Industrial Weighing Solutions

Váhy a systémy na priemyselné váženie

Váhy na presné váženie a spoľahlivé váhy na rôzne druhy váhových základní

Priemyselné váhy a systémy pre váženie zahŕňajú stolové váhy, podlahové váhy, paletové váhy, koľajové a automobilové váhy, váhové moduly a snímače zaťaženia na použitie v nádržiach a silách. Priemyselné váhy METTLER TOLEDO pre hmotnosti od 0,001 g do niekoľko ton sa dajú použiť na jednoduché váženie, váženie v regulovanom prostredí a iné. Spárujte svoju priemyselnú váhu s váhovým indikátorom, softwarovým riešením a ľahko integrovateľným príslušenstvom pre úplné riadenie a viditeľnosť procesu.

+421 2 4444 1221
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu meracích zariadení po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení. 

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Na čo slúžia priemyselné váhy? V akých odvetviach sa využívajú váhy?

Náš rad systémov a váh na priemyselné váženie ponúka široké možnosti uplatnenia v rôznych aplikáciách podľa potreby. Naše bežné váhy a priemyselné obchodné váhy možno použiť na jednoduché váženie, váženie v regulovanom prostredí, počítanie, miešanie, plnenie a dávkovanie a na mnohé ďalšie výrobné alebo logistické procesy.

Podlahové váhy s vysokou presnosťou zaisťujú vynikajúce váženie v skladoch a logistických centrách, kým kompaktné alebo prenosné stolové váhy umožňujú kvalitné váženie v menších pracovných priestoroch a najrôznejších aplikáciách váženia.

Hygienický dizajn a konštrukcia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu umožňujú použitie stolových a podlahových váh METTLER TOLEDO v rozmanitých priemyselných aplikáciách, ktoré si vyžadujú dostatočné krytie pri umývaní pod vysokým tlakom či iskrovú bezpečnosť na zmiernenie rizika výbuchu. Priemyselné váhové riešenia od spoločnosti METTLER TOLEDO dostupné v odolnom plastovom vyhotovení alebo z nehrdzavejúcej, konštrukčnej či lakovanej ocele zahŕňajú stolové, plošinové a podlahové váhy pre takmer všetky možné priemyselné potreby. Ponúkame presné váhy v rôznych cenových hladinách, lebo chceme, aby bolo kvalitné váženie dostupné pre všetkých.

Stolové, podlahové alebo iné priemyselné váhy od spoločnosti METTLER TOLEDO sú dostupné na použitie v oblasti chemického, farmaceutického, potravinárskeho priemyslu, u výrobcov originálnych zariadení, pri preprave, logistike, výrobe, ťažbe a v mnohých ďalších odvetviach. Bez ohľadu na aplikáciu vám spoločnosť METTLER TOLEDO dokáže ponúknuť hotové váhy alebo vytvoriť na mieru prispôsobený systém presného váženia podľa vašich požiadaviek na priemyselné váženie.

Aké druhy váh existujú?

Existuje mnoho druhov váh na priemyselné váženie. Patria sem stolové váhy, podlahové váhy, snímače a snímače zaťaženia pre systémy presného váženia, paletové váhy, systémy dynamického váženia a dokonca aj automobilové váhy.

V každej kategórii váh existujú analógové a digitálne modely, ktoré majú svoje výhody. Analógové váhy sú zvyčajne cenovo dostupnejšie a poskytujú výstupy pre aplikácie jednoduchého váženia, počítania, prípravy alebo váženia receptúr, miešania, plnenia a dávkovania. Digitálne váhy podporujú rovnaké aplikácie, ponúkajú však vyššiu presnosť a odolnosť voči šumu a poskytujú tak spoľahlivé výsledky v náročných priemyselných prostrediach. Ak sa posunieme ešte o krok ďalej, technológia POWERCELL® eliminuje potrebu spojovacej skrinky vo vašej váhe alebo váhovom systéme, čo ešte viac zvyšuje presnosť váženia. Ponúka aj možnosti monitorovania stavu na zabezpečenie prehľadu o procese a dlhodobej výkonnosti vašich riešení priemyselného váženia.

