Opis podniku

Poskytujeme riešenia v oblasti merania
V celom rozsahu činnosti našich zákazníkov

Ponúkame presné prístroje a služby na mnohé aplikácie v oblasti výskumu a vývoja, kontroly kvality, výroby, logistiky a maloobchodu zákazníkom po celom svete.

Laboratóriá pre výskum a vývoj

Kontrola kvality

Výroba a expanzia

Výroba a plnenie

Balenie

Logistika

Maloobchodný predaj potravín

Laboratóriá pre výskum a vývoj

Naše presné prístroje sú základom v laboratóriách pre výskum a kontrolu kvality po celom svete. Špičkové riešenia v oblasti váženia poskytujú základ pre solídne výsledky výskumu a vývoja. Pipety sú kľúčovým nástrojom na výskum v prírodných vedách. Nástroje na tepelnú analýzu pomáhajú zlepšovať materiály a ich tepelné správanie. Automatizované chemické riešenia urýchľujú vývoj nových látok

Laboratóriá na kontrolu kvality

Kontrola kvality sa spolieha na rýchle a presné analytické merania, ako aj dobrú správu údajov. Naše analytické váhy, titrátory, merače pH, merače hustoty, refraktometre, merače bodu tavenia a pipety možno na mieru prispôsobiť každému spôsobu používania zákazníka a poskytujú plne zdokumentovaný postup práce pre každé laboratórium kontroly kvality.

Výroba a expanzia

Naše snímače na meranie kritických analytických parametrov v kvapalinách, ako napríklad úroveň pH a kyslíka, vodivosť a odpor vody, ako aj celkový organický uhlík, umožňujú farmaceutickým, biotechnologickým a ďalším spoločnostiam kontinuálne zabezpečovať kvalitu výrobkov a spĺňať regulačné normy. Vďaka našim vysielačom a riešeniam v oblasti konektivity sú zber dát a integrácia do systémov kontroly efektívne a flexibilné.

Laboratórne váženieAnalytické prístrojePipetyAutomatizovaná chémiaAnalýza procesov

Výroba a plnenie

Ponúkame priemyselné váhy vo všetkých veľkostiach a formátoch, terminály a softvér na riadenie a monitorovanie výrobných postupov. Špecializované riešenia na formulovanie, počítanie kusov a mnohé ďalšie aplikácie pomáhajú zvyšovať produktivitu a znižovať mieru chybovosti.

Balenie

Riešenia kontroly výrobkov pomáhajú zabezpečovať kvalitu výrobkov, bezpečnosť a celistvosť navonok aj zvnútra. Naše systémy detekcie kovov, kontrolného váženia, röntgenovej a vizuálnej kontroly vám prinesú istotu, že je zachovaná kvalita, dosiahnutý súlad s priemyselnými normami a chránené dobré meno zákazníka a značky.

Logistika

Naše systémy váženia vozidiel ponúkajú najvyššiu úroveň presnosti a dokážu zabrániť nečakaným prestojom vďaka jedinečnej konštrukcii a možnostiam diaľkovej diagnostiky. V prípade rýchlych prepravných služieb zvyšujú riešenia váženia v pohybe, sledovania rozmerov a identifikačného softvéru celkovú výkonnosť a poskytujú možnosti zvyšovania tržieb.

Priemyselné váženieKontrola výrobkovPreprava a logistika

Maloobchodný predaj potravín

Naša spoločnosť pomáha maloobchodným predajcom pri manipulácii s čerstvými potravinami a hotovými jedlami od prijímacích rámp až po pokladňu, a to vďaka riešeniam na váženie, balenie, lepenie cenoviek a značenie. Váhy s prístupom na internet výrazne uľahčujú marketing v predajni, správu čerstvého tovaru, akcie a iné procesy.

Maloobchodný predaj potravín