ProdX – softvér na riadenie kvality, výroby a údajov o zhode
ProdX – softvér na správu údajov

ProdX – softvér na správu údajov

Softvér na riadenie kvality a výroby – vyššia efektivita, produktivita a lepšia kontrola

 

ProdX – softvér na riadenie kvality, výroby a údajov o zhode

.


.


 
ProdX – softvér na správu údajov

Výhody ProdX – softvéru na správu údajov
Konektivita ProdX – softvéru na správu údajov
ProdX – softvér na správu údajov

Štandardné vlastnosti softvéru

Funkcie softvéru ProdX podľa modelu inštalácie a úlohy v procese

Dokumentácia

Stiahnite si brožúry a technické listy k softvéru ProdX

Brožúry

Softvér na správu údajov ProdX
Systém ProdX umožňuje prepojiť a ovládať celý proces riadenia kontroly kvality výrobkov z jediného miesta alebo z viacerých vzdialených miest, čím eli...

Prípadové štúdie

Prepojená kontrola produktov zaisťuje maximálnu efektivitu liniek
Aby spoločnosť Heinrichsthaler udržala krok s konkurenciou, neustále optimalizuje efektivitu svojich výrobných zariadení. Systémy kontrolných váh a de...

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Software Care – balík servisu a podpory

S balíkom Software Care budete mať vždy istotu, že softvér ProdX je aktuálny a vyhovuje stále sa meniacim požiadavkám v oblasti zhody, výroby a IT prostredia. Zabezpečuje najrýchlejší čas   reakcie našich vyhradených softvérových špecialistov, ktorí sa postarajú, aby systém vždy optimálne fungoval.

Vývoj softvéru
– aktualizácie a inovácia

 
 • Upozornenia na nové verzie softvéru a prístup k nim
 • Zlepšenie spoľahlivosti systému a času prevádzkyschopnosti
 • Zhoda s meniacimi sa predpismi a normami
 • Vylepšenie fungovania pre efektívnejšiu prevádzku
Nasadenie softvéru
na pracovisku
 • Profesionálne aktualizácie softvéru a nastavenie technikmi vyškolenými v závode
 • Skúšanie systému servisnými technikmi na potvrdenie spoľahlivej prevádzky
Podpora
na diaľku
 • Podpora a technická pomoc na diaľku, teda telefonicky, prostredníctvom e-mailu, četu a nástrojov vzdialeného pripojenia
 • Rýchla a účinná pomoc s nastavením a prevádzkovými problémami
 • Rýchla reakcia a vyriešenie problémov
 • Minimalizuje prerušenie bežných obchodných procesov
Podpora na pracovisku
 • Praktická podpora na zabezpečenie riadenej prevádzky softvéru a systému
 • Zaškolenie nadriadených pracovníkov a obsluhy do nových funkcií

 

Five Year X-ray Generator Warranty
Product Inspection Spare Part Kits
Product Inspection Service Partner
Product Inspection User Training
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
X-ray Inspection of Canned Foods
Glass in Glass Inspection
Vision Inspection Guide
X-ray Inspection Guides
Contamination Detection
Product Inspection Guides
Metal Detection Guide
Metal Detector Applications
Reduce Metal Detector Testing
Checkweighing Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.