Musí sa dať postup váženia overiť?

Interné požiadavky vašej spoločnosti a príslušné priemyselné predpisy určujú, či vaše postupy váženia vyžadujú overenie. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka overenie správnej praxe váženia Good Weighing Practice™ (GWP®), ktoré dokumentuje neistotu merania vážiacich zariadení v reálnych prevádzkových podmienkach a poskytuje dokumentáciu, ktorá vás pripraví na absolvovanie akéhokoľvek auditu.

Akú úroveň presnosti vyžadujete pri vážení? Aká je presnosť systémov priemyselného váženia?

Potrebná presnosť a prevádzkové tolerancie závisia aj od vašich interných požiadaviek na kvalitu a od príslušných priemyselných predpisov. Na určenie požadovanej úrovne presnosti musíte poznať zákonné tolerancie a vlastné tolerancie procesov, ktoré sú definované v nasledujúcej tabuľke. Následne tieto požiadavky porovnáte s toleranciami výrobcu, ktoré sú špecifické pre zariadenie, o ktorom premýšľate.

Zákonné tolerancie

Zákonné tolerancie stanovené v dokumente OIML R76 alebo v príručke NIST 44 (len pre USA) vychádzajú z požiadaviek regulovanej sféry.

Tolerancie výrobcu

Tolerancie výrobcu zabezpečujú, aby zariadenie spĺňalo špecifikácie výrobcu. Tolerancie výrobcu nezohľadňujú špecifické požiadavky používateľa na proces, a preto nie sú vhodné na zlepšenie procesu váženia.

Tolerancie procesu

Špecifické tolerancie procesu definované používateľom, ktoré podporujú zlepšenie procesu a úsporu materiálu, menšie plytvanie a zníženie potreby prepracovávania. V prípade váh v aplikáciách regulovanej sféry sa okrem zákonných tolerancií musia uplatňovať aj tolerancie procesu.

 

Overenie správnej praxe váženia Good Weighing Practice™ (GWP®) od spoločnosti METTLER TOLEDO zabezpečuje, aby všetky vaše vážiace zariadenia spĺňali vaše vlastné požiadavky na presnosť a kvalitatívne normy ako ISO, GMP a GLP.  Naši kvalifikovaní odborníci na váženie vám pomôžu určiť najvhodnejšie zariadenie, ktoré vyhovuje potrebám vašej aplikácie, a odporučia vám testovacie závažia a rutinný servis, ktorý zabezpečí trvalú presnosť vašich váh a systémov priemyselného váženia.

Na čo sa mám zamerať pri porovnávaní výrobcov váh?

Pri hľadaní priemyselnej váhy online pravdepodobne narazíte na množstvo výrobcov priemyselných váh, ktorí ponúkajú váhy na predaj. Priemyselné váhy a riešenia na mikrováženie sú kľúčovou súčasťou vašej výroby a musia byť presné a spoľahlivé. Najlepší výrobcovia priemyselných váh vám dokážu odpovedať aj na náročné otázky a ponúknuť ukážky produktov, aby ste získali istotu, že ich priemyselné váhy budú spĺňať vaše požiadavky.

Ktoré váhy sú najlepšie?

Vďaka výrobcom priemyselných váhových snímačov prešli vážiace technológie za posledných 100 rokov dlhú cestu. Technológia digitálneho váženia a technológia POWERCELL® ponúkajú lepšiu presnosť ako staršie analógové technológie. Hlavnou výhodou z hľadiska presnosti je, že technológia POWERCELL® ponúka jedinečný prehľad o procese váženia a umožňuje zistiť problémy skôr, než môžu ovplyvniť presnosť. Tým sa obmedzujú chyby pri obsluhe a pri mnohých druhoch priemyselných váh aj prestoje.

Prečo sme popredným výrobcom priemyselných váh?

