Riešenia kontrolných váh

Riešenia kontrolných váh

Vysokovýkonné váhové riešenia pre všetky odvetvia

Dynamické riešenia kontrolného váženia s certifikátom MID na zabezpečenie zhody s metrologickými predpismi a na riadenie kvality v odvetviach, ako je výroba z mäsa, hydiny a morských plodov, farmaceutický a kozmetický priemysel, príprava hotových jedál či výroba detských potravín.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je to kontrolná váha?

Kontrolná váha je vysoko presný vážiaci prístroj. Je navrhnutá na kontrolu hmotnosti jednotlivých produktov počas výrobného procesu na výrobných linkách.

Kontrolné váhy sa používajú predovšetkým ako súčasť programu kontroly kvality vo výrobe. Ich výsledky váženia sú potrebné na zaručenie zhody výrobných závodov s miestnymi zákonmi a nariadeniami o balení počas výroby.  

Kontrolná váha zaistí, aby mal každý produkt opúšťajúci výrobnú linku tú správnu hmotnosť. Tieto zariadenia sú kľúčom k tomu, aby výrobcovia dodávali kvalitné produkty, ktoré podporujú vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov. Predávanie produktov s nedostatočnou hmotnosťou môže spoločnostiam priniesť pokuty alebo iné postihy. Produkty s nadmernou hmotnosťou prinášajú nákladné plytvanie produktom, ktorému sa dá vyhnúť. Kontrolné váhy možno použiť takmer v každom odvetví ako súčasť efektívneho systému na zabezpečenie kvality. Ide o nasledujúce odvetvia:

 • Potravinársky priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Kozmetický priemysel
 • Nápojový priemysel
 • Preprava/logistika
 • Chemický priemysel
 • Automobilový priemysel
 • Výroba kovov a výrobné odvetvia

Aké sú komponenty kontrolnej váhy?

Typický systém kontrolného váženia pozostáva z nasledujúcich komponentov:

 • Vstupná časť
 • Časť váženia so snímačom zaťaženia
 • Výstupná časť so zariadením na triedenie/vyradenie nevhodných kusov
 • Váhový terminál ako používateľské rozhranie
 • Pevný rám minimalizujúci vibrácie

Bežne sa používajú rôzne konštrukcie kontrolných váh: Detaily komponentov použitých na zostavenie kontrolných váh sa líšia v závislosti od spôsobu ich použitia. Výrazný vplyv na konštrukciu majú aj vlastnosti vážených položiek a okolité prostredie.

Aký je rozdiel medzi statickou a dynamickou kontrolnou váhou?

Hlavné rozdiely medzi statickou a dynamickou kontrolnou váhou sú nasledujúce:

 1. Statické kontrolné váhy merajú hmotnosť produktov, ktoré sú v pokoji. Dynamické kontrolné váhy vážia produkty v pohybe.
 2. Statické kontrolné váhy sa používajú na manuálne váženie produktov alebo na kontrolné váženie vzoriek. Dynamické kontrolné váhy automaticky kontrolujú 100 % vyrobených produktov
 3. Statické kontrolné váženie je proces náročný na prácu. Vyžaduje manuálne odváženie produktu, zaznamenanie výsledku a následné odstránenie produktu pre ďalší postup váženia. Dynamické kontrolné váženie je úplne automatické. Produkty sa odvážia pri prechode výrobnou linkou, pričom výrobky s nevyhovujúcou hmotnosťou sú vyradené z výrobnej linky automatickými zariadeniami na vyraďovanie, ako sú pneumatické tlačné ramená alebo vzduchové dýzy.

Statické kontrolné váhy

 • Stolové váhy používané na manuálnu kontrolu hmotnosti  a porciovanie produktov alebo na kontrolu vzoriek
 • Navrhnuté tak, aby umožňovali rýchle a presné kontrolné váženie a porciovanie
 • K dispozícii v mnohých variantoch a veľkostiach pre ergonomické pracovné postupy
 • Umožňujú integráciu do systémov na správu údajov na účely sledovania a analýzy údajov
 • Rýchla a pohodlná tlač etikiet

Dynamické kontrolné váhy

 • Vážia produkty v pohybe.
 • Automaticky kontrolujú hmotnosť 100 % produktov
 • Vykonávanie testov vzoriek pre hlásenia o čistej hmotnosti a hmotnosti tary, ktoré spĺňajú požiadavky hlásení o overení dodržiavania predpisov týkajúcich sa mier a váh a hmotnosti tary balení

Statické aj dynamické kontrolné váhy sa používajú vo väčšine výrobných prostredí, pričom statické kontrolné váhy sa bežne používajú v nasledujúcich situáciách:

 • Určenie cieľových hmotností pre dynamické kontrolné váhy
 • Vykonávanie testov vzoriek pre hlásenia o čistej hmotnosti a hmotnosti tary, ktoré spĺňajú požiadavky hlásení o overení dodržiavania predpisov týkajúcich sa mier a váh a hmotnosti tary balení

Výber systému kontrolného váženia používaného na výrobnej linke zvyčajne závisí od požiadaviek a procesov danej aplikácie.

Prečo používať vo výrobe kontrolnú váhu?

Kontrolné váhy sú kľúčovou súčasťou výrobných procesov, keďže dokážu nielen vážiť, ale aj optimalizovať celý výrobný proces. Medzi výhody kontrolnej váhy patrí:

 • vyhnutie sa nákladným pokutám so 100 % kontrolou hmotnosti
 • synchronizované prevádzkovanie náplní
 • šetrenie materiálu, ktoré zvyšuje počet výrobkov a zisky
 • zlepšenie výrobných procesov a efektívnosti zariadenia
 • šetrenie pracovných a personálnych nákladov
 • zníženie počtu nesprávne vyradených výrobkov a nutnosti prepracovania
 • zachovávanie dobrého mena vašej značky

Okrem toho, kontrolná váha môže zlepšiť celkovú efektívnosť zariadenia (OEE) a tým znížiť celkové náklady na vlastníctvo (TCO).

Vysoko univerzálne riešenia kontrolných váh METTLER TOLEDO

Štandardné riešenia od spoločnosti METTLER TOLEDO na kontrolu hmotnosti výrobkov, ako aj riešenia značne prispôsobené zákazníkovi, sú vyrobené tak, aby vyhovovali vašim špecifickým aplikáciám a prostrediu rovnako ako požiadavkám legislatívy a priemyselného odvetvia.
Prinášame zvyšovanie produktivity a ziskovosti pomocou najrozsiahlejšiemu radu kontrolných váh pre potravinársky, nápojový, farmaceutický, chemický a nepotravinársky priemysel.

K dispozícii je široký rad veľkostí a konfigurácií (ako viaclinkové kontrolné váhy, rôzne zariadenia na triedenie, dizajny pásov a systémy vedenia výrobkov) na spracovanie takmer každého typu nádoby alebo balenia, a to aj pri vysokej rýchlosti výroby. Tým sa zabezpečí presná dodávka produktu, zníženie množstva odpadu a optimalizácia výrobných postupov.

Pozitívne reakcie zo strany obsluhy

Inovatívne ovládače v štýle prístrojovej dosky a intuitívne viacjazyčné obslužné rozhranie umožňujú rýchle a bezchybné nastavenie a výmenu výrobkov, čo zabezpečí maximálny čas prevádzky a maximálnu produktivitu. Možnosť krytia IP69K vhodného na umývanie pod vysokým tlakom a integrovaná detekcia kovov a röntgenová technológia dopĺňajú pôsobivé vlastnosti ponuky kontrolných váh METTLER TOLEDO.