Konduktivitetsmätare | Konduktivitetsövervakning i process och vatten
konduktivitetsmätare

Konduktivitetsmätare och analysatorer

Tillförlitlig in-line konduktivitetsövervakning i process och vatten

Dessa konduktivitetsanalysatorer används för att mäta elektrolytisk konduktivitet (EC), en allmänt använd analytisk parameter för analys av vattnets renhet, för kontroll av kemiska processer och inom industriella avloppstillämpningar. Dessa in-line-EC-mätare ger tillförlitliga mätningar för att säkerställa processkontroll. METTLER TOLEDOs portfölj med digitala ISM-konduktivitetsmätare underlättar kalibreringsprocesser, säkerställer signaltillförlitlighet och möjliggör breda mätområden.

Ring för offert
020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är en konduktivitetsanalysator?

En konduktivitetsanalysator är ett system som används för in-line konduktivitetsmätningar, vanligtvis i industriella processer eller system för rent vatten. En konduktivitetsanalysator består i allmänhet av tre komponenter: en konduktivitetssensor, en transmitter och en processanpassning eller en kapslingsenhet. Tillsammans utgör dessa tre delar en processkonduktivitetsanalysator som används för att kontrollera konduktiviteten i en industriell miljö. METTLER TOLEDO erbjuder ett brett sortiment av olika konduktivitetssensorer för att uppfylla dina in-line-konduktivitetsmätningsbehov.

Vad är konduktivitet?

Elektrisk konduktivitet är ett materials förmåga att leda elektrisk ström. Det mäts i allmänhet med en elektrisk konduktivitetsmätare (EC-mätare) eller konduktivitetsanalysator.

Vad är resistivitet?

Elektrisk resistivitet är det inverterade värdet av konduktiviteten. Resistivitet är ett materials inneboende motstånd mot ett flöde av elektrisk ström.

Hur mäter jag konduktivitet?

Man började mäta elektrisk konduktivitet med EC-mätare för många år sedan, och än idag är det en viktig analytisk parameter som ofta används. In-line-EC-mätare, även kallade konduktivitetsanalysatorer, erbjuder ett enkelt och ekonomiskt sätt att ge en indikation på konduktiviteten hos det uppmätta mediet. Den utmärkta pålitligheten och känsligheten, det snabba svaret och den relativt låga kostnaden för en konduktivitetsanalysator gör konduktivitet till ett värdefullt och lättanvänt verktyg för kvalitetskontroll. I vissa tillämpningar kontrolleras renheten hos ett material genom mätning av dess resistivitet (det inverterade värdet av konduktiviteten).