh s pia...
Žiadne kompromisy v oblasti bezpečnosti sušeného ovocia a zeleniny
Francúzska spoločnosť Calabas Industrie, ktorá sa špecializuje na logistiku, skladovanie a najmä na zmluvné balenie sušeného ovocia a zeleniny, bola z...
Hornby Organic | Product Inspection Case Study
A case study explaining how Hornby Organic is expanding their production line with help of product inspection equipment from METTLER TOLEDO.

Najčastejšie otázky

Aké sú výhody používania systémov na RTG kontrolu na potravinárskych a farmaceutických výrobných linkách?

Výrobcovia potravín a liečiv pomocou systémov na RTG kontrolu maximalizujú kvalitu a bezpečnosť výrobkov. Pokročilé systémy umožňujú detekciu fyzických kontaminantov vo výrobkoch a súčasne priamo na linke vykonávajú rôzne ďalšie kontroly kvality. Inštaláciou systému na RTG kontrolu si výrobcovia môžu ochrániť svoju značku a dobré meno a vyhnúť sa riziku, že budú musieť stiahnuť výrobky z predaja.

Súvisiaci obsah:


Aké kontaminanty dokáže systém na RTG kontrolu detegovať?

Röntgenová kontrola umožňuje vysoko efektívnu detekciu rôznych fyzických kontaminantov s vysokou hustotou vrátane všetkých kovov, skla, kamienkov, kalcifikovaných kostí, ako aj gumy a plastov s vysokou hustotou. Okrem detekcie kontaminantov umožňujú RTG systémy vykonávať celý rad ďalších kvalitatívnych funkcií a priamo na linke kontrolovať neporušenosť produktov, merať celkovú hmotnosť a zónovanú masu, identifikovať chýbajúce či poškodené dielce, monitorovať úroveň naplnenia, detegovať produkty zachytené v uzávere a kontrolovať poškodené výrobky a balenia.

Súvisiaci obsah:


Je RTG kontrola potravinárskych a farmaceutických výrobkov bezpečná?

Úroveň žiarenia používaná pri röntgenovej kontrole v potravinárskom a farmaceutickom priemysle je mimoriadne nízka a nemá žiadny vplyv na bezpečnosť, chuť ani konzistenciu výrobkov. Používanie kontrolných RTG zariadení je prísne regulované a čoraz častejšie. Moderné RTG systémy sú pri dodržaní bezpečnostných pokynov a odporúčaní v pracovnom prostredí úplne bezpečné. 

Súvisiaci obsah:


V ktorých fázach výrobného procesu je vhodné nainštalovať RTG systém?

RTG systém je možné nainštalovať na začiatku procesu na kontrolu vstupných surovín, v ľubovoľnej fáze výrobného procesu alebo na konci výrobnej linky. Najistejším spôsobom, ako zabezpečiť čistotu produktov od kontaminantov, je použitie analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP). Výrobcovia by mali posúdiť výrobný proces a identifikovať riziká súvisiace s bezpečnosťou výrobkov. Na mieste, kde sa zistí riziko fyzických kontaminantov, by sa mal stanoviť kritický kontrolný bod. V mnohých prípadoch to môže byť v prvotných fázach výrobného procesu, aby sa kontaminanty zistili a odstránili skôr, než sa do produktov ďalej investuje. V iných prípadoch môže byť praktickejšia kontrola počas výroby alebo na konci výrobného procesu pred expedíciou produktov.

Súvisiaci obsah:


Môže RTG kontrola zvýšiť celkovú efektívnosť zariadenia a efektivitu výroby?

Celková efektívnosť zariadenia (OEE) je kľúčovou mierou výkonnosti. Informácie potrebné na sledovanie celkovej efektívnosti zariadenia sú v kvalitnom systéme na RTG kontrolu pohotovo dostupné. RTG systém METTLER TOLEDO Safeline X-ray môže prispieť k celkovej efektívnosti zariadenia rôznymi spôsobmi:

 • Maximalizácia výrobnej kapacity
 • Robustná konštrukcia
 • Rýchlejšia výmena výrobkov a nastavenie nového výrobku
 • Lepšie postupy overovania výkonnosti priamo na linke bez potreby jej zastavenia
 • Štatistiky na displeji/na diaľku

Súvisiaci obsah:


Čo je to miera nesprávne vyradených produktov 

Miera nesprávne vyradených produktov (FRR) je definovaná ako percento produktov vyradených z výrobnej linky, ktoré vyradené byť nemali. Náš pokročilý softvér na RTG kontrolu automatizuje nastavenie a výmenu výrobkov a zabezpečuje tak vynikajúcu citlivosť detekcie, čím sa minimalizuje počet nesprávne vyradených výrobkov.

Súvisiaci obsah:


Môže nám RTG kontrola pomôcť získať nové zákazky?

Začlenenie systémov na RTG kontrolu do celopodnikového programu kontroly kvality výrobkov na zaistenie bezpečnosti a kvality výrobkov môže výrobcom pomôcť dosiahnuť zhodu s vnútroštátnymi, medzinárodnými aj miestnymi predpismi a maloobchodnými normami, čo im môže otvoriť cestu na nové trhy.

Súvisiaci obsah:


Máme si na výrobnú linku nainštalovať systém na RTG kontrolu, alebo na detekciu kovov? 

V rozhodovaní, či je pre vás najvhodnejšou technológiou RTG systém, alebo detektor kovov, sa riaďte tým, aké produkty vyrábate a aké kontaminanty sa v nich pravdepodobne môžu vyskytovať. Vezmite do úvahy výsledok analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP). V niektorých prípadoch môže byť najlepšou voľbou využite oboch technológií v rôznych kritických kontrolných bodoch. 

Súvisiaci obsah:


Je servis RTG systémov drahý?

Ku každému nákupu RTG systému odporúčame uzavrieť servisnú zmluvu. Pravidelný servis RTG systému vrátane overenia výkonnosti zabezpečí jeho prevádzku na optimálnej výkonnostnej úrovni. Tým sa predíde problémom s bezpečnosťou potravín. Preventívna údržba umožňuje výrobcom vyhnúť sa prestojom v prípade potreby neočakávaných úkonov údržby.

Generátory všetkých RTG systémov METTLER TOLEDO X3000 sa v prípade zakúpenia servisnej zmluvy dodávajú s päťročnou zárukou. Vďaka ochrane najdrahšej súčasti RTG zariadenia môžu mať výrobcovia istotu maximálneho času bezporuchovosti.


  Prečo si zakúpiť RTG systém METTLER TOLEDO Safeline X-ray?

  METTLER TOLEDO je lídrom na trhu v oblasti RTG kontroly spracovania a balenia potravinárskych a farmaceutických produktov. Disponujeme skúsenosťami s poskytovaním riešení na kontrolu kvality výrobkov v nebalených formátoch, ako aj v širokom spektre rôznych balených formátov, ako sú sklenené nádoby, kovové plechovky a iné maloobchodné balenia.

  Máme k dispozícii celosvetovú sieť servisných technikov, ktorí výrobcom radi pomôžu s optimalizáciou výkonnosti kontrolných systémov. Poskytujeme servis a podporu pre RTG zariadenia po celú dobu životnosti. 

  Súvisiaci obsah:


  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.