Testovacie vzorky a závažia - METTLER TOLEDO
Testovacie vzorky a závažia

Testovacie vzorky a závažia na kontrolu výrobkov

Sú certifikované, aby zabezpečili presnú a precíznu funkčnosť vašich systémov.

 

Pomoc pri plnení legislatívnych požiadaviek

Testovacie vzorky do detektorov METTLER TOLEDO Safeline pomáhajú podnikom dosahovať zhodu s normami HACCP (analýza rizík a kritické kontrolné bo...

Testovacie vzorky do detektorov METTLER TOLEDO Safeline pomáhajú podnikom dosahovať zhodu s normami HACCP (analýza rizík a kritické kontrolné body) a širšími požiadavkami externých predpisov a noriem potravinovej bezpečnosti.

Certifikované testovacie vzorky môžu pomôcť pri dosahovaní zhody s nasledujúcimi uznávanými normami HACCP, ktoré vychádzajú z celosvetovej iniciatívy pre bezpečnosť potravín (GFSI) a okrem iného medzi ne patria:

Normy pre potravinársky a nápojový priemysel:

 • Svetová norma pre bezpečnosť potravín vydaná Britským maloobchodným konzorciom (BRC)
 • Medzinárodná potravinárska norma (IFS)
 • Nadácia pre certifikáciu bezpečnosti potravín 22000 (FSSC 22000)
 • Kódex SQF 2000 (Bezpečné kvalitné potraviny)
 • Holandská norma analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (holandská HACCP)

Existujú aj ďalšie schémy, ale týchto päť noriem uvedených vyššie predstavuje pravdepodobne viac ako 90 % prijatých noriem, ktoré sa v súčasnosti presadzujú.

Normy pre farmaceutický priemysel:

 • 21 CFR časť 210 – pravidlá správnej výrobnej praxe (GMP)
 • 21 CFR časť 211 – pravidlá správnej výrobnej praxe (GMP)
 • 21 CFR časť 11 – elektronické záznamy a podpisy
 • Správna výrobná prax na automatizovaných systémoch (GAMP)

Materiály určené FDA pre lepšiu bezpečnosť potravín*

Keďže je tu pravdepodobnosť, že skúšobné vzorky sa dostanú do kontaktu s potravinárskymi výrobkami, pri testovaní vzoriek detektormi METTLER TOLEDO Safeline prichádzajú do kontaktu s potravinami len materiály podľa noriem FDA. Testovacie vzorky sú v súlade s normami FDA – 21 CFR 177.2470, 21 CFR 177.3297 a 21 CFR 175.105

*Všetky nosiče vzoriek s výnimkou laminovaných testovacích kartičiek sú schválené podľa noriem FDA

Testovacie vzorky na všetky činnosti

Testovacie vzorky na detekciu kovov sú dostupné v širokom spektre veľkostí, kovov a nosičov.

 • Železné (červené)
 • Mosadzné (žlté)
 • Bronzové (žlté)
 • Antikorové (modré)
 • Hliníkové (zelené)

 

FormátVariantyAplikácie
Testovacie kartičky**laminované kartičky s rozmermi 95 mm × 65 mm pre testovacie guľôčky s priemerom do 3,5 mmDopravníkové linky so samostatne balenými produktmi.
Testovacie paličky**

Malé testovacie paličky** – testovacie paličky s rozmermi 10 mm × 10 mm × 100 mm pre testovacie guľôčky s priemerom do 5 mm

Veľké testovacie paličky** – testovacie paličky s rozmermi 20 mm × 20 mm × 100 mm pre testovacie guľôčky s priemerom do 10 mm

Dopravníkové linky so samostatne alebo voľne balenými produktmi

Testovacie tyče

Štandardné testovacie tyče – testovacie tyče s rozmermi 10 mm × 10 mm × 440 mm pre testovacie guľôčky s priemerom do 5 mm

Flexibilné testovacie tyče – flexibilný formát tyčí pre testovacie guľôčky s priemerom do 2 mm Dĺžka tyče: 450 mm

Kontrola práškov a granulátu vo vertikálnom balení a kontrola kvapalín, pást a riedkych zmesí, keď testovacie vzorky nie sú praktické
Testovacie tabuľky

