TOC-analysator | Mikrobiell kontaminering i vatten | METTLER TOLEDO
toc analysator

TOC-analysator och mikrobiell kontaminering

Realtidsövervakning av TOC och mikrobiell kontaminering

Online-analysatorer av totalt organiskt kol och mikrobiella analysatorer är konstruerade för att förbättra processreglering och -effektivitet via realtidsövervakning av föroreningarna i vattensystem. De erbjuder kontinuerlig mätning av vattnets TOC och övervakning av mikrobiell kontaminering i vattensystem så att du omedelbart kan reagera i händelse av föroreningar. Dessa system lämpar sig för läkemedelsvatten, kemiska kraftverkscykler och ultrarent vatten för mikroelektronik.

Ring för offert
020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Hur fungerar en TOC-analysator?

METTLER TOLEDOs analysatorer för totalt organiskt kol utnyttjar UV-oxidation och mätning av differentialkonduktivitet för att bestämma organisk kontamination. Högeffektiva digitala konduktivitetsgivare gör en konduktivitetsmätning före och efter ett vattenprov exponerats för UV-ljus på 185 nanometer. UV-exponeringen bryter sönder bindningarna i de icke-joniska organiska föreningarna (oxidation) vilket bildar koldioxid och vatten. De bildar i sin tur kolsyra som splittras till jonledande ämnen. Ökningen av konduktiviteten efter oxidationen står i direkt proportion till TOC-mätningen.

Jag mäter konduktiviteten, varför behöver jag en TOC-analysator?

Konduktivitetsmätning är mycket bra för att upptäcka jonisk kontaminering, men organiska föroreningar är normalt icke-joniska. De går därför inte att upptäcka genom vanlig konduktivitetsmätning, och därför behövs en TOC-analysator som kan ge ett lämpligt mått på mängden organisk kontaminering.

Var i mitt vattensystem bör TOC-mätning utföras?

TOC-analysatorer används vanligen för att utföra mätningar under hela vattenreningsprocessen och vid specifika punkter när vattnet används. Viktiga tillämpningar där en TOC-analysator kan vara fördelaktig är:

  • Övervakning av membraneffektivitet efter omvänd osmos.
  • Övervakning av hartsets livslängd och effektivitet efter avjonisering.
  • Säkerställa att nivåerna av organiska ämnen är låga efter förvaring i renvattentankar efter en slutpolering.
  • Säkerställa att nivåerna av organiska ämnen är låga innan vatten returneras under återvinnings- och återanvändningsprocesserna.
  • Övervakning av UV-lampans effektivitet efter TOC-destruktion vid vattenrening.
  • Verifiera den slutliga vattenkvaliteten före användningsstället i distributionsledningar.

Vad är det för skillnad på att använda en METTLER TOLEDO-analysator för mikrobiell kontaminering jämfört med en vanlig bakterieräkning?

I jämförelse med de online-mätningar som kan göras för andra parametrar som krävs enligt farmakopéreglerna kan rutinen med bakterieräkning för att bestämma biobördan göra processen betydligt långsammare. Dessa laboratoriebaserade metoder har använts i över hundra år och har inte förändrats särskilt mycket under denna tid. Ett vattenprov placeras på en agarplatta och får vila i minst fem dagar, och därefter räknas antalet kolonibildande enheter (CFU). Metoden är inte bara långsam, utan ger bara en ögonblicksbild av systemets vattenkvalitet vid det tillfälle då provet togs. 

Med en online-analysator av mikrober går identifieringen snabbare än på labbet. Du kan därför snabbare förändra processen om och när mikrobvärdet i vattnet oväntat stiger. Detta ger kontinuerlig tillgång till realtidsdata som ger en heltäckande bild av mängden mikroorganismer i vattensystemet.

METTLER TOLEDO rekommenderar att en analysator för mikrobiell kontaminering kombineras med bakterieräkning, snarare än att ersätta bakterieräkning.

Vilka olika typer av vatten används vid läkemedelsproduktion?

Flera olika typer av vatten används för läkemedelsproduktion. Oavsett typ bör TOC i vatten och antalet mikroorganismer i vattensystemet övervakas på lämpligt sätt. Varje typ används vid olika steg under processen och olika renhetsspecifikationer gäller. Renvatten (Purified Water – PW): vatten som har behandlats för att avlägsna orenheter till låga nivåer. Vatten för injektion (Water for Injection – WFI): vatten som används som hjälpämne vid produktion av parenterala läkemedel. Ultrarent vatten (Ultrapure Water – UPW): vatten som renats till extremt låga nivåer med orenheter och som måste uppfylla mycket strikta specifikationer.