Detekcia kovov v priemyselnom spracovaní potravín a liečiv – SAFELINE
 
Menu
Detekcia kovov v priemyselnom spracovaní potravín a liečiv

Detekcia kovov – Safeline

Priemyselná detekcia kovov pre odvetvie spracovania a balenia potravinárskych a farmaceutických výrobkov

Priemyselný detektor kovov Profile Advantage
Priemyselné tunelové detektory kovov
Systémy na detekciu kovov pri gravitačnom padaní
Zvislé detektory kovov

Tunelové detektory kovov na dopravníky

Systémy na detekciu kovov pri gravitačnom padaní

Zvislé detektory kovov

Detektory kovov integrované v dopravníkoch umožňujú kontrolu výrobkov v širokom spektre potravinárskych aj nepotravinárskych priemyselných aplikácií
Systémy Safeline na detekciu kovov pri gravitačnom padaní slúžia na kontrolu sypaných, voľne padajúcich jemných práškových a granulovaných výrobkov v potravinárskych aj nepotravinárskych aplikáciách.
Hrdlové detektory kovov, ktoré je možné integrovať do procesov zvislého tvarovania, plnenia a uzatvárania a do zariadení na priebežnú kontrolu voľne padajúcich výrobkov.
Detekcia všetkých druhov kovov
Široká škála stabilných a spoľahlivých integrovaných tunelových detektorov kovov, ktoré dokážu detegovať všetky typy kovov a ktoré sú určené pre dopravníkové potravinárske aj nepotravinárske priemyselné aplikácie.
Jednoduchá integrácia do dopravníkového systému
Podpora produktivity a dodržiavania zhody po integrácii s dopravníkovým systémom
Riešenia špecifické pre aplikáciu
Tunelové detektory kovov pre dopravníkové systémy umožňujú detekciu všetkých druhov kovov a vyraďovanie nevyhovujúcich výrobkov v rôznych potravinárskych aj nepotravinárskych linkových aplikáciách
Nová úroveň produktivity
Menej prevádzkových skúšok – vyššia produktivita. Zvýšená úroveň citlivosti umožňuje detegovať menšie kovové kontaminanty.
Nižšie celkové náklady na vlastníctvo
Technologické inovácie optimalizujú procesy skúšania a zvyšujú efektivitu obsluhy.
Prispôsobené systémy pre konkrétne aplikácie
Vyberte si spomedzi širokého sortimentu vysokorýchlostných vyraďovacích zariadení, určených pre špecifické aplikácie.
Nová úroveň produktivity
Menej prevádzkových skúšok – vyššia produktivita. Zvýšená úroveň citlivosti umožňuje detegovať menšie kovové kontaminanty.
Nižšie celkové náklady na vlastníctvo
Technologické inovácie optimalizujú procesy skúšania a zvyšujú efektivitu obsluhy.
Jednoduchá integrácia
Maximálna citlivosť a spoľahlivosť v záujme maximálnej kvality výrobkov a ochranu značky vďaka malému priestoru na vkladanie.
Potrubné detektory kovov
Farmaceutické detektory kovov
Systémy detektorov kovov na dopravníkoch

