TOC analysator
TOC analysator

TOC Analysator

Analys av mikrobiell kontaminering och TOC-mätning i realtid

 

Övervaka organisk förorening med vår TOC Analysator online

Thorntons sensor och analysatorer för totalt organiskt kol ger snabb, kontinuerlig mätning av organiska föroreningar i ppb-nivå. De utnyttjar be...

Thorntons sensor och analysatorer för totalt organiskt kol ger snabb, kontinuerlig mätning av organiska föroreningar i ppb-nivå. De utnyttjar beprövad mätteknik för UV-oxidation och konduktivitet för att på ett effektivt sätt bestämma TOC-koncentrationer.

Vårt utbud av TOC-instrument online:

  • Uppfyller farmaceutiska krav i USP <643>, <645> och EP 2.2.44.
  • Uppfyller kraven för övervakning av ultrarent vatten vid halvledartillverkning
  • Diagnostisk med intelligent sensorhantering

 


 
7000RMS Bioburden Analyzer
5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer
450TOC bärbar analysator för totalt organiskt kol

7000RMS Analysator för kvarvarande organismer

5000TOCi-analysator för totalt organiskt kol

450TOC bärbar analysator för totalt organiskt kol

Laserinducerad fluorescensteknik (LIF) ger omedelbar detektering och kvantifiering av mikroorganismer och inerta partiklar. Minskar antalet labbmätningar och ökar produktsäkerheten.
Ger kontinuerlig, snabb och tillförlitlig kontroll av TOC-nivån i olika tillämpningar. Med kontinuerliga online-mätningar säkerställer 5000TOCi-sensorn att TOC-avvikelser inte kommer att missas.
Med den teknik som finns tillgänglig idag, är det bevisat att 450TOC har den snabbaste responsen av bärbara/portabla analysatorer. Genom att erhålla snabba, enkla och prisvärda kontroller av vattensy...
Hög känslighet
Detektion av gränsen för en kolonibildande enhet (CFU).
Enkel att använda
Ingen provförberedelse, färgning eller reagens krävs. Styrs via Touchskärm.
Konfigureras efter behov
Användaren ställer själv in gränsvärden för larm och meddelanden.
Minimalt underhåll
Inga rörliga delar. Automatisk saneringsfunktion.
Uppfyller krav för USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP och JP16
för läkemedelsindustrin
Minskar kraftigt journalföringen för utsläpp av vatten
genom förenklad datainsamling med innovativa "Peak and Average"-mätningar
Förbättrar kvaliteten och tillförlitligheten
av kalibrering och System Suitability Testing (SST)
Kopplas samman med M800 multiparameters analysator/transmitter
Minska provtagningstiden med 75 %
eller mer med resultat som eliminerar förseningar i labanalyser
Dubbla USB-portar möjliggör samtidig USB-skrivarfunktion
och datainsamling till ett USB-minne
Fullt kompatibel med USP<643>, EP2.2.44, Ch P
och JP16 för att uppfylla läkemedelsindustrins regelkrav.
1500RV Rinse Verification System
4000TOCe-sensor för totalt organiskt kol
TOC-pumpmodul

1500RV Rinse Verification System

4000TOCe-sensor för totalt organiskt kol

TOC-pumpmodul

The 1500RV Rinse Verification System is a fully integrated solution for verification of Total Organic Carbon and conductivity of Clean-In-Place final rinse water.
Använder beprövad ultraviolett (UV) oxidation med differentialkonduktivitet för att effektivt bestämma TOC-koncentrationer. Tillsammans med M300:s enkanaliga givare erbjuds en kostnadseffektiv lösning...
Ger ett mycket stabilt, kontinuerligt flöde av vatten till TOC-sensorn för att säkerställa tillförlitlig och konsekvent prestanda för TOC-mätning.
Reduce CIP Costs
by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
Maximize Production System Uptime
with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
Quickly complete installation and startup
with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
Tillhandahåller en kostnadseffektiv lösning för kontinuerlig TOC-övervakning
att möta kraven i de flesta farmakopéer
Enkel och ekonomisk integration i vattenrenings- och distributionssystem.
Designad för enkelt gränssnitt med enkanalig M300-givare
för processmätning i realtid
För applikationer där systemtrycket är för lågt för att ge
tillräckligt flöde genom TOC-sensorn
För lågtrycksapplikationer där systemtrycket kan variera rutinmässigt under driften
7000RMS Bioburden Analyzer

