Riešenia na kontrolné váženie – kontrolné váženie v pohybe – METTLER TOLEDO
Systémy kontrolného váženia od spoločnosti METTLER TOLEDO

Riešenia kontrolných váh – váženie v pohybe

Najkomplexnejšie riešenia kontrolného váženia pre všetky priemyselné odvetvia.

Kontrolná váha pre ťažké aplikácie – C21 StandardLine
Kontrolná váha C23 PlusLine pre aplikácie s vysokým zaťažením
Kontrolná váha pre štandardné aplikácie – C31 StandardLine

Kontrolná váha C21 StandardLine pre aplikácie s vysokým zaťažením

Kontrolná váha C23 PlusLine pre aplikácie s vysokým zaťažením

Kontrolná váha C31 StandardLine pre štandardné aplikácie

Vďaka spoľahlivému výkonu možno tieto kontrolné váhy používať vo väčšine situácií v priemyselnej výrobe.
Kontrolná váha pre ťažké produkty vhodná pre aplikácie váženia v mokrých a suchých výrobných prostrediach.
Dynamická kontrolná váha vhodná pre štandardné aplikácie v potravinárskom a priemyselnom prostredí.
Efektívna manipulácia s výrobkami
Konfigurovateľná pomocou 90 funkcií, ktoré zvyšujú výkonnosť a produktivitu s cieľom optimalizovať prenos veľkých a ťažkých predmetov a vytvoriť stabilné podmienky váženia poskytujúce optimálne výsledky.
Spoľahlivá presnosť v suchom prostredí
Robustný model C21 je určený na použitie v suchom výrobnom prostredí v mnohých odvetviach. Vďaka odolnej konštrukcii z práškovaná ocele a otvorenému rámu sa systém série C ľahko inštaluje a čistí.
Snímače zaťaženia s technológiou EMFR alebo tenzometrické snímače zaťaženia
Model C21 je vybavený váhovými mostíkmi s elektromagnetickou kompenzáciou sily (EMFR) alebo tenzometrickými snímačmi zaťaženia so schválením MID, ktoré sú navrhnuté tak, aby odolávali vysokému zaťaženiu a minimalizovali chyby váženia.
Flexibilná manipulácia s produktmi
Vysoko prispôsobiteľná pomocou 150 funkcií na zvýšenie výkonnosti a produktivity vrátane zariadení na triedenie s ochranou proti vibráciám, ktoré zabraňujú poškodeniu výrobku.
Robustný výkon v náročných prostrediach
Tieto prispôsobiteľné kontrolné váhy na ťažké produkty majú otvorený rám a robustnú konštrukciu z nehrdzavejúcej ocele, ktorá sa ľahko čistí a je vhodná na použitie v suchých a drsných, vlhkých výrobných prostrediach.
Integrované riešenie s detekciou kovov
Model C23 je k dispozícii ako integrované riešenie s detektorom kovov Safeline ako kompaktný priestorovo úsporný kombinovaný systém, ktorý spája detekciu kontaminantov s presným vážením.
Efektívna manipulácia s výrobkami
Konfigurovateľná pomocou 100 funkcií pre plynulý prenos produktu a optimálne podmienky váženia pre širokú škálu otvorených alebo uzavretých produktov v prostredí potravinárskej a priemyselnej výroby.
Spoľahlivá presnosť v štandardných prostrediach
Vodotesný dizajn (krytie IP65) so skosenými povrchmi a voliteľnými dopravníkmi z nehrdzavejúcej ocele, ktoré podporujú postupy čistenia a minimalizujú prestoje v širokej škále výrobných prostredí.
Integrované riešenie s detekciou kovov
Model C31 ako kombinované riešenie s detektorom kovov Profile Combi LS je vhodný pre potravinárske a priemyselné segmenty s obmedzeným priestorom, kde poskytuje efektívnu detekciu kontaminantov a kontrolu hmotnosti.
Kontrolná váha pre náročné aplikácie – C33 PlusLine
Kontrolná váha C35 AdvancedLine pre pokročilé aplikácie
Farmaceutické kontrolné váhy

