Analys av mikrobiell kontaminering och TOC-mätning i realtid

  TOC Analysator

  Analys av mikrobiell kontaminering och TOC-mätning i realtid

   

  Övervaka organisk förorening med vår TOC Analysator online

  Thorntons sensor och analysatorer för totalt organiskt kol ger snabb, kontinuerlig mätning av organiska föroreningar i ppb-nivå. De utnyttjar beprövad mätteknik för UV-oxidation och konduktivitet för att på ett effektivt sätt bestämma TOC-koncentrationer.

  Vårt utbud av TOC-instrument online

  • Uppfyller farmaceutiska krav i USP <643>, <645> och EP 2.2.44.
  • Uppfyller kraven för övervakning av ultrarent vatten vid halvledartillverkning
  • Diagnostisk med intelligent sensorhantering

   

   
  7000RMS Bioburden Analyzer
  5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer
  450TOC bärbar analysator för totalt organiskt kol

  7000RMS Analysator för kvarvarande organismer

  5000TOCi-analysator för totalt organiskt kol

  450TOC bärbar analysator för totalt organiskt kol

  Laserinducerad fluorescensteknik (LIF) ger omedelbar detektering och kvantifiering av mikroorganismer och inerta partiklar. Minskar antalet labbmätningar och ökar produktsäkerheten.
  Ger kontinuerlig, snabb och tillförlitlig kontroll av TOC-nivån i olika tillämpningar. Med kontinuerliga online-mätningar säkerställer 5000TOCi-sensorn att TOC-avvikelser inte kommer att missas.
  Med den teknik som finns tillgänglig idag, är det bevisat att 450TOC har den snabbaste responsen av bärbara/portabla analysatorer. Genom att erhålla snabba, enkla och prisvärda kontroller av vattensy...
  Hög känslighet
  Detektion av gränsen för en kolonibildande enhet (CFU).
  Enkel att använda
  Ingen provförberedelse, färgning eller reagens krävs. Styrs via Touchskärm.
  Konfigureras efter behov
  Användaren ställer själv in gränsvärden för larm och meddelanden.
  Minimalt underhåll
  Inga rörliga delar. Automatisk saneringsfunktion.
  Uppfyller krav för USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP och JP16
  för läkemedelsindustrin
  Minskar kraftigt journalföringen för utsläpp av vatten
  genom förenklad datainsamling med innovativa "Peak and Average"-mätningar
  Förbättrar kvaliteten och tillförlitligheten
  av kalibrering och System Suitability Testing (SST)
  Kopplas samman med M800 multiparameters analysator/transmitter
  Minska provtagningstiden med 75 %
  eller mer med resultat som eliminerar förseningar i labanalyser
  Dubbla USB-portar möjliggör samtidig USB-skrivarfunktion
  och datainsamling till ett USB-minne
  Fullt kompatibel med USP<643>, EP2.2.44, Ch P
  och JP16 för att uppfylla läkemedelsindustrins regelkrav.
  Sköljningsverifieringssystemet 1500RV
  4000TOC-sensor för totalt organiskt kol
  TOC-pumpmodul

  Sköljningsverifieringssystemet 1500RV

  4000TOC-sensor för totalt organiskt kol

  TOC-pumpmodul

  Sköljningsverifieringssystemet 1500RV är en helt integrerad lösning för kontroll av totalt organiskt kol och ledningsförmåga.
  Använder beprövad ultraviolett (UV) oxidation med differentialkonduktivitet för att effektivt bestämma TOC-koncentrationer. Tillsammans med M300:s enkanaliga givare erbjuds en kostnadseffektiv lösning...
  Ger ett mycket stabilt, kontinuerligt flöde av vatten till TOC-sensorn för att säkerställa tillförlitlig och konsekvent prestanda för TOC-mätning.
  Reduce CIP Costs
  by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
  Maximize Production System Uptime
  with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
  Quickly complete installation and startup
  with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
  Tillhandahåller en kostnadseffektiv lösning för kontinuerlig TOC-övervakning
  att möta kraven i de flesta farmakopéer
  Enkel och ekonomisk integration i vattenrenings- och distributionssystem.
  Designad för enkelt gränssnitt med enkanalig M300-givare
  för processmätning i realtid
  För applikationer där systemtrycket är för lågt för att ge
  tillräckligt flöde genom TOC-sensorn
  För lågtrycksapplikationer där systemtrycket kan variera rutinmässigt under driften
  7000RMS Bioburden Analyzer