Spoločnosť METTLER TOLEDO je známa stolovými, paletovými, podlahovými a špecializovanými mechanickými a digitálnymi váhami s prémiovou kvalitou a vysokou presnosťou. Výrobcovia váh prichádzajú a odchádzajú, ale my predávame priemyselné váhy už viac ako 75 rokov.

Bez ohľadu na to, či vaša aplikácia vyžaduje váženie v miligramoch alebo tonách, METTLER TOLEDO má riešenie, ktoré zodpovedá vašim potrebám. Ponúkame rad robustných priemyselných váh – vrátane stolových, paletových, koľajových, nádržových, podlahových a prispôsobených špeciálnych váh – ktoré vám zabezpečia vysoko presné a spoľahlivé výsledky vyžadované vašou aplikáciou.

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka overenie správnej praxe váženia Good Weighing Practice™ (GWP®), ktoré dokumentuje neistotu merania zariadení na váženie v reálnych prevádzkových podmienkach. Pri tomto procese sa overuje, či výkonnosť váhy vyhovuje prevádzkovým a kvalitatívnym požiadavkám, a dokumentuje sa rozsah merania, v ktorom dokáže zariadenie dosahovať opakovateľné výsledky. Sme jedinou firmou na výrobu váh, ktorá ponúka tento program. Možno ho však uplatniť na výrobky ktorékoľvek firmy na výrobu váh.

Ako kalibrovať priemyselnú váhu?

Pravidelná kalibrácia vám pomôže zabezpečiť, že budete vďaka svojej priemyselnej váhe šetriť náklady, vyrábať kvalitne a dosahovať vyššie príjmy a zisky. Overovacia služba GWP spoločnosti METTLER TOLEDO takisto poskytuje všetky potrebné informácie na kalibráciu a skúšanie počas celej doby životnosti. To zahŕňa skúšobné metódy, intervaly, testovacie závažia, tolerancie aj štandardné prevádzkové postupy. K dispozícii je servis váh pre všetky neautomatické zariadenia na váženie bez ohľadu na značku alebo model.

Kalibrácia sa obyčajne vykonáva počas servisnej údržby spolu s kontrolou, čistením a justážou váhy. Pri použití správnych postupov a časových intervalov vám kalibrácia a údržba pomôže predísť neočakávaným výpadkom, znížiť potrebu opráv, dosiahnuť vyššiu výkonnosť aj kvalitu, zabezpečiť zhodu, šetriť suroviny atď. To je dôležité v prípade digitálnych aj klasických váh. Kalibrácia je prospešná pre všetky priemyselné váhy a umožňuje im dosahovať presné výsledky pri priemyselnom vážení.

Aká záruka sa vzťahuje na naše priemyselné váhy?

Na naše priemyselné váhy a systémy sa štandardne vzťahuje záruka 18 mesiacov od dodania alebo 12 mesiacov od inštalácie. Servis spoločnosti METTLER TOLEDO ponúka balík ExtendedCare, ktorý predlžuje záruku na 24 mesiacov a pokrýva ďalšie výdavky vrátane kontrol, čistenia, nastavenia, náhradných dielcov a iné. Rozšírená záruka ExtendedCare pomáha predĺžiť čas prevádzky, kontrolovať náklady a zabezpečiť nepretržitý výkon. Pomocou našej bezplatnej bielej knihy zistite, prečo je pre vaše priemyselné váhy a systémy dôležitý servisný program a ako určiť najlepší program pre vaše potreby.

Aká je životnosť našich priemyselných váh?

Naše priemyselné váhové riešenia pre vysokú záťaž sú navrhnuté vzhľadom na odolnosť. Vďaka vysokokvalitnej konštrukcii z nehrdzavejúcej alebo lakovanej ocele, hmotnostným dorazom a ochrane proti nárazu sú naše stolové, podlahové a paletové váhy, ako aj váhové moduly, zárukou nepretržitého výkonu v najnáročnejších prostrediach váženia. Každý model je dôkladne testovaný na odolnosť voči silným chemikáliám, nehodám a nárazom, aby ste presne vedeli, čo môžete očakávať.