Kontrolná váha C33 PlusLine pre náročné aplikácie

Kontrolná váha C35 AdvancedLine pre pokročilé aplikácie

Farmaceutické kontrolné váhy

Dynamická kontrolná váha vhodná pre náročné aplikácie v potravinárskom, farmaceutickom a priemyselnom prostredí.
Dynamická kontrolná váha vhodná pre tie najkomplexnejšie aplikácie v širokom spektre potravinárskych, farmaceutických a priemyselných odvetví.
Vysoko účinné riešenia kontrolného váženia vo farmaceutike pre aplikácie serializácie, sledovania a aplikácie chránené proti neoprávnenej manipulácii
Flexibilná manipulácia s produktmi
Vysoko konfigurovateľná pomocou 200 štandardných a prispôsobiteľných funkcií pre náročné výrobné požiadavky zabezpečujúcich hladký prenos produktov a bezkonkurenčnú presnosť váženia.
Robustný výkon v náročných prostrediach
Vodotesná konštrukcia (krytie IP65) pre trvácnosť a maximálnu spoľahlivosť prevádzky v suchých aj náročných mokrých pracovných prostrediach. Otvorený dizajn a rám zaberajúci plochu len 4 stopy (122 cm) podporujú režimy čistenia a minimalizujú prestoje.
Integrované riešenie s detekciou kovov
Model C33 je k dispozícii ako integrované riešenie so širokým výberom pokročilých detektorov kovov Safeline Profile. Jeden kompaktný stroj poskytujúci vysoko efektívnu detekciu kontaminantov aj kontrolu hmotnosti.
Prispôsobená manipulácia s výrobkami
Plne prispôsobiteľné pomocou 250 softvérových a mechanických funkcií, ktoré poskytujú optimálny a plynulý prenos produktov na kontrolnú váhu a z nej, pre náročné výrobné prostredia.
Presnosť a všestrannosť v náročných prostrediach
Vodotesný dizajn (krytie IP65) s vysokovýkonnými dopravníkmi z nehrdzavejúcej ocele a ľahkou demontážou pásu. Prispôsobiteľná konštrukcia na zabezpečenie presného váženia v suchom a drsnom vlhkom výrobnom prostredí.
Kombinácie detekcie kovov, vizuálnej a röntgenovej kontroly
Model C35 môže byť integrovaný so širokou škálou technológií kontroly kvality výrobkov vrátane detekcie kovov, röntgenovej a vizuálnej kontroly v najkompaktnejšom vyhotovení v tomto odvetví, ktoré zaberá len 4 stopy (122 cm).
Maximálna bezpečnosť výrobkov
Vyššia produktivita
Dlhší čas prevádzky
Kombinované systémy série C

Kombinované systémy série C

Kombinované systémy, ktoré ochránia dobré meno vašej značky a pomocou technológie detekcie kovov, vizuálnej a röntgenovej kontroly zaistia kvalitu a bezpečnosť vašich výrobkov
Kontrolné váženie a detekcia kovov
Kombinácia technológií kontrolného váženia a detekcie kovov pomáha nájsť nežiaduce kovové kontaminanty a zvyšuje produktivitu výrobnej linky.
Kontrolné váženie a röntgenová kontrola
Kombinované systémy s technológiou kontrolného váženia a röntgenovej kontroly dokážu nájsť kontaminanty, ako sú črepy skla, kúsky plastu a úlomky kostí, ktoré detektory kovov nezaregistrujú.
Kontrolné váženie a vizuálna kontrola
Technológie kontrolného váženia a vizuálnej kontroly bránia nesprávnemu označeniu výrobkov a výrazne obmedzujú plytvanie produktmi na výrobnej linke.
Kontrolná váha pre ťažké aplikácie – C21 StandardLine

Vďaka spoľahlivému výkonu možno tieto kontrolné váhy používať vo väčšine situácií v priemyselnej výrobe.

Efektívna manipulácia s výrobkami
Konfigurovateľná pomocou 90 funkcií, ktoré zvyšujú výkonnosť a produktivitu s cieľom optimalizovať prenos veľkých a ťažkých predmetov a vytvoriť stabilné podmienky váženia poskytujúce optimálne výsledky.
Spoľahlivá presnosť v suchom prostredí
Robustný model C21 je určený na použitie v suchom výrobnom prostredí v mnohých odvetviach. Vďaka odolnej konštrukcii z práškovaná ocele a otvorenému rámu sa systém série C ľahko inštaluje a čistí.
Snímače zaťaženia s technológiou EMFR alebo tenzometrické snímače zaťaženia
Model C21 je vybavený váhovými mostíkmi s elektromagnetickou kompenzáciou sily (EMFR) alebo tenzometrickými snímačmi zaťaženia so schválením MID, ktoré sú navrhnuté tak, aby odolávali vysokému zaťaženiu a minimalizovali chyby váženia.
Kontrolná váha C23 PlusLine pre aplikácie s vysokým zaťažením

Kontrolná váha pre ťažké produkty vhodná pre aplikácie váženia v mokrých a suchých výrobných prostrediach.