Laserinducerad fluorescensteknik (LIF) ger omedelbar detektering och kvantifiering av mikroorganismer och inerta partiklar. Minskar antalet labbmätningar och ökar produktsäkerheten.

Hög känslighet
Detektion av gränsen för en kolonibildande enhet (CFU).
Enkel att använda
Ingen provförberedelse, färgning eller reagens krävs. Styrs via Touchskärm.
Konfigureras efter behov
Användaren ställer själv in gränsvärden för larm och meddelanden.
Minimalt underhåll
Inga rörliga delar. Automatisk saneringsfunktion.
5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer

Ger kontinuerlig, snabb och tillförlitlig kontroll av TOC-nivån i olika tillämpningar. Med kontinuerliga online-mätningar säkerställer 5000TOCi-sensorn att TOC-avvikelser inte kommer att missas.

Uppfyller krav för USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP och JP16
för läkemedelsindustrin
Minskar kraftigt journalföringen för utsläpp av vatten
genom förenklad datainsamling med innovativa "Peak and Average"-mätningar
Förbättrar kvaliteten och tillförlitligheten
av kalibrering och System Suitability Testing (SST)
Kopplas samman med M800 multiparameters analysator/transmitter
450TOC bärbar analysator för totalt organiskt kol

Med den teknik som finns tillgänglig idag, är det bevisat att 450TOC har den snabbaste responsen av bärbara/portabla analysatorer. Genom att erhålla snabba, enkla och prisvärda kontroller av vattensy...

Minska provtagningstiden med 75 %
eller mer med resultat som eliminerar förseningar i labanalyser
Dubbla USB-portar möjliggör samtidig USB-skrivarfunktion
och datainsamling till ett USB-minne
Fullt kompatibel med USP<643>, EP2.2.44, Ch P
och JP16 för att uppfylla läkemedelsindustrins regelkrav.
1500RV Rinse Verification System

The 1500RV Rinse Verification System is a fully integrated solution for verification of Total Organic Carbon and conductivity of Clean-In-Place final rinse water.

Reduce CIP Costs
by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
Maximize Production System Uptime
with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
Quickly complete installation and startup
with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
4000TOCe-sensor för totalt organiskt kol

Använder beprövad ultraviolett (UV) oxidation med differentialkonduktivitet för att effektivt bestämma TOC-koncentrationer. Tillsammans med M300:s enkanaliga givare erbjuds en kostnadseffektiv lösning...

Tillhandahåller en kostnadseffektiv lösning för kontinuerlig TOC-övervakning
att möta kraven i de flesta farmakopéer
Enkel och ekonomisk integration i vattenrenings- och distributionssystem.
Designad för enkelt gränssnitt med enkanalig M300-givare
för processmätning i realtid
TOC-pumpmodul

Ger ett mycket stabilt, kontinuerligt flöde av vatten till TOC-sensorn för att säkerställa tillförlitlig och konsekvent prestanda för TOC-mätning.

