Priemyselné váhy a riešenia na vysoko presné váženie | Váhy na mikrováženie
Priemyselné váhy a snímače zaťaženia

Priemyselné váhy a systémy snímačov zaťaženia

Váhy na presné váženie a spoľahlivé váhy na rôzne druhy váhových základní

Priemyselné váhy: sme popredným výrobcom priemyselných váh

Váha na digitálne váženie – len tie najodolnejšie a najkvalitnejšie váhy vydržia náročné priemyselné podmienky. Bez ohľadu na to, či vaša aplikácia...

Váha na digitálne váženie – len tie najodolnejšie a najkvalitnejšie váhy vydržia náročné priemyselné podmienky. Bez ohľadu na to, či vaša aplikácia vyžaduje váženie v miligramoch alebo tonách, METTLER TOLEDO má riešenie, ktoré zodpovedá vašim potrebám. Ponúkame rad robustných priemyselných váh – vrátane stolových, paletových, koľajových, nádržových, podlahových a prispôsobených špeciálnych váh – ktoré zabezpečia vysoko presné a spoľahlivé výsledky vyžadované vašou aplikáciou.

Priemyselná váha – spoľahlivý priemyselný váhový snímač
Náš rad elektronických váhových systémov a váh ponúka široké možnosti uplatnenia v rôznych aplikáciách podľa potreby. Ponúkame priemyselné váhy v rôznych cenových hladinách, lebo chceme, aby bolo kvalitné váženie dostupné pre všetkých. Naše váhové zariadenia a priemyselné obchodné váhy možno používať na jednoduché váženie, váženie v regulovanom prostredí a iné. Ponúkame aj modely váh na mikrováženie a mnohé iné druhy váh.

Druhy váhových systémov – váhy vysokej kvality
Existuje mnoho druhov váh: mechanické systémy pre váženie, váhy pre potravinárstvo, váhy na digitálne váženie, elektronické váhy, váhy na zeleninu, vodoodolné váhy a vodoodolné váhy na spracovanie potravín. Zahŕňa to rôzne cenové hladiny, triedy presnosti váh, druhy váhových základní, rôznych výrobcov váh a rôzne doplnky k váham.   

Výrobcovia a predajcovia váh – pre spoľahlivé možnosti váženia
Spoločnosť METTLER TOLEDO sa venuje priemyselným váham a vyrába spoľahlivé váhy a doplnky – elektronické váhy, digitálne váhy, bežné váhy aj mikrováhy a mnohé iné druhy váh s rôznou presnosťou a cenou. Ako výrobca vysokokvalitných váh je spoločnosť METTLER TOLEDO pripravená obslúžiť aj výrobcov v Indii.

Vysokokvalitné stolové a podlahové váhy – priemyselné váhy
Spoločnosť METTLER TOLEDO je známa prvotriednou kvalitou svojich vysoko presných stolových, paletových, podlahových a špecializovaných mechanických a digitálnych váh. Podlahové váhy s vysokou presnosťou zaisťujú vynikajúce váženie v skladoch a logistických centrách, kým kompaktné alebo prenosné stolové váhy umožňujú kvalitné váženie v menších pracovných priestoroch a najrôznejších aplikáciách váženia. Mnohí výrobcovia váh sa objavujú na scéne nejaký čas – ale naša spoločnosť dodáva priemyselné váhy na predaj vrátane presných a spoľahlivých mechanických a iných modelov váh už viac ako 75 rokov.

Priemyselné váhy na predaj pre vaše odvetvie
Potrebujete váhu? Priemyselné váhové riešenia od spoločnosti METTLER TOLEDO vám zabezpečia spoľahlivú presnosť váženia podľa vašich potrieb. Stolové a podlahové váhy METTLER TOLEDO poskytujú vynikajúce rozlíšenie, opakovateľnosť a presnosť váženia tam, kde na tom najviac záleží. K dispozícii máme elektronické a iné vysoko presné váhy vrátane spoľahlivých a prvotriednych modelov stolových a podlahových váh pre sofistikované aplikácie, ako aj základné a pokročilé priemyselné váhy na jednoduchšie, rutinné úlohy váženia. Či potrebujete konkrétnu váhovú základňu, alebo analógové či digitálne, elektronické alebo mechanické váhy, ponúkame vám vysoko presné váhové riešenia pre vašu aplikáciu priemyselných váh.

