Opis podniku - METTLER TOLEDO
 
Menu

Opis podniku

Poskytujeme riešenia v oblasti merania
V celom rozsahu činnosti našich zákazníkov

Ponúkame presné prístroje a služby na mnohé aplikácie v oblasti výskumu a vývoja, kontroly kvality, výroby, logistiky a maloobchodu zákazníkom po celom svete.

Laboratóriá pre výskum a vývoj

Kontrola kvality

Výroba a expanzia

Výroba a plnenie

Balenie

Logistika

Maloobchodný predaj potravín

Laboratóriá pre výskum a vývoj

Naše presné prístroje sú základom v laboratóriách pre výskum a kontrolu kvality po celom svete. Špičkové riešenia v oblasti váženia poskytujú základ pre solídne výsledky výskumu a vývoja. Pipety sú kľúčovým nástrojom na výskum v prírodných vedách. Nástroje na tepelnú analýzu pomáhajú zlepšovať materiály a ich tepelné správanie. Automatizované chemické riešenia urýchľujú vývoj nových látok

Laboratóriá na kontrolu kvality

Kontrola kvality sa spolieha na rýchle a presné analytické merania, ako aj dobrú správu údajov. Naše analytické váhy, titrátory, merače pH, merače hustoty, refraktometre, merače bodu tavenia a pipety možno na mieru prispôsobiť každému spôsobu používania zákazníka a poskytujú plne zdokumentovaný postup práce pre každé laboratórium kontroly kvality.

Výroba a expanzia

Naše snímače na meranie kritických analytických parametrov v kvapalinách, ako napríklad úroveň pH a kyslíka, vodivosť a odpor vody, ako aj celkový organický uhlík, umožňujú farmaceutickým, biotechnologickým a ďalším spoločnostiam kontinuálne zabezpečovať kvalitu výrobkov a spĺňať regulačné normy. Vďaka našim vysielačom a riešeniam v oblasti konektivity sú zber dát a integrácia do systémov kontroly efektívne a flexibilné.

Laboratórne váženieAnalytické prístrojePipetyAutomatizovaná chémiaAnalýza procesov

Výroba a plnenie

Ponúkame priemyselné váhy vo všetkých veľkostiach a formátoch, terminály a softvér na riadenie a monitorovanie výrobných postupov. Špecializované riešenia na formulovanie, počítanie kusov a mnohé ďalšie aplikácie pomáhajú zvyšovať produktivitu a znižovať mieru chybovosti.

Balenie

Riešenia kontroly výrobkov pomáhajú zabezpečovať kvalitu výrobkov, bezpečnosť a celistvosť navonok aj zvnútra. Naše systémy detekcie kovov, kontrolného váženia, röntgenovej a vizuálnej kontroly vám prinesú istotu, že je zachovaná kvalita, dosiahnutý súlad s priemyselnými normami a chránené dobré meno zákazníka a značky.

Logistika

Naše systémy váženia vozidiel ponúkajú najvyššiu úroveň presnosti a dokážu zabrániť nečakaným prestojom vďaka jedinečnej konštrukcii a možnostiam diaľkovej diagnostiky. V prípade rýchlych prepravných služieb zvyšujú riešenia váženia v pohybe, sledovania rozmerov a identifikačného softvéru celkovú výkonnosť a poskytujú možnosti zvyšovania tržieb.

Priemyselné váženieKontrola výrobkovPreprava a logistika

Maloobchodný predaj potravín

Naša spoločnosť pomáha maloobchodným predajcom pri manipulácii s čerstvými potravinami a hotovými jedlami od prijímacích rámp až po pokladňu, a to vďaka riešeniam na váženie, balenie, lepenie cenoviek a značenie. Váhy s prístupom na internet výrazne uľahčujú marketing v predajni, správu čerstvého tovaru, akcie a iné procesy.

Maloobchodný predaj potravín
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.