För applikationer där systemtrycket är för lågt för att ge
tillräckligt flöde genom TOC-sensorn
För lågtrycksapplikationer där systemtrycket kan variera rutinmässigt under driften

Service

020-25 58 80
Ring service

Dokumentation

Broschyrer

Process Analytical Solutions - Optimizing Pharmaceutical Processes
Production processes and Purified Water quality can be assured through monitoring analytical parameters. For every stage of the manufacture of pharmac...
Family Flyer: Continuous At-Line Microbial Monitoring For Pharmaceutical Waters
METTLER TOLEDO Thornton’s 7000RMS is an at-line analyzer for real-time measurement of microbial contamination (bioburden) in pharmaceutical water.
MT Service brochure: A Partner You Can Trust to Get It Right from the Start
This brochure describes how METTLER TOLEDO support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from setup and configuration...
Pure Water Analytics A Step Ahead for Pharmaceutical Compliance
Topics covered in this brochure are: Pharmaceutical Water conductivity and Total Organic Carbon Requirements, instruments that meet USP Purified Water...

Fallstudier

Kundcase om turbiditetsmätare
Vid öltillverkning bestäms den slutgiltiga produktens kvalitet till stor del av vörtens kvalitet. En av Brasiliens största öltillverkare uppfyller int...
In-line TOC Monitoring Reduces Production Downtime
An off-line TOC monitor missed critical diagnosis in a newly installed Water for Injection (WFI) storage tank. After installation of Thornton's on-lin...
Ultrarent vatten för högsta möjliga effektivitet hos solcellerna
Vid framställning av solplattor och solceller ställs högsta möjliga krav på renheten i vattnet som används för rengöring och sköljning. Moderna konduk...
450TOC Portable Total Organic Carbon Analyzer
Global pharmacopeia regulations are driving TOC monitoring needs and taking up more technician time. The new portable 450TOC analyzer is a convenient...
Less Lab Testing and More System Uptime at French Medical Device Company
For a producer of medical biopolymers, quality from the purified water loop must be very high, and out-of-spec conditions responded to immediately. Sw...

Program

5000TOC Sensor - Total Organic Carbon Measurement in the Power Plant
This Application Note explains why total organic carbon (TOC) has been identified as an important measurement in power plant chemistry.
The impact of TOC in UPW systems for the Electronics Industry
Pure and Ultrapure water production requires the monitoring of organic contamination throughout the treatment process. The 5000TOC sensor provides con...
Problem of Organics in Power Plant Waters
While most efforts at producing pure water are aimed at removing minerals, these processes do not necessarily remove organic compounds. There is an in...

Kompletterande produktinformation

Vanliga frågor om totalt organiskt kol (TOC)
Realtidssystem med omedelbar detektering av mikrobiell kontaminering. TOC-instrumenten ger snabb, kontinuerlig mätning av organiska föroreningar på pp...
General Questions about Thornton Products
Thornton is the leader in pure and ultrapure industrial water monitoring instrumentation used in semiconductor, microelectronics, power generation, ph...

Produktdokumentation

5000TOCi Sensor Quick Start-Up Guide
This quick setup contains safety instructions, 5000TOCi sensor installation and start-up, electrical connection, menu structure, operation, general se...
Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
Operation Manual for 7000RMS Microbial Detection Analyzer
The METTLER TOLEDO Thornton 7000RMS (Real-time Microbial Detection System) is suitable for monitoring microbial contamination in high purity water sys...
Family Flyer: Continuous At-Line Microbial Monitoring For Pharmaceutical Waters
METTLER TOLEDO Thornton’s 7000RMS is an at-line analyzer for real-time measurement of microbial contamination (bioburden) in pharmaceutical water.
Operation Manual for 4000TOCe Sensor
The 4000TOCe sensor is a Total Organic Carbon sensor designed to measure the concentration of organic substances in pure and ultra pure water applicat...
Data Sheet for 4000TOCe Sensor
Continuous on-line measurement total organic carbon monitoring, compact wall-mount sensor design/NEMA 4X enclosure for skid mounting.

Manuals

Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
5000TOCi Sensor Quick Start-Up Guide
This quick setup contains safety instructions, 5000TOCi sensor installation and start-up, electrical connection, menu structure, operation, general se...
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.