Givare för upplöst syre - Översikt - METTLER TOLEDO
Givare för upplöst syre

Givare för upplöst syre för process- och renvatten

Högeffektiva optiska och polarografiska inline-sonder

 

FAQ: vanliga frågor och svar

F: Vad är fluorescensutsläckning, det vill säga, hur fungerar principen för optisk syremätning?

S: Fluorescensutsläckning är en op...

F: Vad är fluorescensutsläckning, det vill säga, hur fungerar principen för optisk syremätning?

S: Fluorescensutsläckning är en optisk princip för att mäta syret i vätskor. En kromofor (ett färgämne) utsätts för en ljuspuls. Kromoforen absorberar ljuset, och avger det sedan (fluorescens). Livslängden för fluorescensen beror på vätskans syrekoncentration.
 

F: Vad är automatisk stabilitetskontroll (Automatic Stability Control – ASC)?

S: ASC är en algoritm som mäter den påfrestning en givare har utsatts för under processen för att förbättra mätstabiliteten. Följaktligen blir resultaten mer pålitliga. En inlärningsprocess gör att givaren kan förbättra sina prestanda i framtiden genom att ta hänsyn till påfrestningsfaktorer som temperatur och kalibrering.
 

F: Vad är diagnostik före en batchkörning?

S: ISM-givare kan övervaka sin egen ”hälsa”. När givaren är ansluten till iSense visas all relevant prestandainformation på iMonitor. Diagnostisk information från till exempel den dynamiska livslängdsindikatorn (DLI) och den aktiva kalibreringstimern (ACT) visar när underhåll eller kalibrering krävs nästa gång. På så vis kan man kontrollera att en givare kommer att fungera tillförlitligt under nästa batchkörning.
 

Vill du veta mer? Ladda i så fall hem vår guide om God praxis för optiska givare för upplöst syre


 
Givare för upplöst syre för spårmängder och renvatten
Polarografiska givare för upplöst syre

Optiska givare för upplöst syre

Polarografiska givare för upplöst syre

Högeffektiva givare för upplöst syre för läkemedels- och livsmedelsproduktion, mikroelektronik och renvattentillämpningar.
Högeffektiva polarografiska givare för upplöst O₂ för läkemedels- och livsmedelsproduktion, kemi- och kraftindustrin och mikroelektronik samt ren- och avloppsvattentillämpningar.
Mycket liten avdrift och korta svarstider
Snabbt underhåll tack vare konstruktion utan elektrolyt
Tål upprepad autoklavering/sterilisering och CIP-rengöring
Hygienisk design
Med prediktiv ISM-diagnostik
Lägsta DO-nivåer från 0,1 ppb till mättnad
Enkelt underhåll tack vare hållbart membran
Tål upprepad autoklavering/sterilisering och CIP-rengöring
Hygienisk design
Med prediktiv ISM-diagnostik
Givare för upplöst syre för spårmängder och renvatten

Högeffektiva givare för upplöst syre för läkemedels- och livsmedelsproduktion, mikroelektronik och renvattentillämpningar.

Mycket liten avdrift och korta svarstider
Snabbt underhåll tack vare konstruktion utan elektrolyt
Tål upprepad autoklavering/sterilisering och CIP-rengöring
Hygienisk design
Med prediktiv ISM-diagnostik
Polarografiska givare för upplöst syre

Högeffektiva polarografiska givare för upplöst O₂ för läkemedels- och livsmedelsproduktion, kemi- och kraftindustrin och mikroelektronik samt ren- och avloppsvattentillämpningar.

Lägsta DO-nivåer från 0,1 ppb till mättnad
Enkelt underhåll tack vare hållbart membran
Tål upprepad autoklavering/sterilisering och CIP-rengöring
Hygienisk design
Med prediktiv ISM-diagnostik

Dokumentation

Enkel hantering och enastående prestanda

Broschyrer

Processanalyskatalog
Processanalyskatalogen för 2018-2019 ger en komplett översikt över lösningar för analytiska mätningar i processvätsketillämpningar, övervakning av ren...
Processanalyskatalog
Processanalyskatalogen för 2018-2019 ger en komplett översikt över lösningar för analytiska mätningar i processvätsketillämpningar, övervakning av ren...

Applikationslösningar

InPro 6860i Modbus Programmers Guide
On the web, there are plenty of Modbus testing tools or modbus libraries available for C++, Phyton or other programming languages. For manually access...

Service

Enastående prestanda

Beställ
08-702 50 00
Drifttid
Support & Reparation
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.