Kontrola kvality obsahu a obalov produktov - METTLER TOLEDO
Kontrola kvality obsahu a obalov produktov

Kontrola kvality obsahu a obalov produktov

Riešenia kontroly do výrobných liniek na zabezpečenie kvality a neporušenosti produktov

Zásielky výrobkov, ktoré sú neúplné alebo podradnej kvality, sú pre podnik zlou vizitkou. Výsledkom môže byť strata dôvery zákazníkov, poškodená povesť a nákladné sťahovanie z predaja. Náhodný manuálny výber vzoriek a kontrola kvality vo svojej podstate predstavujú vážne nebezpečenstvo, že sa ku koncovým používateľom dostanú produkty, ktoré nespĺňajú určené špecifikácie. Včasné odhaľovanie nedostatkov počas procesu môže pomôcť v dodržiavaní plánu výroby a predísť potrebe karantény pre podozrivé produkty v prípade problémov s kvalitou. Moderné systémy na kontrolu kvality kontrolujú 100 % produktov, čo uľahčuje identifikáciu rozsahu a zdroja problému.

 

Röntgenová kontrola

Detekcia kovov

Kontrolné váhy

Vizuálna kontrola

Integrita

X

 

X

X

Počítanie

X

 

X

X

Kontaminácia

X

X

 

X

Úrovne naplnenia

X

 

X

 X

Označovanie

   

X

Legálna metrológia

  

X

 

Úplnosť

X

 

X

X

Tvarovanie nádob

X

  

X

Záruka kvality a kontroly kvality

Záruka kvality je na rozdiel od kontroly kvality implementácia kontrol kvality a následných procesov na okamžitú nápravu akýchkoľvek zlyhaní a chýb, ktoré by mohli znížiť kvalitu predbežných produktov pri každom kroku výroby. Takže požadovanú vysokú kvalitu finálneho produktu možno plánovať a zaručiť.

Kontrola finálnej kvality je dôkazom náležitej starostlivosti a je zakotvená v mnohých potravinárskych a farmaceutických smerniciach, normách, právnych predpisoch a nariadeniach.

Moderné röntgenové kontrolné systémy dokážu vykonávať množstvo kontrol kvality vo výrobnej linke, okrem detekcie kontaminácie umožňujú napríklad aj meranie hmotnosti, počítanie komponentov, identifikáciu chýbajúcich alebo poškodených produktov, monitorovanie úrovne naplnenia, kontrolu tesnosti obalu a poškodeného balenia.

Vizuálne kontrolné systémy dokážu vykonávať kompletnú kontrolu rozmerov, vzhľadu, tvaru a uzavretia balení, ako aj kompletnú kontrolu štítkov. Vizuálne systémy možno bez obmedzenia škálovať a dokážu skontrolovať neporušenosť naplnených fliaš, priehradiek, nádob, kartónov, súprav a iných balení. Štítky zohrávajú pri balení dôležitú úlohu a možnosť kontroly správneho ID, správnosti a celkovej prezentácie, čitateľnosti a správnosti čiarových a tlačených kódov zaručí, že sa na regály predajní nikdy nedostane nesprávne zabalený produkt.

Spoločnosť METTLER TOLEDO má unikátne možnosti čerpať z aplikačných skúseností globálnej siete špecialistov v odvetví a z kompletnej palety pokročilých kontrolných technológií. Sme pripravení poskytovať najvhodnejšie riešenia na bezpečné a udržateľné zabezpečovanie   potrieb našich zákazníkov počas celej doby životnosti.

Publikácie na stiahnutie

Prípadové štúdie

Agreed, thank you!
Spoločnosť Kuchenmeister sa už 20 rokov spolieha na zariadenia na kontrolu kvality výrobkov od spoločnosti METTLER TOLEDO pri kontrole svojich aplikác...
Zhoda s bezpečnostnými a inými predpismi týkajúcimi sa mliečnych výrobkov
V mliekarenskom priemysle je dôležité nielen zvyšovať produktivitu, ale aj reagovať na faktory, ako sú meniaci sa dopyt zákazníkov, čoraz prísnejšie p...
Bonduelle: zaručená čerstvosť a rýchlosť
Nadšenie pre zeleninu: Bonduelle Deutschland GmbH je pobočkou francúzskej skupiny Bonduelle, pričom je lídrom na európskom trhu v oblasti spracovávani...
Jägermeister dôveruje technológii dynamického váženia od spoločnosti METTLER TOLEDO Garvens.
Kultový nápoj Jägermeister je tradičná značka spoločnosti Mast AG, svetoznámej vďaka okamžitej asociácii s dvoma sympatickými jeleňmi a divokou atmosf...
Spoločnosť BINA zvyšuje produktivitu a zaisťuje bezpečnosť produktov
Komplexné chápanie kvality na všetkých úrovniach a využívanie najmodernejších technológií vrátane systémov METTLER TOLEDO na kontrolu kvality produkto...

Podobné produkty

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.