  Laserinducerad fluorescensteknik (LIF) ger omedelbar detektering och kvantifiering av mikroorganismer och inerta partiklar. Minskar antalet labbmätningar och ökar produktsäkerheten.

  Hög känslighet
  Detektion av gränsen för en kolonibildande enhet (CFU).
  Enkel att använda
  Ingen provförberedelse, färgning eller reagens krävs. Styrs via Touchskärm.
  Konfigureras efter behov
  Användaren ställer själv in gränsvärden för larm och meddelanden.
  Minimalt underhåll
  Inga rörliga delar. Automatisk saneringsfunktion.
  5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer

  Ger kontinuerlig, snabb och tillförlitlig kontroll av TOC-nivån i olika tillämpningar. Med kontinuerliga online-mätningar säkerställer 5000TOCi-sensorn att TOC-avvikelser inte kommer att missas.

  Uppfyller krav för USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP och JP16
  för läkemedelsindustrin
  Minskar kraftigt journalföringen för utsläpp av vatten
  genom förenklad datainsamling med innovativa "Peak and Average"-mätningar
  Förbättrar kvaliteten och tillförlitligheten
  av kalibrering och System Suitability Testing (SST)
  Kopplas samman med M800 multiparameters analysator/transmitter
  450TOC bärbar analysator för totalt organiskt kol

  Med den teknik som finns tillgänglig idag, är det bevisat att 450TOC har den snabbaste responsen av bärbara/portabla analysatorer. Genom att erhålla snabba, enkla och prisvärda kontroller av vattensy...

  Minska provtagningstiden med 75 %
  eller mer med resultat som eliminerar förseningar i labanalyser
  Dubbla USB-portar möjliggör samtidig USB-skrivarfunktion
  och datainsamling till ett USB-minne
  Fullt kompatibel med USP<643>, EP2.2.44, Ch P
  och JP16 för att uppfylla läkemedelsindustrins regelkrav.
  Sköljningsverifieringssystemet 1500RV

  Sköljningsverifieringssystemet 1500RV är en helt integrerad lösning för kontroll av totalt organiskt kol och ledningsförmåga.

  Reduce CIP Costs
  by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
  Maximize Production System Uptime
  with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
  Quickly complete installation and startup
  with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
  4000TOC-sensor för totalt organiskt kol

  Använder beprövad ultraviolett (UV) oxidation med differentialkonduktivitet för att effektivt bestämma TOC-koncentrationer. Tillsammans med M300:s enkanaliga givare erbjuds en kostnadseffektiv lösning...

  Tillhandahåller en kostnadseffektiv lösning för kontinuerlig TOC-övervakning
  att möta kraven i de flesta farmakopéer
  Enkel och ekonomisk integration i vattenrenings- och distributionssystem.
  Designad för enkelt gränssnitt med enkanalig M300-givare
  för processmätning i realtid
  TOC-pumpmodul

  Ger ett mycket stabilt, kontinuerligt flöde av vatten till TOC-sensorn för att säkerställa tillförlitlig och konsekvent prestanda för TOC-mätning.

