Sensorarmatur och rengöringssystem | METTLER TOLEDO | Beställ offert
 
Meny
Sensorarmaturer och sensorrengöringssystem

Sensorarmatur och rengöringssystem

Processanpassningar och lösningar för alla utmaningar

Vanliga frågor om sensorarmaturer och sensorrengöring

Vad är en sensorarmatur?Sensorarmatur, som även kallas ”processanpassare”, är en slags maskinvara som gör att en sensor kan anslutas in-line till e...

Vad är en sensorarmatur?

Sensorarmatur, som även kallas ”processanpassare”, är en slags maskinvara som gör att en sensor kan anslutas in-line till en processtank eller ett rör. Sensorarmaturen gör även att sensorn kan nå det önskade djupet vid mätning i en öppen behållare.

Vad används en sensorarmatur till?

Sensorarmaturen möjliggör in-line-installation av en analyssensor i en process (i en tank eller ett rör). Armaturen skyddar sensorn och gör att den når önskat djup för optimerade analysresultat. Flera olika typer av armaturer finns tillgängliga. Sensorarmaturer kan användas i öppna behållare, genomströmningsrör, slutna tankar, kemiska reaktorer, bioreaktorer och fermentationskärl.

Vilka olika typer av sensorarmaturer finns det?

Valet av rätt armatur är avgörande. Armaturen måste garantera att sensorn är väl skyddad och kan leverera representativa mätresultat.

METTLER TOLEDO erbjuder fyra olika typer av sensorarmaturer:

 • Stationära armaturer: stationära armaturer installeras inuti ett kärl. De används i sterila miljöer och oftast i tillämpningar som kräver mätning av pH, löst syre, konduktivitet och turbiditet. Du hittar METTLER TOLEDOs stationära armaturer i InFit-serien.

 • Utdragbara armaturer: mätsensorer med utdragbara armaturer är enkla att föra in och ta ut utan att man behöver avbryta pågående processer. Utdragbara armaturer används vanligtvis i processer där det finns risk för kontaminering av sensorn eller i processer som pågår under längre perioder. Du hittar METTLER TOLEDOs utdragbara armaturer i InTrac-serien.

 • Genomflödesarmaturer: genomflödesarmaturerna är konstruerade för mätpunkter i rör eller förbikopplingar. De möjliggör kontinuerlig övervakning och direkt införande av sonden i provmediet eller införande via METTLER TOLEDOs InTrac- eller InFit-armaturer. Du hittar METTLER TOLEDOs genomflödesarmaturer i InFlow-serien.

 • Dränkbara armaturer: de dränkbara armaturerna används i öppna kärl och kanaler. De är utformade för att användas med sensorer som monteras och sänks ned helt i vätskor. Du hittar METTLER TOLEDOs dränkbara armaturer i InDip-serien.

METTLER TOLEDOs sensorarmaturer erbjuder högkvalitativa lösningar som förbättrar produktionssäkerheten och -tillförlitligheten och underlättar efterlevnaden av rättsliga krav.

Vad ska man tänka på när man väljer sensorarmatur?

Det viktigaste att ha i åtanke när du väljer sensorarmaturer är:

 • Stationär eller utdragbar
 • Kompatibilitet med processen
 • Instickslängd
 • Material i kontakt med väta
 • Förseglingsmaterial för processen
 • Internationell efterlevnad av regler och standarder som t.ex. ATEX/FM för installation i ex-klassade områden och USP klass VI-tätningar etc.
 • I många fall måste sensorn vara försedd med armatur för att undvika skador när den används med partikeltäta prover.

Går det att rengöra och kalibrera sensorn i sensorarmaturen?

Armaturerna i InTrac-serien kan användas med METTLER TOLEDO EasyClean 150 eller EasyClean 200 för automatisk, programmerbar spolning av sensorer. De kan också användas med EasyClean 400för automatisk, programmerbar rengöring och kalibrering av pH-sonder.

Vid användning av InDip-armaturer för prover som innehåller mycket föroreningar kan du använda EasyClean 100 för programmerbar automatisk sensorsköljning.

Det frigör arbetstid för anläggningsoperatören, eftersom sensorerna inte längre kräver någon manuell rengöring och kalibrering.

Vad går sensorrengöring ut på?

Rengöringen av sensorerna är det rutinunderhåll som måste utföras för att de ska fungera optimalt.

