Processadaptrar | Rengöringssystem | Sensorhus | METTLER TOLEDO
sensorhus

Processadaptrar och rengöringssystem

Effektiv sensorinstallation och automatiserad sensorrengöring

Dessa processadaptrar ser till att det går att installera och integrera sensorer i en mängd olika processmiljöer så som öppna behållare, rör, slutna tankar, kemiska reaktorer, bioreaktorer och fermentationskärl. En mängd olika processadaptrar finns att tillgå för just de öppningar och anslutningar och övriga behov som är aktuella hos dig. Dessa processadaptrar kan kombineras med sondrengöringssystem för att automatisera underhållet.

Ring för offert
Stationära sensorhus
Utdragbara processanpassningshus
020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad ska man tänka på när man väljer en processadapter för sensorinstallation?

De viktigaste faktorerna inför valet av en processadapter handlar om processmedia, installationsplats och vilka krav som ställs på rengöring och kalibrering. Baserat på dina specifika processkrav behöver du fundera på om du behöver en stationär eller utdragbar variant, vilken typ av processanslutning som krävs, instickslängd, material som kommer i kontakt med vätska och huruvida ett sensorskydd krävs för att skydda sensorspetsen så att den inte skadas av prov med höga partikelhalter.

Din lokala METTLER TOLEDO-representant kan hjälpa dig att välja rätt processadapter för just dina behov.

Varför byta från manuell till automatisk sensorrengöring?

Att övergå från manuell till automatisk sensorrengöring är ett effektivt sätt att förenkla underhållsarbetet och minska de kostnader som uppstår under sensorns livstid. Manuell sensorrengöring i krävande tillämpningar kan innebära risker för operatören, till exempel på grund av exponering gentemot farliga processer och aggressiva rengöringsmedel. Används i stället ett automatiskt sensorrengöringssystem i kombination med en utdragbar processadapter ger det en mycket säkrare arbetsmiljö för operatörerna. Automatiska system för sensorrengöring gör det också möjligt att välja lämplig rengöringsprocess så att rengöringen kan ske snabbt och effektivt vid den tidpunkt då det verkligen behövs. Till sist innebär automatiska sensorrengöringssystem att arbetskostnaderna kan minimeras tack vare att arbetet med sensorrengöring och -underhåll kan automatiseras. EasyClean 200e är METTLER TOLEDOs helautomatiska skölj- och rengöringssystem för analytiska in line sensorer. Den kompatibla utdragbara InTrac 777e-processadaptern gör det möjligt att byta sensor utan att stoppa processen eller utsätta operatören för risker.

Hur går givarunderhållet till med utdragbara processadaptrar som inte påverkar pågående process?

Utdragbara processadaptrar gör att elektroder/sensorer enkelt kan dras och och föras in utan att störa pågående process. Det innebär att man sparar tid och slipper driftavbrott. En av de funktioner som möjliggör detta är det smarta sensorlåssystemet som skapar säkerhet för såväl processen som operatören. Om ingen sensor har installerats kan inga åtgärder vidtas, något som förhindrar oönskad användning. Utdragbara processadaptrar har också synnerligen effektiva rengöringskammare med fyra sprutmunstycken och en rengöringsfunktion som med en returstråle spolar bort smuts och partiklar som fastnat i införingsstaven. Modeller finns för fullständigt hygieniska och sterila verksamheter för att säkerställa processens tillförlitlighet. InTrac 781 och InTrac 784 kan kombineras med automatiska EasyClean-kalibreringssystem för att sänka kostnaderna och öka den övergripande säkerheten.