Softvér na správu výrobného procesu a údajov
 
Menu
ProdX – softvér na správu údajov

ProdX – softvér na správu údajov

Softvér pre výrobnú a kontrolnú linku na správu výrobného procesu a údajov

ProdX – softvér na riadenie kvality, výroby a údajov o zhode

.

.


ProdX – softvér na správu údajov
ProdX – práca na diaľku
Online prehliadka a predvedenie softvéru ProdX

Výhody ProdX – softvéru na správu údajov
Konektivita ProdX – softvéru na správu údajov
ProdX – softvér na správu údajov

Dokumentácia

Stiahnite si brožúry a technické listy k softvéru ProdX

Brožúry

Brožúra k softvéru ProdX™
Systém ProdX™ umožňuje prepojiť a ovládať celý proces riadenia kontroly kvality výrobkov z jediného miesta alebo z viacerých vzdialených miest, čím el...

Prípadové štúdie

Prepojená kontrola produktov zaisťuje maximálnu efektivitu liniek
Aby spoločnosť Heinrichsthaler udržala krok s konkurenciou, neustále optimalizuje efektivitu svojich výrobných zariadení. Systémy kontrolných váh a de...

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Software Care – balík servisu a podpory

S balíkom Software Care budete mať vždy istotu, že softvér ProdX je aktuálny a vyhovuje stále sa meniacim požiadavkám v oblasti zhody, výroby a IT prostredia. Zabezpečuje najrýchlejší čas   reakcie našich vyhradených softvérových špecialistov, ktorí sa postarajú, aby systém vždy optimálne fungoval.

Vývoj softvéru
– aktualizácie a inovácia

 
 • Upozornenia na nové verzie softvéru a prístup k nim
 • Zlepšenie spoľahlivosti systému a času prevádzkyschopnosti
 • Zhoda s meniacimi sa predpismi a normami
 • Vylepšenie fungovania pre efektívnejšiu prevádzku
Nasadenie softvéru
na pracovisku
 • Profesionálne aktualizácie softvéru a nastavenie technikmi vyškolenými v závode
 • Skúšanie systému servisnými technikmi na potvrdenie spoľahlivej prevádzky
Podpora
na diaľku
 • Podpora a technická pomoc na diaľku, teda telefonicky, prostredníctvom e-mailu, četu a nástrojov vzdialeného pripojenia
 • Rýchla a účinná pomoc s nastavením a prevádzkovými problémami
 • Rýchla reakcia a vyriešenie problémov
 • Minimalizuje prerušenie bežných obchodných procesov
Podpora na pracovisku
 • Praktická podpora na zabezpečenie riadenej prevádzky softvéru a systému
 • Zaškolenie nadriadených pracovníkov a obsluhy do nových funkcií

 

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Štandardné vlastnosti softvéru

Funkcie softvéru ProdX podľa modelu inštalácie a úlohy v procese

ProdX™
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.