Právne informácie - METTLER TOLEDO

Rezervujte si online stretnutie so špecialistom ešte dne

Zarezervovať stretnutie

Právne informácie


1   2    Next »
Podmienky používania

Nasledujú podmienky zmluvy medzi vami a METTLER TOLEDO. Pokiaľ pristupujete, prehliadate alebo používate tieto internetové stránky, potvrdzujete tým, že ste čítali, porozumeli a súhlasíte s týmito podmienkami a budete týmito podmienkami viazaný a že budete dodržovať všetky platné zákony a pravidla. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte tieto internetové stránky.

METTLER TOLEDO môže, bez predchádzajúceho upozornenia, zmeniť tieto Podmienky požívania. METTLER TOLEDO tiež môže, bez predchádzajúceho upozornenia a kedykoľvek, uskutočniť vylepšenie alebo zmeny produktov, služieb alebo programov popísaných na týchto internetových stránkach.

Pravidlá ochrany údajov

METTLER TOLEDO rešpektuje vaše právo na súkromie. Môžete navštíviť naše internetové stránky, bez toho aby ste nám oznámili kto ste, alebo nám poskytli akékoľvek osobné údaje. Samozrejme sú situácie, keď od vás môžeme potrebovať informácie, napríklad: pre spracovanie objednávky, pre korešpondenciu, pre poskytnutie materiálov, k odberu ktorých ste sa prihlásili, alebo pre spracovanie vašej žiadosti o zamestnanie.

Pokiaľ si od vás vyžiadame informácie, môžete nám uviesť či chcete aby sme tieto informácie použili pre budúce marketingové kontakty a my budeme rešpektovať vaše želanie.

Podrobnosti Pravidiel ochrany údajov si prečítate po kliknutí na nasledujúci odkaz.

Správa cookies

METTLER TOLEDO chce zlepšovať kvalitu svojich služieb a návštevníkom stránok ponúkať individuálny zážitok, preto na tejto stránke používame cookies. Ak nesúhlasíte s použitím cookies na stránkach METTLER TOLEDO, máte niekoľko možností, ako ich odmietnuť.

Obchodné podmienky internetového obchodu

Upozorňujeme, že ponuka výrobkov, ktoré je možné zakúpiť v online obchode, je obmedzená. Online nákup na stránkach Mettler Toledo je zabezpečený metódou SSL (Secure Socket Layer). Na nákup v online obchode sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky METTLER TOLEDO.

Všeobecné obchodné podmienky

In this section, you will find the terms and conditions of the different METTLER TOLEDO companies in your country. Please note that depending on the products and services selected, different terms from the respective METTLER TOLEDO companies may be applicable.

Všeobecné distribučné podmienky
Ďalšie informácie

V tejto časti nájdete ďalšie dôležité a z hľadiska práva relevantné informácie o METTLER TOLEDO.

General Terms & Conditions of Purchase
1   2    Next »