Analys av mikrobiell kontaminering och TOC-mätning i realtid

  TOC Analysator

  Analys av mikrobiell kontaminering och TOC-mätning i realtid

   

  Övervaka organisk förorening med vår TOC Analysator online

  Thorntons sensor och analysatorer för totalt organiskt kol ger snabb, kontinuerlig mätning av organiska föroreningar i ppb-nivå. De utnyttjar beprövad mätteknik för UV-oxidation och konduktivitet för att på ett effektivt sätt bestämma TOC-koncentrationer.

  Vårt utbud av TOC-instrument online

  • Uppfyller farmaceutiska krav i USP <643>, <645> och EP 2.2.44.
  • Uppfyller kraven för övervakning av ultrarent vatten vid halvledartillverkning
  • Diagnostisk med intelligent sensorhantering

   

   
  7000RMS Bioburden Analyzer
  5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer
  450TOC bärbar analysator för totalt organiskt kol

  7000RMS Analysator för kvarvarande organismer

  5000TOCi-analysator för totalt organiskt kol

  450TOC bärbar analysator för totalt organiskt kol

  Laserinducerad fluorescensteknik (LIF) ger omedelbar detektering och kvantifiering av mikroorganismer och inerta partiklar. Minskar antalet labbmätningar och ökar produktsäkerheten.
  Ger kontinuerlig, snabb och tillförlitlig kontroll av TOC-nivån i olika tillämpningar. Med kontinuerliga online-mätningar säkerställer 5000TOCi-sensorn att TOC-avvikelser inte kommer att missas.
  Med den teknik som finns tillgänglig idag, är det bevisat att 450TOC har den snabbaste responsen av bärbara/portabla analysatorer. Genom att erhålla snabba, enkla och prisvärda kontroller av vattensy...
  Hög känslighet
  Detektion av gränsen för en kolonibildande enhet (CFU).
  Enkel att använda
  Ingen provförberedelse, färgning eller reagens krävs. Styrs via Touchskärm.
  Konfigureras efter behov
  Användaren ställer själv in gränsvärden för larm och meddelanden.
  Minimalt underhåll
  Inga rörliga delar. Automatisk saneringsfunktion.
  Uppfyller krav för USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP och JP16
  för läkemedelsindustrin
  Minskar kraftigt journalföringen för utsläpp av vatten
  genom förenklad datainsamling med innovativa "Peak and Average"-mätningar
  Förbättrar kvaliteten och tillförlitligheten
  av kalibrering och System Suitability Testing (SST)
  Kopplas samman med M800 multiparameters analysator/transmitter
  Minska provtagningstiden med 75 %
  eller mer med resultat som eliminerar förseningar i labanalyser
  Dubbla USB-portar möjliggör samtidig USB-skrivarfunktion
  och datainsamling till ett USB-minne
  Fullt kompatibel med USP<643>, EP2.2.44, Ch P
  och JP16 för att uppfylla läkemedelsindustrins regelkrav.
  Sköljningsverifieringssystemet 1500RV
  4000TOC-sensor för totalt organiskt kol
  TOC-pumpmodul

  Sköljningsverifieringssystemet 1500RV

  4000TOC-sensor för totalt organiskt kol

  TOC-pumpmodul

  Sköljningsverifieringssystemet 1500RV är en helt integrerad lösning för kontroll av totalt organiskt kol och ledningsförmåga.
  Använder beprövad ultraviolett (UV) oxidation med differentialkonduktivitet för att effektivt bestämma TOC-koncentrationer. Tillsammans med M300:s enkanaliga givare erbjuds en kostnadseffektiv lösning...
  Ger ett mycket stabilt, kontinuerligt flöde av vatten till TOC-sensorn för att säkerställa tillförlitlig och konsekvent prestanda för TOC-mätning.
  Reduce CIP Costs
  by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
  Maximize Production System Uptime
  with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
  Quickly complete installation and startup
  with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
  Tillhandahåller en kostnadseffektiv lösning för kontinuerlig TOC-övervakning
  att möta kraven i de flesta farmakopéer
  Enkel och ekonomisk integration i vattenrenings- och distributionssystem.
  Designad för enkelt gränssnitt med enkanalig M300-givare
  för processmätning i realtid
  För applikationer där systemtrycket är för lågt för att ge
  tillräckligt flöde genom TOC-sensorn
  För lågtrycksapplikationer där systemtrycket kan variera rutinmässigt under driften
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.