Turbiditetssensorer och turbiditetsmätare
Turbiditetsmätare och turbiditetssensor

Turbiditetsmätare/turbiditetssensorer

Inbyggd, högpresterande turbiditetsmätare/turbiditetssensor för processkontroll

 

Vanliga frågor och svar om turbiditetsmätare/turbiditetssensor

Vad är turbiditet?

Turbiditet är en optisk term som anger klarheten hos en vätska. Turbiditeten för vatten påverkas av individuel...

Vad är turbiditet?

Turbiditet är en optisk term som anger klarheten hos en vätska. Turbiditeten för vatten påverkas av individuella suspenderade partiklar eller kolloidal materia som sprider eller blockerar ljustransmittans: ju högre koncentration av suspenderade partiklar/kolloidal materia, desto högre turbiditet. Sådana partiklar är vanligtvis för små för att man ska kunna se dem med blotta ögat, därför måste turbiditetsmätning göras med en turbiditetsmätare. Några exempel på turbiditet hämtade från vardagen:

 • Mjölk – innehåller emulsifierat protein/oljedroppar i vatten
 • Avloppsvatten – innehåller suspenderade partiklar
 • Veteöl – innehåller jästceller

 

Varför är det viktigt att mäta turbiditet?

I många fall används turbiditetsmätare för att utvärdera vattenkvaliteten eller effektiviten hos en filtreringsprocess. Turbiditetsmätningar är viktiga indikationer inom många industrier och för många tillämpningar, eftersom de inte enbart påverkar de industriella processernas avkastning utan också detekterar faktorer som kan skada olika system.

 

Vad består en turbiditetsmätning av?

Turbiditetsmätningen fastställer hur partiklar suspenderade i ett flytande medium sprider ljus. Spridningen beror på:

 • Partiklarnas koncentration: högre koncentrationer ger större spridning och därigenom högre turbiditetsvärde
 • Partiklarnas form och storlek: partiklar som är mindre än 1/10 av det synliga ljusets våglängd sprider ljuset symmetriskt. Större partiklar (vanligtvis med en större diameter än det synliga ljusets våglängd) sprider ljuset asymmetriskt. Vid mätning av turbiditet måste man därför också ta hänsyn till spridningsvinkeln.
 • Ljusets våglängd: hur mycket ljuset sprids beror på partiklarnas storlek. Om vätskan är färgad av något kan den uppmätta ljusmängden minska. Därför måste man också se till att mäta lämplig våglängd vid turbiditetsmätning.

Konsekvensen av detta är att turbiditet endast kan användas som kännetecknande egenskap för ett prov om en standardiserad mätmetod används. För många bryggeritillämpningar är vätskan som ska mätas ofta gul och innehåller jästpartiklar. I kvalitetsäkringssyfte och för att kontrollera filtrets integritet mäts ljuset som sprids framåt och åt sidan i en vinkel på 25o och 90o från ljuskällan sett. Röda (650 nm) och blå (460 nm) ljuskällor specificeras också i riktlinjer för turbiditets- och färgövervakning.

 

Vilka vanliga störningsfaktorer kan påverka turbiditetsmätningen?

Turbiditetsmätning kan påverkas negativt av ljusabsorberande och fluorescerande ämnen. Störningarna kan minimeras genom användning av andra våglängder än synligt ljus (dvs. ljus med 860 nm, nära det infraröda spektrat). Luftbubblor kan också störa turbiditetsmätningar, så det kan vara praktiskt att välja en installationspunkt där det förekommer minimalt med luftbubblor. Smutsiga fönster är också en viktig faktor vid turbiditetsmätning. Med den allra bästa tekniken, och med hjälp av beräkningar baserade på etablerade förhållanden, går det att kompensera för färgändringar i prover, gamla lampor som används som ljuskällor och smutsiga optiska fönster.

 

Vad är en turbiditetsmätare?

En turbiditetsmätare är en sensor som mäter turbiditeten. Alla turbiditetssensorer har två saker gemensamt:

 • En ljuskälla, t.ex. en lysdiod (LED)
 • En eller flera ljussensorer – vanligtvis fotodioder

 

Vilka metoder är vanligast för turbiditetsmätning?

Det finns flera typer av in-line-sensorer för turbiditetsmätning som är optimerade för specifika mätintervaller och olika tillämpningar.

 • Framåtriktat ljus/absorption: Turbiditetssensorer med denna teknik (t.ex. METTLER TOLEDOs InPro 8300 RAMS-serie och InPro 8600i/D1-och /D3-serien) är utformade för tillämpningar med låga till medelhöga turbiditetsnivåer. Färgmätning (gulhet) kan också göras med InPro 8300 RAMS typ TCS och COMBINE/ InPro8600i/D3.
 • Bakåtriktat ljus: Dessa sensorer (t.ex. METTLER TOLEDOs InPro 8050, InPro 8100 och InPro 8200) är utformade för prover med hög partikelkoncentration på upp till 250 g suspenderade partiklar/l. METTLER TOLEDOs sensorer är tillgängliga både i rostfritt stål för läkemedelsrelaterade processer och med polysulfonskaft för tillämpningar med avloppsvatten.