Flexibilná manipulácia s produktmi
Vysoko prispôsobiteľná pomocou 150 funkcií na zvýšenie výkonnosti a produktivity vrátane zariadení na triedenie s ochranou proti vibráciám, ktoré zabraňujú poškodeniu výrobku.
Robustný výkon v náročných prostrediach
Tieto prispôsobiteľné kontrolné váhy na ťažké produkty majú otvorený rám a robustnú konštrukciu z nehrdzavejúcej ocele, ktorá sa ľahko čistí a je vhodná na použitie v suchých a drsných, vlhkých výrobných prostrediach.
Integrované riešenie s detekciou kovov
Model C23 je k dispozícii ako integrované riešenie s detektorom kovov Safeline ako kompaktný priestorovo úsporný kombinovaný systém, ktorý spája detekciu kontaminantov s presným vážením.
Kontrolná váha pre štandardné aplikácie – C31 StandardLine

Dynamická kontrolná váha vhodná pre štandardné aplikácie v potravinárskom a priemyselnom prostredí.

Efektívna manipulácia s výrobkami
Konfigurovateľná pomocou 100 funkcií pre plynulý prenos produktu a optimálne podmienky váženia pre širokú škálu otvorených alebo uzavretých produktov v prostredí potravinárskej a priemyselnej výroby.
Spoľahlivá presnosť v štandardných prostrediach
Vodotesný dizajn (krytie IP65) so skosenými povrchmi a voliteľnými dopravníkmi z nehrdzavejúcej ocele, ktoré podporujú postupy čistenia a minimalizujú prestoje v širokej škále výrobných prostredí.
Integrované riešenie s detekciou kovov
Model C31 ako kombinované riešenie s detektorom kovov Profile Combi LS je vhodný pre potravinárske a priemyselné segmenty s obmedzeným priestorom, kde poskytuje efektívnu detekciu kontaminantov a kontrolu hmotnosti.
Kontrolná váha pre náročné aplikácie – C33 PlusLine

Dynamická kontrolná váha vhodná pre náročné aplikácie v potravinárskom, farmaceutickom a priemyselnom prostredí.

Flexibilná manipulácia s produktmi
Vysoko konfigurovateľná pomocou 200 štandardných a prispôsobiteľných funkcií pre náročné výrobné požiadavky zabezpečujúcich hladký prenos produktov a bezkonkurenčnú presnosť váženia.
Robustný výkon v náročných prostrediach
Vodotesná konštrukcia (krytie IP65) pre trvácnosť a maximálnu spoľahlivosť prevádzky v suchých aj náročných mokrých pracovných prostrediach. Otvorený dizajn a rám zaberajúci plochu len 4 stopy (122 cm) podporujú režimy čistenia a minimalizujú prestoje.
Integrované riešenie s detekciou kovov
Model C33 je k dispozícii ako integrované riešenie so širokým výberom pokročilých detektorov kovov Safeline Profile. Jeden kompaktný stroj poskytujúci vysoko efektívnu detekciu kontaminantov aj kontrolu hmotnosti.
Kontrolná váha C35 AdvancedLine pre pokročilé aplikácie

Dynamická kontrolná váha vhodná pre tie najkomplexnejšie aplikácie v širokom spektre potravinárskych, farmaceutických a priemyselných odvetví.

Prispôsobená manipulácia s výrobkami
Plne prispôsobiteľné pomocou 250 softvérových a mechanických funkcií, ktoré poskytujú optimálny a plynulý prenos produktov na kontrolnú váhu a z nej, pre náročné výrobné prostredia.
Presnosť a všestrannosť v náročných prostrediach
Vodotesný dizajn (krytie IP65) s vysokovýkonnými dopravníkmi z nehrdzavejúcej ocele a ľahkou demontážou pásu. Prispôsobiteľná konštrukcia na zabezpečenie presného váženia v suchom a drsnom vlhkom výrobnom prostredí.
Kombinácie detekcie kovov, vizuálnej a röntgenovej kontroly
Model C35 môže byť integrovaný so širokou škálou technológií kontroly kvality výrobkov vrátane detekcie kovov, röntgenovej a vizuálnej kontroly v najkompaktnejšom vyhotovení v tomto odvetví, ktoré zaberá len 4 stopy (122 cm).
Farmaceutické kontrolné váhy

Vysoko účinné riešenia kontrolného váženia vo farmaceutike pre aplikácie serializácie, sledovania a aplikácie chránené proti neoprávnenej manipulácii

