Högkvalitativa transmittrar för övervakning och kontroll
Transmitter

Transmittrar

Högkvalitativa transmittrar för övervakning och kontroll av in-line-mätsystem

 

Vanliga frågor och svar om transmittrar

Vad är en transmitter?

I ett mätsystem är transmittern den komponent som sänder information till användaren och översätter sensor...

Vad är en transmitter?

I ett mätsystem är transmittern den komponent som sänder information till användaren och översätter sensorns avläsningar till värdena som visas. Transmittrar är en viktigt del i in-line-mätsystem som används för övervakning och styrning av industriprocesser. METTLER TOLEDO erbjuder följande breda utbud av transmittrar: pH-sond, transmitter för löst syre, konduktivitetstransmitter, resistivitetstransmitter, TOC-transmitter, transmitter för löst ozon, turbiditetstransmitter, CO2-transmitter och flödestransmitter.

Hur fungerar en transmitter?

Transmittern mäter en rå signal från en analyssensor (beroende på sensortyp kan det handla om tryck, ström eller resistans) och konverterar den till en digital signal som sedan visas på transmitterns display. Transmittrar kan programmeras med olika funktioner för att optimera mätprocessen, styra processer eller samla in data. Beroende på transmittertyp visas signalen via en fältbuss. En utsignal kan skickas analogt eller digitalt.

Vilka mätningsparametrar finns det för en transmitter?

En METTLER TOLEDO-transmitter täcker alla viktiga parametrar för processanalys, inklusive mätning av pH, ORP (redox), upplöst syre, resistivitet, totalt organiskt kol (TOC), löst ozon, CO₂, syre, ozon, konduktivitet och turbiditet.

Vilka transmittrar erbjuder METTLER TOLEDO?

METTLER TOLEDO har ett omfattande sortiment av transmittrar för mätning av pH, konduktivitet, resistivitet, löst ozon, turbiditet, CO2 och flödesmätning. Våra transmittrar med flera parametrar erbjuder stor flexibilitet eftersom du kan välja enkanalsläge, flerkanalsläge eller blandat läge som kombinerar mer än en mätningstyp i en enda transmitter och minskar komplexiteten och kostnaden per mätpunkt.

METTLER TOLEDOs breda utbud av transmittrar uppfyller de flesta av kundernas specifika behov i olika krävande industrisegment där hög precision och tillförlitlig kvalitet är ett krav. METTLER TOLEDOs transmittrar är branschledande och innovativa, och sätter höga standarder för modern processteknik – för allt från grundläggande tillämpningar till de allra mest specialiserade användningsområden.

Vad är en pH-sond?

METTLER TOLEDOs transmittrar har flera parametrar. Utöver pH-mätning kan de mäta andra parametrar, inklusive DO, resistivitet, TOC, löst ozon, CO2, syre, ozon, konduktivitet och turbiditet. Parametrarna varierar hos de olika modellerna.

Vad är en konduktivitetstransmitter?

METTLER TOLEDOs transmittrar har flera parametrar. Utöver konduktivitetsmätning kan transmittrarna mäta andra parametrar, inklusive pH-värde, DO, resistivitet, TOC, löst ozon, CO2, syre, ozon och turbiditet. Parametrarna varierar hos de olika modellerna.

Vad är en transmitter för löst syre?

METTLER TOLEDOs transmittrar har flera parametrar. Utöver mätning av löst syre kan transmittrarna mäta andra parametrar, inklusive pH-värde, DO, resistivitet, TOC, löst ozon, CO2, syre, ozon, konduktivitet och turbiditet. Parametrarna varierar hos de olika modellerna.

Vad är en enkanalstransmitter?

En enkanalstransmitter accepterar bara en typ av sensormätning. Den används för enkla eller dedikerade processer som bara kräver en mätparameter.

Vad är en flerkanalstransmitter?

En flerkanalstransmitter är en transmitter som kan anslutas till flera sensorer. Den används för processer där mer än en mätpunkt för samma parameter eller flera parametrar ska övervakas.

Vilka sensorer kan anslutas till en transmitter?

Både analoga och digitala sensorer kan anslutas till de flesta METTLER TOLEDO-transmittrarna. De digitala sensorerna är konstruerade med vår Intelligent Sensor Management-teknik (ISM) med ett digitalt ”handslag” mellan sensorn och transmittern som gör det möjligt för transmittern att identifiera sensorn för automatisk konvertering till digital mätning. För analoga sensorer görs ”handslaget” när användaren manuellt matar in mätningstypen i en transmitter.

Kan transmittrar användas i riskfyllda miljöer?

Många METTLER TOLEDO-transmittrar har utformats specifikt för användning i riskfyllda miljöer där det finns explosionsrisk eller risk för spridning av giftiga ämnen. Transmittrar som har låg effekt och är utrustade med två ATEX-/FM-godkända kablar ger en säker drift under dessa förhållanden.

Vilka kommunikationsprotokoll använder transmittrarna?

METTLER TOLEDO-transmittrar är kompatibla med alla vanliga digitala kommunikationsprotokoll inklusive HART®, Profibus®-PA, FOUNDATION Fieldbus.

Hur väljer man rätt transmitter?