Testovacie tabuľky testovacie tabuľky s priemerom 16 mm a 25 mm pre testovacie guľôčky s priemerom do 1,5 mm

Testovacie puky – testovacie puky s priemerom 20 mm pre testovacie guľôčky s priemerom do 8 mm

Farmaceutické a nutraceutické aplikácie

 

Výrobné linky s hromadnými baleniami alebo voľnými produktmi

Testovacie loptičkyTestovacie loptičky – loptičky s priemerom 20 mm, 27 mm, 40 mm a 48 mm pre testovacie guľôčky s priemerom do 10 mmNa gravitačnú kontrolu práškov a granulátov
Testovacie peráTestovacie perá – testovacie perá dlhé 70 mm, 110 mm, 150 mm a 190 mm pre testovacie guľôčky s priemerom do 6 mmNa použitie s kvapalinami, riedkymi zmesami a polotuhými výrobkami
Doska na viac vzoriekDosky na viac vzoriek – formát dosky na viac vzoriek pre testovacie guľôčky s priemerom do 8 mm prispôsobiteľné požiadavkám skúšaniaKeď je potrebné naraz zistiť výsledky pre viac vzoriek (len röntgenová kontrola)

** Súprava dostupná na požiadanie

Zaručená konzistentnosť a kvalita

Všetky presné testovacie guľôčky použité v testovacích vzorkách do detektorov METTLER TOLEDO Safeline zodpovedajú norme ANSI/AFBMA Std 10 alebo DIN 5401. Výrobný postup, ktorým sa guľôčky vkladajú do použiteľného nosiča vzoriek, sa vykonáva v súlade s akreditáciou podľa normy ISO 9001:2000. To znamená, že si môžete byť istí presnosťou, konzistentnosťou a vhodnosťou každej testovacej vzorky.

Osvedčenie o zhode s legislatívnymi požiadavkami

Všetky testovacie vzorky do detektorov METTLER TOLEDO Safeline sa môžu dodať s formálnym osvedčením potvrdzujúcim ich vhodnú veľkosť, výrobné normy a originalitu a tiež s nástrojmi na sledovanie výrobného postupu. Ak je to potrebné, osvedčenie môže obsahovať formálne záznamy s cieľom preukázať uplatnenie náležitej starostlivosti.

Konfigurovateľné testovacie súpravy podľa vašich potrieb

Pre čo najväčšie pohodlie sú testovacie vzorky dostupné aj v testovacích súpravách. Súpravy obsahujú až do 12 testovacích vzoriek rôznych veľkostí a materiálov.

Overenie presnosti váženia dynamických kontrolných váh

Kontrolné váhy umožňujú hodnotnú spätnú väzbu pre zariadenia na plnenie, krájanie, kartónovanie a iné, ktorá umožňuje eliminovať zbytočný odpad z výrobkov. Taktiež pomáhajú výrobcom spĺňať zákonné metrologické požiadavky založené na presnosti váženia.

Preto by sa mal systém kontrolného váženia pravidelne overovať, s cieľom preukázať náležitú starostlivosť a zabezpečiť, aby:

 • aj naďalej fungoval v súlade so stanovenou normou presnosti,
 • aj naďalej spoľahlivo vyraďoval výrobky s nedostatočnou hmotnosťou,
 • všetky ďalšie varovania/signalizačné zariadenia boli účinné (napríklad alarm, potvrdenie vyradenia),
 • nainštalované voči chybám odolné systémy fungovali správne.

Naše testovacie závažia majú tesnenie bez obsahu olova a sú v zhode s triedou F2 medzinárodného odporúčania OIML R111.
Dodávajú sa s kalibračnými certifikátmi od spoločnosti Swiss Calibration Service (SCS), ktorá je akreditovaná v rôznych krajinách na základe multilaterálnej dohody EA.


 
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Odborná znalosť v oblasti skúšania produktov
Katalóg skúšobných riešení
Šité na mieru individuálnym požiadavkám
Šité na mieru individuálnym požiadavkám
 • Súvisiace služby
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.