Högkvalitativ transmitter | METTLER TOLEDO | Beställ offert
 
Meny
Transmitter

Transmitter

Högkvalitativa transmittrar för övervakning och kontroll av in-line-mätsystem

Vanliga frågor och svar om transmittrar

Vad är en transmitter? I ett mätsystem är transmittern den komponent som sänder information till användaren och översätter sensorns avläsningar ti...

Vad är en transmitter?

I ett mätsystem är transmittern den komponent som sänder information till användaren och översätter sensorns avläsningar till värdena som visas. Transmittrar är en viktigt del i in-line-mätsystem som används för övervakning och styrning av industriprocesser. METTLER TOLEDO erbjuder följande breda utbud av transmittrar: pH-sond, transmitter för löst syre, konduktivitetstransmitter, resistivitetstransmitter, TOC-transmitter, transmitter för löst ozon, turbiditetstransmitter, CO2-transmitter och flödestransmitter.

Hur fungerar en transmitter?

Transmittern mäter en rå signal från en analyssensor (beroende på sensortyp kan det handla om tryck, ström eller resistans) och konverterar den till en digital signal som sedan visas på transmitterns display. Transmittrar kan programmeras med olika funktioner för att optimera mätprocessen, styra processer eller samla in data. Beroende på transmittertyp visas signalen via en fältbuss. En utsignal kan skickas analogt eller digitalt.

Vilka mätningsparametrar finns det för en transmitter?

En METTLER TOLEDO-transmitter täcker alla viktiga parametrar för processanalys, inklusive mätning av pH, ORP (redox), upplöst syre, resistivitet, totalt organiskt kol (TOC), löst ozon, CO₂, syre, ozon, konduktivitet och turbiditet.

Vilka transmittrar erbjuder METTLER TOLEDO?

METTLER TOLEDO har ett omfattande sortiment av transmittrar för mätning av pH, konduktivitet, resistivitet, löst ozon, turbiditet, CO2 och flödesmätning. Våra transmittrar med flera parametrar erbjuder stor flexibilitet eftersom du kan välja enkanalsläge, flerkanalsläge eller blandat läge som kombinerar mer än en mätningstyp i en enda transmitter och minskar komplexiteten och kostnaden per mätpunkt.

METTLER TOLEDOs breda utbud av transmittrar uppfyller de flesta av kundernas specifika behov i olika krävande industrisegment där hög precision och tillförlitlig kvalitet är ett krav. METTLER TOLEDOs transmittrar är branschledande och innovativa, och sätter höga standarder för modern processteknik – för allt från grundläggande tillämpningar till de allra mest specialiserade användningsområden.

Vad är en pH-sond?

METTLER TOLEDOs transmittrar har flera parametrar. Utöver pH-mätning kan de mäta andra parametrar, inklusive DO, resistivitet, TOC, löst ozon, CO2, syre, ozon, konduktivitet och turbiditet. Parametrarna varierar hos de olika modellerna.

Vad är en konduktivitetstransmitter?

METTLER TOLEDOs transmittrar har flera parametrar. Utöver konduktivitetsmätning kan transmittrarna mäta andra parametrar, inklusive pH-värde, DO, resistivitet, TOC, löst ozon, CO2, syre, ozon och turbiditet. Parametrarna varierar hos de olika modellerna.

Vad är en transmitter för löst syre?

METTLER TOLEDOs transmittrar har flera parametrar. Utöver mätning av löst syre kan transmittrarna mäta andra parametrar, inklusive pH-värde, DO, resistivitet, TOC, löst ozon, CO2, syre, ozon, konduktivitet och turbiditet. Parametrarna varierar hos de olika modellerna.

Vad är en enkanalstransmitter?

En enkanalstransmitter accepterar bara en typ av sensormätning. Den används för enkla eller dedikerade processer som bara kräver en mätparameter.

Vad är en flerkanalstransmitter?

En flerkanalstransmitter är en transmitter som kan anslutas till flera sensorer. Den används för processer där mer än en mätpunkt för samma parameter eller flera parametrar ska övervakas.

Vilka sensorer kan anslutas till en transmitter?

Både analoga och digitala sensorer kan anslutas till de flesta METTLER TOLEDO-transmittrarna. De digitala sensorerna är konstruerade med vår Intelligent Sensor Management-teknik (ISM) med ett digitalt ”handslag” mellan sensorn och transmittern som gör det möjligt för transmittern att identifiera sensorn för automatisk konvertering till digital mätning. För analoga sensorer görs ”handslaget” när användaren manuellt matar in mätningstypen i en transmitter.

Kan transmittrar användas i riskfyllda miljöer?

Många METTLER TOLEDO-transmittrar har utformats specifikt för användning i riskfyllda miljöer där det finns explosionsrisk eller risk för spridning av giftiga ämnen. Transmittrar som har låg effekt och är utrustade med två ATEX-/FM-godkända kablar ger en säker drift under dessa förhållanden.

Vilka kommunikationsprotokoll använder transmittrarna?

METTLER TOLEDO-transmittrar är kompatibla med alla vanliga digitala kommunikationsprotokoll inklusive HART®, Profibus®-PA, FOUNDATION Fieldbus.

Hur väljer man rätt transmitter?