Potrubné detektory kovov

Farmaceutické detektory kovov

Systémy detektorov kovov na dopravníkoch

Potrubné detektory kovov sú určené na kontrolu čerpaných tekutých výrobkov, pást, riedkych zmesí, tekutín s vysokou viskozitou a vákuovo balených výrobkov v potravinárskych aj nepotravinárskych priemy...
Plne integrované riešenia farmaceutických detektorov kovov určené na kontrolu tabliet, kapsúl, práškových a granulovaných výrobkov.
Kompletný sortiment štandardných a na mieru prispôsobených riešení detekcie kovov nainštalovaných na dopravníkoch na detekciu kontaminácie v potravinárskych a nápojových aplikáciách.
Optimalizovaná detekcia kovov
Široký sortiment stabilných a spoľahlivých systémov na detekciu kovov, ktoré dokážu detegovať všetky typ kovov v kvapalných výrobkoch, pastách a riedkych zmesiach počas ich prechodu spracovateľskými potrubiami
Jednoduchá integrácia do systému
Potrubné detektory kovov je možné integrovať do výrobných procesov na detekciu kovom kontaminovaného výrobku a vyradenie takéhoto výrobku zo spracovateľského toku
Riešenia špecifické pre aplikáciu
Ponúkame širokú škálu povrchových úprav a utesnení vhodných do rôznych pracovných prostredí, ako aj sortiment systémov určených na rôzne aplikácie
Pokročilá detekcia kovov v záujme maximálnej úrovne zhody
Pokročilý dizajn s detekčnou cievkou spolu s osvedčeným softvérom Safeline zaisťuje možnosť detekcie a vyradenia kovových kontaminantov s priemerom až 0,3 mm.
Riešenia špecifické pre aplikáciu
Tieto systémy, ktoré sú vyrobené zo zrkadlovo leštenej nehrdzavejúcej ocele a obsahujú kontaktné časti schválené úradom FDA, ponúkajú kompaktné, jednoducho čistiteľné a hygienické riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky odvetvia.
Maximálna univerzálnosť a mobilita
Kompaktný pôdorys umožňuje umiestniť tieto riešenia na miesta s obmedzeným priestorom. Robustné a úplne otočné kolieska zaisťujú pohodlnú mobilitu a možnosť používania systému na rôznych miestach.
Prispôsobené vašim potrebám kontroly
Sú dostupné v rôznych veľkostiach (a v kombinácií s vyhľadávacou hlavou detektora kovov METTLER TOLEDO Safeline), takže sa prispôsobia akejkoľvek aplikácii a každému dopravníkovému systému, čím poskytnú plne automatickú kontrolu priamo v linke.
Typické aplikácie
Schopnosť kontroly mäsa, hydiny, rýb, pečiva a polotovarov, produktov vo vreciach alebo prepravkách, ako aj položiek s veľkým objemom, napríklad bloky syra alebo veľké balíky mäsa.
Bezkonkurenčná úroveň citlivosti detekcie
Detekcia všetkých typov kovov vrátane železných, neželezných a dokonca aj ťažko rozpoznateľnej nemagnetickej nehrdzavejúcej ocele.
Zhoda
Naše zariadenia na detekciu kovov môžu pomôcť dosiahnuť zhodu s vnútroštátnymi a medzinárodnými potravinárskymi normami, ako aj s vlastnými kódexmi jednotlivých predajcov.
Data Connectivity, Collection, Automation & Control
Data Connectivity, Collection, Automation & Control

Dátová pripojiteľnosť, zber, automatizácia a kontrola údajov

Testovacie vzorky, tabuľky a kartičky

Zistite viac o našich riešeniach pripojenia a zhromažďovania údajov na integráciu detektorov kovov do informačných systémov správy výrobnej linky.
Naše testovacie vzorky, ktoré podporujú priebežné overovanie výkonu zariadení, pomáhajú vášmu podniku spĺňať medzinárodné normy potravinovej bezpečnosti a etické kódexy maloobchodných predajcov.
Vyššia výrobná výkonnosť
Posilnenie kontroly procesov a analýza vo vašich kritických kontrolných bodoch (CCP) podporí zvyšovanie vašej výkonnosti a ochranu značky.
Softvér na správu údajov ProdX
Softvér na správu údajov ProdX od spoločnosti METTLER TOLEDO v sebe spája produktivitu, kvalitu výrobkov, bezpečnosť a zrozumiteľnosť.
Softvér na správu údajov FreeWeigh.Net
Účinný softvérový program štatistickej kontroly kvality (SQC), ktorý dokonale zohľadňuje všetky aspekty kontroly kvality balenia a plnenia pre potravinárske a farmaceutické spoločnosti.
Extrahovanie a využitie údajov
K dispozícii je množstvo metód na extrahovanie údajov z detektorov kovov od nášho vlastného modulu RS232 cez ethernetové moduly až po využitie niektorého z našich modulov rozhrania Fieldbus (FIM).
Testovacie vzorky na všetky činnosti
Dostupné sú testovacie vzorky pre všetky naše systémy detekcie kovov. Široká ponuka veľkostí, typov kovov a hygienického materiálu nosičov umožňuje testovanie všetkých systémov detekcie kovov.
Osvedčenie o zhode s legislatívnymi požiadavkami
Testovacie vzorky Safeline sa môžu dodať aj s formálnym vyhlásením o zhode. To osvedčuje veľkosť, výrobné normy a originalitu skúšobných vzoriek a tiež umožňuje sledovanie ich výrobného postupu.
Zaručená konzistentnosť a kvalita
Všetky presné testovacie guľôčky použité v testovacích vzorkách do detektorov METTLER TOLEDO Safeline zodpovedajú norme ANSI/AFBMA Std 10 alebo DIN 5401.
Konfigurovateľné testovacie súpravy podľa vašich potrieb
Pre čo najväčšie pohodlie sú testovacie vzorky dostupné aj v testovacích súpravách. Súpravy obsahujú až do 12 testovacích vzoriek rôznych veľkostí a materiálov.
Priemyselné tunelové detektory kovov

Detektory kovov integrované v dopravníkoch umožňujú kontrolu výrobkov v širokom spektre potravinárskych aj nepotravinárskych priemyselných aplikácií

Systémy na detekciu kovov pri gravitačnom padaní

Systémy Safeline na detekciu kovov pri gravitačnom padaní slúžia na kontrolu sypaných, voľne padajúcich jemných práškových a granulovaných výrobkov v potravinárskych aj nepotravinárskych aplikáciách.