Elektronické váhy a iné priemyselné váhy
Pokiaľ ide o digitálne a elektronické váhy v oblasti priemyselného obchodného váženia, na našu spoločnosť ako na výrobcu priemyselných váh sa môžete plne spoľahnúť. Ponúkame kvalitné váhy na priemyselné váženie za ceny primerané vašej aplikácii elektronických váh. Zistite viac o našej online ponuke priemyselných váh a o ich cenových hladinách a získajte finančne dostupné a bezproblémové riešenie pre svoju aplikáciu elektronických váh.

Stolové, podlahové a plošinové váhy pre špecializované aplikácie – modely priemyselných váh a váhových základní
Hygienický dizajn a konštrukcia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu umožňujú použitie stolových, podlahových a iných kvalitných váh METTLER TOLEDO v rozmanitých priemyselných aplikáciách, ktoré si vyžadujú dostatočnú ochranu krytom či iskrovú bezpečnosť na zmiernenie rizika výbuchu. Modely od výrobcu priemyselných váh METTLER TOLEDO dostupné v odolnom plastovom vyhotovení alebo z nehrdzavejúcej, konštrukčnej či lakovanej ocele zahŕňajú stolové, plošinové a podlahové váhy pre takmer všetky možné priemyselné potreby. Máme na predaj priemyselné váhy aj pre vás.

Priemyselné váhy na predaj do vášho odvetvia a priemyselné váhy na predaj online
Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka stolové, podlahové a iné priemyselné váhy na použitie v chemickom, farmaceutickom či potravinárskom priemysle, vo výrobe, doprave, logistike a iných odvetviach. Bez ohľadu na aplikáciu vám spoločnosť METTLER TOLEDO dokáže ponúknuť hotové váhy alebo vytvoriť na mieru prispôsobené riešenie presnej váhy podľa vašich požiadaviek na priemyselné váženie.

Kalibrácia priemyselných váh
Pravidelná kalibrácia vám pomôže zabezpečiť, že budete vďaka svojej priemyselnej váhe šetriť náklady, vyrábať kvalitne a dosahovať vyššie príjmy a zisky. Kalibrácia sa obyčajne vykonáva počas servisnej údržby spolu s kontrolou, čistením a justážou váhy. Pri použití správnych postupov a časových intervalov vám kalibrácia a údržba pomôže predísť neočakávaným výpadkom, znížiť potrebu opráv, dosiahnuť vyššiu výkonnosť aj kvalitu, zabezpečiť zhodu, šetriť suroviny atď. To je dôležité v prípade digitálnych aj klasických váh. Kalibrácia je prospešná pre všetky priemyselné váhy a pomáha im dosahovať presné výsledky pri priemyselnom vážení.

Výrobcovia váh – ďalšie výhody firiem na výrobu váh
Keďže je spoločnosť METTLER TOLEDO výrobcom váh, ponúka službu overovania správnej praxe váženia Good Weighing PracticeTM (GWP®) Verification, ktorá sa zakladá na kalibrácii s dokumentovaním neistoty merania zariadenia na váženie v reálnych prevádzkových podmienkach. Pri tomto procese sa overuje, či výkonnosť váhy vyhovuje prevádzkovým a kvalitatívnym požiadavkám, a dokumentuje sa rozsah merania, v ktorom dokáže zariadenie dosahovať opakovateľné výsledky. Sme jediným výrobcom váh, ktorý ponúka tento program. Možno ho však uplatniť na výrobky ktoréhokoľvek výrobcu váh.

