Transmitter | Högeffektiva transmittrar för tillförlitlig inline-analys
transmitter

Analystransmittrar

Högeffektiva transmittrar för tillförlitlig inline-analys

Analystransmittrar är den del i mätsystemet som överför mätvärden till användaren och/eller till ett styrsystem på högre nivå. METTLER TOLEDO erbjuder analystransmittrar för en lång rad olika analysändamål som exempelvis pH/ORP, syre, upplöst koldioxid och konduktivitet eller resistivitet. Våra högeffektiva analystransmittrar är kompatibla med traditionella analoga givare och digitala givare med ISM-teknik (Intelligent Sensor Management).

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Vanliga frågor – analystransmittrar

Vad är en analystransmitter?

Analystransmittrar är en central komponent i en analysmätslinga eller reglerkrets. En transmitter bearbetar mätvärden från en analysgivare och överför dessa data till en användare eller ett styrsystem på högre nivå.

Vilka mätningsparametrar hanteras av en METTLER TOLEDO analystransmitter?

METTLER TOLEDO erbjuder en mängd multiparametertransmittrar (kallas även flervariabeltransmittrar) som kan hantera alla viktiga parametrar för process- och vattenanalys, inklusive mätning av pH, ORP (redox), upplöst syre (DO), resistivitet, totalt organiskt kol (TOC), upplöst ozon, CO2, syre, ozon, konduktivitet och turbiditet.

Hur fungerar en analystransmitter?

De flesta analystransmittrar mäter en ”rå” signal från en analysgivare (beroende på givare kan det handla om tryck, ström eller resistans) och omvandlar den till en digital signal så att mätvärdet kan visas på transmitterns display. Det är så det går till när en analog givare och transmitter kombineras. Moderna inline-transmittrar kan också kombineras med digitala givare, till exempel ISM-givare, och då omvandlas signalen till en digital signal innan den överförs till transmittern. När det gäller digitala givare fungerar transmittern huvudsakligen som en display och hanterar omvandlingen av digitala data till information som operatören har nytta av, alternativt skickas dessa data vidare till andra informationssystem.

Kan en analystransmitter mäta flera parametrar samtidigt?

Ja, analystransmittrar som mäter flera parametrar samtidigt kallas multiparametertransmittrar. Den här typen av transmittrar är perfekta när flera parametrar behöver mätas, men en flerkanalstransmitter kan också användas när redundanta mätningar krävs för regelefterlevnad. Vissa multiparametertransmittrar kan också erbjuda beräknade mätvärden, till exempel beräknad pH baserat på konduktivitet. Multiparametertransmittrar från METTLER TOLEDO kan visa upp till åtta mätvärden samtidigt.

Kommunicerar analystransmittrar via Ethernet/IP?

Ja, METTLER TOLEDOs analystransmittrar stödjer alla vanliga digitala kommunikationsprotokoll, inklusive Ethernet/IP, Profinet, HART, Profibus-PA, FOUNDATION-fältbuss.

Hur väljer jag rätt analystransmitter?

Det finns en mängd aspekter att beakta vid val av analystransmitter. När du utvärderar din tillämpning ska du bedöma om du bara behöver mäta en parameter med transmittern eller om flera parametrar behöver mätas. Om du behöver mäta flera parametrar, överväg att välja en multiparametertransmitter. Med en multiparametertransmitter kan du använda samma transmittermodell för flera olika parametrar. Om transmittern måste kunna mäta mer än en mätpunkt på en och samma gång måste du ha en flerkanalstransmitter. Du bör också överväga om analystransmittern behöver integreras i ett styrsystem. Om du vill kunna utnyttja den prediktiva diagnostik som en ISM-givare erbjuder måste du ha en analystransmitter som är kompatibel med ISM-givare. Du bör också utvärdera produktionsmiljön. METTLER TOLEDO erbjuder analystransmittrar med olika kapslingsklasser som är möjliga att använda i farliga områden. Övriga faktorer att beakta är funktioner för dataregistrering och hur enkel transmittern är att använda. METTLER TOLEDO rekommenderar att du pratar med en lokal säljare som kan hjälpa dig att bedöma dina behov och rekommendera rätt analystransmitter för just din tillämpning.