Zvislé detektory kovov

Hrdlové detektory kovov, ktoré je možné integrovať do procesov zvislého tvarovania, plnenia a uzatvárania a do zariadení na priebežnú kontrolu voľne padajúcich výrobkov.

Potrubné detektory kovov

Potrubné detektory kovov sú určené na kontrolu čerpaných tekutých výrobkov, pást, riedkych zmesí, tekutín s vysokou viskozitou a vákuovo balených výrobkov v potravinárskych aj nepotravinárskych priemy...

Farmaceutické detektory kovov

Plne integrované riešenia farmaceutických detektorov kovov určené na kontrolu tabliet, kapsúl, práškových a granulovaných výrobkov.

Systémy detektorov kovov na dopravníkoch

Kompletný sortiment štandardných a na mieru prispôsobených riešení detekcie kovov nainštalovaných na dopravníkoch na detekciu kontaminácie v potravinárskych a nápojových aplikáciách.

Data Connectivity, Collection, Automation & Control

Zistite viac o našich riešeniach pripojenia a zhromažďovania údajov na integráciu detektorov kovov do informačných systémov správy výrobnej linky.

Data Connectivity, Collection, Automation & Control

Naše testovacie vzorky, ktoré podporujú priebežné overovanie výkonu zariadení, pomáhajú vášmu podniku spĺňať medzinárodné normy potravinovej bezpečnosti a etické kódexy maloobchodných predajcov.

Služby

Služby súvisiace s detekciou kovov v potravinárskom a farmaceutickom priemysle

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Biele knihy, príručky a iné užitočné informácie od expertov na priemyselnú detekciu kovov

Najčastejšie otázky

Čo je to priemyselný detektor kovov v potravinách?

Detektory kovov sa používajú v odvetví spracovania potravín na zisťovanie nežiaducich čiastočiek kovov v potravinách a na spoľahlivé vyraďovanie kontaminovaných výrobkov z výrobnej linky skôr, než by opustili výrobný závod. Tým sa chráni zdravie spotrebiteľov.

Priemyselné detektory kovov v potravinách je možné kombinovať s rôznymi prepravnými mechanizmami, ako sú dopravníky, potrubia či vertikálne systémy na presun výrobkov gravitáciou alebo voľným pádom, a možno ich integrovať s vyraďovacími zariadeniami a zabezpečiť tak kompletné riešenie detekcie a vyraďovania.

Súvisiaci obsah:


Ktoré normy detekcie kovov sa používajú v potravinárskom priemysle?

Inštalácia systému na detekciu kovov môže pomôcť výrobcom potravín zabezpečiť zhodu s nasledujúcimi normami založenými na princípe analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP), uznávanými v rámci iniciatívy GFSI (Celosvetová iniciatíva pre bezpečnosť potravín):

Existujú aj ďalšie schémy, ale vyššie uvedené schémy predstavujú pravdepodobne viac ako 90 % prijatých noriem, ktoré sa v súčasnosti presadzujú.

Všetky riešenia spoločnosti METTLER TOLEDO na kontrolu výrobkov sa vyvíjajú s ohľadom na zhodu s ustanoveniami zákone o modernizácii v oblasti bezpečnosti potravín (FSMA) a s normami schválenými v rámci iniciatívy GFSI a dokážu plne poskytovať dokumentáciu, monitorovanie a overovanie potrebné na zabezpečenie zhody.

Súvisiaci obsah:


Aké druhy detektorov kovov sa používajú pri balení potravín?

K dispozícii sú rôzne riešenia detekcie kovov podľa druhu balení od tunelových detektorov kovov, ktoré je možné integrovať do dopravníkov, až po detektory kovov do systémov gravitačného podávania a zvislého tvarovania, plnenia a uzatvárania.

Spoločnosť METTLER TOLEDO Safeline ponúka široký sortiment systémov detekcie kovov a integrovaných dopravníkov podľa rozmanitých požiadaviek pri balení potravín. Detektory Profile Advantage sú určené do náročných aplikácií s vlhkými, chladenými, mrazenými alebo teplými potravinami a s potravinami balenými do metalizovaných fólií. Detektory kovov Throat a Super Throat sú navrhnuté špeciálne na integráciu do zariadení výrobcov na zvislé tvarovanie, plnenie a uzatváranie a sú k dispozícii v rôznych veľkostiach na jednoduchú integráciu do linky.

