RTG kontrola | RTG kontrolné systémy potravín

RTG kontrolné systémy Safeline

Lepšia bezpečnosť výrobkov a kontrola kvality

RTG systém METTLER TOLEDO Safeline ponúka širokú paletu riešení na RTG kontrolu pre potravinárske a farmaceutické aplikácie s cieľom zaistiť vynikajúcu detekciu fyzickej kontaminácie, ako sú sklo, kov, kamienky, kalcifikované kosti a plasty s vysokou hustotou. RTG kontrolné systémy sa môžu používať naprieč celou výrobnou linkou na kontrolu prichádzajúceho tovaru, ako aj výrobkov v rámci procesu a akéhokoľvek typu plnených výrobkov či výrobkov na dopravníkoch bez ohľadu na balenie.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
Filter:Odstrániť všeko

Porovnanie

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Aké sú výhody používania RTG kontrolného systému na potravinárskych a farmaceutických výrobných linkách?

Výrobcovia potravín a liečiv pomocou RTG kontrolných systémov maximalizujú kvalitu a bezpečnosť výrobkov. Pokročilé systémy umožňujú detekciu fyzických kontaminantov vo výrobkoch a súčasne priamo na linke vykonávajú rôzne ďalšie kontroly kvality. Inštaláciou RTG kontrolného systému si výrobcovia môžu ochrániť svoju značku a dobré meno a vyhnúť sa riziku, že budú musieť stiahnuť výrobky z predaja.

Súvisiaci obsah:

Aké kontaminanty dokáže RTG kontrolný systém detegovať?

RTG kontrola umožňuje vysoko efektívnu detekciu rôznych fyzických kontaminantov s vysokou hustotou vrátane všetkých kovov, skla, kamienkov, kalcifikovaných kostí, ako aj gumy a plastov s vysokou hustotou. Popri detekcii kontaminantov umožňujú RTG systémy vykonávať celý rad ďalších kontrol kvality a priamo na linke kontrolovať neporušenosť výrobkov, merať celkovú hmotnosť a zónovanú masu, identifikovať chýbajúce či poškodené dielce, monitorovať úroveň naplnenia, detegovať výrobky zachytené v uzávere a kontrolovať poškodené výrobky a balenia.

Súvisiaci obsah:

Je RTG kontrola potravinárskych a farmaceutických výrobkov bezpečná?

Úroveň žiarenia používaná pri RTG kontrole v potravinárskom a farmaceutickom priemysle je mimoriadne nízka a nemá žiadny vplyv na bezpečnosť, chuť ani konzistenciu výrobkov. Používanie kontrolných RTG zariadení je prísne regulované a čoraz častejšie. Moderné RTG systémy sú pri dodržaní bezpečnostných pokynov a odporúčaní v pracovnom prostredí úplne bezpečné. 

Súvisiaci obsah:

V ktorých fázach výrobného procesu je vhodné nainštalovať RTG systém?

RTG systém je možné nainštalovať na začiatku procesu na kontrolu vstupných surovín, v ľubovoľnej fáze výrobného procesu alebo na konci výrobnej linky. Najistejším spôsobom, ako zabezpečiť čistotu výrobkov od kontaminantov, je použitie analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP). Výrobcovia by mali posúdiť výrobný proces a identifikovať riziká súvisiace s bezpečnosťou výrobkov. Na mieste, kde sa zistí riziko fyzickej kontaminácie, by sa mal stanoviť kritický kontrolný bod (CCP). V mnohých prípadoch to môže byť v prvotných fázach výrobného procesu, aby sa kontaminanty zistili a odstránili skôr, než sa ďalej zvyšuje cena výrobkov. V iných prípadoch môže byť praktickejšia kontrola počas výroby alebo na konci výrobného procesu pred expedíciou výrobkov.

Súvisiaci obsah:

Môže RTG kontrola zvýšiť celkovú efektívnosť zariadenia a efektivitu výroby?

Celková efektívnosť zariadenia (OEE) je kľúčovým ukazovateľom výkonnosti. Informácie potrebné na sledovanie celkovej efektívnosti zariadenia sú v kvalitnom systéme na RTG kontrolu pohotovo dostupné. RTG systém METTLER TOLEDO Safeline môže prispieť k celkovej efektívnosti zariadenia rôznymi spôsobmi:

  • Maximalizácia výkonu
  • Robustná konštrukcia
  • Rýchlejšia výmena výrobkov a nastavenie nových výrobkov
  • Lepšie postupy overovania výkonnosti priamo na linke bez potreby jej zastavenia
  • Štatistiky na displeji/na diaľku

Súvisiaci obsah:

Čo je to miera nesprávne vyradených výrobkov (FRR)

Miera nesprávne vyradených výrobkov (FRR) je definovaná ako percento výrobkov vyradených z výrobnej linky, ktoré vyradené byť nemali. Náš pokročilý softvér na RTG kontrolu automatizuje nastavenie a výmenu výrobkov a zabezpečuje tak vynikajúcu citlivosť detekcie, čím sa minimalizuje počet nesprávne vyradených výrobkov.

Súvisiaci obsah:

Môže nám RTG kontrola pomôcť získať nové zákazky?

Začlenenie RTG kontrolných systémov do celopodnikového programu kontroly kvality výrobkov na zaistenie bezpečnosti a kvality výrobkov môže výrobcom pomôcť dosiahnuť zhodu s vnútroštátnymi, medzinárodnými aj miestnymi predpismi a maloobchodnými normami, a otvoriť tak cestu na nové trhy.

Súvisiaci obsah:

Máme si do výrobnej linky nainštalovať RTG kontrolný systém, alebo systém na detekciu kovov?

Pri rozhodovaní, či je pre vás najvhodnejšou technológiou RTG systém, alebo detektor kovov, sa riaďte tým, aké výrobky vyrábate a aké kontaminanty sa v nich pravdepodobne môžu vyskytovať. Vezmite do úvahy výsledok analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP). V niektorých prípadoch môže byť najlepšou voľbou využite oboch technológií v rôznych kritických kontrolných bodoch (CCP). 

Súvisiaci obsah:

Je servis RTG systémov drahý?

Ku každému nákupu RTG systému odporúčame uzavrieť servisnú zmluvu. Pravidelný servis RTG systému vrátane overenia výkonnosti zabezpečí jeho prevádzku na optimálnej výkonnostnej úrovni. Tým sa predíde problémom s bezpečnosťou potravín. Preventívna údržba umožňuje výrobcom vyhnúť sa prestojom v prípade potreby neočakávanej údržby.

Generátory všetkých RTG systémov METTLER TOLEDO X3000 sa v prípade zakúpenia servisnej zmluvy dodávajú s päťročnou zárukou. Vďaka ochrane najdrahšej súčasti RTG zariadenia môžu mať výrobcovia istotu maximálneho času bezporuchovosti.

Prečo si zakúpiť systém METTLER TOLEDO Safeline X-ray?

Spoločnosť METTLER TOLEDO je lídrom na trhu v oblasti RTG kontroly spracovania a balenia potravinárskych a farmaceutických výrobkov. Disponujeme skúsenosťami s poskytovaním riešení na kontrolu kvality výrobkov v nebalených formátoch, ako aj v rámci širokej palety rôznych balených formátov, ako sú sklenené nádoby, kovové plechovky a iné maloobchodné balenia.

Máme k dispozícii celosvetovú sieť servisných technikov, ktorí výrobcom radi pomôžu s optimalizáciou výkonnosti kontrolných systémov. Poskytujeme servis a podporu pre RTG zariadenia po celú dobu životnosti. 

Súvisiaci obsah: