Aplikácie na kontrolu etikiet - METTLER TOLEDO
Aplikácie na kontrolu etikiet

Aplikácie na kontrolu etikiet

Zaistenie zhody s predpismi a eliminácia sťahovania zle označených výrobkov z predaja

Prečo je kontrola etikiet taká dôležitá?
Ako minimalizovať riziko nesprávneho označenia
Kde vykonávať kontrolu etikiet?
Kontrola prítomnosti, umiestnenia a poškodenia etikiet
Kontrola a overovanie detailov etikiet
Kontrola a overovanie grafiky etikiet
Aké predpisy o označovaní potravín existujú?

Vytvoriť pútavý dizajn etikety, ktorý zaujme oko spotrebiteľa a zároveň bude komunikovať kvalitu produktu, ale aj vyhovovať predpisom danej krajiny a odvetvia, vyžaduje veľa času a úsilia. Ak sa etiketa dostane do maloobchodu poprehýbaná, natrhnutá alebo s porušenými okrajmi, oslabuje to účinok jej dizajnu a úsilie venované jej vytvoreniu vychádza nazmar. Správne umiestnená etiketa bez akýchkoľvek nedostatkov naopak zlepšuje prvý dojem z výrobku.

Ak je problém s fungovaním etiketovača, etikety nebudú nalepené správne. Systémy na kontrolu etikiet snímajú polohu etikiet podľa osí x a y, dokonca aj na výrobkoch bez orientácie, a výrobky s poškodenými, krivo nalepenými alebo chýbajúcimi etiketami vyraďujú. Vzhľadom na veľkú rýchlosť mnohých etiketovacích aplikácií je potrebné akýkoľvek problém zistiť čo najskôr.

Medzi ďalšie štandardné vizuálne kontroly patria: kontrola prítomnosti, výšky a umiestnenia uzáverov (napr. krivé uzávery), prítomnosti a neporušenosti ochrannej pásky, kontaminácie nádoby, neporušenosti tesniaceho povrchu, závitov na hrdle, a kontrola neporušenosti nádoby.

Upozornenie: Tento produkt nie je momentálne dostupný pre slovenský trh.

Publikácie na stiahnutie

Príručky na kontrolu produktov

Príručka o technológii kontroly kvality výrobkov
Stiahnite si nové príručky o kontrole kvality výrobkov, ktoré opisujú všetko, čo potrebujete vedieť o vytvorení účinného programu kontroly kvality výr...

Biele knihy

Lepšia kontrola kvality okrúhlych balení
Táto biela kniha poskytuje prehľad dvoch metód 360° vizuálnej kontroly – spájania obrázkov a panelového obrazu a ich výhod a nevýhod pri kontrole okrú...
Predpisy o označovaní kozmetických výrobkov v USA, EÚ a Číne
V tejto bielej knihe nájdete predpisy týkajúce sa označovania kozmetických výrobkov na americkom, európskom a čínskom trhu a je užitočným materiálom p...
Konečné požiadavky FSMA
Poznanie a dodržiavanie konečných požiadaviek FSMA – príprava na zákon o modernizácii v oblasti bezpečnosti potravín
Poznanie požiadaviek na označovanie potravín
Táto biela kniha podrobne opisuje všetky dôležité informácie ohľadne etikiet, ktoré výrobcovia musia poznať, aby znížili riziko sťahovania produktov z...
Tvorba čitateľných kódov
Vysvetlenie rôznych typov kódov používaných na produktoch a faktorov, ktorým je potrebné pri ich tvorbe rozumieť
Princípy náležitej starostlivosti
Táto biela kniha vysvetľuje koncepciu a princípy náležitej starostlivosti a najmä jej dôležitosť z hľadiska poskytnutia dobrého základu pre právnu obr...
 Ako môže hygienický dizajn zariadení znížiť prevádzkové náklady
Táto biela kniha vysvetľuje, prečo je hygienický dizajn zariadení na kontrolu produktov taký dôležitý. Skúma hlavné výhody investície do takýchto zari...
Reduce The Risk of Non-compliance
A white paper describing seven ways service support from a product inspection equipment supplier can help manufacturers gain food safety certification...
OEE and Product Inspection – Free Download
This white paper provides a very brief overview of the various components that go into measuring Overall Equipment Effectiveness (OEE). It also discus...
Food Safety Standards and Legislation White Paper
This white paper looks at the most common food safety standards and their latest requirements. It also explains how food manufacturers can meet these...

Podobné produkty

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.