Spoločnosť Safeline taktiež ponúka integrované dopravníky pre potreby balenia do kartónov, tetrapakov, na tácky a do fliaš.

Pozrite si náš kompletný sortiment systémov detekcie kovov.


Aký je správny postup skúšania detektora kovov?

Pri vykonávaní postupu skúšania detekcie kovov musia výrobcovia v prvom rade overiť, či daný detektor kovov vyhovuje požadovanému štandardu detekcie a či je nastavená správna citlivosť.

Na vyskúšanie a overenie správnej činnosti tunelového detektora kovov sa ako vzorky najčastejšie používajú skúšobné karty a tyče. Skúšobné prvky by mali zodpovedať veľkosti, tvaru a hmotnosti výrobkov presúvaných na linke. Pri kontrole voľných výrobkov je potrebné podniknúť opatrenia nato, aby sa skúšobné vzorky v prípade nezistenia a nevyradenia nestratili, najmä ak sa výrobky podávajú zo systému detekcie kovov priamo do ďalšieho spracovacieho zariadenia. Dôležitý je aj výber správnych druhov kovových kontaminantov.

Postup skúšania zahŕňa aj kontrolu výkonnostnej úrovne detektora, ako aj integrity a funkčnosti celého systému.

Neexistujú žiadne záväzné pravidlá, čo sa týka intervalu skúšok, pokiaľ nie sú dané etickým kódexom predajcu alebo požiadavkami zákazníka či externej agentúry. Odporúča sa však vykonávať skúšku na začiatku a konci každej zmeny a každej novej výrobnej dávky a skúšky by sa mala jasne stanoviť v štandardných prevádzkových postupoch.

Súvisiaci obsah:


Čo je to potvrdenie spôsobilosti a overenie detektora kovov?

Potvrdenie spôsobilosti je počiatočná kontrola spôsobilosti výrobku alebo procesu podľa stanovených konštrukčných špecifikácií a vykonáva sa na začiatku životnosti detektora kovov pri jeho prvej inštalácii do výrobnej linky.

Správne a starostlivo vykonaná fáza inštalácie je základom bezstarostného a efektívneho používania detektora kovov. Výrobcovia zariadení sú preto v najlepšom postavení pomôcť svojim zákazníkom v procese inštalácie a uvedenia do prevádzky tým, že zabezpečia správne fungovanie zariadení v súlade so všetkými predpismi a normami.

V procese overenia sa kontroluje, či detektor kovov naďalej vyhovuje normám citlivosti a zásadám detekcie kovov. Detektor kovov sa pravidelne overuje (obyčajne v intervaloch 6 až 12 mesiacov) z hľadiska zhody a požiadaviek náležitej starostlivosti.

Súvisiaci obsah:


Prečo si zakúpiť systém na detekciu kovov?

Zakúpenie systému na detekciu kovov je pre mnohé podniky dôležitou kapitálovou investíciou, preto je dôležité, aby bolo zariadenie spoľahlivé, efektívne a správne navrhnuté. Tým sa môžu znížiť náklady a maximalizovať bezpečnosť výrobkov. Niektoré ďalšie výhody:

  • Lepšia ochrana značky a zákazníkov
  • Súlad s medzinárodnými normami bezpečnosti potravín a kódexmi dobrej praxe predajcov
  • Zníženie nákladov
  • Zvýšenie produktivity

Okrem toho môže systém na detekciu kovov zlepšiť celkovú efektívnosť zariadenia a tým znížiť celkové náklady na vlastníctvo.


Prečo si zakúpiť detektor kovov METTLER TOLEDO Safeline?

METTLER TOLEDO Safeline je globálny líder na trhu so systémami priemyselnej detekcie kovov v odvetví spracovania a balenia potravinárskych a farmaceutických produktov. Riešenia detekcie kovov Safeline ponúkajú maximálnu citlivosť detekcie s minimom prípadov nesprávneho vyradenia.

Detektory kovov Safeline na spracovanie potravín kontrolujú produkty vo všetkých formách od balených potravinových produktov na dopravníkoch cez voľne sypané práškové alebo granulované produkty až po kvapaliny, pasty a riedke zmesi. Systémy na detekciu kovov možno použiť aj na zaistenie zhody s normami kontroly bezpečnosti potravín, priemyselnými smernicami a právnymi predpismi.

Detektory kovov Safeline pre farmaceutický priemysel predstavujú samostatné systémy na kontrolu všetkých druhov tabliet, kapsúl a farmaceutických práškov. Tieto systémy zabezpečia zhodu s regulačnými normami a metódami overovania a kvalifikácie postupov.


Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.