Varför är rengöringen viktig?

Effektiv sensorrengöring är viktigt, eftersom det förhindrar att sensorns membran förstörs. Rengöring ökar avsevärt sensorns livslängd, det är också viktigt för att ytterligare förbättra säkerheten och processtyrningen och minska underhållsbehovet. Sensorunderhåll med automatiskt eller manuellt angivna intervall frigör tid som personalen kan ägna åt viktigare arbetsuppgifter. Regelbunden rengöring och kalibrering optimerar dessutom sensorernas prestanda och livslängd.

Vad består rengöringen av?

Sensorrengöring görs bäst med METTLER TOLEDOs EasyClean-serie med automatiska rengöringssystem som uppfyller de allra flesta behov.

Vilka sensorrengöringslösningar finns tillgängliga?

METTLER TOLEDO erbjuder följande produkter:

 • EasyClean 100 och EasyClean 150 är utformade för grundläggande sköljning av minimalt kontaminerade sensorer
 • EasyClean 200e är avsedd för sensorer som utsätts för kraftig nedsmutsning
 • EasyClean 400 för pH-slingor – sköljning, rengöring och kalibrering görs automatiskt utan övervakning

EasyClean 400X för ex-klassade områden som kräver specialutrustning, till exempel inom kemisk industri.


Stationär armatur
kemisk processäkerhet
Genomflödesarmatur

Stationära armaturer

Utdragbara armaturer för kemisk processäkerhet

Genomflödesarmaturer

Robusta, tillförlitliga och mångsidiga armaturer för enkel installation och problemfritt underhåll. Typiska applikationer är mätning av pH/ORP, DO, konduktivitet och turbiditet. För sterila miljöer. E...
Ett koncept för snabbt och enkelt sensorbyte med hög säkerhet.
Beprövade, robusta röradaptrar för processanalytiska lösningar. Armaturer för inline-övervakning i rör. Våra genomflödesarmaturer finns i olika grundutföranden för mätpunkter i rör eller ledningar.
Nedsänkningsarmaturer
Kalibrerings- och rengöringssystem
Processanpassningar och sensorarmaturer

Nedsänkningsarmaturer

Rengörings- och kalibreringssystem för givare

Processanpassningar och sensorarmaturer

Processanalytiska lösningar med enkel hantering. För mätningar i öppna kärl och avlopp. Nedsänkningsarmaturerna är utformade för användning i öppna tankar och kanaler. Det finns olika nedsänkningsläng...
System för givarrengöring är automatiska system som på ett pålitligt sätt kan rengöra och kalibrera vissa givare för att maximera drifttiden och ge personalen tid att ägna sig åt annat. Automatiska re...
Sensorarmaturer, eller processanpassningar, gör det möjligt att ansluta en analyssensor på ett säkert sätt till alla vanliga processmiljöer så som öppna behållare, rör, slutna tankar, kemiska reaktore...
Stationär armatur

Robusta, tillförlitliga och mångsidiga armaturer för enkel installation och problemfritt underhåll. Typiska applikationer är mätning av pH/ORP, DO, konduktivitet och turbiditet. För sterila miljöer. E...

kemisk processäkerhet

Ett koncept för snabbt och enkelt sensorbyte med hög säkerhet.

Genomflödesarmatur

Beprövade, robusta röradaptrar för processanalytiska lösningar. Armaturer för inline-övervakning i rör. Våra genomflödesarmaturer finns i olika grundutföranden för mätpunkter i rör eller ledningar.

Nedsänkningsarmaturer

Processanalytiska lösningar med enkel hantering. För mätningar i öppna kärl och avlopp. Nedsänkningsarmaturerna är utformade för användning i öppna tankar och kanaler. Det finns olika nedsänkningsläng...

Kalibrerings- och rengöringssystem

System för givarrengöring är automatiska system som på ett pålitligt sätt kan rengöra och kalibrera vissa givare för att maximera drifttiden och ge personalen tid att ägna sig åt annat. Automatiska re...

Processanpassningar och sensorarmaturer

Sensorarmaturer, eller processanpassningar, gör det möjligt att ansluta en analyssensor på ett säkert sätt till alla vanliga processmiljöer så som öppna behållare, rör, slutna tankar, kemiska reaktore...

Trycksaker

Sensorarmaturer för krävande tillämpningar
EasyClean-system
Processanalys: produktkatalog

Service

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Filmer

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.