 

Hur kalibreras en turbiditetsmätare?

Turbiditetsmätare kan kalibreras på tre olika sätt med hjälp av en transmitter. Den första typen av kalibrering kallas manuell kalibrering. Det är den snabbaste men minst avancerade kalibreringen. Användaren kan ställa in förskjutning och lutning, och därefter beräknas och visas ett mätvärde. Den andra typen av kalibrering kallas multipunktskalibrering. Den här typen av kalibrering ger den bästa linjäriteten för processen som mäts. Två-, tre- fyr- och fempunktskalibreringar kan göras – vanligtvis off-line med en sensor som inte installerats.

 

Den tredje kalibreringstypen kallas processkalibrering eller in situ-kalibrering. Det är en on-line-kalibrering där operatören går in i transmitterns processkalibreringsmeny och sparar det aktuella turbiditetsmätvärdet. Operatören tar sedan ett prov av processvätskan och mäter dess turbiditet med ett laboratorieinstrument för att få ett referensmätvärde. Beroende på vilken turbiditetssensor och transmitter som används (t.ex. METTLER TOLEDO M800- transmitter och turbiditetssensor för bakåtriktat ljus) kan det vara möjligt att göra multipunktskalibreringar in situ.

METTLER TOLEDOs turbiditetsmätare/turbiditetssensorer kan användas inom många olika industrier, bland annat:

 • Bioteknik
 • Läkemedel
 • Kemisk bearbetning
 • Petrokemi
 • Livsmedel
 • Bryggeribranschen

 

Hur väljer man rätt turbiditetssensor?

Valet av turbiditetssensor ska baseras på det mätintervall som krävs och hur den ska användas. METTLER TOLEDO erbjuder flera mångsidiga turbiditetssensorer som uppfyller kraven för många olika tillämpningar, som till exempel:

 • Jäsning
 • Odling av biomassa (optisk densitet)
 • Kristallisering
 • Fasseparation
 • Vatten i olja
 • Kontroll av filterintegritet
 • Aktiverat slam
 • Mätning av gulhet i filtrerat öl
 • Spillvatten

Kontakta din METTLER TOLEDO-representant för mer information.


 
Medel till hög turbiditetsmätning (ljusteknik med bakåtspridning)
RAMS Optisk produktövervakning
InPro 8600i Turbidity & Color Sensors

Medel till hög turbiditetsmätning (ljusteknik med bakåtspridning)

RAMS Optisk produktövervakning

Beer Turbidity Meter InPro 8600i

Brett mätområde från medel till hög turbiditet - snabb processanpassning och enkel installation.
Robust och lättanvänt system för turbiditet utformat för användning vid fasseparering genom turbiditet/färg och vid processer för produktidentifiering.
Turbidity sensor and color measurement for upstream and downstream production in the brewery and beverage industries, using scattered light and absorption method.
Lämplig för farmaceutiska och kemiska processer
Riktig inline-flerpunktskalibrering
Snabb processanpassning med 12 mm
möjliggör enkel statisk och indragbar installation
Tillförlitlig lösning för mat- och dryckesindustrin
Enkel och kostnadseffektiv
mätning med direkt 4/20 mA utgång
Snabbaste kontrollen för fasseparation
Accurate wort and finished product control
12-point calibration for precise measurement
Sensor monitoring for measurement reliability
Easy installation; fits in sight-glass
Reduce your investment with unique upstream model
Medel till hög turbiditetsmätning (ljusteknik med bakåtspridning)

Brett mätområde från medel till hög turbiditet - snabb processanpassning och enkel installation.

Lämplig för farmaceutiska och kemiska processer
Riktig inline-flerpunktskalibrering
Snabb processanpassning med 12 mm
möjliggör enkel statisk och indragbar installation
RAMS Optisk produktövervakning

Robust och lättanvänt system för turbiditet utformat för användning vid fasseparering genom turbiditet/färg och vid processer för produktidentifiering.

Tillförlitlig lösning för mat- och dryckesindustrin
Enkel och kostnadseffektiv
mätning med direkt 4/20 mA utgång
Snabbaste kontrollen för fasseparation
InPro 8600i Turbidity & Color Sensors

Turbidity sensor and color measurement for upstream and downstream production in the brewery and beverage industries, using scattered light and absorption method.

Accurate wort and finished product control
12-point calibration for precise measurement
Sensor monitoring for measurement reliability
Easy installation; fits in sight-glass
Reduce your investment with unique upstream model

Trycksaker

White paper om turbiditets- och färgmätning
Processanalys: produktkatalog

Service

020-25 58 80
Ring service
Online-seminarium/Webinar
Turbidity Sensor - Measuring Beer Color
Turbidity Sensor - Reducing Loss in Dairy Production
Get the Process Analytics Catalog
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.