  För applikationer där systemtrycket är för lågt för att ge
  tillräckligt flöde genom TOC-sensorn
  För lågtrycksapplikationer där systemtrycket kan variera rutinmässigt under driften

  Service

  Dokumentation

  Broschyrer

  Process Analytical Solutions - Optimizing Pharmaceutical Processes
  Production processes and Purified Water quality can be assured through monitoring analytical parameters. For every stage of the manufacture of pharmac...
  Family Flyer: Continuous At-Line Microbial Monitoring For Pharmaceutical Waters
  METTLER TOLEDO Thornton’s 7000RMS is an at-line analyzer for real-time measurement of microbial contamination (bioburden) in pharmaceutical water.
  MT Service brochure: A Partner You Can Trust to Get It Right from the Start
  This brochure describes how METTLER TOLEDO support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from setup and configuration...
  Pure Water Analytics A Step Ahead for Pharmaceutical Compliance
  Topics covered in this brochure are: Pharmaceutical Water conductivity and Total Organic Carbon Requirements, instruments that meet USP Purified Water...

  Fallstudier

  Kundcase om turbiditetsmätare
  Vid öltillverkning bestäms den slutgiltiga produktens kvalitet till stor del av vörtens kvalitet. En av Brasiliens största öltillverkare uppfyller int...
  In-line TOC Monitoring Reduces Production Downtime
  An off-line TOC monitor missed critical diagnosis in a newly installed Water for Injection (WFI) storage tank. After installation of Thornton's on-lin...
  Ultrarent vatten för högsta möjliga effektivitet hos solcellerna
  Vid framställning av solplattor och solceller ställs högsta möjliga krav på renheten i vattnet som används för rengöring och sköljning. Moderna konduk...
  450TOC Portable Total Organic Carbon Analyzer
  Global pharmacopeia regulations are driving TOC monitoring needs and taking up more technician time. The new portable 450TOC analyzer is a convenient...
  Less Lab Testing and More System Uptime at French Medical Device Company
  For a producer of medical biopolymers, quality from the purified water loop must be very high, and out-of-spec conditions responded to immediately. Sw...

  Program

  5000TOC Sensor - Total Organic Carbon Measurement in the Power Plant
  This Application Note explains why total organic carbon (TOC) has been identified as an important measurement in power plant chemistry.
  The impact of TOC in UPW systems for the Electronics Industry
  Pure and Ultrapure water production requires the monitoring of organic contamination throughout the treatment process. The 5000TOC sensor provides con...
  Problem of Organics in Power Plant Waters
  While most efforts at producing pure water are aimed at removing minerals, these processes do not necessarily remove organic compounds. There is an in...

  MSDS för TOC

  Produktdokumentation

  Operation Manual for 7000RMS Microbial Detection Analyzer
  The METTLER TOLEDO Thornton 7000RMS (Real-time Microbial Detection System) is suitable for monitoring microbial contamination in high purity water sys...
  Family Flyer: Continuous At-Line Microbial Monitoring For Pharmaceutical Waters
  METTLER TOLEDO Thornton’s 7000RMS is an at-line analyzer for real-time measurement of microbial contamination (bioburden) in pharmaceutical water.
  Operation Manual for 4000TOCe Sensor
  The 4000TOCe sensor is a Total Organic Carbon sensor designed to measure the concentration of organic substances in pure and ultra pure water applicat...
  Data Sheet for 4000TOCe Sensor
  Continuous on-line measurement total organic carbon monitoring, compact wall-mount sensor design/NEMA 4X enclosure for skid mounting.
  Product Flyer: 7000RMS Real-Time Microbial Detection
  Real-time Microbial Detection: Results every two seconds, no sample preparation or incubation required.
  Semiconductor : Pure Water and Process Analytics for the Semiconductor Industry
  Thornton instruments are specified in the majority of semiconductor manufacturing facilities worldwide to monitor and control ultrapure water systems....

  Manuals

  Operation Manual for 4000TOCe Sensor
  The 4000TOCe sensor is a Total Organic Carbon sensor designed to measure the concentration of organic substances in pure and ultra pure water applicat...
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.