Riadenie a kontrola plnenia balení - METTLER TOLEDO
Riadenie a kontrola plnenia balení

Riadenie a kontrola plnenia balení

Kontrolné zariadenia na monitorovanie, meranie a reguláciu úrovne náplne

Manuálne nastavovanie regulátorov úrovne naplnenia môže viesť k zvýšeným prestojom, odpadu z produktov a chybám obsluhy. Moderné systémy na kontrolu kvality môžu monitorovať úrovne naplnenia a automaticky prispôsobiť plniace hlavy, aby sa zabezpečilo že dosiahnete zhodu s predpismi bez plytvania cenným produktom zvýšeným odpadom alebo pri prerábaní. Schopnosť vykonať tieto merania a prispôsobenia pri plnej rýchlosti výroby môže zvýšiť produktivitu a poskytnúť vášmu podniku výraznú konkurenčnú výhodu na trhu.

Nesprávna úroveň naplnenia môže váš podnik vystaviť riziku stiahnutia produktov z predaja alebo súdnych sporov. Kontrola 100 % produktov vám pomôže eliminovať nebezpečenstvo, že svojim zákazníkom dodáte produkty s nedostatočnou hmotnosťou.

V závislosti od potreby dodržania normy váh a mier, požadovanej úrovne presnosti, typu produktov a rýchlosti linky si výrobcovia môžu na kontrolu plnenia balení vybrať z kontrolných váh, röntgenových kontrolných systémov alebo vizuálnych systémov.

Technológia gravimetrického váženia sa považuje za jedinú metódu kontroly hmotnosti poskytujúcu presné a spoľahlivé výsledky, ktoré možno overiť a sledovať na základe certifikovaných noriem hmotnosti. Preto sú kontrolné váhy zabudované priamo v linke jedinou možnosťou, ako zabezpečiť zhodu s miestnymi nariadeniami týkajúcimi sa hmotnosti a merania. Ak sú navyše náklady na produkt vysoké, výrobcovia môžu mať záujem o absolútnu presnosť pri požadovanom výkone, a to môže poskytnúť len kontrolná váha. Presná spätná väzba pre plniace zariadenia s cieľom minimalizovať nadmerné alebo nedostatočné plnenie predstavuje jeden z najvýznamnejších dôvodov na investovanie do kontrolnej váhy.

Alternatívou môže byť odhad hmoty, a to v prípadoch, ako sú kontrola častí v baleniach obsahujúcich viacero dielov, kontrola chýbajúcich alebo pokazených položiek a prípady, keď sú odchýlky hmotnosti obalového materiálu väčšie než povolené hodnoty obsahu balenia. V takomto prípade je možné použiť kontrolu röntgenovými lúčmi.

Vizuálne kontrolné systémy sú ideálne v aplikáciách, kde je potrebná kompletná prehliadka fliaš, aby sa zabezpečilo správne plnenie, označenie aj uzavretie fliaš.

Spoločnosť METTLER TOLEDO má unikátne možnosti čerpať z aplikačných skúseností globálnej siete špecialistov v odvetví a z kompletnej palety pokročilých kontrolných technológií. Sme pripravení poskytovať najvhodnejšie riešenia na bezpečné a udržateľné zabezpečovanie   potrieb našich zákazníkov počas celej doby životnosti.

Publikácie na stiahnutie

Brožúry

Prípadové štúdie

Agreed, thank you!
Spoločnosť Kuchenmeister sa už 20 rokov spolieha na zariadenia na kontrolu kvality výrobkov od spoločnosti METTLER TOLEDO pri kontrole svojich aplikác...
Zhoda s bezpečnostnými a inými predpismi týkajúcimi sa mliečnych výrobkov
V mliekarenskom priemysle je dôležité nielen zvyšovať produktivitu, ale aj reagovať na faktory, ako sú meniaci sa dopyt zákazníkov, čoraz prísnejšie p...
Bonduelle: zaručená čerstvosť a rýchlosť
Nadšenie pre zeleninu: Bonduelle Deutschland GmbH je pobočkou francúzskej skupiny Bonduelle, pričom je lídrom na európskom trhu v oblasti spracovávani...
Jägermeister dôveruje technológii dynamického váženia od spoločnosti METTLER TOLEDO Garvens.
Kultový nápoj Jägermeister je tradičná značka spoločnosti Mast AG, svetoznámej vďaka okamžitej asociácii s dvoma sympatickými jeleňmi a divokou atmosf...
Spoločnosť BINA zvyšuje produktivitu a zaisťuje bezpečnosť produktov
Komplexné chápanie kvality na všetkých úrovniach a využívanie najmodernejších technológií vrátane systémov METTLER TOLEDO na kontrolu kvality produkto...
Prípadová štúdia – kontrolné riešenia METTLER TOLEDO prinášajú istotu dodávateľom mrazených potravín
Spoločnosť frostkrone Frozen Foods GmbH vyrába mrazené potraviny – „prsty“ v Rietbergu v Nemecku. Tieto obľúbené hotové jedlá zahrnujú vyprážané, plne...
Kontrolné váhy optimalizujú a riadia plniaci proces tak, aby sa dosiahol maximálny zisk
Táto prípadová štúdia opisuje, ako spoločnosť Fawema využíva integráciu najnovšej technológie na kontrolu váženia a aký to má vplyv na celkovú účinnos...
Tri technológie na dokonalú pizzu
Tri technológie – optická kontrola, detekcia kovov a kontrolné váženie – sú rozumne skombinované.
Účinná kontrola úplnosti v spoločnosti Beiersdorf
Spoločnosť Beiersdorf využíva prispôsobené kontrolné váhy METTLER TOLEDO na účely plnenia kvalitatívnych požiadaviek na aerosólové sprejové nádoby.
Prípadová štúdia – Behringer Eisele odhaľuje svoju koncepciu kvality
Táto prípadová štúdia prezrádza, ako spoločnosť Behringer Eisele pomocou vysoko presnej kontrolnej váhy v kombinácii so systémami na rezanie tyčí spln...

Podobné produkty

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.