Maximálna bezpečnosť výrobkov
Vyššia produktivita
Dlhší čas prevádzky
Kombinované systémy série C

Kombinované systémy, ktoré ochránia dobré meno vašej značky a pomocou technológie detekcie kovov, vizuálnej a röntgenovej kontroly zaistia kvalitu a bezpečnosť vašich výrobkov

Kontrolné váženie a detekcia kovov
Kombinácia technológií kontrolného váženia a detekcie kovov pomáha nájsť nežiaduce kovové kontaminanty a zvyšuje produktivitu výrobnej linky.
Kontrolné váženie a röntgenová kontrola
Kombinované systémy s technológiou kontrolného váženia a röntgenovej kontroly dokážu nájsť kontaminanty, ako sú črepy skla, kúsky plastu a úlomky kostí, ktoré detektory kovov nezaregistrujú.
Kontrolné váženie a vizuálna kontrola
Technológie kontrolného váženia a vizuálnej kontroly bránia nesprávnemu označeniu výrobkov a výrazne obmedzujú plytvanie produktmi na výrobnej linke.

Služby

Globálne služby, školenia a podpora od lídra v oblasti systémov kontrolného váženia

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre zariadenia na kontrolu výrobkov po celú dobu životnosti, od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu, až po opravy zariadení.

Publikácie na stiahnutie

Stiahnite si biele knihy, príručky a inú dokumentáciu o kontrolnom vážení

Kalkulačka návratnosti

Zistite, koľko môžete ušetriť vďaka technológiám kontrolného váženia

Najčastejšie otázky

Čo je to kontrolná váha?

Kontrolná váha je vysoko presný vážiaci nástroj. Je navrhnutá na kontrolu hmotnosti jednotlivých produktov počas výrobného procesu na výrobných linkách.

Kontrolné váhy sa používajú predovšetkým ako súčasť programu kontroly kvality vo výrobe. Ich výsledky váženia sú potrebné na zaručenie zhody výrobných závodov s miestnymi zákonmi a nariadeniami o balení počas výroby.  

Kontrolná váha zaistí, aby mal každý produkt opúšťajúci výrobnú linku tú správnu hmotnosť. Tieto zariadenia sú kľúčom k tomu, aby výrobcovia dodávali kvalitné produkty, ktoré podporujú vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov. Predávanie produktov s nedostatočnou hmotnosťou môže spoločnostiam priniesť pokuty alebo iné postihy. Produkty s nadmernou hmotnosťou prinášajú nákladné plytvanie produktom, ktorému sa dá vyhnúť. Kontrolné váhy možno použiť takmer v každom odvetví ako súčasť efektívneho systému na zabezpečenie kvality. Ide o nasledujúce odvetvia:

 • Potravinársky priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Kozmetický priemysel
 • Nápojový priemysel
 • Preprava/logistika
 • Chemický priemysel
 • Automobilový priemysel
 • Výroba kovov a výrobné odvetvia

Aké sú komponenty kontrolnej váhy?

Typický systém kontrolného váženia pozostáva z nasledujúcich komponentov:

 • Vstupná časť
 • Časť váženia so snímačom zaťaženia
 • Výstupná časť so zariadením na triedenie/vyradenie nevhodných kusov
 • Váhový terminál ako používateľské rozhranie
 • Pevný rám minimalizujúci vibrácie

Bežne sa používajú rôzne konštrukcie kontrolných váh: Detaily komponentov použitých na zostavenie kontrolných váh sa líšia v závislosti od spôsobu ich použitia. Vlastnosti vážených položiek a okolité prostredie sú ďalšie faktory, ktoré majú výrazný vplyv na konštrukciu.


  Aký je rozdiel medzi statickou a dynamickou kontrolnou váhou?

  Hlavné rozdiely medzi statickou a dynamickou kontrolnou váhou sú nasledujúce:

  1. Statické kontrolné váhy merajú hmotnosť produktov, ktoré sú v pokoji. Dynamické kontrolné váhy vážia produkty v pohybe.
  2. Statické kontrolné váhy sa používajú na manuálne váženie produktov alebo na kontrolné váženie vzoriek. Dynamické kontrolné váhy automaticky kontrolujú 100 % vyrobených produktov
  3. Statické kontrolné váženie je proces náročný na prácu. Vyžaduje manuálne odváženie produktu, zaznamenanie výsledku a následné odstránenie produktu pre ďalší postup váženia. Dynamické kontrolné váženie je úplne automatické. Produkty sa odvážia pri prechode výrobnou linkou, pričom výrobky s nevyhovujúcou hmotnosťou sú vyradené z výrobnej linky automatickými zariadeniami na vyraďovanie, ako sú pneumatické tlačné ramená alebo vzduchové dýzy.