Rätt transmitter väljs baserat på följande kriterier:

Tillämpning, användning i explosionsklassade områden eller icke explosionsklassade områden, ström- eller sensorrelaterade krav på utförande med två eller fyra kablar, behov av enkanaligt eller flerkanaligt utförande och behov av en eller flera parametrar, kommunikation till styrsystem och Intelligent Sensor Management (ISM).

Går det att kalibrera sensorer via transmittern?

Ja, med hjälp av en transmitter går det att göra en enpunktskalibrering, tvåpunktskalibrering eller processensorkalibrering av den anslutna sensorn.


Multi-Channel, Multi-Parameter M800
processtransmitter M400
M300 Process & Water Transmitters

Multi-Channel, Multi-Parameter M800

M400 Processtransmitter

M300 Process & Water Transmitters

För process- och vattentillämpningar erbjuder denna multiparametertransmitter installationsflexibilitet, säker användning och förenklade processkontrollmätningar.
Denna analytiska transmitter kan användas inom en mängd olika tillämpningar och industrier tack vare kombinationen av höga prestanda, användarvänlighet och utmärkt tillförlitlighet i processen och säk...
Denna analytiska transmitter kan användas inom en mängd olika tillämpningar och industrier tack vare kombinationen av höga prestanda, användarvänlighet och utmärkt användarergonomi.
Erbjuder en, två eller fyra kanaler och multiparameterkontroll
Övervakar pH/ORP, O2, koldioxid, konduktivitet och turbiditet
Water-versionen inkluderar TOC, ozon och flöde
Förenklar användningen via ett intuitivt användargränssnitt
Färgpekskärm för enkel kontroll
Erbjuder en kanal och multiparameterkontroll.
Övervakar pH/ORP, löst syre, koldioxid, syrgas, konduktivitet, alla TDL-parametrar
HART, Foundation Fieldbus, PROFIBUS PA
Sensordiagnostik i realtid med ISM
Pekskärm och funktionsknappar
Erbjuder en eller två kanaler samt multiparameterkontroll
Övervakar pH/ORP, löst syre och löst ozon, resistivitet och konduktivitet
1/4 DIN och 1/2 DIN
Sensordiagnostik i realtid med ISM
Pekskärm för enkel kontroll
M200 easy basic digital transmitter
M100 kompakt transmitter
Modulär transmitter M700

Basic Transmitter M200

Kompakt transmitter M100

Modulär transmitter M700

För grundläggande process- och vattentillämpningar erbjuder denna transmitter ett mycket lättanvänt användargränssnitt, tillförlitlig drift och förenklad idrifttagning och förenklat underhåll.
För standardövervakningstillämpningar erbjuder denna kompakta transmitter en mångsidig mätlösning för både farliga och ofarliga områdesinstallationer.
Denna modulära transmitter erbjuder flexibel användning av anslutbara moduler som gör det möjligt att kombinera mätningar från digitala och analoga sensorer och ett utbud av busskommunikation.
Erbjuder en eller två kanaler samt multiparameterkontroll
Övervakar pH/ORP, löst syre och löst ozon, konduktivitet, flöde
1/4 DIN och 1/2 DIN
Plug and Measure för snabb sensorinstallation
Låga installationskostnader för grundläggande mätningar
Erbjuder en kanal och multiparameterkontroll.
Övervakar pH/ORP, löst O2, koldioxid, konduktivitet
HART-kommunikation på de flesta modeller
Analog utgång/Bluetooth 4.0/digital MODBUS RTU
Låga installationskostnader
Erbjuder en eller två kanaler samt multiparameterkontroll
Övervakar pH/ORP, löst syre/syrgas, koldioxid, konduktivitet
Profibus PA, Foundation Fieldbus
Polerat rostfritt stål
Ex-godkänd, ATEX Zon 1
Multi-Channel, Multi-Parameter M800

För process- och vattentillämpningar erbjuder denna multiparametertransmitter installationsflexibilitet, säker användning och förenklade processkontrollmätningar.

processtransmitter M400

Denna analytiska transmitter kan användas inom en mängd olika tillämpningar och industrier tack vare kombinationen av höga prestanda, användarvänlighet och utmärkt tillförlitlighet i processen och säk...

M300 Process & Water Transmitters

Denna analytiska transmitter kan användas inom en mängd olika tillämpningar och industrier tack vare kombinationen av höga prestanda, användarvänlighet och utmärkt användarergonomi.

M200 easy basic digital transmitter

För grundläggande process- och vattentillämpningar erbjuder denna transmitter ett mycket lättanvänt användargränssnitt, tillförlitlig drift och förenklad idrifttagning och förenklat underhåll.

M100 kompakt transmitter

För standardövervakningstillämpningar erbjuder denna kompakta transmitter en mångsidig mätlösning för både farliga och ofarliga områdesinstallationer.

Modulär transmitter M700

Denna modulära transmitter erbjuder flexibel användning av anslutbara moduler som gör det möjligt att kombinera mätningar från digitala och analoga sensorer och ett utbud av busskommunikation.

Trycksaker

Hur man väljer en processanalystransmitter
Family Flyer från Intelligent Transmitter-serien
Processanalys: produktkatalog

Service

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Filmer

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.