Serializácia pre programy Track & Trace - Prehľad - METTLER TOLEDO
 
Menu
Serializácia pre programy Track & Trace

Serializácia pre programy Track & Trace

Serializácia pre programy Track & Trace

Zákonné požiadavky prinášajú potrebu transparentnosti globálnej logistiky vo farmaceutickom priemysle. Týka sa to hlavne serializácie a agregácie. V tejto oblasti je dôležité zaistiť najvyššiu možnú bezpečnosť použitých postupov, ako aj efektívne zvládnutie kontroly kvality v oblasti balenia v súlade s príslušnými požiadavkami. Pri týchto procesoch je kľúčovým elementom jednoduchosť používania a bezproblémová integrácia do procesu balenia.


Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka škálovateľné riešenia serializácie pre aplikácie Track & Trace. Tieto riešenia sú k dispozícii ako nezávislé systémy značenia a overovania alebo ako kombinované riešenie s kontrolnou váhou Garvens.


Prostredníctvom spoločnosti Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE) spoločnosť METTLER TOLEDO cielene rozširuje svoje kľúčové kompetencie v oblasti serializácie a agregácie v rámci procesu sledovania.


Systémy serializácie
Riešenia agregácie
Softvér na sledovanie

Systémy serializácie

Riešenia agregácie

Softvér na sledovanie

S využitím našich riešení zabezpečujeme výrobcom úplnú zhodu s právnymi, priemyselnými alebo firemnými predpismi sledovania pre jednotlivé balenia.
Agregácia produktov pre aplikácie na sledovanie v úplnej zhode s celosvetovými vládnymi a priemyselnými požiadavkami.
Kompletné softvérové súpravy pre serializáciu a agregáciu produktov, ktoré sú prepojené s vyššími firemnými alebo externými IT systémami.
Plnoautomatizované riešenia serializácie
Riešenia pre označovanie, overovanie a zaznamenávanie serializovaných informácií o obale výrobku.
Zhoda s farmaceutickými predpismi
Systémy serializácie v zhode so smernicou EÚ o falšovaných liekoch, zákonom o bezpečnosti v dodávateľskom reťazci liečiv agentúry FDA a ďalšími farmaceutickými bezpečnostnými predpismi na celom svete.
Flexibilný a modulárny návrh výrobkov
Portfólio riešení pozostávajúcich zo samostatných systémov na okamžitú integráciu liniek alebo súprav OEM prispôsobených podľa vašich špecifických potrieb.
Plne automatizované agregačné riešenia
Riešenia pre jedinečné značenie a overovanie kódov agregovaných balení výrobkov na viacerých úrovniach – od kartónu po prepravku.
Dodržiavanie nariadení a priemyselných noriem
Agregačné riešenia pomáhajú v zhode so smernicou EÚ o falšovaných liekoch (FMD), zákonom o bezpečnosti v dodávateľskom reťazci liečiv agentúry FDA (DSCSA) a ďalšími farmaceutickými bezpečnostnými predpismi na celom svete.
Flexibilné a modulárne ponuky
Portfólio riešení pozostávajúce zo samostatných systémov pre okamžitú integráciu liniek, ako aj súpravy OEM pre implementáciu do existujúcich baliacich strojov prispôsobených vašim špecifickým potrebám.
Centralizované riadenie objednávky a výroby
Programy PCE Line Manager (PLM) a PCE Site Manager (PSM) zabezpečujú, že každý zložka procesu sledovania je správne koordinovaná a používateľom poskytuje viditeľnosť výrobných dát.
Integrované spracovanie koncových pracovných postupov typu end-to-end
Naše riešenia s uzavretou slučkou zabezpečujú integráciu s IT systémami, pričom zariadenia zadávania vopred určených sériových čísel a informácie o balených produktoch na linkách sa posielajú do systému ERP.
Flexibilná integrácia
Pomocou programu PCE Site Manager alebo prostredníctvom priameho prepojenia komunikuje program PCE Line Manager so systémami ERP, MAS alebo cloudovými systémami na vyššej úrovni, čo umožňuje výmenu relevantných výrobných dát a informácií o stave procesov.
Systémy serializácie

S využitím našich riešení zabezpečujeme výrobcom úplnú zhodu s právnymi, priemyselnými alebo firemnými predpismi sledovania pre jednotlivé balenia.

Riešenia agregácie

Agregácia produktov pre aplikácie na sledovanie v úplnej zhode s celosvetovými vládnymi a priemyselnými požiadavkami.

Softvér na sledovanie

Kompletné softvérové súpravy pre serializáciu a agregáciu produktov, ktoré sú prepojené s vyššími firemnými alebo externými IT systémami.

Služby

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.