Priemyselné systémy na detekciu kovov | Detektor kovov Safeline | MT

Detekcia kovov – Safeline

Detekcia a vyradenie kovových kontaminantov
v potravinárskych a farmaceutických aplikáciách

Priemyselné detektory kovov a systémy na detekciu kovov môžu bezpečne detegovať a vyradiť kovové kontaminanty z výrobných liniek, aby tak pomohli výrobcom dosiahnuť zhodu, minimalizovať riziko nutnosti stiahnutia výrobku z trhu a znížiť prestoje vo výrobe. Systémy na detekciu kovov sú k dispozícii pre celý rad potravinárskych, nepotravinárskych a farmaceutických aplikácií. Naše portfólio zahŕňa tunelové detektory kovov a detektory kovov s hrdlom, ako aj a potrubné systémy na detekciu kovov pri gravitačnom poklese, systémy pre farmaceutický priemysel a dopravníkové systémy.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je to priemyselný detektor kovov?

Priemyselný detektor kovov alebo kontrolný systém na detekciu kovov kontroluje kontamináciu surových alebo spracovaných potravín alebo nepotravinárskych a farmaceutických výrobkov a bezpečne vyraďuje kontaminovaný výrobok z výrobnej linky. Potravinárske podniky používajú priemyselné detektory kovov na zabezpečenie zhody s normami bezpečnosti potravín, etickými kódexmi predajcov a právnymi predpismi.

Prostredníctvom auditu analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP) sa určia najdôležitejšie body kontroly, v ktorých je inštalácia detektora kovov najvhodnejšia.

Ako funguje priemyselný detektor kovov?

Väčšina priemyselných detektorov kovov predstavuje vyvážené cievkové systémy. Na nekovovom ráme sú navinuté tri cievky, pričom všetky sú navzájom presne rovnobežné. Činnosť detektorov kovov je podrobne opísaná v našej príručke o detekcii kovov. Viac si o nej môžete prečítať na strane 8 tejto príručky.

Súvisiaci obsah:

 

Akú citlivosť má detektor kovov?

Citlivosť priemyselného detektora kovov sa môže líšiť v závislosti od aplikácie, výrobcu detektora kovov a od samotného detektora kovov. Parameter citlivosti je určený priemerom guľôčky z konkrétneho druhu kovu. Guľôčka sa musí dať spoľahlivo zistiť, keď sa nachádza v strede otvoru tunelového detektora kovov. Citlivosť tunelového detektora kovov je tým nižšia, čím je väčšia veľkosť jeho otvoru.

Kontrola suchých výrobkov, ako sú cukrovinky a cereálie, je relatívne nenáročná. Detektory pracujúce na vysokých alebo veľmi vysokých frekvenciách (obyčajne v pásme nad 800 kHz) umožňujú vysokú celkovú citlivosť a obzvlášť vynikajú v detekcii kontaminantov z nehrdzavejúcej ocele.

Pri kontrole vlhkých alebo vodivých výrobkov, ako sú čerstvé mäso, hydina, syr, ryby a výrobky balené v metalizovaných fóliách, je situácia iná. Vlhké výrobky samy osebe vytvárajú v detektore signál tzv. vplyvu výrobku. Tento signál sa musí odstrániť ešte pred spustením kontroly. Vplyv výrobku možno odstrániť pomocou modernej technológie viacerých súbežných frekvencií v kombinácii s algoritmom potlačenia signálu výrobku, vďaka čomu je možné zistiť oveľa menšie kovové kontaminanty.

Súvisiaci obsah: