Processanalyskatalog 2020
 
Meny
Catalog

Processanalyskatalog 2020

Catalog

Mätningslösningar för industriella användningar – Processanalyskatalog för 2020

Processanalyskatalog
Processanalyskatalog

METTLER TOLEDO:s processanalyskatalog 2020 ger en komplett översikt över lösningar för analytiska mätningar i processvätsketillämpningar, övervakning av rent vatten och gasfasmätning.

Processanalyskatalogen ger uppdaterad information om utrustning för mätning av några av de viktigaste analysparametrarna, inklusive:

  • pH och ORP
  • upplöst syre
  • och konduktivitet.

METTLER TOLEDO fortsätter sin innovativa bana inom analysfältet, därför hittar du även information om unika lösningar som:

Ladda ner din kostnadsfria processanalyskatalog idag.

Processanalyskatalogen omfattar detaljer om METTLER TOLEDO:s tre viktigaste grupper av lösningar:

Affärsenheten Ingold fokuserar på inbyggda analytiska mätningslösningar för industriella processer inom bioteknologi, läkemedel, kemi, samt livsmedels- och dryckesindustrin. Analytiska parametrar för Ingold som täcks i processanalyskatalogen omfattar pH, redox och ORP, löst koldioxid (CO2), upplöst syre (O2), turbiditet och optisk densitet samt konduktivitet.

Affärsenheten Thornton är världsledande inom analys av rent vatten. Läkemedels-, bioteknik-, el- och mikroelektronikbranschen världen över förlitar sig på Thornton-instrumenten. Processanalyskatalogen tillhandahåller detaljer om Thornton-lösningar för rent och ultrarent vatten, samt USP-reglerat vatten för mätning av konduktivitet/resistivitet, pH, upplöst syre (O2), upplöst ozon (O3), totalt organiskt kol (TOC), natrium, kiseldioxid, klorid och sulfat, samt mikrobiell förorening.

METTLER TOLEDO tillhandahåller även lösningar för gasanalys, inklusive amperometriska sensorer och justerbara diodlaseranalysatorer (TDL). De unika in-situ TDL-analysatorerna av sensortyp som omfattas i processanalyskatalogen mäter parametrar inklusive syre (O2), koldioxid (CO2), fukt (H2O), vätesulfid (H2S), väteklorid (HCl), metan (CH4) och ammoniak (NH3).

Processanalyskatalogen omfattar även information om Intelligent Sensor Management (ISM®)-tekniken, en digital sensorplattform som bidrar till att säkerställa tillförlitliga mätningar och maximerar mätningens drifttid via unika prediktiva diagnosverktyg.

Ladda ner din processanalyskatalog idag för att se METTLER TOLEDO:s breda utbud av analysparametrar.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.