  Statické kontrolné váhy

  • Stolové váhy používané na manuálnu kontrolu hmotnosti  a porciovanie produktov alebo na kontrolu vzoriek
  • Navrhnuté tak, aby umožňovali rýchle a presné kontrolné váženie a porciovanie
  • K dispozícii v mnohých variantoch a veľkostiach pre ergonomické pracovné postupy
  • Umožňujú integráciu do systémov na správu údajov na účely sledovania a analýzy údajov
  • Rýchla a pohodlná tlač etikiet

  Dynamické kontrolné váhy

  • Vážia produkty v pohybe.
  • Automaticky kontrolujú hmotnosť 100 % produktov
  • Vykonávanie testov vzoriek pre hlásenia o čistej hmotnosti a hmotnosti tary, ktoré spĺňajú požiadavky hlásení o overení dodržiavania predpisov týkajúcich sa mier a váh a hmotnosti tary balení

  Statické aj dynamické kontrolné váhy sa používajú vo väčšine výrobných prostredí, pričom statické kontrolné váhy sa bežne používajú v nasledujúcich situáciách:

  • Určenie cieľových hmotností pre dynamické kontrolné váhy
  • Vykonávanie testov vzoriek pre hlásenia o čistej hmotnosti a hmotnosti tary, ktoré spĺňajú požiadavky hlásení o overení dodržiavania predpisov týkajúcich sa mier a váh a hmotnosti tary balení

  Výber systému kontrolného váženia používaného na výrobnej linke zvyčajne závisí od požiadaviek a procesov danej aplikácie.


  Prečo používať kontrolnú váhu vo vašej výrobe?

  Kontrolné váhy sú kľúčovou súčasťou výrobných procesov, keďže dokážu nielen vážiť, ale aj optimalizovať celý výrobný proces. Medzi výhody kontrolnej váhy patrí:

  • vyhnutie sa nákladným pokutám so 100 % kontrolou hmotnosti
  • synchronizované prevádzkovanie náplní
  • šetrenie materiálu, ktoré zvyšuje počet výrobkov a zisky
  • zlepšenie výrobných procesov a efektívnosti zariadenia
  • šetrenie pracovných a personálnych nákladov
  • zníženie počtu nesprávne vyradených výrobkov a nutnosti prepracovania
  • zachovávanie dobrého mena vašej značky

  Okrem toho, kontrolná váha môže zlepšiť celkovú efektívnosť zariadenia (OEE) a tým znížiť celkové náklady na vlastníctvo (TCO).


   Vysoko univerzálne riešenia kontrolného váženia

   Štandardné riešenia od spoločnosti METTLER TOLEDO na kontrolu váhy produktov, ako aj riešenia značne prispôsobené zákazníkovi, sú vyrobené tak, aby vyhovovali vašim špecifickým aplikáciám a prostrediu rovnako ako požiadavkám legislatívy a priemyselného odvetvia.
   Prinášame zvyšovanie produktivity a ziskovosti vďaka najrozsiahlejšiemu radu kontrolných váh pre potravinársky, nápojový, farmaceutický, chemický a nepotravinársky priemysel.

   K dispozícii je široký rad veľkostí a konfigurácií (ako viaclinkové kontrolné váhy, rôzne zariadenia na triedenie, dizajny pásov a systémy vedenia výrobkov) na spracovanie takmer každého typu nádoby alebo balenia, a to aj pri vysokej rýchlosti výroby. Tým sa zabezpečí presná dodávka produktu, zníženie množstva odpadu a optimalizované výrobné postupy.


    Vysoká úroveň prijatia zo strany obsluhy

    Inovatívne ovládače v štýle prístrojovej dosky a intuitívne viacjazyčné obslužné rozhranie umožňujú rýchle a bezchybné nastavenie a výmenu výrobkov, čo zabezpečí maximálny čas prevádzky a maximálnu produktivitu. Možnosť krytia IP69k vhodného na drsnejšie umývanie a integrovaná detekcia kovov a röntgenová technológia završujú pôsobivé vlastnosti ponuky kontrolných váh od spoločnosti METTLER TOLEDO.


    Obchodné prehliadky a výstavy
    Product Inspection Spare Part Kits
    Product Inspection Service Partner
    Product Inspection User Training
    Checkweighing Guide
    Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.