Overovacia služba GWP takisto poskytuje všetky potrebné informácie na kalibráciu a skúšanie počas celej doby životnosti. To zahŕňa skúšobné metódy, intervaly, testovacie závažia, tolerancie aj štandardné prevádzkové postupy. K dispozícii je servis váh pre všetky neautomatické zariadenia na váženie bez ohľadu na značku alebo model. Všetky služby GWP môžu využiť aj výrobcovia váh v Indii.

Výrobca váh – podlahové váhy, priemyselné váhy
Presné váženie pomáha pri spracovaní surovín, zaisťovaní zhody s predpismi a zvyšovaní kvality produktov. Podlahové váhy, ako je napríklad model PFK9, umožňujú špičkový výkon v príslušnom priemyselnom odvetví pre aplikácie, ktoré vyžadujú spoľahlivosť s najlepšou dostupnou presnosťou. Podlahové váhy s rôznymi rozmermi a rôznou váživosťou sú vhodné pre náročné priemyselné aplikácie.

Priemyselné váhy – typy váh (vrátane elektronických)

Paletové váhy
Paletové váhy, ako napr. model PTA455/PTA459, umožňujú prvotriedne váženie tovaru pri jeho výrobe, balení, expedícii aj príjme. Tieto odolné, spoľahlivé paletové váhy sú vyrobené zo žiarovo pozinkovanej konštrukčnej ocele alebo z nehrdzavejúcej ocele. Vďaka širokému sortimentu doplnkov a príslušenstva splnia tieto všestranné váhy všetky vaše požiadavky.

Paletové váhy PTA sa dodávajú s kolieskami a rukoväťou, ktoré umožňujú vážiť vždy, keď vám to vyhovuje. Váhy PTA455 sa dodávajú vo vyhotovení z pozinkovanej konštrukčnej ocele pre aplikácie v suchom a vlhkom prostredí. Nerezová verzia PTA459(x) umožňuje používať elektronické váhy v mokrých aplikáciách v bezpečných aj nebezpečných priestoroch.

Výrobca váh – stolové váhy, priemyselné váhy
Plošinové váhy ICS ponúkajú špičkovú vážiacu elektroniku a intuitívne používateľské menu pre bezchybné používanie. Tieto stolové váhy umožňujú vysoký výkon kontrolného váženia, počítania, sčítavania a plnenia. Používateľom definované tlačidlá a veľký inovatívny displej zaisťujú rýchle a presné aplikácie váženia. Vďaka širokej palete váživosti a odčítateľnosti už od 0,001 g sa séria ICS bude dokonale hodiť do vašej aplikácie s priemyselnými stolovými váhami.

Výrobca váh – nádržové a špeciálne váhy
Pri vážení priemyselných nádrží, nádob, násypiek a dopravníkov si dlhodobo uchovajú presnosť len najodolnejšie a najlepšie navrhnuté snímače zaťaženia, senzory a váhové moduly. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka prvotriednu kvalitu a vysoko presné snímače zaťaženia schválené podľa celosvetovo platných noriem. Široký sortiment príslušenstva umožňuje ich jednoduchú integráciu do strojov, zariadení a nástrojov. Okrem toho poskytujú aj ochranu pred preťažením a sú odolné voči vibráciám, agresívnym surovinám, silnému vetru, teplotným výkyvom a miešacím momentom.

Digitálne váhy
Váhy na digitálne váženie a ďalšie modely priemyselných váh ponúkajú tie správne druhy váhových riešení pre váš podnik. Ako výrobca váh naša spoločnosť ponúka tie správne váhové riešenia s váhovými snímačmi podľa vašich potrieb za primeranú cenu. Ponúkame optimálnu triedu presnosti váženia pre vašu elektronickú váhovú aplikáciu. Zároveň sme jedným z popredných výrobcov so zastúpením v Indii, ktorého váhy sa hojne využívajú a zabezpečujú kvalitné váženie v rôznych priemyselných aplikáciách s rôznymi druhmi váh.

