ProdX™ | Softvérový systém riadenia kvality (QMS)
ProdX™ – softvér na správu údajov

Softvér ProdX™ na správu údajov v rámci manažérstva kvality

Maximálna efektivita prevádzky vďaka digitalizácii

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku

Program ProdX™

Program ProdX™
Program ProdX™

Dokumentácia

Brožúry

Brožúra k softvéru ProdX™
Systém ProdX™ umožňuje prepojiť a ovládať celý proces riadenia kontroly kvality výrobkov z jediného miesta alebo z viacerých vzdialených miest, čím el...

Prípadové štúdie

Prepojená kontrola produktov zaisťuje maximálnu efektivitu liniek
Aby spoločnosť Heinrichsthaler udržala krok s konkurenciou, neustále optimalizuje efektivitu svojich výrobných zariadení. Systémy kontrolných váh a de...

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Software Care – balík servisu a podpory

S balíkom SoftwareCare budete mať vždy istotu, že je program ProdX™ aktuálny a vyhovuje stále sa meniacim požiadavkám v oblasti zhody, výroby a IT prostredia. Tento balík zabezpečuje najrýchlejší čas reakcie našich vyhradených softvérových špecialistov, ktorí sa postarajú, aby systém vždy optimálne fungoval.

Vývoj softvéru
– aktualizácie a inovácia

 
 • Upozornenia na nové verzie softvéru a prístup k nim
 • Zlepšenie spoľahlivosti systému a času prevádzkyschopnosti
 • Zhoda s meniacimi sa predpismi a normami
 • Vylepšenie fungovania pre efektívnejšiu prevádzku
Nasadenie softvéru
na pracovisku
 • Profesionálne aktualizácie softvéru a nastavenie interne vyškolenými technikmi
 • Skúšanie systému servisnými technikmi na potvrdenie spoľahlivej prevádzky
Podpora
na diaľku
 • Podpora a technická pomoc na diaľku, teda telefonicky, prostredníctvom e-mailu, četu a nástrojov vzdialeného pripojenia
 • Rýchla a účinná pomoc s nastavením a prevádzkovými problémami
 • Rýchla reakcia a vyriešenie problémov
 • Minimalizuje prerušenie bežných obchodných procesov
Podpora na pracovisku
 • Praktická podpora na zabezpečenie riadenej prevádzky softvéru a systému
 • Zaškolenie nadriadených pracovníkov a obsluhy do nových funkcií

 

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Skúšobná verzia na 60 dní

Program ProdX™ – vyskúšajte si zdarma
Online prehliadka a predvedenie softvéru ProdX™
ProdX™