Sensorer för upplöst syre - Översikt - METTLER TOLEDO
Sensorer för upplöst syre

Sensorer för upplöst syre för process- och renvatten

Högeffektiva optiska och polarografiska sensorer för in-line-analysatorer för upplöst syre.

Vanliga frågor och svar om analysatorer för upplöst syre

F: Vad är upplöst syre (O2)?

S: Upplöst syre är den mängd fritt syre som inte ingår i några kemiska föreningar oc...

F: Vad är upplöst syre (O2)?

S: Upplöst syre är den mängd fritt syre som inte ingår i några kemiska föreningar och som finns i vatten eller annan vätska. Det mäts vanligtvis med hjälp av en in-line-analysator för upplöst syre.
 

F: Vad är en in-line-analysator för upplöst syre?

S: En analysator för upplöst syre är ett system för in-line-mätning av upplöst syre. En in-line-analysator för upplöst syre består vanligtvis av tre huvudkomponenter: en givare för upplöst syre, en transmitter för upplöst syre (eller multiparameter-transmitter) och ett processanpassnings-/armatursystem. Givarna för upplöst syre som vanligtvis används i en analysator för upplöst syre har utformats för DO-mätning i industriella tillämpningar, till skillnad mot givare för DO-mätning i laboratorier. In-line-DO-analysatorer använder sig antingen av optiska givare för upplöst syre eller polarografiska givare för upplöst syre.
 

F: Varför mäter man upplöst syre med en in-line-DO-analysator?

S: Korrekta syrenivåer är viktiga för många processer inom bioteknik, läkemedelsframställning, livsmedelsbranschen, kemisk produktion och vatten- och primärvattenbehandling. In-line-DO-analysatorer är väsentliga om man vill optimera produktresultaten och produktkvaliteten, minska kostnaderna och säkerställa processäkerheten.


F: Vad för sorts tal visar en analysator för upplöst syre?

S: En mätare för upplöst syre från METTLER TOLEDO mäter nivån löst syre i vatten eller annan vätska kontinuerligt och i realtid. Beroende på tillämpning och bransch uttrycks koncentrationen löst syre endera som relativa tal, till exempel en procentuell mättnad, volymprocent, procent löst syre, ppm eller i absoluta tal, t.ex. mg/L eller mmol/L.


F: Hur fungerar en in-line-analysator för upplöst syre?

S: Funktionen hos en analysator för upplöst syre (även kallad in-line-mätare för upplöst syre) baseras på tekniken hos givare för upplöst syre för industriella tillämpningar. METTLER TOLEDO erbjuder två olika typer av syregivare med olika tekniker: amperometriska och optiska.

Amperometrisk: Givaren för processanalysatorer för upplöst syre har ett gaspermeabelt membran som separerar provet från den elektrokemiska cellen inuti. Syret sprider sig genom membranet i direkt proportion till det partiella syretrycket i vätskan utanför givaren. Katoden och anoden inne i sonden är polariserade med en spänning för att skapa en elektrokemisk reaktion hos syret. Syre reduceras vid katoden samtidigt som anoden oxiderar och avger en liten ström som står i direkt proportion till den mängd syre som ingår i reaktionen. Dessutom utnyttjar givaren för upplöst syre temperaturvärdet för att omvandla signalen för det partiella syretrycket till ett värde på koncentrationen av löst syre genom att syrets varierande löslighet kompenseras med temperaturen.

Optisk: sonder för upplöst syre där optisk teknik används för mätning har ett syrekänsligt skikt som kan fluorescera. Detta skikt absorberar ljus från en lysdiod i givaren, och detta ljus frigörs i form av fluorescens. Mängden fluorescens beror på den mängd syre som finns i medieprovet.


F: Hur kalibreras en analysator för upplöst syre?

A: Varje in-line-DO-analysator har en egen individuell kalibreringsparametersats där ändringar går att utföra. För att försäkra sig om god mätnoggrannhet hos analysatorn för upplöst syre måste en kalibrering utföras varje gång någon del i givaren byts ut. Kalibrering av en givare för upplöst syre kan utföras som en en- eller tvåpunktskalibrering. Vid en enpunktskalibrering används vanligen luft som kalibreringsmedia, vid tvåpunktskalibrering måste också en gas med 0 % syre användas, vanligen rent kväve.


F: Finns det in-line-DO-analysatorer med ISM-teknik (Intelligent Sensor Management)?

A: METTLER TOLEDO tillverkar ett stort sortiment av ISM-givare för analysatorer för upplöst syre. Dessa digitala givare gör att du får in-line-DO-analysatorer med fördelarna hos ISM. Dessa omfattar bland annat en stark digital signal som förebygger signalstörningar så att du kan placera din analysator för upplöst syre på valfri plats, prediktiv diagnostik på DO-givaren så att du vet när den behöver kalibreras eller när delar ska bytas ut, samt Plug & Measure-teknik som gör att du kan kalibrera din givare på avstånd från in-line-DO-analysatorn, vilket möjliggör snabbt byte av givaren.


Givare för upplöst syre för spårmängder och renvatten
Polarografiska givare för upplöst syre

Optiska givare för upplöst syre

Polarografiska givare för upplöst syre

Högeffektiva givare för upplöst syre för läkemedels- och livsmedelsproduktion, mikroelektronik och renvattentillämpningar.
Högeffektiva polarografiska givare för upplöst O₂ för läkemedels- och livsmedelsproduktion, kemi- och kraftindustrin och mikroelektronik samt ren- och avloppsvattentillämpningar.
Mycket liten avdrift och korta svarstider
Snabbt underhåll tack vare konstruktion utan elektrolyt
Tål upprepad autoklavering/sterilisering och CIP-rengöring
Hygienisk design
Med prediktiv ISM-diagnostik
Lägsta DO-nivåer från 0,1 ppb till mättnad
Enkelt underhåll tack vare hållbart membran
Tål upprepad autoklavering/sterilisering och CIP-rengöring
Hygienisk design
Med prediktiv ISM-diagnostik
Givare för upplöst syre för spårmängder och renvatten

Högeffektiva givare för upplöst syre för läkemedels- och livsmedelsproduktion, mikroelektronik och renvattentillämpningar.

Polarografiska givare för upplöst syre

Högeffektiva polarografiska givare för upplöst O₂ för läkemedels- och livsmedelsproduktion, kemi- och kraftindustrin och mikroelektronik samt ren- och avloppsvattentillämpningar.

Dokumentation

Enkel hantering och enastående prestanda

Broschyrer

Processanalyskatalog
Processanalyskatalogen för 2020 ger en komplett översikt över lösningar för analytiska mätningar i processvätsketillämpningar, övervakning av rent vat...
Processanalyskatalog
Processanalyskatalogen för 2020 ger en komplett översikt över lösningar för analytiska mätningar i processvätsketillämpningar, övervakning av rent vat...

Applikationslösningar

InPro 6860i Modbus Programmers Guide
On the web, there are plenty of Modbus testing tools or modbus libraries available for C++, Phyton or other programming languages. For manually access...

Service

Enastående prestanda

Beställ
08-702 50 00
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.