Ktoré váhy sú najlepšie?
Vďaka výrobcom priemyselných váhových snímačov prešli vážiace technológie za posledných 100 rokov dlhú cestu. Technológia digitálneho váženia a technológia POWERCELL® ponúkajú lepšiu presnosť ako staršie analógové technológie. Hlavnou výhodou z hľadiska presnosti je, že technológia POWERCELL® ponúka jedinečný prehľad o procese váženia a umožňuje zistiť problémy skôr, než môžu ovplyvniť presnosť. Tým sa obmedzujú chyby pri obsluhe a pri mnohých druhoch váh aj výpadky.

Aká je kvalitná potravinárska váha a kvalitná váha všeobecne?
Pri vážení potravín a potravinových receptúr sú kľúčové presnosť a čistota. Presnosť zabezpečuje konzistentnú chuť v každej dávke a hygienický dizajn pomáha uľahčovať proces čistenia a eliminovať riziko kontaminácie. Hľadajte váhy s konštrukciou bez žliabkov a zákutí, kde by sa mohli hromadiť ingrediencie a spôsobovať riziko krížovej kontaminácie. Dôležitá je podľa potreby aj ľahká a bezpečná demontáž a opätovná montáž.

Sú digitálne potravinárske váhy dostatočne presné na váženie podľa priemyselných noriem?
Pri príprave potravinových receptúr a vážení potravinárskych výrobkov sú veľmi dôležité čistota a presnosť. Hygienický dizajn pomáha uľahčovať proces čistenia a eliminovať riziko kontaminácie, zatiaľ čo presnosť zabezpečuje atribúty výrobkov, ako sú konzistentná chuť a textúra v každej dávke. Technológia digitálneho váženia a technológia POWERCELL® ponúkajú lepšiu presnosť ako analógové technológie. Mnohé modely ponúkajú aj dizajn navrhnutý špecificky na uľahčenie čistenia v potravinárskych aplikáciách.     

V distribučných centrách potravín, vo výrobných závodoch na hotové jedlá a v mnohých ďalších prevádzkach sú potrebné váhy na zeleninu. Spotrebitelia sa spoliehajú na stálu dostupnosť čerstvej výroby, preto je dôležité, aby boli závody vybavené váhami na zeleninu. Na váženie zeleniny je možné použiť vodoodolnú váhu, ale váhy pre potravinárstvo by mali mať aj ďalšie vlastnosti – najmä musia byť presné. Triedu presnosti váhy možno určiť ako úroveň odčítateľnosti, do ktorej váha spadá, a väčšina prevádzok, v ktorých je potrebné váženie zeleniny, si volí váhy s nižšou odčítateľnosťou. Medzi najčastejšie otázky o váhach na zeleninu a priemyselných váhach patria tieto:

  • Sú všetky vodoodolné váhy na digitálne váženie vhodné aj na váženie zeleniny?
  • Možno na digitálnej váhe na potraviny vážiť zeleninu akejkoľvek veľkosti?
  • Aká je priemerná nákupná cena váhy na zeleninu?
  • Aká je priemerná trieda presnosti váhy na zeleninu?
  • Kde si možno zakúpiť priemyselné váhy a vodoodolné váhy na spracovanie potravín?
  • Sú v Indii výrobcovia váh, od ktorých si možno váhy zakúpiť?
  • Sú dodávatelia vodoodolných váh na spracovanie potravín dostupní po celom svete?
  • Ako kontaktovať výrobcu váh v Indii?
  • Aký je rozdiel v cene váh na zeleninu v závislosti od presnosti?

Na tieto a ďalšie otázky vám radi odpovieme a radi vám poskytneme váhy pre potravinárstvo s požadovanou triedou presnosti.


Aplikácie

Váhy na priemyselné váženie

Publikácie

Literatúra na lepšie priemyselné váženie

Katalóg produktov na priemyselné váženie
Príručka o predpisoch
Príručka na zvýšenie produktivity v potravinárskom priemysle
Katalóg komponentov pre váženie

Služby

Údržba, kalibrácia a opravy

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení. 

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie
Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.