Rätt transmitter väljs baserat på följande kriterier:

Tillämpning, användning i explosionsklassade områden eller icke explosionsklassade områden, ström- eller sensorrelaterade krav på utförande med två eller fyra kablar, behov av enkanaligt eller flerkanaligt utförande och behov av en eller flera parametrar, kommunikation till styrsystem och Intelligent Sensor Management (ISM).

Går det att kalibrera sensorer via transmittern?

Ja, med hjälp av en transmitter går det att göra en enpunktskalibrering, tvåpunktskalibrering eller processensorkalibrering av den anslutna sensorn.


 
Multi-Parameter Transmitter M800
Analystransmitter
Analystransmitter M300

Multiparametertransmitter M800

Analystransmitter M400

Analystransmitter M300

Multiparametersändaren ger samtidig övervakning av upp till en, två eller fyra inbyggda sensorer för mätning av pH/ORP, optisk DO. Stor flexibilitet, driftsäkerhet och fullständig kontroll alltid inom...
M400 erbjuder enastående tillförlitlighet och säkerhet, och är tillgänglig som en 2- eller 4-trådsversion.
M300-serien kombinerar hög prestanda med lätt användning och är lämplig för ett stort antal tillämpningar och industrier.
pH/ORP, löst och gasformigt syre, CO₂, konduktivitet, TOC, turbiditet, löst ozon
1, 2 eller 4 kanaler, multiparameter
Display med touch-kontroll
pH/ORP, löst syre, CO₂, konduktivitet, O₂ i gasform och CO
1 kanal, enkel- eller multiparameter
HART®, Foundation-fältbuss™, PROFIBUS® PA
pH/ORP, upplöst syre, konduktivitet, TOC, löst ozon
Multi-parameter och blandade lägen
1 eller 2 kanaler
¼ DIN och ½ DIN
M200 easy transmitter
M100 kompakt sändare
Modulära transmitter M700

M200 easy

Kompakt sändare M100

Modulära transmitter M700

Tack vare förkalibrerade digitala sensorer behövs bara minimal konfigurering av transmittern. När man förväntar sig mer av en mätare än bara bra mätning, är den exceptionellt användarvänliga modellen...
Digitala sändare för standardövervakningsapplikationer.
Flexibel användning av plug-in-moduler möjliggör kombinerade mätningar från digitala ISM®- och analoga sensorer med olika busskommunikationsval.
pH/ORP, löst syre, konduktivitet
pH/ORP, löst syre, konduktivitet
DIN-storlekarna ¼ och ½ finns tillgängliga
pH/ORP, upplöst syre, koldioxid, konduktivitet
1, kanal, multiparameter
HART®-kommunikation (Head Mount och DIN Rail-sändare)
Aktiv 1 × 4 till 20 mA analog utgång/Bluetooth 4.0/Digital MODBUS RTU (sensormonterad sändare)
Låga installationskostnader
pH/ORP, löst syre och i gasform, CO₂, konduktivitet
1 eller 2 kanaler, multiparameter
Profibus PA, Foundation-fältbuss™
Rostfritt stål eller polerat rostfritt stål
Multi-Parameter Transmitter M800

Multiparametersändaren ger samtidig övervakning av upp till en, två eller fyra inbyggda sensorer för mätning av pH/ORP, optisk DO. Stor flexibilitet, driftsäkerhet och fullständig kontroll alltid inom...

pH/ORP, löst och gasformigt syre, CO₂, konduktivitet, TOC, turbiditet, löst ozon
1, 2 eller 4 kanaler, multiparameter
Display med touch-kontroll
Analystransmitter

M400 erbjuder enastående tillförlitlighet och säkerhet, och är tillgänglig som en 2- eller 4-trådsversion.

pH/ORP, löst syre, CO₂, konduktivitet, O₂ i gasform och CO
1 kanal, enkel- eller multiparameter
HART®, Foundation-fältbuss™, PROFIBUS® PA
Analystransmitter M300

M300-serien kombinerar hög prestanda med lätt användning och är lämplig för ett stort antal tillämpningar och industrier.

pH/ORP, upplöst syre, konduktivitet, TOC, löst ozon
Multi-parameter och blandade lägen
1 eller 2 kanaler
¼ DIN och ½ DIN
M200 easy transmitter

Tack vare förkalibrerade digitala sensorer behövs bara minimal konfigurering av transmittern. När man förväntar sig mer av en mätare än bara bra mätning, är den exceptionellt användarvänliga modellen...

pH/ORP, löst syre, konduktivitet
pH/ORP, löst syre, konduktivitet
DIN-storlekarna ¼ och ½ finns tillgängliga
M100 kompakt sändare

Digitala sändare för standardövervakningsapplikationer.

pH/ORP, upplöst syre, koldioxid, konduktivitet
1, kanal, multiparameter
HART®-kommunikation (Head Mount och DIN Rail-sändare)
Aktiv 1 × 4 till 20 mA analog utgång/Bluetooth 4.0/Digital MODBUS RTU (sensormonterad sändare)
Låga installationskostnader
Modulära transmitter M700

Flexibel användning av plug-in-moduler möjliggör kombinerade mätningar från digitala ISM®- och analoga sensorer med olika busskommunikationsval.

pH/ORP, löst syre och i gasform, CO₂, konduktivitet
1 eller 2 kanaler, multiparameter
Profibus PA, Foundation-fältbuss™
Rostfritt stål eller polerat rostfritt stål

Trycksaker

Service

020-25 58 80
Ring service
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet

Filmer

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.